De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwarte Renaissance + De Reizen van Columbus

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwarte Renaissance + De Reizen van Columbus"— Transcript van de presentatie:

1 Zwarte Renaissance + De Reizen van Columbus
Vijfhonderd jaar geleden ontstond een wereld waarin de mens centraal kwam te staan en verdrong het licht van de Renaissance de duisternis van de Middeleeuwen. Aldus het traditionele beeld. Maar omstreeks 1500 raakte Europa in de ban van de ontwikkelingen in Spanje. Dat was zwart, donker zwart vinden wij nu. De Spaanse Renaissance was een glorietijd van het christelijk geloof, zoals het door de katholieke Spanjaarden gezien werd. Er was geen begrip voor andersdenkenden. Apocalyptische verschijnselen. Betovering Spiritualiteit Middeleeuwen?. Dit boek was een belangrijke bron voor de powerpoint. Omslagbeeld: Pedro Berruguete 1500 vreselijke afbeelding.

2 De Reconquista

3 Reconquista De genocide. Glorie voor de Spaanse christenen,
Diepe tragiek voor de Moren was de verovering/het verlies van Al-Andalus. Het Iberisch schiereiland was eeuwenlang islamitisch eigendom met een bevolking die uit meer dan 5 miljoen moslims bestond. Een moderne, beschaafde samenleving: In het jaar 900 waren er in de hoofdstad Cordoba wegen, ziekenhuizen en straatverlichting. In diezelfde periode bezat de grootste christelijke Europese bibliotheek maar 600 boeken terwijl Cordoba’s kalligrafen meer dan 6000 boeken per jaar produceerden. Deze bijna utopische samenleving bleef niet eeuwig bestaan. Al-Andalus was het toonvoorbeeld van een goed functionerende multiculturele samenleving. De Nasriden beheren de Straat en bouwen het paleis uit tot zijn grootste pracht hoogtepunt macht en cultuur. Maar de verschillende familie blijven elkaar bestrijden, ook tijdens: Tijdens de zogenaamde Reconquista (11de- 15de eeuw) door de christenen werden de moslims in Spanje een gemarginaliseerde groep. In 1492, na de verovering van de laatste islamitische staat Granada, werden de moslims met een nieuwe realiteit geconfronteerd: De genocide.

4 Ferdinanand van Aragon en Isabella van Castilië
-1516 wakkerde de haat aan om zo eenheid te krijgen. Vlaamse school Gerard David ? 1500

5 Naar het einde van de Moorse Staat.
El Zagal en Muhammad XII./Boabdil zijn twee moorse vorsten in “Granada”. In feite is Granada geen eenheidsstaat; Boabdil viel Castilië binnen, werd gevangen, vrijgelaten op “condities”. Schatplichtig aan Castilië!! Pact van Córdoba (1483) . Hij vertrouwt op eerbiediging van dat pact. Inleidende operaties van 1484 rond “Granada”. 1486 Na zeer hevige aanvallen, capituleert Loja. Dan bevelen de Reyes Católicos de herbevolking van Loja.-- Nu eerst nog Malaga.

6 Malaga, 18 augustus 1487 De uitvoering van de gemaakte afspraken vereist inzet op grote schaal. - Begin september worden vermogende Moren tegen betaling van losgeld vrijgelaten De bewoners die geen losgeld kunnen betalen, worden in Sevilla verzameld. Vandaar worden zij per schip naar havens die nog in handen zijn van Granada vervoerd.. De 500 joodse inwoners van Málaga worden in beginsel op dezelfde wijze behandeld als de Moorse. Zij worden echter veel sneller vrijgekocht, dankzij de invloed van don Abrahán Señor, opperrabbijn van Castilië. De tot de islam overgegane christelijke overlopers worden, verbrand of op een andere gruwelijke wijze ter dood gebracht.

7 Over de “verovering” van Granada
Granada werd gewoon uitgeleverd aan de Christenen, uit angst voor een zelfde lot als Malaga. Malaga was veroverd en geplunderd Muhammad XII./Boabdil moest de stad dus wel uitleveren. Hij kreeg een gebied in Alpujarras toegewezenen en leefde daar tot 1494. Toen trok hij naar Fès in Marokko. Daar leefde hij onder de bescherming van Sultan Muley Ahmed III. Wanneer gestorven is onbekend.

8 Alhambra Sierra Nevada

9

10

11

12

13 Francisco Pradilla y Ortiz 2 jan 1492

14 De Verovering van Granada:
Beschreven naar het handschrift van Antonio Agapida doorWASHINGTON IRVING Joden en Moren: (Belofte te) bekeren, of: losgeld en vertrekken. Vluchten Sefardische Joden trokken veelal naar Istanboel, waar godsdienst vrijheid was! De Sultan daar in Istanboel bezocht na het vrijdags gebed telkens een andere groep gelovigen: Orthodoxen, Westerse Christenen, Joden, ook de “secten” van die richtingen! Je kunt op Google pagina’s lang hierover lezen, kosteloos.

15 Boabdil en Zafra Hertog van Zafra was belast met “afwikkeling Adra” en
een “verdedigings linie” (Melila, Ceuta)

16 : Sint-Dominicus, autodafe ( Pedro Berruguete,1480)
“Artistieke voorstellingen” De Zwarte Legende van de Inquisitie is het idee dat de Inquisitie wordt overdreven en helemaal nooit zo erg is geweest. Tegenstanders Voorstanders Na de dood van Franco zijn de archieven van de Inquisitie opengesteld voor historisch onderzoek. (Dus een beetje minder wreed)

17 Columbus zoekt sponsors: over west naar Cipangu en Catai -)
Columbus was ervan overtuigd dat de wereld rond was en dat men over het westen naar het oosten kon komen. Hij had voor zijn expeditie de steun van een staat nodig, al was het alleen maar om eventuele ontdekkingen te beschermen. Hij had zelf ook geen financiële middelen van betekenis. In 1484 benaderde hij de Portugese koning Johan II voor een westwaartse tocht, maar zijn verzoek werd afgewezen. De door de koning benoemde adviescommissie twijfelde vooral aan de door Columbus ingeschatte afstand tot Cipangu. Wellicht waren ook Columbus' wensen ten aanzien van de beloning een probleem. In 1487 steunde Johan II namelijk wel een vergelijkbaar project van de Vlaming Ferdinand van Olmen. Deze vertrok vanaf de Azoren in westelijke richting, maar er werd nooit meer iets van hem vernomen. Is hij wel ooit vertrokken? In zijn beschrijving van zijn eerste tocht begint Columbus met te zeggen dat hij aanwezig was bij de overgave van Granada.

18 1492 Columbus krijgt zijn schepen
Dit gebeurde in het koninklijke kamp bij de belegering van Granada, waar Ferdinand en Isabella op 2 januari 1492 een triomfantelijke intocht hielden. Columbus was al teleurgesteld vertrokken nadat zijn voorstel weer was afgewezen. Isabella besloot een dag later de gok toch te wagen. Columbus werd door een koninklijke koerier teruggehaald. Volgens het op 17 april 1492 getekende akkoord zou Columbus, ingeval van welslagen, gouverneur worden van de ontdekte gebieden en een tiende van alle inkomsten mogen behouden. Isabella (Juan de Flandes, Renaissance in Spanje.)

19 Columbus In vier ontdekkingsreizen bracht hij een groot deel van het Caraïbisch gebied in kaart. 3 augustus 1492 vertrek richting Canarische eilanden, vandaar met oostpassaat naar westen. Columbus schatte de omtrek van de aarde veel te klein.( i.p.v op km) 3 kleine schepen 90 bemanningsleden

20 Eerste contact met “Indianen”
Eerste reis ook beschreven in het boek van mijn collega Horst Wenzel. 6 september 1492 vanuit Palos. 12 oktober 1492 : Lumba! Tierra! “San Salvador” Absoluut vreedzame mensen! Naakt zonder wapens, werpen zich voorover op de grond. Kennen scherpte van snede van zwaard niet. Prachtige natuur, geen goud!! Yemu Luis de Torres was taalkundige, hij was jood, kende Hebreeuws!

21 Kuba … Cipangu? Columbus is overtuigd dat hij in Indië, Cipangu of Catai is. Hij zoekt naar de Groot Kahn over wie Marco Polo geschreven had. Ze leren tabak kennen. Begeerde specerijen zaten niet tussen kruiden en vegetatie. En hier moet ook goud zijn!! Verder op!! Na ruim een maand vertrok Columbus vanuit Cuba. Martín Alonso Pinzón ging er bij die gelegenheid met de Pinta vandoor, 21 november 1492, zonder Columbus' toestemming, op zoek naar het goudeiland “Baneque” ( Great Inagua?). .

22 Hispaniola ( Bohio = Haiti en Dom. Rep.)
Columbus ontdekte zelf een nieuw groot eiland dat hij La Isla Española (Hispaniola) doopte. Hier trof hij niet alleen een grotere bevolking aan, maar voor het eerst ook kleine hoeveelheden goud. Daar is ook voor het eerst sprake van een “vorst” Kazike. Er worden wat gouden sieraden gedragen.

23 Hispaniola Kerst 1492 Santa Maria drijft het strand op!
Schip verbrijzelt, nu slechts 1 scheepje ter beschikking! Luis de Torres was één van de 39 man die Columbus moest achterlaten in La Navidad gesticht op Hispaniola van de brokstukken van de Santa Maria. Pijnlijk wie blijft achter? Terugreis op Nina, 4 maart 1493 aankomst in Lissabon. Martín Alonso Pinzón op de Pinta komt 1 maart 1493 aan in Baiona in Galicia. Hij probeert zich rechtstreeks tot de koningen in Barcalona te wenden, maar krijgt te horen … Ten slotte komen ze 15. maart 1493 in de haven van Palos de la Frontera bijna tegelijk aan. Groot verhaal van Columbus voor Europa in vorm van “brieven”.

24 Reizen Columbus

25 Tweede reis 17 schepen, 1200 man, 200 ridders!. 3. November 1493 kwan de vloot aan een eiland dat Dominica genoemd werd, want het was een zondag. Guadeloupe, Montserrat, Antigua en Nevis. werden voor de Spaanse Koningen in bezit genomen! . 19. november werd Puerto Rico ontdekt. Van daar naar Hispaniola. Hier had Columbus 39 mannen bij zijn eerste reis moeten achterlaten. Van de indianen ervoer Columbus dat er onder de achtergebleven mannen gevechten uitgebroken waren en dat velen zich aan de indiaanse vrouwen en bezittingen vergrepen hadden. Ze waren kennelijk in gevechten met de indianen gedood. Hij stichtte de kolonie La Isabela Daar bleef de vloot terwijl Columbus op zoek naar goud verder voer. Hij zeilde verder en meende op Havanna in Japan aangekomen te zijn! Bij terug komst bij fort Isabella ontdekte hij: 3 schepen eigenmachtig naar Spanje terug gezeild Opstanden: indianen werden gevangen genomen en als slaven met een verzorgings vloot naar Spanje gestuurd. Nu wilden de katholieke koningen toch wel eens weten wat er aan de hand was. Er kwam een officieel inspectie comité. Maart 1496 voer Columbus zelf naar Spanje terug met 2 schepen, te weinig scheeps ruimte voor de bezetting. Die wilde daarom de indianen over boord gooien, wat Columbus verhinderde. 11 juni 1496 terug in Cadiz

26 Reizen Columbus

27 Columbus wereld is wel rond …
Na de tweede tocht vestigde Columbus zich in een dorp ten zuiden van Sevilla in het huis van Andres Bernaldez, pastoor van Los Palacios. Deze was een vriend van Columbus en hij probeerde hem er toen al van te overtuigen dat hij niet in Japan of China geweest kòn zijn. Dat was twee keer zo ver. Columbus bleef echter overtuigd. ( Het lukt hem inderdaad van Isabella weer een fiat te krijgen voor een derde tocht.)

28 Columbus Derde reis 1498 – Monding Orinoco. In Hispaniola was zijn broer plaats vervanger. Ze kunnen orde niet handhaven. Ze werden door kon. gevolmachtigde in augustus 1500 ontheven uit zijn functie. Columbus komt geketend terug. Dramatisch verweer bij koningen, in monnikspij. Spoedig weer vrij. Maar hij had als bestuurder afgedaan. Hij bleek niet in staat een effectief gezag op te bouwen. Vierde reis, na beperkt eerherstel een laatste tocht naar Midden-Amerika. Hij stierf in 1506, nog steeds ervan overtuigd dat hij Azië had bereikt. Was de ontdekking een grote prestatie? Las Casas, eerste tot priester gewijde in de Nieuwe wereld en verdediger van de indianen, vindt van wel. Fernandez Oviedo maakt dat weer belachelijk. Jacob Burckhardt, Johan Huizinga en Washinton Irving vinden van wel, anderen ( A. Von Humboldt) doen er minder enthousiast over.

29 Reizen Columbus

30 De Indianen De opdracht was absoluut vreedzaam op te treden. Grote Kahn! Kabla Kahn. Xanadu-! Over vreedzaam optreden conflict met Martin Pinzon. Hoe de conquistadores optreden is een wreed verhaal. De Azteken waren ook wreed. Onderworpen volken moesten mensen voor offers leveren! De Inka’s hadden zeer ingewikkelde regerings inrichtingen. Interessante steden bouw. Goud werd vooral in Zuid Amerika gevonden, tegenwoordig is er in de buurt van Cusco een van de grootste goudmijnen ter wereld.

31 Francisco Jiménez de Cisneros 1436 1517
Fanatiek gelovige, wilde wereld aan Christus etc. Kruistocht! Hij gaf al zijn wereldlijke eigendommen op en veranderde zijn doopnaam van Gonzalo in Francisco. Hij trad in in het franciscanenklooster nabij Toledo, Niet tevreden met het normale gebrek aan comfort voor een kloosterbroeder, sliep Cisneros vrijwillig op de vloer, verdubbelde hij zijn vasten en ontzegde zich over het algemeen elk enthousiasme. Zo bleef hij voor zijn privéleven ronduit ascetisch. Hij wilde het lot van de Indianen verbeteren.

32 Huwelijk Johanna Filips
Daarmee werd de basis gelegd voor een meer dan tweehonderd jaar durende verbintenis tussen de Zuidelijke Nederlanden en Spanje. Vanuit Spanje kwam de bruid, vergezeld van personen en 130 schepen, met kamerheren, hofdames, pages, kamervrouwen, lijfknechten, thesauriers, De vloot vertrok op 30 juli 1496 met bestemming Zeeland. Er was pond gerookt vlees mee, haringen, 1000 kippen, 6000 eieren en 400 vaten wijn. Tijdens de twee maanden durende reis 2 schepen verloren. Uit dat huwelijk van Johanna van “Spanje” en Filips de Schone van Bourgondië werd Karel  V geboren, de keizer in wiens rijk de zon niet onderging.

33 Filips de Schone Filips de Schone ( ) was de zoon van de jong gestorven Maria van Bourgondië en Maximiliaan I van Oostenrijk. Toen zijn moeder in 1482 door een ongeluk om het leven kwam was hij nog slechts vier jaar oud en nam zijn vader het regentschap op zich.

34 Johanna I van Castilië 'De Waanzinnige'
1506 sterft Filips plotseling. Johanna kan het niet aan. Zij heerste na de dood van haar moeder over het Koninkrijk Castilië ( ) en na de dood van haar vader over Aragón ( ), een unie die zou uitgroeien tot hedendaags Spanje.

35 Tweede middag, 15 september.
10 september 2014,  ben ik voor u naar Lier, ten zuidoosten van Antwerpen gereisd.  Voor u, dwz voor het verhaal dat ik op 15 september  hoop te mogen vertellen. Was verder dan ik dacht – Daar in Lier vond in 1496 namelijk het huwelijk plaats dat voor Nederland en België en Europa ten noorden en ten zuiden van Alpen en Pyreneeën van zo verstrekkende gevolgen zou zijn. Uit dat huwelijk van Johanna van “Spanje” en Filips de Schone van Bourgondië werd Karel  V geboren, de keizer in wiens rijk de zon niet onderging. En het uiteindelijke doel van alles is de vaandel van het katholieke geloof in de wereld te planten. En als  voorlopige buit goud en goud en goud en goud en goud. Gummaruskerk, Lier

36 Gummarus Kerk ( Keldermans -Goswin v.d.Weyden)

37

38

39 Hier trouwden Filips de Schone en
Isabella van Castilië en Aragon

40 Lierke, plezierke Amper hadden de toekomstige echtelingen één blik uitgewisseld, of de vonk sloeg over. Tegen elke hofetiquette in liep het koppel zwijgend - ze spraken immers elkaars taal niet - de deur uit en lieten de verstijfde hovelingen achter voor wat ze waren. Ze gingen samen op zoek naar een priester. Toen ze die vonden beval Johanna hem om hen ter plekke in de echt te verbinden, zomaar midden op een Lierse straat. Zonder op hun gevolg te letten begaven de jongelui zich op een drafje naar de voor hen voorziene woning en draaiden de deur achter zich dicht. De volgende dag kwamen zij buiten en werden zij tijdens een luisterrijke plechtigheid voor een tweede keer in de echt verbonden. Het huwelijk werd gevolgd door een hofbal, volksfeesten en een gigantisch banket, er werd 1200 liter wijn geconsumeerd. Het gedrum van de toeschouwers was zo intens dat op zeker ogenblik een brug over de Nete instortte door overgewicht met als gevolg tal van doden en gewonden.

41 Nog Cisneros In 1499 vergezelde Cisneros het hof van de Spaanse Inquisitie naar Granada. Maar Cisneros vond dat het niet opschoot. Ze konden kiezen, verbanning of bekering! De meerderheid stemde erin toe zich te laten dopen en in 1500 rapporteerde Cisneros dat "er nu niemand in de stad is, die geen christen is, en alle moskeeën zijn kerken“ Francisco de Cisneros bleek een talentvol man te zijn, toen hij bij de plotselinge dood van Filips de Schone en door de afwezigheid van de oude koning Ferdinand ( in Napels) in 1506 ineens de regent van het rijk was. Hij hoopte ook voor de indianen een beter leven te verkrijgen.

42 Andere tijden voor de Indianen?
Toen in 1516 Ferdinand stierf kwamen Las Casas, Cisneros en Adriaen Boeyens (Paus A VI) vertegenwoordiger van Karel V ) tot de conclusie dat het leven van de indianen verbeterd behoorde te worden. In Hispaniola zouden, ordelijk ingerichte dorpen, utopia’s, komen.

43 Adriaen Boeyens Door zijn stichtelijke en vrome levensstijl maakte hij naam. Deze eigenschap zorgde ervoor dat keizer Maximiliaan I hem in 1507 benoemde tot opvoeder en een van de leermeesters van zijn toen 7-jarige kleinzoon prins Karel tevens kleinzoon van Ferdinand II van Aragon die een jaar eerder vorst van de meeste Nederlandse gewesten was geworden.

44 Bartolomé de las Casas (Sevilla 1484– Madrid, 1566 was een Spaans priester van de orde der dominicanen de eerste die werd uitgezonden naar de Nieuwe Wereld en de. In tegenstelling tot veel van zijn collega's en tijdgenoten nam hij het op voor de inheemse bewonersvan het ontdekte land. Hij heeft er voor gezorgd dat de indiaanse slavernij is gestopt, door keizer Karel V over te halen.

45 Monnniken op verkenning 
Drie monniken reisden vooruit en berichtten: De indianen waren luie, liederlijke wezens. Ze hielden niet van werken en slenterden het liefst door de bergen. Ze aten spinnen en boomwortels en sinds kort dronken ze ook wijn! Ze ontliepen de Spanjaarden en keerden hun blik af bij ontmoetingen. Ze keerden naar hun pijp en drugs terug zo snel ze konden.

46 Indianen Utopia Karel V
300 families per dorp, elke familie kreeg huis, grond, dieren. Per dorp12 merries, 50 koeien, 600 varkens. Plaza Mayor + kerk, ziekenhuis, slagerij!, huis hoofd. Collectieve arbeid, daarna eigen grond. Derde opbrengst voor de kroon. Controle door rondtrekkende commissie met soldaten. Drie monniken reisden vooruit en berichtten: De indianen waren luie, liederlijke wezens. Ze hielden niet van werken en slenterden het liefst door de bergen. Ze aten spinnen en boomwortels en sinds kort dronken ze ook wijn! Ze ontliepen de Spanjaarden en keerden hun blik af bij ontmoetingen. Ze keerden naar hun pijp en drugs terug zo snel ze konden. Toch wilde men het idee van de ordelijk ingerichte “utopia’s” doorzetten. Het aantal indianen liep drastisch terug. “Het zijn er zo weinig als het verdroogde fruit dat overblijft nadat de bomen van hun vruchten zijn ontdaan.” Toen brak er ook nog een pokkenepidemie uit. In 1519 berichtte men aan Karel V dat ongeveer een derde van de indianen aan de epidemie gestorven was. Hispaniola, klein Spanje” was zo goed als ontvolkt. De ironische slotzin van dit tragische hoofdstuk in Zwarte Renaissance van Chris van der Heiden luidt: Jeruzalem zou elders gebouwd moeten worden. Met die zin verwijst Van der Heiden naar Cisnero’s eigen Utopia, de droom van een groot christelijk rijk dat de gehele wereld zou moeten omvatten.

47 Droom, halfslaap.( “making of” -21 juli 2014)
Bij het wakker worden, dat ogenblik waar alles tegelijkertijd in je brein door elkaar speelt, dacht ik, wat heeft die Zwarte Renaissance eigenlijk te maken met jouw Faust, Edy? En tegelijk stond ik met een middeleeuwer, een Spanjaard van de Zwarte Renaissance., (Cisneros?) voor de toonbank in een supermarkt van de Brusselse Poort en deed ik daar een bestelling die ik aflas van een briefje. Op die rommelige zolder verdieping van mijn gedachten zag ik hoe die Spanjaard me van opzij bekeek en door mijn hoofd flitste (nog bij dat moment van wakker worden) hij moet denken: wat een tovenarij. Verward verhaal? Verwarde droom, rommelig. Je denkt dan dat je iets begrijpt. En als je dat begrijpen gaat analyseren spat het uiteen als een zeepbel. Alle vlokjes van die bel glinsteren nog na, heel kort, weg is alles, je houdt niets over. Maar Columbus op het eind halucineerde en zag Ik dacht: Zou ik het maar afzeggen, die power point, en gaan wandelen, zo vrij als die Indianen? - Maar: ) Was die Welt toch ook: ) De Aardbol zelf?

48 (1558) Bij hem kwamen de bezittingen van Filips de Schone en ( in feite) de bezittingen van Johanna de Waanzinnige bij een. Tot de dood van zijn moeder tekende hij met Karel en Johanna.

49 Het toneel is klaar voor Faust
Faust is een legendarische figuur, gebaseerd op de Duitse magiër en medicus Johann Faust. Gelijk met zijn dood, rond 1540, ontstond het gerucht dat hij een pact met de duivel had gesloten.

50 Karel V had geld nodig gehad
Hier Karel V bij de Fugger (of Welser?) thuis in Augsburg. De handelslieden hadden hun beginkapitaal op het platteland in Zuid Duitsland bijeengeschraapt door het verschil tussen de arbeids prijs van land en stad. Karel V. op bezoek. Anton Fugger verbrandt schuldbekentenissen v an de keizer.

51 Philip en Moritz von Hutten (Bischof in Eichstätt) “Faust had gelijk, Camerarius ten spijt.” ( 1534, 1540) Philip stond aan hoofd van een Welser onderneming naar Venezuela om zich schadeloos te stellen voor lening aan Karel V. Uit brief van jan, 1540 blijkt dat beiden een “Prognosticom” over de onderneming gemaakt hadden.

52 Op zoek naar goud Philip von Hutten in dienst van de
Welser gaat op goudjacht in Venezuela. 400 man 160 komen terug. Zelf wat later vermoord. De Welsers mogen proberen zich in Venezuela schadeloos te stellen voor de lening voor de keizerkeuze van Karel V 16m,,,,19

53 Op zoek naar goud Anders als mit der spanischen Krone vereinbart, konzentrierten sich die Welser während ihrer Statthalterschaft in Venezuela auf die Suche nach dem legendären Goldland „El Dorado“, das sie im kolumbianischen Hochland vermuteten. Nachdem bereits sein Vorgänger Ambrosius Dalfinger an dieser Aufgabe gescheitert war, brach am 13. Mai 1535 eine neue Expedition unter der Leitung von Gouverneur Georg Hohermuth von Speyer – nur einen Monat nach dessen Ankunft in Coro – zum Beutezug ins Landesinnere auf. Goldwaschende Indios Die insgesamt rund 400 Mann, unter ihnen auch Philipp von Hutten, näherten sich ihrem Ziel, dem Reich der Muisca-Indios im März 1536 bis auf einen Abstand von wenigen Tagesreisen, scheiterten aber bei der Suche nach einem Pass über die kolumbianische Ostkordillere. So kehrten Hohermuth und Hutten schließlich am 27. Mai 1538 mit leeren Händen und einer auf 110 Mann zusammengeschmolzenen Truppe nach Coro zurück. Ihr Scheitern wurde dadurch unterstrichen, dass das Reich der Muisca 1537/38 – also fast gleichzeitig – von einer Konquistadorentruppe unter Gonzalo Jiménez de Quesada von Santa Marta aus erreicht und geplündert wurde.

54 Xanadu van Kubla Kahn In Xanadu did Kubla Kahn
a stately pleasure-dome decree where Alph the sacred river ran through caverns measureless to man down to a sunless sea S T Coleridge 1816

55 1422 Eerste tocht rond wereld
In 1494 was het Verdrag van Tordesillas gesloten. Ferdinand Magellaan was een Portugese ontdekkingsreiziger, die in Spaanse dienst de eerste zeilreis rond de wereld leidde. Tijdens deze reis sneuvelde hij op de Filipijnen.

56 El Dorado Guatavita Parima
El Dorado (de vergulde, ook Eldorado) is een mythisch goudland dat zou zijn gelegen in Zuid-Amerika. De Spaanse conquistadores, die zich al heel veel goud hadden eigengemaakt, vernamen in de 16e eeuw van de indianen van een koning die zich in het meer Parima zou baden en telkens geheel bedekt met goud zijn bad zou beëindigen: de Gouden Man of El (Hombre) Dorado in het Spaans. De conquistadores gingen ogenblikkelijk op zoek naar dit goudmeer Parima (dat op verschillende kaarten uit de 16de en 17de eeuw staat aangeduid in het gebied van de bovenloop van de Orinoco). Mogelijk vertelden de indianen de legende vooral om van de goudzoekers af te zijn, maar dan heeft dat verhaal toch contraproductief gewerkt: het trok juist veel avonturiers aan. Guatavita Parima

57 WilliamBorucki (idee) Kepler Missie Jim Fanson( project manager)
The dust cover was successfully jettisoned from the front of the telescope last evening at about 7:18 p.m. PDT. Everything went according to prediction, with the vehicle experiencing a slight push to one side. Kepler's attitude control system easily responded to the movement, steering the spacecraft back to its original position. Starlight was seen in all four of the fine guidance sensors on the corners of the photometer focal plane (the area where light is focused). The spacecraft was maneuvered to the science attitude, or the position where it will collect science data. It will collect images as the temperatures drop to operational range. The next several days will be spent calibrating the alignment of the fine guidance sensors with the spacecraft star trackers, and achieving fine point using the fine guidance sensors. This will enable the spacecraft to stabilize the line of sight at levels similar to the performance of NASA's Hubble Space Telescope.


Download ppt "Zwarte Renaissance + De Reizen van Columbus"

Verwante presentaties


Ads door Google