De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie huurlasten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie huurlasten"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie huurlasten
23 juni 2015

2 Sprekers Plas Ryserhove Directeur verhuur & sociale dienstverlening
Dorien Bauwens Afdelingshoofd dienst beheer

3 Praktisch verloop Luister eerst naar de uitleg.
Nadien tijd voor vragen. Vragen over je eigen afrekening bij onze medewerker beheer of nadien: Technische balie iedere vrijdagvoormiddag Kikvorsstraat 113

4 Inhoud Wat zijn huurlasten? De verschillende kosten & verdeelsleutels
Diensten Verbruiken Voorschot en afrekening BRIEVEN AFREKENING HUURLASTEN Hoe zien de brieven eruit?

5 Huurlasten = wettelijke kosten
Wettelijk geregeld. Bijlage III Kaderbesluit Sociale Huur (KSH). Voor iedereen in hetzelfde gebouw gelijk (behalve verbruiken). Geen sociale correctie. Soms hoog in vergelijking met huurprijs.

6 Opdeling huurlasten Diensten: vb. schoonmaak, onderhoud liften, ledigen vuilbakken … Verbruiken: water, verwarming, elektriciteit gemene delen Eigen verbruik Verbruik gemene delen Afhankelijk van de situatie in uw gebouw.

7 Inhoud HUURLASTEN Wat zijn huurlasten?
De verschillende kosten & verdeelsleutels Diensten Verbruiken Voorschot en afrekening BRIEVEN AFREKENING HUURLASTEN Hoe zien de brieven eruit?

8 Diensten Voor iedereen Brandverzekering
(deel afstand van verhaal) Wachtdienst (herstellingen ‘s avonds, tijdens weekend/feestdagen)

9 Afhankelijk van uw gebouw
Diensten Afhankelijk van uw gebouw Schoonmaak gemene delen en groenonderhoud Huisvuilverwerking Conciërge/huisbewaarder Intern toezicht op eigen personeel Onderhoud en herstel Onderhoudscontracten en controle

10 aantal woningen in uw gebouw/wijk
Verdeling kosten Wat? Schoonmaak gemene delen & groenonderhoud. Verdeelsleutel: uurkost x aantal uren in uw gebouw/wijk voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond. aantal woningen in uw gebouw/wijk

11 aantal woningen in uw gebouw
Verdeling kosten Wat? Buitenzetten huisvuil & reinigen vuilnislokalen en –containers. Verdeelsleutel: uurkost x aantal uren in uw gebouw voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond. aantal woningen in uw gebouw

12 aantal woningen die gebruikmaken van een conciërge
Verdeling kosten Wat? Loon en sociale bijdrage conciërge/huisbewaarder. Verdeelsleutel: kostprijs x aantal maanden u betaalt bv. niet bij ziekte. aantal woningen die gebruikmaken van een conciërge u betaalt voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond.

13 aantal woningen die dienstenpersoneel hebben
Verdeling kosten Wat? Toezicht op dienstenpersoneel (poetsers, huisvuilwerkers, conciërges) WoninGent. Verdeelsleutel: kostprijs alleen voor huurders die diensten krijgen van WoninGent. aantal woningen die dienstenpersoneel hebben voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond.

14 Verdeling kosten Wat? Onderhoud en herstel:
Reinigen & ontstoppen septische putten, controleputten, afvoerleidingen en rioleringen. Ongediertebestrijding & ontsmetten van lokalen. Glasreiniging. Kosten kleine herstellingen gemene delen bv. vervangen lamp. WoninGent neemt 10% van de herstellingskosten verlichting in de gemene delen op zich. Onderhoud ventilatie, regenwaterinstallaties, drukopvoerinstallaties, automatische deuren, zonne-energiesystemen, warmwatertoestellen.

15 aantal woningen in uw gebouw
Verdeling kosten Verdeelsleutel: Facturen externe onderhoudsbedrijven Loonkost + materiaalkost eigen arbeiders. De kosten verzameld per gebouw of cluster. kostprijs voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond. aantal woningen in uw gebouw

16 aantal woningen die onder onderhoudscontract vallen
Verdeling kosten Wat? Onderhoudscontracten en controle: Liften Individuele CV Brandbeveiliging Verdeelsleutel: facturen externe onderhoudsbedrijven. kostprijs voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond. aantal woningen die onder onderhoudscontract vallen

17 aantal woningen met collectieve CV
Verdeling kosten Wat? Onderhoudscontracten en controle: Collectieve CV (incl. reinigen schouwen en onderhoud stookzalen). Verdeelsleutel: Facturen externe onderhoudsbedrijven. Loonkosten eigen arbeiders. voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond. kostprijs aantal woningen met collectieve CV

18 Inhoud HUURLASTEN Wat zijn huurlasten?
De verschillende kosten & verdeelsleutels Diensten Verbruiken Voorschot en afrekening BRIEVEN AFREKENING HUURLASTEN Hoe zien de brieven eruit?

19 Verbruiken Afhankelijk van uw gebouw
Elektriciteit en/of water gemene delen Eigen water en/of verwarming

20 Mogelijkheid 1: eigen tellers, geen gemene delen
U hebt zelf contract voor elektriciteit en voor gas met vb. Electrabel, Luminus … U betaalt water direct aan Farys. U betaalt niets via WoninGent.

21 Mogelijkheid 2: eigen tellers, gemene delen
U hebt zelf contract voor elektriciteit en voor gas met vb. Electrabel, Luminus … U betaalt water direct aan Farys. U betaalt verbruik gemene delen via WoninGent.

22 Mogelijkheid 2: eigen tellers, gemene delen
Wat is verbruik gemene delen? Water Om gangen te poetsen. Elektriciteit Voor werking liften, pompen voor centrale verwarming en water, lampen in gangen …

23 Mogelijkheid 2: eigen tellers, gemene delen
Verdeling kosten verbruik gemene delen: U ontvangt de afrekening bij de afrekening diensten. kostprijs verbruik voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond. aantal woningen in uw gebouw

24 Mogelijkheid 3A: één teller voor gebouw (water & verwarming) en ISTA-meters
Principe: Eigen contract voor elektriciteit en voor gas vb. om te koken U betaalt water en gas/stoom/stookolie voor verwarming via WoninGent Aparte afrekening verbruiken Eigen verbruik (verwarming, water) Verbruik gemene delen Huur ISTA-meters = huurprijs aantal meters in uw woning x totale aantal meters

25 Mogelijkheid 3A: één teller voor gebouw (water & verwarming) en ISTA-meters
Hoe kent WoninGent de kosten? Op basis van de meterstanden, krijgt WoninGent facturen van de nutsleveranciers. Hoe verrekent WoninGent de kosten? ISTA-meters: ISTA leest de meterstanden jaarlijks vanop afstand uit. Warmtekosten-verdeler (caloriemeter) Waterteller

26 Prijs 1 m³ x uw aantal verbruikte m³
Mogelijkheid 3A: één teller voor gebouw (water & verwarming) en ISTA-meters Hoe verrekent WoninGent de kosten? WATER ISTA-meters tellen hoeveel m³ water u verbruikt. ISTA berekent wat u moet betalen: Het verschil tussen het verbruik in m³ op de teller in het gebouw en het individuele verbruik van de bewoners = verbruik gemene delen. Prijs 1 m³ x uw aantal verbruikte m³

27 Mogelijkheid 3A: één teller voor gebouw (water & verwarming) en ISTA-meters
Hoe verrekent WoninGent de kosten? VERWARMING ISTA-meters tellen hoeveel eenheden u verbruikt. ISTA berekent hoeveel eenheden er in het hele gebouw zijn verbruikt. ISTA berekent hoeveel 1 eenheid kost: ISTA berekent wat u moet betalen: factuur nutsleverancier totale eenheden Prijs 1 eenheid x uw aantal verbruikte eenheden

28 Mogelijkheid 3B: één teller voor gebouw (water & verwarming) zonder ISTA-meters voor water
Hoe verdeelt WoninGent de kosten voor water? Volgens aantal bewoners/woning en aantal maanden bewoning. Principe = 2 personen verbruiken meer water dan 1 persoon.

29 Inhoud HUURLASTEN Wat zijn huurlasten?
De verschillende kosten & verdeelsleutels Diensten Verbruiken Voorschot en afrekening BRIEVEN AFREKENING HUURLASTEN Hoe zien de brieven eruit?

30 Voorschot huurlasten Iedere maand samen met huurprijs.
Dit voorschot is berekend op: Uw laatste afrekening ( = 2 jaar terug). Prijsstijging energie, water … Nog niet lang huurder? Een gemiddeld voorschot.

31 Voorschot huurlasten 2016 Afrekening 2014 KOSTEN 2014 VOORSCHOT 2016

32 Afrekening huurlasten
Jaarlijks individuele afrekening van de kosten en lasten. Volgens verdeelsleutels KSH in afspraak met Toezichthouder Inspectie RWO. Op basis van bewijskrachtige documenten vb. facturen leveranciers. WoninGent bezorgt u overzicht van: Voorschotten Totale kost per uitgavenpost U kan bewijsstukken inkijken.

33 Afrekening huurlasten
UW VOORSCHOTTEN - ECHT GEMAAKTE KOSTEN = UW AFREKENING HUURLASTEN

34 Afrekening huurlasten
Mogelijkheid 1: de echt gemaakte kosten zijn kleiner dan de voorschotten = u krijgt geld terug. Mogelijkheid 2: de echt gemaakte kosten zijn groter dan de voorschotten = u moet bijbetalen. VOORSCHOTTEN ECHT GEMAAKTE KOSTEN U KRIJGT TERUG VOORSCHOTTEN ECHT GEMAAKTE KOSTEN U MOET BETALEN

35 Afrekening huurlasten
Mogelijkheid 3: U krijgt terug maar hebt openstaande betalingen = u krijgt minder geld terug. Mogelijkheid 4: U krijgt terug maar uw openstaande betalingen zijn groter = u krijgt niets terug. VOORSCHOTTEN ECHT GEMAAKTE KOSTEN BETALINGS-ACHTERSTAND U KRIJGT TERUG VOORSCHOTTEN ECHT GEMAAKTE KOSTEN BETALINGS-ACHTERSTAND

36 Inhoud HUURLASTEN Wat zijn huurlasten?
De verschillende kosten & verdeelsleutels Diensten Verbruiken Voorschot en afrekening BRIEVEN AFREKENING HUURLASTEN Hoe zien de brieven eruit?

37 Voorbeeldbrief afrekening diensten
Hier leest u of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Krijgt u terug, maar is er nog een openstaande schuld? Dan staat dit hier vermeld. Moet u bijbetalen? Gebruik dan de correcte gestructureerde mededeling.

38 Voorbeeldbrief afrekening diensten
Het maandelijkse voorschot dat u hebt betaald. Detail van uw afrekening. De echte kosten per maand. Uw maandelijks voorschot voor het volgende jaar. Overzicht kosten verbruik gemene delen voor bewoners met individuele tellers.

39 Voorbeeldbrief afrekening diensten
Uitleg over de verdeelsleutels.

40 Voorbeeldbrief afrekening verbruiken
Hier leest u of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Krijgt u terug, maar is er nog een openstaande schuld? Dan staat dit hier vermeld. Moet u bijbetalen? Gebruik dan de correcte gestructureerde mededeling.

41 Voorbeeldbrief afrekening verbruiken
Afrekening ISTA

42 Voorbeeldbrief afrekening verbruiken
Afhankelijk van de situatie in uw gebouw kunnen volgende posten voorkomen op het ISTA-formulier: Eenheidsprijs De firma ISTA registreert alle opnames van de ISTA-meters (water- en/of verwarming). Voor verwarming wordt rekening houdend met het vermogen van de radiatoren het totaal aantal verbruikte eenheden afgeleid. Voor water wordt de som van de debieten genomen. WoninGent krijgt van de leveranciers (Electrabel , Luminus en/of Farys )de kosten voor het hele gebouw. De eenheidsprijs wordt berekend door de totale kosten voor uw gebouw te delen door het totaal verbruikte eenheden in uw gebouw. Diverse kosten / Elektriciteit Dit is het verbruik van elektriciteit en water in de gemeenschappelijke delen. De kosten worden gelijkmatig verdeeld onder alle woningen. Divers: Fact opname Dit zijn de kosten voor het huren van de ISTA-meters (zowel watermeters als de meters op de radiatoren) en voor de opname van de meterstanden. De kosten worden verrekend volgens het aantal meters die in uw woning aanwezig zijn. Voorschot Dit is het voorschot dat u iedere maand bij uw huishuur hebt betaald in de periode waarover de afrekening gaat. Verwarmingskosten / individuele kosten Dit zijn de kosten voor het verbruik van de centrale verwarming in uw eigen woning. Uw individuele verwarmingskosten worden berekend door het aantal eenheden dat u in uw woning hebt verbruikt te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs. Verwarming van water Dit is de standaard kost om een hectoliter (= 100 liter) water te verwarmen. Het aantal hectoliter warm water dat is verbruikt, wordt vermenigvuldigd met de standaard kost voor het verwarmen van water. Koud water Dit zijn de kosten van het individueel waterverbruik. De kost van uw individueel waterverbruik wordt berekend door het aantal eenheden dat u in uw woning hebt verbruikt te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs. Vast kosten water Dit is het saldo van de verdeling volgens de watermeterstanden en de facturen die WoninGent aan Farys heeft betaald. Uitleg bij het ISTA-formulier.

43 ? Meer informatie? Dienst beheer WoninGent
of


Download ppt "Informatiesessie huurlasten"

Verwante presentaties


Ads door Google