De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Informatiesessie huurlasten 23 juni 2015. 2 Sprekers  Plas Ryserhove Directeur verhuur & sociale dienstverlening  Dorien Bauwens Afdelingshoofd dienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Informatiesessie huurlasten 23 juni 2015. 2 Sprekers  Plas Ryserhove Directeur verhuur & sociale dienstverlening  Dorien Bauwens Afdelingshoofd dienst."— Transcript van de presentatie:

1 1 Informatiesessie huurlasten 23 juni 2015

2 2 Sprekers  Plas Ryserhove Directeur verhuur & sociale dienstverlening  Dorien Bauwens Afdelingshoofd dienst beheer

3 3 Praktisch verloop  Luister eerst naar de uitleg.  Nadien tijd voor vragen.  Vragen over je eigen afrekening bij onze medewerker beheer of nadien:  09 235 99 55  beheer@woningent.be beheer@woningent.be  Technische balie iedere vrijdagvoormiddag Kikvorsstraat 113

4 4 Inhoud HUURLASTEN  Wat zijn huurlasten?  De verschillende kosten & verdeelsleutels  Diensten  Verbruiken  Voorschot en afrekening BRIEVEN AFREKENING HUURLASTEN  Hoe zien de brieven eruit?

5 5 Huurlasten = wettelijke kosten  Wettelijk geregeld.  Bijlage III Kaderbesluit Sociale Huur (KSH).  Voor iedereen in hetzelfde gebouw gelijk (behalve verbruiken).  Geen sociale correctie.  Soms hoog in vergelijking met huurprijs.

6 6 Opdeling huurlasten 1.Diensten : vb. schoonmaak, onderhoud liften, ledigen vuilbakken … 2.Verbruiken : water, verwarming, elektriciteit gemene delen  Eigen verbruik  Verbruik gemene delen Afhankelijk van de situatie in uw gebouw.

7 7 Inhoud HUURLASTEN  Wat zijn huurlasten?  De verschillende kosten & verdeelsleutels  Diensten  Verbruiken  Voorschot en afrekening BRIEVEN AFREKENING HUURLASTEN  Hoe zien de brieven eruit?

8 8 Diensten Voor iedereen  Brandverzekering (deel afstand van verhaal)  Wachtdienst (herstellingen ‘s avonds, tijdens weekend/feestdagen)

9 9 Diensten Afhankelijk van uw gebouw  Schoonmaak gemene delen en groenonderhoud  Huisvuilverwerking  Conciërge/huisbewaarder  Intern toezicht op eigen personeel  Onderhoud en herstel  Onderhoudscontracten en controle

10 10 Verdeling kosten Wat?  Schoonmaak gemene delen & groenonderhoud. Verdeelsleutel: voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond. aantal woningen in uw gebouw/wijk uurkost x aantal uren in uw gebouw/wijk

11 11 Verdeling kosten Wat?  Buitenzetten huisvuil & reinigen vuilnislokalen en –containers. Verdeelsleutel: uurkost x aantal uren in uw gebouw aantal woningen in uw gebouw voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond.

12 12 Verdeling kosten Wat?  Loon en sociale bijdrage conciërge/huisbewaarder. Verdeelsleutel: kostprijs x aantal maanden aantal woningen die gebruikmaken van een conciërge u betaalt bv. niet bij ziekte. u betaalt voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond.

13 13 Verdeling kosten Wat?  Toezicht op dienstenpersoneel (poetsers, huisvuilwerkers, conciërges) WoninGent. Verdeelsleutel: aantal woningen die dienstenpersoneel hebben alleen voor huurders die diensten krijgen van WoninGent. kostprijs voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond.

14 14 Verdeling kosten Wat?  Onderhoud en herstel:  Reinigen & ontstoppen septische putten, controleputten, afvoerleidingen en rioleringen.  Ongediertebestrijding & ontsmetten van lokalen.  Glasreiniging.  Kosten kleine herstellingen gemene delen bv. vervangen lamp. WoninGent neemt 10% van de herstellingskosten verlichting in de gemene delen op zich.  Onderhoud ventilatie, regenwaterinstallaties, drukopvoerinstallaties, automatische deuren, zonne- energiesystemen, warmwatertoestellen.

15 15 Verdeling kosten Verdeelsleutel:  Facturen externe onderhoudsbedrijven Loonkost + materiaalkost eigen arbeiders.  De kosten verzameld per gebouw of cluster. aantal woningen in uw gebouw kostprijs voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond.

16 16 Verdeling kosten Wat?  Onderhoudscontracten en controle:  Liften  Individuele CV  Brandbeveiliging Verdeelsleutel:  facturen externe onderhoudsbedrijven. aantal woningen die onder onderhoudscontract vallen kostprijs voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond.

17 17 Verdeling kosten Wat?  Onderhoudscontracten en controle:  Collectieve CV (incl. reinigen schouwen en onderhoud stookzalen). Verdeelsleutel:  Facturen externe onderhoudsbedrijven. Loonkosten eigen arbeiders. aantal woningen met collectieve CV kostprijs voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond.

18 18 Inhoud HUURLASTEN  Wat zijn huurlasten?  De verschillende kosten & verdeelsleutels  Diensten  Verbruiken  Voorschot en afrekening BRIEVEN AFREKENING HUURLASTEN  Hoe zien de brieven eruit?

19 19 Verbruiken Afhankelijk van uw gebouw  Elektriciteit en/of water gemene delen  Eigen water en/of verwarming

20 20 Mogelijkheid 1: eigen tellers, geen gemene delen  U hebt zelf contract voor elektriciteit en voor gas met vb. Electrabel, Luminus …  U betaalt water direct aan Farys.  U betaalt niets via WoninGent.

21 21 Mogelijkheid 2: eigen tellers, gemene delen  U hebt zelf contract voor elektriciteit en voor gas met vb. Electrabel, Luminus …  U betaalt water direct aan Farys.  U betaalt verbruik gemene delen via WoninGent.

22 22 Mogelijkheid 2: eigen tellers, gemene delen Wat is verbruik gemene delen?  Water  Om gangen te poetsen.  Elektriciteit  Voor werking liften, pompen voor centrale verwarming en water, lampen in gangen …

23 23 Mogelijkheid 2: eigen tellers, gemene delen Verdeling kosten verbruik gemene delen:  U ontvangt de afrekening bij de afrekening diensten. aantal woningen in uw gebouw kostprijs verbruik voor het aantal maanden dat u in de woning hebt gewoond.

24 24 Mogelijkheid 3A: één teller voor gebouw (water & verwarming) en ISTA-meters Principe:  Eigen contract voor elektriciteit en voor gas vb. om te koken  U betaalt water en gas/stoom/stookolie voor verwarming via WoninGent  Aparte afrekening verbruiken  Eigen verbruik (verwarming, water)  Verbruik gemene delen  Huur ISTA-meters = totale aantal meters huurprijs x aantal meters in uw woning

25 25 Mogelijkheid 3A: één teller voor gebouw (water & verwarming) en ISTA-meters Hoe kent WoninGent de kosten?  Op basis van de meterstanden, krijgt WoninGent facturen van de nutsleveranciers. Hoe verrekent WoninGent de kosten?  ISTA-meters: Waterteller Warmtekosten-verdeler (caloriemeter) ISTA leest de meterstanden jaarlijks vanop afstand uit.

26 26 Mogelijkheid 3A: één teller voor gebouw (water & verwarming) en ISTA-meters Hoe verrekent WoninGent de kosten? WATER 1.ISTA-meters tellen hoeveel m³ water u verbruikt. 2.ISTA berekent wat u moet betalen: 3.Het verschil tussen het verbruik in m³ op de teller in het gebouw en het individuele verbruik van de bewoners = verbruik gemene delen. Prijs 1 m³ x uw aantal verbruikte m³

27 27 Mogelijkheid 3A: één teller voor gebouw (water & verwarming) en ISTA-meters Hoe verrekent WoninGent de kosten? VERWARMING 1.ISTA-meters tellen hoeveel eenheden u verbruikt. 2.ISTA berekent hoeveel eenheden er in het hele gebouw zijn verbruikt. 3.ISTA berekent hoeveel 1 eenheid kost: 4.ISTA berekent wat u moet betalen: totale eenheden factuur nutsleverancier Prijs 1 eenheid x uw aantal verbruikte eenheden

28 28 Mogelijkheid 3B: één teller voor gebouw (water & verwarming) zonder ISTA-meters voor water Hoe verdeelt WoninGent de kosten voor water?  Volgens aantal bewoners/woning en aantal maanden bewoning.  Principe = 2 personen verbruiken meer water dan 1 persoon.

29 29 Inhoud HUURLASTEN  Wat zijn huurlasten?  De verschillende kosten & verdeelsleutels  Diensten  Verbruiken  Voorschot en afrekening BRIEVEN AFREKENING HUURLASTEN  Hoe zien de brieven eruit?

30 30 Voorschot huurlasten  Iedere maand samen met huurprijs.  Dit voorschot is berekend op:  Uw laatste afrekening ( = 2 jaar terug).  Prijsstijging energie, water …  Nog niet lang huurder? Een gemiddeld voorschot.

31 31 Voorschot huurlasten 2016 Afrekening 2014 KOSTEN 2014 VOORSCHOT 2016

32 32 Afrekening huurlasten  Jaarlijks individuele afrekening van de kosten en lasten.  Volgens verdeelsleutels KSH in afspraak met Toezichthouder Inspectie RWO.  Op basis van bewijskrachtige documenten vb. facturen leveranciers.  WoninGent bezorgt u overzicht van:  Voorschotten  Totale kost per uitgavenpost  U kan bewijsstukken inkijken.

33 33 Afrekening huurlasten UW VOORSCHOTTEN ECHT GEMAAKTE KOSTEN UW AFREKENING HUURLASTEN = -

34 34 Afrekening huurlasten  Mogelijkheid 1: de echt gemaakte kosten zijn kleiner dan de voorschotten = u krijgt geld terug.  Mogelijkheid 2: de echt gemaakte kosten zijn groter dan de voorschotten = u moet bijbetalen. VOORSCHOTTEN ECHT GEMAAKTE KOSTEN U KRIJGT TERUG VOORSCHOTTEN ECHT GEMAAKTE KOSTEN U MOET BETALEN

35 35 Afrekening huurlasten  Mogelijkheid 3: U krijgt terug maar hebt openstaande betalingen = u krijgt minder geld terug.  Mogelijkheid 4: U krijgt terug maar uw openstaande betalingen zijn groter = u krijgt niets terug. VOORSCHOTTEN ECHT GEMAAKTE KOSTEN U KRIJGT TERUG VOORSCHOTTEN ECHT GEMAAKTE KOSTEN BETALINGS- ACHTERSTAND

36 36 Inhoud HUURLASTEN  Wat zijn huurlasten?  De verschillende kosten & verdeelsleutels  Diensten  Verbruiken  Voorschot en afrekening BRIEVEN AFREKENING HUURLASTEN  Hoe zien de brieven eruit?

37 37 Voorbeeldbrief afrekening diensten Hier leest u of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Krijgt u terug, maar is er nog een openstaande schuld? Dan staat dit hier vermeld. Moet u bijbetalen? Gebruik dan de correcte gestructureerde mededeling.

38 38 Voorbeeldbrief afrekening diensten Detail van uw afrekening. Het maandelijkse voorschot dat u hebt betaald. De echte kosten per maand. Uw maandelijks voorschot voor het volgende jaar. Overzicht kosten verbruik gemene delen voor bewoners met individuele tellers.

39 39 Voorbeeldbrief afrekening diensten Uitleg over de verdeelsleutels.

40 40 Voorbeeldbrief afrekening verbruiken Hier leest u of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Krijgt u terug, maar is er nog een openstaande schuld? Dan staat dit hier vermeld. Moet u bijbetalen? Gebruik dan de correcte gestructureerde mededeling.

41 41 Voorbeeldbrief afrekening verbruiken Afrekening ISTA

42 42 Voorbeeldbrief afrekening verbruiken Uitleg bij het ISTA-formulier. Afhankelijk van de situatie in uw gebouw kunnen volgende posten voorkomen op het ISTA-formulier: Eenheidsprijs De firma ISTA registreert alle opnames van de ISTA-meters (water- en/of verwarming). Voor verwarming wordt rekening houdend met het vermogen van de radiatoren het totaal aantal verbruikte eenheden afgeleid. Voor water wordt de som van de debieten genomen. WoninGent krijgt van de leveranciers (Electrabel, Luminus en/of Farys )de kosten voor het hele gebouw. De eenheidsprijs wordt berekend door de totale kosten voor uw gebouw te delen door het totaal verbruikte eenheden in uw gebouw. Diverse kosten / Elektriciteit Dit is het verbruik van elektriciteit en water in de gemeenschappelijke delen. De kosten worden gelijkmatig verdeeld onder alle woningen. Divers: Fact opname Dit zijn de kosten voor het huren van de ISTA-meters (zowel watermeters als de meters op de radiatoren) en voor de opname van de meterstanden. De kosten worden verrekend volgens het aantal meters die in uw woning aanwezig zijn. Voorschot Dit is het voorschot dat u iedere maand bij uw huishuur hebt betaald in de periode waarover de afrekening gaat. Verwarmingskosten / individuele kosten Dit zijn de kosten voor het verbruik van de centrale verwarming in uw eigen woning. Uw individuele verwarmingskosten worden berekend door het aantal eenheden dat u in uw woning hebt verbruikt te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs. Verwarming van water Dit is de standaard kost om een hectoliter (= 100 liter) water te verwarmen. Het aantal hectoliter warm water dat is verbruikt, wordt vermenigvuldigd met de standaard kost voor het verwarmen van water. Koud water Dit zijn de kosten van het individueel waterverbruik. De kost van uw individueel waterverbruik wordt berekend door het aantal eenheden dat u in uw woning hebt verbruikt te vermenigvuldigen met de eenheidsprijs. Vast kosten water Dit is het saldo van de verdeling volgens de watermeterstanden en de facturen die WoninGent aan Farys heeft betaald.

43 43 ? Meer informatie? Dienst beheer WoninGent 09 235 99 55 of beheer@woningent.be


Download ppt "1 Informatiesessie huurlasten 23 juni 2015. 2 Sprekers  Plas Ryserhove Directeur verhuur & sociale dienstverlening  Dorien Bauwens Afdelingshoofd dienst."

Verwante presentaties


Ads door Google