De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle."— Transcript van de presentatie:

1 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Feasibility study on a Project of Business Support to Export Supply Chains in Ethiopia with particular attention to small producers  Agri-ProFocus bijeenkomst  January 13, 2006  IAC, Wageningen

2 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Agenda  Proces van Pre-feasibility tot nu  Uitkomsten van de Feasibility study  Project voorstellen  Feedback en discussie  Positie consortium deelnemers  Vervolg

3 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Proces van Pre-feasibility tot nu  Pre-feasibility rapport in aug. 2004 voor LNV en Rabobank Foundation  Aanbevelingen:  projecten uitwerken in 1. bloemen en 2. verse groenten uit Ethiopia naar EU en het Midden Oosten  Reactie Ministerie van LNV: geen ondersteuning uiteindelijke projecten  Op initiatief van Rabobank Foundation: breder consortium gevormd  In augustus 2005 als Agri-ProFocus project opgepakt met: Ministerie van LNV (betaling inzet IAC) Rabobank Foundation ICCO (betaling extra inzet) Agriterra SNV (meer vanuit Ethiopia dan Den Haag)

4 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Proces van Pre-feasibility tot nu (2)  Focus van Feasibility study: project uitwerken in verse groenten uit Ethiopia naar EU en het Midden Oosten (bloemen niet overgenomen)  Op initiatief van ICCO en AgriMax BV: project uitwerken in export van sesamzaad, niger zaad en witte bonen  In september 2005 studie opgepakt naar: Export groene boontjes van Ethiopia naar EU en Midden Oosten Export witte bonen van Ethiopia naar Midden Oosten en EU Export van sesam- en nigerzaad van Ethiopia naar EU en Midden Oosten Belangrijkste doelstelling: project waarin kleine boeren effectief kunnen deelnemen in de exportketen als bijdrage aan armoedebestrijding

5 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Proces van Pre-feasibility tot nu (3)  In oktober 2005 tijdens missie naar Ethiopia volgende taken uitgezet:  Studie van de huidige en verwachte markt voor export van boontjes, witte bonen, sesamzaad en nigerzaad in EU en Midden Oosten door SEARCHERS  Analyse van de huidige en verwachte keten van boontjes, witte bonen, sesamzaad en nigerzaad door IAC en SNV Ethiopia  Vergelijkende analyse van productiesystemen: individuele kleine boeren, cooperaties en outgrowing door DEBUB Universiteit  In november 2005 tijdens missie naar Ethiopia deze deeltaken samengevoegd  Op 25 en 26 november bijeenkomsten met stakeholders uit respectievelijk de sesam- en groentenketens onder leiding van Simone van Vugt (IAC)  In december 2005 projectvoorstellen uitgewerkt door IAC in samenwerking met twee kleine commissies uit de sesam- en groentenketens  Huidige stand van zaken: budgetvoorstellen nog niet helemaal rond..

6 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Uitkomsten tot nu  Marktstudie voor export van boontjes, witte bonen, sesamzaad en nigerzaad naar EU en Midden Oosten  Ketenanalyse van boontjes, witte bonen en sesamzaad  Vergelijkende analyse van productiesystemen  Proceedings van de twee stakeholders meetings  Projectvoorstellen (drafts!)  Eerste aanzetten voor projectbudgetten

7 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Uitkomsten tot nu (2)  Marktstudie:  Huidige en verwachte markt voor groene boontjes is goed, vooral in de EU (Nederland, Italie, Duitsland, Frankrijk en UK)  Huidige en verwachte markt voor witte bonen is goed, zowel in Midden Oosten en EU (Nederland en Duitsland)  Huidige en verwachte markt voor Humera sesam is heel goed, vooral in Midden Oosten, maar ook in Verre Oosten en EU (Nederland, Italie)  Huidige en verwachte markt voor nigerzaad is klein en zwak (alleen USA)  Al met al rechtvaardigt dit bedrijfsmatige projecten ter stimulering van export van groene boontjes, witte bonen en sesamzaad

8 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Uitkomsten tot nu (3)  Ketenanalyse:  keten van groene bonen is relatief kort, simpel, geconcentreerd en georganiseerd; problemen in de keten kunnen relatief eenvoudig opgelost worden d.m.v. een project  keten van witte bonen is divers, sterk verspreid en nog onprofessioneel  keten van sesamzaad is relatief lang, divers en heeft duidelijke kenmerken van uitbuiting van kleine boeren door handelaren  Al met al rechtvaardigt dit een bedrijfsmatig project in groene boontjes  Een dergelijk project in witte bonen is gerechtvaardigd, mits op pilot scale  Een bedrijfsmatig project in de sesam is gerechtvaardigd met een groep producenten cum exporteurs en kan een voorbeeld zijn voor de sector

9 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Uitkomsten tot nu (4)  Vergelijkende analyse van productiesystemen:  kleine producenten kunnen effectief deelnemen in exportketens van groene boontjes, witte bonen en sesam als outgrowers op collectief contract met een bestaande producent cum exporteur in hun regio  kleine producenten dienen georganiseerd te zijn om effectief deel te zijn in exportketens en outgrowing; informele organisaties of gebaseerd op sociale structuren hebben de voorkeur boven formele cooperaties (informele boerenorganisaties kunnen zelf op den duur kiezen voor formele registratie tot coop (wanneer ze sterk genoeg in eigen schoenen staan)  Al met al rechtvaardigt dit een bedrijfsmatig project met outgrowing arrangements tussen informeel georganiseerde boerengroepen en proucenten cum exporturs in hun regio

10 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Stakeholders meetings 25 en 26 november  Gedeelde conclusie en strategie voor deelname van kleine producenten in de exportketens  Identificeren van voldoende toewijding en kans op “ownership”  Accoord over vervolgtraject

11 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Stakeholders meetings 25 en 26 november  Gedeelde conclusie en strategie voor deelname van kleine producenten in de exportketens:  3 tot 4 bestaande producenten cum exporteurs in groene boontjes en witte bonen samen; Dashen Bank; outgrowers; commerciele aanbieder van technisch advies en andere diensten onder EHSC; facilitatie door SNV-E  2 tot 3 bestaande producenten cum exporteurs in sesam; Wegagen Bank; outgrowers (resettlers!); commerciele aanbieder van technisch advies en diensten als apart bedrijfje; facilitatie door…

12 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Stakeholders meetings 25 en 26 november  Identificeren van voldoende toewijding en kans op “ownership”:  Klein groepje bestaande producenten cum exporteurs; heel nadrukkelijk geen handelaren!  Groene en witte bonen: EHPEA en EHSC als trekkers  Groen licht van Dashen Bank en SNV-E  Sesam: brancheorganisatie niet het geeigende kanaal, maar twee exporteurs die samen dienstenaanbieder gaan opzetten  Groen licht van Wegagen Bank en regionale overheid

13 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Stakeholders meetings 25 en 26 november  Accoord over vervolgtraject:  Formuleren van projectvoorstellen door IAC in samenwerking met twee kleine commissies van producenten cum exporteurs  Ook input van EHPEA, Dashen Bank, SNV-E en Wegagen Bank  Eerste presentatie aan Agri-ProFocus consortium (heden!)  Terugkoppeling in Addis (tussen 19 en 27 januari)  Verdere uitwerking van voorstellen door IAC en commissies  Indienen van projectvoorstellen door EHPEA en Sesam- exporteurs aan Agri-ProFocus consortium begin februari

14 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Projectvoorstellen  Introductie met algemene uitkomsten Feasibility study  Hoger doel  Algemene doelstelling  Projectdoelstellingen (15)  Verwachte uitkomsten  Betrokkenen, project duur en fases  Activiteiten (per verwachte uitkomst)  Indicatoren (per activiteit en verwachte uitkomst)  Budget  Project model

15 Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle East with particular attention to small producers Rogier Verschoor  Study team:  Rogier Verschoor, IAC/WageningenUR (project leader)  Yayehyirad Abate & Paulos Desalnge, SNV Ethiopia (chain analysis)  Berihun Tefera, SEARCHERS Consultancy (market survey)  Adana Hirpa, Debub University (outgrowers analysis)  Simone van Vugt, IAC/WageningenUR (workshop facilitation)  Ethiopian Horticulture Producers & Exporters Association (support)


Download ppt "Feasibility study on a Project of Business Support to the Supply Chains of Green Beans, White Beans and Sesame for Export from Ethiopia to the EU and Middle."

Verwante presentaties


Ads door Google