De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Nederlandse geschiedenis quiz. Wie is de eerste troonopvolger van koningin Beatrix? A.Prins Filip B.Prins Willem-Alexander C.Prinses Máxima.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Nederlandse geschiedenis quiz. Wie is de eerste troonopvolger van koningin Beatrix? A.Prins Filip B.Prins Willem-Alexander C.Prinses Máxima."— Transcript van de presentatie:

1 De Nederlandse geschiedenis quiz

2 Wie is de eerste troonopvolger van koningin Beatrix? A.Prins Filip B.Prins Willem-Alexander C.Prinses Máxima

3 Wie is de eerste troonopvolger van koningin Beatrix? A.Prins Filip B.Prins Willem-Alexander C.Prinses Máxima

4 Wie is de nieuwe minister-president van Nederland? A.Mark Rutte B.Geert Wilders C.Jan Peter Balkenende

5 Wie is de nieuwe minister-president van Nederland? A.Mark Rutte B.Geert Wilders C.Jan Peter Balkenende

6 Tot welke politieke partij behoort Mark Rutte? A.De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) B.De Partij Voor de Vrijheid (PVV) C.Het Christen-Democratisch Appèl (CDA)

7 Tot welke politieke partij behoort Mark Rutte? A.De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) B.De Partij Voor de Vrijheid (PVV) C.Christen-Democratisch Appèl (CDA)

8 Welke plaats staat symbool voor het politieke leven van Nederland en tot welke eeuw gaat de geschiedenis van dit complex terug? A.Het Buitenhof in Den Haag / de 16de eeuw (Karel V) B.Het Binnenhof in Den Haag / de 13de eeuw (Floris V) C.Het Muiderslot in Muiden / de 13de eeuw (Floris V)

9 Welke plaats staat symbool voor het politieke leven van Nederland en tot welke eeuw gaat de geschiedenis van dit complex terug? A.Het Buitenhof in Den Haag / de 16de eeuw (Karel V) B.Het Binnenhof in Den Haag / de 13de eeuw (Floris V) C.Het Muiderslot in Muiden / de 13de eeuw (Floris V)

10 Waar leefden de Friezen in de vroege middeleeuwen? A.In de huidige provincie Friesland en in West- Friesland (nu in Noord-Holland). B.Aan de kuststrook in het gebied van het huidige Zeeland, Noord-Holland en Friesland. C.In het noorden van Nederland (nu: Friesland, Groningen en Drenthe).

11 Waar leefden de Friezen in de vroege middeleeuwen? A.In de huidige provincie Friesland en in West- Friesland (nu in Noord-Holland). B.Aan de kuststrook in het gebied van het huidige Zeeland, Noord-Holland en Friesland. C.In het noorden van Nederland (nu: Friesland, Groningen en Drenthe).

12 Welke rivier vormde de noordgrens van het Romeinse rijk? A.De Rijn B.De Maas C.De Schelde

13 Welke rivier vormde de noordgrens van het Romeinse rijk? A.De Rijn B.De Maas C.De Schelde

14 Welke beroemde vorst werd geboren in Gent? A.Karel de Grote B.Floris V C.Karel V

15 Welke beroemde vorst werd geboren in Gent? A.Karel de Grote B.Floris V C.Karel V (Keizer Karel)

16 In welke Nederlandse provincie werden vooral veel hunebedden gevonden? A.In Noord-Brabant B.In Overijssel C.In Drenthe

17 In welke Nederlandse provincie werden vooral veel hunebedden gevonden? A.In Noord-Brabant B.In Overijssel C.In Drenthe

18 Tegen welk volk vochten de Friezen vaak in de tijd van Willibrord A.De Franken. B.De Kelten. C.De Saksen.

19 Tegen welk volk vochten de Friezen vaak in de tijd van Willibrord A.De Franken – Germanen (die rond 200 langs de Rijn in Duitsland woonden en later naar het westen kwamen, en zich o.a. in een groot deel van het huidige Nederland kwamen vestigen) B.De Kelten (sprekers van de Keltische taal, eerst in de streek rond Oostenrijk, rond 400 voor Christus ook in het noordwesten) C.De Saksen – Germanen (die in het het huidige Duitsland woonden en in het oosten van Nederland)

20 In welk werk steekt Erasmus de draak met de wijze waarop de mensheid eigenbelang voorop stelt? A.Moriae encomium, sive Stultitiae laus B.Utopia C.Vulgata

21 In welk werk steekt Erasmus de draak met de wijze waarop de mensheid eigenbelang voorop stelt? A.Moriae encomium, sive Stultitiae laus = Lof der zotheid B.Thomas Moore, Utopia C.Vulgata = de officiële kerkelijke vertaling van de bijbel

22 Waar ligt Nijmegen? A.In Noord-Brabant. B.In Limburg. C.In Gelderland.

23 Waar ligt Nijmegen? A.In Noord-Brabant. B.In Limburg. C.In Gelderland. Je vindt er een museum met een grote collectie Romeinse archeologische vondsten.

24 Welke Nederlandse steden waren lid van het Hanzeverbond? A.Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag B.Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen en Zwolle C.Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond en Roosendaal

25 Welke Nederlandse steden waren lid van het Hanzeverbond? A.Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag B.Zutphen (Gelderland), Deventer (Overijssel), Tiel Gelderland), Kampen (Overijssel) en Zwolle (Overijssel) C.Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond en Roosendaal (Noord-Brabant)

26 Van wie is dit schilderij? A.Vermeer B.Rubens C.Rembrandt

27 Van wie is dit schilderij? A.Vermeer B.Rubens C.Rembrandt

28 Van wie is dit schilderij? A.Vermeer B.Breughel C.Van Gogh

29 Van wie is dit schilderij? A.Vermeer B.Breughel C.Van Gogh

30 Van wie is dit schilderij? A.Steen B.Mondriaan C.Van Eyck

31 Van wie is dit schilderij? A.Steen B.Mondriaan C.Van Eyck

32 Wie is Hugo de Groot (1583 – 1645)? A.Een bekende schilder B.Een bekende jurist C.Een bekende wetenschapper

33 Wie is Hugo de Groot (1583 – 1645)? A.Een bekende schilder B.Een bekende jurist C.Een bekende wetenschapper

34 Van wie is de bekende Atlas Major (1662)? A.Michiel de Ruyter B.Blaeu C.Huygens

35 Van wie is de bekende Atlas Major (1662)? A.Michiel de Ruyter B.Blaeu C.Huygens

36 Wie was de opvolger van Karel V? A.Filips de Schone B.Filips II van Spanje C.Lodewijk I

37 Wie was de opvolger van Karel V? A.Filips de Schone B.Filips II van Spanje C.Lodewijk I

38 De Nederlandse geschiedenis 1566 en later

39 Filips II (1527 – 1598) & Margaretha van Parma: landvoogdes van de Nederlanden van 1559 tot 1567 & Hertog van Alva (1507 – 1582): vanaf 1567 landvoogd van de Nederlanden

40 1566: het wonderjaar Smeekschrift aan landvoogdes Margaretha van Parma – „Het zijn maar geuzen“ – de geuzen – hagenpreken De Beeldenstorm – Calvinisten – Armen

41

42

43

44 De (Nederlandse) Opstand De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) 1609 – 1621: Twaalfjarig Bestand 1648: Vrede van Münster

45 Willem van Oranje 1533 – 1584 !!!

46 Inname van Den Briel 1 april 1572 Overwinning watergeuzen op Spanjaarden „Op één april verloor Alva zijn bril“ Daarna breidt opstand zich uit over andere gebieden

47

48 Het Wilhelmus Volkslied van Nederland sinds 1932 Tekst en melodie: 16de eeuw 15 coupletten Acrosticon: Willem van Nassov Geuzenlied http://www.youtube.com/watch?v=S6Y1GXgGR5U

49 Het Wilhelmus (I) Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

50 Het Wilhelmus (VI) Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t'aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

51 Waarom oranje de kleur van Nederland is Vraagjes

52 Oranje

53 De Prinsenvlag

54 De rood-wit-blauwe vlag

55 Oranje boven (+ oranje wimpel)

56 Het Nederlandse wapenschild

57 De Republiek 1588 – 1795 1648 Zuidelijke Spaanse Nederlanden versus noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

58 De Republiek De Staten-Generaal: elk gewest vertegenwoordigd De raadpensionaris: de hoogste ambtenaar van Holland, functioneerde als een soort minister-president, minister van financiën en minister van buitenlandse zaken tegelijk De stadhouder: hoog edelman uit het huis Oranje-Nassau, opperbevelhebber over de strijdkrachten

59 Raadpensionaris vs. stadhouder Twaalfjarig Bestand Politiek en religieus conflict: – Raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt – remonstranten (de gematigden) – Stadhouder Maurits – contraremonstranten (de preciezen) – 1619: Van Oldenbarnevelt onthoofd

60

61 De Gouden Eeuw De 17de eeuw Economisch succes Bloei kunst en wetenschap Tolerantie (?) Ontwikkeling onderwijs Verstedelijking Overzeese expansie (kolonisatie)

62 De Gouden Eeuw Voorbeelden van beroemde personen?

63 VOC 1602 – 1799 De Verenigde Oostindische Compagnie Handelsroute naar de Oost

64 De grachtengordel 1613 – 1662, Amsterdam Symbool stadsuitbreidingen

65 Hugo de Groot (Grotius) 1583 - 1645 Rechtsgeleerde Gevangenschap, vlucht in boekenkist Over het recht van oorlog en vrede: grondbeginselen volkenrecht

66 De Statenbijbel Of: de Statenvertaling (- de Staten-Generaal) 1637 Vertaling gebaseerd op oorspronkelijke handschriften Vertalers uit verschillende gewesten Invloed op taal!

67 Bekende schilders Rembrandt van Rijn (1606? – 1669) Johannes Vermeer (1632 – 1675) Jan Steen (1625 – 1679)

68 Christiaan Huygens 1629 – 1695 Vader: Constantijn Huygens Wis- en natuurkunde!

69 Spinoza 1632 – 1677 De Ethica

70 Eind 18de / begin 19de eeuw De patriotten (1780-1795) versus de aanhangers van de stadhouder (Willem V) 1795 – 1814: Revolutie, Franse bezetting – Tot 1806 de zg. Bataafse Republiek – Napoleon Bonaparte (1769-1821) – 1815: Slag bij Waterloo 1815 – 1830: Het Verenigd Koninkrijk (Noord + Zuid) – Willem I (1772-1843) 1830 - …. Koninkrijk Nederland

71 Scheiding noord – zuid Willem I Versus Belgische liberalen (persoonlijkheid en politiek Willem I, taal,…) Versus Belgische katholieken (versus protestantisme) Economische situatie 1830 / 1839

72 1830 Geert van Istendael Discussie

73 Het Koninklijke Huis

74 Geschiedenis Het huis Oranje-Nassau Tijdens de Republiek zijn de Oranjes stadshouders Later: koningen

75 Drie Willems Willem I: 1815–1840 Willem II: 1840–1849 Willem III: 1849–1890 Emma: 1890-1898, als Koningin-regentes der Nederlanden

76 Drie koninginnen Koningin Wilhelmina: vanaf 1898 Koningin Juliana: vanaf 1948 Koningin Beatrix: vanaf 1980

77 De leden van het Koninklijk Huis Beatrix (1938) & Claus von Amsberg (1926 – 2002) Troonopvolger: Willem-Alexander (1967) en Máxima (1971) – Drie dochters

78

79

80 Positie en rol als staatshoofd Positie: onschendbaar – Gedrag + uitspraken koning: verantwoordelijkheid van ministers – Medeondertekenen van de wetten – Bijdrage aan kabinetsvorming - zij benoemt een informateur en formateur – Voorzitter Raad van State (= adviesorgaan regering, dagelijkse leding vice-president)

81

82 Positie en rol als staatshoofd Rol: – Samenbindend – Vertegenwoordigend – Aanmoedigend

83 Prinsjesdag 3 de dinsdag in september Troonrede Regering zet regeringsbeleid voor het komende jaar uiteen Rituelen

84 Prinsjesdag http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040 317_prinsjesdag01 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040 317_prinsjesdag01

85 Koninginendag 30 april Feestelijkheden en evenementen Vrijmarkt

86 Het koningshuis nu www.twitter.com/khtweets

87 Het koningshuis nu De macht van Beaxtrix? Vergelijk artikel "Opzij roept Beatrix uit tot machtigste vrouw" versus "Speelruimte voor Oranjes minimaal onder Rutte"

88 Vraagjes Pfd 1 + 2 + 3 monarchie

89 Discussie


Download ppt "De Nederlandse geschiedenis quiz. Wie is de eerste troonopvolger van koningin Beatrix? A.Prins Filip B.Prins Willem-Alexander C.Prinses Máxima."

Verwante presentaties


Ads door Google