De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Quiz De Nederlandse geschiedenis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Quiz De Nederlandse geschiedenis."— Transcript van de presentatie:

1 quiz De Nederlandse geschiedenis

2 Wie is de eerste troonopvolger van koningin Beatrix?
Prins Filip Prins Willem-Alexander Prinses Máxima

3 Wie is de eerste troonopvolger van koningin Beatrix?
Prins Filip Prins Willem-Alexander Prinses Máxima

4 Wie is de nieuwe minister-president van Nederland?
Mark Rutte Geert Wilders Jan Peter Balkenende

5 Wie is de nieuwe minister-president van Nederland?
Mark Rutte Geert Wilders Jan Peter Balkenende

6 Tot welke politieke partij behoort Mark Rutte?
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) De Partij Voor de Vrijheid (PVV) Het Christen-Democratisch Appèl (CDA)

7 Tot welke politieke partij behoort Mark Rutte?
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) De Partij Voor de Vrijheid (PVV) Christen-Democratisch Appèl (CDA)

8 Welke plaats staat symbool voor het politieke leven van Nederland en tot welke eeuw gaat de geschiedenis van dit complex terug? Het Buitenhof in Den Haag / de 16de eeuw (Karel V) Het Binnenhof in Den Haag / de 13de eeuw (Floris V) Het Muiderslot in Muiden / de 13de eeuw (Floris V)

9 Welke plaats staat symbool voor het politieke leven van Nederland en tot welke eeuw gaat de geschiedenis van dit complex terug? Het Buitenhof in Den Haag / de 16de eeuw (Karel V) Het Binnenhof in Den Haag / de 13de eeuw (Floris V) Het Muiderslot in Muiden / de 13de eeuw (Floris V)

10 Waar leefden de Friezen in de vroege middeleeuwen?
In de huidige provincie Friesland en in West-Friesland (nu in Noord-Holland). Aan de kuststrook in het gebied van het huidige Zeeland, Noord-Holland en Friesland. In het noorden van Nederland (nu: Friesland, Groningen en Drenthe).

11 Waar leefden de Friezen in de vroege middeleeuwen?
In de huidige provincie Friesland en in West-Friesland (nu in Noord-Holland). Aan de kuststrook in het gebied van het huidige Zeeland, Noord-Holland en Friesland. In het noorden van Nederland (nu: Friesland, Groningen en Drenthe).

12 Welke rivier vormde de noordgrens van het Romeinse rijk?
De Rijn De Maas De Schelde

13 Welke rivier vormde de noordgrens van het Romeinse rijk?
De Rijn De Maas De Schelde

14 Welke beroemde vorst werd geboren in Gent?
Karel de Grote Floris V Karel V

15 Welke beroemde vorst werd geboren in Gent?
Karel de Grote Floris V Karel V (Keizer Karel)

16 In welke Nederlandse provincie werden vooral veel hunebedden gevonden?
In Noord-Brabant In Overijssel In Drenthe

17 In welke Nederlandse provincie werden vooral veel hunebedden gevonden?
In Noord-Brabant In Overijssel In Drenthe

18 Tegen welk volk vochten de Friezen vaak in de tijd van Willibrord
De Franken. De Kelten. De Saksen.

19 Tegen welk volk vochten de Friezen vaak in de tijd van Willibrord
De Franken – Germanen (die rond 200 langs de Rijn in Duitsland woonden en later naar het westen kwamen, en zich o.a. in een groot deel van het huidige Nederland kwamen vestigen) De Kelten (sprekers van de Keltische taal, eerst in de streek rond Oostenrijk, rond 400 voor Christus ook in het noordwesten) De Saksen – Germanen (die in het het huidige Duitsland woonden en in het oosten van Nederland)

20 In welk werk steekt Erasmus de draak met de wijze waarop de mensheid eigenbelang voorop stelt?
Moriae encomium, sive Stultitiae laus Utopia Vulgata

21 In welk werk steekt Erasmus de draak met de wijze waarop de mensheid eigenbelang voorop stelt?
Moriae encomium, sive Stultitiae laus = Lof der zotheid Thomas Moore, Utopia Vulgata = de officiële kerkelijke vertaling van de bijbel

22 Waar ligt Nijmegen? In Noord-Brabant. In Limburg. In Gelderland.

23 Waar ligt Nijmegen? In Noord-Brabant. In Limburg.
In Gelderland. Je vindt er een museum met een grote collectie Romeinse archeologische vondsten.

24 Welke Nederlandse steden waren lid van het Hanzeverbond?
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag Zutphen, Deventer, Tiel, Kampen en Zwolle Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond en Roosendaal

25 Welke Nederlandse steden waren lid van het Hanzeverbond?
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag Zutphen (Gelderland), Deventer (Overijssel), Tiel Gelderland), Kampen (Overijssel) en Zwolle (Overijssel) Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond en Roosendaal (Noord-Brabant)

26 Van wie is dit schilderij?
Vermeer Rubens Rembrandt

27 Van wie is dit schilderij?
Vermeer Rubens Rembrandt

28 Van wie is dit schilderij?
Vermeer Breughel Van Gogh

29 Van wie is dit schilderij?
Vermeer Breughel Van Gogh

30 Van wie is dit schilderij?
Steen Mondriaan Van Eyck

31 Van wie is dit schilderij?
Steen Mondriaan Van Eyck

32 Wie is Hugo de Groot (1583 – 1645)? Een bekende schilder
Een bekende jurist Een bekende wetenschapper

33 Wie is Hugo de Groot (1583 – 1645)? Een bekende schilder
Een bekende jurist Een bekende wetenschapper

34 Van wie is de bekende Atlas Major (1662)?
Michiel de Ruyter Blaeu Huygens

35 Van wie is de bekende Atlas Major (1662)?
Michiel de Ruyter Blaeu Huygens

36 Wie was de opvolger van Karel V?
Filips de Schone Filips II van Spanje Lodewijk I

37 Wie was de opvolger van Karel V?
Filips de Schone Filips II van Spanje Lodewijk I

38 1566en later De Nederlandse geschiedenis

39 Filips II (1527 – 1598) & Margaretha van Parma: landvoogdes van de Nederlanden van 1559 tot 1567 & Hertog van Alva (1507 – 1582): vanaf 1567 landvoogd van de Nederlanden

40 1566: het wonderjaar Smeekschrift aan landvoogdes Margaretha van Parma
„Het zijn maar geuzen“ de geuzen hagenpreken De Beeldenstorm Calvinisten Armen

41

42

43

44 De (Nederlandse) Opstand
De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) 1609 – 1621: Twaalfjarig Bestand 1648: Vrede van Münster

45 Willem van Oranje 1533 – 1584 !!!

46 Inname van Den Briel 1 april 1572
Overwinning watergeuzen op Spanjaarden „Op één april verloor Alva zijn bril“ Daarna breidt opstand zich uit over andere gebieden

47

48 Het Wilhelmus Volkslied van Nederland sinds 1932
Tekst en melodie: 16de eeuw 15 coupletten Acrosticon: Willem van Nassov Geuzenlied

49 Het Wilhelmus (I) Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

50 Het Wilhelmus (VI) Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, Uw dienaar t'aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

51 Waarom oranje de kleur van Nederland is
Vraagjes

52 Oranje

53 De Prinsenvlag

54 De rood-wit-blauwe vlag

55 Oranje boven (+ oranje wimpel)

56 Het Nederlandse wapenschild

57 De Republiek 1588 – 1795 1648 Zuidelijke Spaanse Nederlanden versus noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

58 De Republiek De Staten-Generaal: elk gewest vertegenwoordigd
De raadpensionaris: de hoogste ambtenaar van Holland, functioneerde als een soort minister-president, minister van financiën en minister van buitenlandse zaken tegelijk De stadhouder: hoog edelman uit het huis Oranje-Nassau, opperbevelhebber over de strijdkrachten

59 Raadpensionaris vs. stadhouder
Twaalfjarig Bestand Politiek en religieus conflict: Raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt – remonstranten (de gematigden) Stadhouder Maurits – contraremonstranten (de preciezen) 1619: Van Oldenbarnevelt onthoofd

60

61 De Gouden Eeuw De 17de eeuw Economisch succes
Bloei kunst en wetenschap Tolerantie (?) Ontwikkeling onderwijs Verstedelijking Overzeese expansie (kolonisatie)

62 De Gouden Eeuw Voorbeelden van beroemde personen?

63 VOC 1602 – 1799 De Verenigde Oostindische Compagnie
Handelsroute naar de Oost

64 De grachtengordel 1613 – 1662, Amsterdam Symbool stadsuitbreidingen

65 Hugo de Groot (Grotius)
Rechtsgeleerde Gevangenschap, vlucht in boekenkist Over het recht van oorlog en vrede: grondbeginselen volkenrecht

66 De Statenbijbel Of: de Statenvertaling (- de Staten-Generaal) 1637
Vertaling gebaseerd op oorspronkelijke handschriften Vertalers uit verschillende gewesten Invloed op taal!

67 Bekende schilders Rembrandt van Rijn (1606? – 1669)
Johannes Vermeer (1632 – 1675) Jan Steen (1625 – 1679)

68 Christiaan Huygens 1629 – 1695 Vader: Constantijn Huygens
Wis- en natuurkunde!

69 Spinoza 1632 – 1677 De Ethica

70 Eind 18de / begin 19de eeuw De patriotten ( ) versus de aanhangers van de stadhouder (Willem V) 1795 – 1814: Revolutie, Franse bezetting Tot 1806 de zg. Bataafse Republiek Napoleon Bonaparte ( ) 1815: Slag bij Waterloo 1815 – 1830: Het Verenigd Koninkrijk (Noord + Zuid) Willem I ( ) …. Koninkrijk Nederland

71 Scheiding noord – zuid Willem I
Versus Belgische liberalen (persoonlijkheid en politiek Willem I, taal,…) Versus Belgische katholieken (versus protestantisme) Economische situatie 1830 / 1839

72 1830 Geert van Istendael Discussie

73 Het Koninklijke Huis

74 Geschiedenis • Het huis Oranje-Nassau
• Tijdens de Republiek zijn de Oranjes stadshouders • Later: koningen

75 Drie Willems Willem I: 1815–1840 Willem II: 1840–1849
Willem III: 1849–1890 Emma: , als Koningin-regentes der Nederlanden

76 Drie koninginnen Koningin Wilhelmina: vanaf 1898
Koningin Juliana: vanaf 1948 Koningin Beatrix: vanaf 1980

77 De leden van het Koninklijk Huis
Beatrix (1938) & Claus von Amsberg (1926 – 2002) Troonopvolger: Willem-Alexander (1967) en Máxima (1971) Drie dochters

78

79

80 Positie en rol als staatshoofd
Positie: onschendbaar Gedrag + uitspraken koning: verantwoordelijkheid van ministers Medeondertekenen van de wetten Bijdrage aan kabinetsvorming - zij benoemt een informateur en formateur Voorzitter Raad van State (= adviesorgaan regering, dagelijkse leding vice-president)

81

82 Positie en rol als staatshoofd
Samenbindend Vertegenwoordigend Aanmoedigend

83 Prinsjesdag 3de dinsdag in september Troonrede
Regering zet regeringsbeleid voor het komende jaar uiteen Rituelen

84 Prinsjesdag

85 Koninginendag 30 april Feestelijkheden en evenementen Vrijmarkt

86 Het koningshuis nu

87 Het koningshuis nu De macht van Beaxtrix?
Vergelijk artikel "Opzij roept Beatrix uit tot machtigste vrouw" versus "Speelruimte voor Oranjes minimaal onder Rutte"

88 Vraagjes Pfd monarchie

89 Discussie


Download ppt "Quiz De Nederlandse geschiedenis."

Verwante presentaties


Ads door Google