De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politieke bloei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politieke bloei."— Transcript van de presentatie:

1 Politieke bloei

2 Binnenlandse politiek
De Republiek had een bestuur, dat nogal verschilde van dat van de andere Europese staten De Republiek was een statenbond De Republiek werd geregeerd door de regenten (adel en rijke burgers) Regenten werden niet gekozen, maar aan- gewezen (coöptatie) De afgevaardigden werkten met het systeem van last en ruggespraak Er werd besloten met eenparigheid van stemmen→langdurige besluitvorming

3 vervolg Holland zette zijn zin door in de Staten Generaal (betaalt 58 % van de belasting) Amsterdam zet zijn zin door in de Staten van Holland→ Amsterdam regeerde De Republiek Verhouding stad - platteland in elk gewest anders -Holland 18 steden- 1 adel -landgewesten 50-50

4 Stadhouder Elk gewest benoemt zijn eigen stadhouder In de praktijk 2 stadhouders -1 voor Groningen en Friesland -1 voor de overige 5 gewesten Stadhouder streeft naar het koningschap -hofhouding(paleizen) -huwelijken met Europese vorstenhuizen De Raadpensionaris was zijn grote tegen- stander

5 Tegenstellingen in De Republiek
Prinsgezinden Staatsgezinden -o.l.v. de stadhouder -aanhang bij adel, gewone volk en klein deel regenten -voor centralisatie -oorlogspolitiek -pro-Engels -streng Calvinistisch o.l.v. de raadpensionaris -aanhang bij groot deel regenten en middenklasse -voor decentralisatie -vredespolitiek -pro-Frans -gematigd Calvinistisch

6 Geschiedenis van De Republiek
Na 1588 ging de oorlog met Spanje gewoon verder Van was het Twaalfjarig Bestand Er ontstond een ruzie tussen 2 Leidse professoren (Arminius en Gomarus) over het geloof Dit godsdienstige conflict groeide uit tot een politiek conflict

7 Twisten tijdens Twaalfjarig Bestand
Arminianen Gomaristen -Gematigd protestant→ tolerant Remonstranten -vrede sluiten -o.l.v. Oldenbarnevelt -Streng protestant→ onverdraagzaam Contra- Remonstranten -oorlog voortzetten -o.l.v. Maurits

8 vervolg In 1618 Synode van Dordrecht -remonstranten worden verboden -Statenbijbel met de juiste Bijbelvertaling Hugo de Groot gevangen (boekenkist) Oldenbarneveld gevangen (1619 onthoofd) In 1648 Vrede van Münster -Spanje erkent De Republiek -Schelde blijft gesloten -Zuidelijke Nederlanden blijven Spaans

9 Na 1648 conflict Willem II en regenten over afdanken van troepen Willem II valt Amsterdam aan en lijkt te winnen. In 1650 sterft hij plotseling aan de pokken Zijn vrouw in verwachting van Willem III→ geen opvolger→ 1ste Stadhouderloze Tijdperk ( )

10 Handelsoorlogen met Engeland na ruzie over Acte van Navigatie na ruzie met WIC→ Nieuw Amsterdam geruild tegen Suriname In 1672 aanval van Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen (Rampjaar) Grote delen van De Republiek bezet Raadpensionaris De Witt krijgt de schuld→ wordt vermoord Willem III stadhouder

11 -Hollandse waterlinie houdt de vijand buiten Holland -na coalitie met Spanje en andere Duitse vorsten wordt Frankrijk verslagen

12 (vertegenwoordigers alle
Inleiding: het bestuur van de Republiek Staten-Generaal (vertegenwoordigers alle gewesten) Raad- Pensionarissen Gewestelijke Staten Stadhouder rijke burgers In steden Adel platteland

13 Taken van het bestuur Stadhouder -Aanvoerder van leger en vloot
-benoemen bestuurders -hoogste ambtenaar van Holland -soort minister van buitenlandse zaken Raadpensionaris Defensie Buitenlands beleid Bestuur generaliteitslanden .financieën Staten-Generaal Staten bestuur en rechtspraak .eigen munt slaan bestuur en rechtspraak eigen munt slaan Steden adel -bestuur /rechtspraak platteland

14 Broer van Willem van Oranje
Huis van Oranje Broer van Willem van Oranje Willem van Oranje Maurits Frederik Hendrik Willem II Willem III Willem IV Willem V

15 Willem van Oranje en Frederik Hendrik

16 Arminius en Gomarus

17 Oldenbarnevelt en Maurits

18 Synode van Dordrecht

19

20

21 Willem II en Bicker

22 Willem III en Johan de Witt

23 Moord op De Witt

24

25 Hollandse waterlinie

26 Rampjaar 1672 ENGELAND KEULEN EN MUNSTER FRANKRIJK


Download ppt "Politieke bloei."

Verwante presentaties


Ads door Google