De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Republiek had een bestuur, dat nogal verschilde van dat van de andere Europese staten De Republiek was een statenbond De Republiek werd geregeerd door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Republiek had een bestuur, dat nogal verschilde van dat van de andere Europese staten De Republiek was een statenbond De Republiek werd geregeerd door."— Transcript van de presentatie:

1

2 De Republiek had een bestuur, dat nogal verschilde van dat van de andere Europese staten De Republiek was een statenbond De Republiek werd geregeerd door de regenten (adel en rijke burgers) Regenten werden niet gekozen, maar aan- gewezen (coöptatie) De afgevaardigden werkten met het systeem van last en ruggespraak Er werd besloten met eenparigheid van stemmen → langdurige besluitvorming

3 Holland zette zijn zin door in de Staten Generaal (betaalt 58 % van de belasting) Amsterdam zet zijn zin door in de Staten van Holland → Amsterdam regeerde De Republiek Verhouding stad - platteland in elk gewest anders -Holland 18 steden- 1 adel -landgewesten 50-50

4 Elk gewest benoemt zijn eigen stadhouder In de praktijk 2 stadhouders -1 voor Groningen en Friesland -1 voor de overige 5 gewesten Stadhouder streeft naar het koningschap -hofhouding(paleizen) -huwelijken met Europese vorstenhuizen De Raadpensionaris was zijn grote tegen- stander

5 PRINSGEZINDENSTAATSGEZINDEN -o.l.v. de stadhouder -aanhang bij adel, gewone volk en klein deel regenten -voor centralisatie -oorlogspolitiek -pro-Engels -streng Calvinistisch o.l.v. de raadpensionaris -aanhang bij groot deel regenten en middenklasse -voor decentralisatie -vredespolitiek -pro-Frans -gematigd Calvinistisch

6 Na 1588 ging de oorlog met Spanje gewoon verder Van 1609-1621 was het Twaalfjarig Bestand Er ontstond een ruzie tussen 2 Leidse professoren (Arminius en Gomarus) over het geloof Dit godsdienstige conflict groeide uit tot een politiek conflict

7 ARMINIANENGOMARISTEN -Gematigd protestant → tolerant Remonstranten -vrede sluiten -o.l.v. Oldenbarnevelt -Streng protestant → onverdraagzaam Contra- Remonstranten -oorlog voortzetten -o.l.v. Maurits

8 In 1618 Synode van Dordrecht -remonstranten worden verboden -Statenbijbel met de juiste Bijbelvertaling Hugo de Groot gevangen (boekenkist) Oldenbarneveld gevangen (1619 onthoofd) In 1648 Vrede van Münster -Spanje erkent De Republiek -Schelde blijft gesloten -Zuidelijke Nederlanden blijven Spaans

9 Na 1648 conflict Willem II en regenten over afdanken van troepen Willem II valt Amsterdam aan en lijkt te winnen. In 1650 sterft hij plotseling aan de pokken Zijn vrouw in verwachting van Willem III → geen opvolger → 1 ste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672)

10 Handelsoorlogen met Engeland 1652-1654 na ruzie over Acte van Navigatie 1665-1667 na ruzie met WIC → Nieuw Amsterdam geruild tegen Suriname In 1672 aanval van Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen (Rampjaar) Grote delen van De Republiek bezet Raadpensionaris De Witt krijgt de schuld → wordt vermoord Willem III stadhouder

11 -Hollandse waterlinie houdt de vijand buiten Holland -na coalitie met Spanje en andere Duitse vorsten wordt Frankrijk verslagen

12 rijke burgers In steden Adel platteland Gewestelijke Staten Staten-Generaal (vertegenwoordigers alle gewesten) Raad- Pensionarissen Stadhouder Inleiding: het bestuur van de Republiek

13 Taken van het bestuur Staten Staten-Generaal Stadhouder Raadpensionaris -hoogste ambtenaar van Holland -soort minister van buitenlandse zaken -Aanvoerder van leger en vloot -benoemen bestuurders Defensie Buitenlands beleid Bestuur generaliteitslanden.financieën bestuur en rechtspraak.eigen munt slaan bestuur en rechtspraak eigen munt slaan Steden adel -bestuur /rechtspraak platteland

14 Maurits Willem van Oranje Frederik Hendrik Willem III Willem II Broer van Willem van Oranje Willem IV Willem V

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Rampjaar 1672 FRANKRIJK ENGELAND KEULEN EN MUNSTER


Download ppt "De Republiek had een bestuur, dat nogal verschilde van dat van de andere Europese staten De Republiek was een statenbond De Republiek werd geregeerd door."

Verwante presentaties


Ads door Google