De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Republiek In 1648 willen Staten van Holland het leger inkrimpen (na vrede van Munster) Willem II wil dat niet -neemt aantal regenten gevangen -pleegt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Republiek In 1648 willen Staten van Holland het leger inkrimpen (na vrede van Munster) Willem II wil dat niet -neemt aantal regenten gevangen -pleegt."— Transcript van de presentatie:

1

2 De Republiek In 1648 willen Staten van Holland het leger inkrimpen (na vrede van Munster) Willem II wil dat niet -neemt aantal regenten gevangen -pleegt mislukte aanslag op Amsterdam In 1650 sterft Willem II plotseling (pokken) Zijn zoon Willem III 8 dagen daarna geboren

3 Op initiatief van Holland Grote Vergadering Afspraak: geen nieuwe stadhouder → 1 ste Stadhouderloze tijdperk (1650-1672) Johan de Witt (Raadpensionaris sinds 1653) feitelijk leider van De Republiek Dagelijks bestuur functioneert door bestuurskwaliteiten lokale regenten De Witt handelt in het landsbelang, maar dit is volgens hem vooral het belang van Holland

4 Tijdens deze periode tegenstelling prinsgezinden en staatsgezinden Staatsgezinden hebben de overhand In 1654 Acte van Seclusie → Oranjes uitgesloten van het stadhouderschap In 1667 Eeuwig Edict → Afschaffing van het stadhouderschap In 1672 Willem III weer stadhouder → Prinsgezinden de overhand In 1702 dood Willem III (kinderloos) → 2 de Stadhouderloze tijdperk

5 Geen krachtige Raadpensionaris → Ontstaan oligarchie van aantal regentenfamilies die zeer zelfstandig regeert in de gewesten Frankrijk In 1643 sterft Lodewijk XIII Lodewijk XIV is 5 jaar → Kardinaal Mazarin bestuurt Van 1648-1653 de Fronde (opstand adel)

6 In 1661 Lodewijk meerderjarig → gaat zelf besturen Absolutisme gebaseerd op Droit Divin -ministers persoonlijke dienaren van de koning b.v. Colbert (Min van Fin.) -provincies bestuurd door intendanten -lettres de cachet → arresteren en opsluiten tegenstanders (zonder proces) -strenge censuur -sterke uitbreiding leger onder controle van de staat -staatskerk (afschaffen Edict van Nantes )

7 Engeland Oliver Cromwell (puritein) dictator steunend op het leger (1653 parlement ontbonden) In 1658 volgt zijn zoon Richard hem op Moet een nieuw parlement toestaan. In 1660 Restauratie (herstel Stuarts op de troon) → Karel II Moet grote invloed van het parlement toestaan (m.n. geen belastingheffing zonder hun toestemming)

8 In 1685 broer Karel koning (Jacobus II) -was katholiek → benoemt veel katholieken -stuurt parlement weg Jacobus krijgt een zoon → angst voor katholieke overheersing Engeland In 1688 Glorious Revolution -parlement zet Jacobus af -haalt Willem III en Mary Stuart naar Eng Willem verslaat Jacobus (vlucht naar Fr) Willem tekent Bill of Rights (rechten parlement vastgelegd) → Engeland parlementaire monarchie

9 De Republiek en Engeland Tussen 1648 en 1660 -enerzijds handelsconcurrenten → 1 ste Engelse zee oorlog(1652-1654) -anderzijds gemeenschappelijk belang Eng → geen Stuart op de troon De Rep → geen Oranje stadhouder Acte van Seclusie op aandringen Cromwell

10 Tussen 1660 en 1672 -nog steeds handelsconcurrenten → 2 de Engelse zee oorlog(1665-1667) -anderzijds samenwerken tegen Frankrijk → 1668 verbond Eng-De Rep In 1670 Geheim verdrag van Dover (Engeland omgekocht door Lodewijk) → in 1672 3 de Engelse zee oorlog(1672-1674) In 1688 Willem III koning van Engeland (Personele Unie) → bondgenoten tegen Fr

11 De Republiek en Frankrijk Frankrijk wil hegemonie in Europa en natuurlijke grenzen (Rijn) → -tot 1659 oorlog met Spanje over Zuidelijke Nederlanden -De Republiek zoekt samenwerking tegen Engeland → 1662 verbond Fr-De Rep In 1667 valt Frankrijk opnieuw Zuidelijke Nederlanden binnen → In 1668 Triple Alliantie (De Republiek,Engeland,Zweden)

12 In 1672 aanval op De republiek (Hollandse oorlog 1672-1678) Rampjaar Aanval van Engeland, Frankrijk, bisschoppen van Munster en Keulen (willen gebied in het oosten van De Republiek) -Frankrijk bezet groot deel van De Rep. (landleger verwaarloosd) -Hollandse waterlinie voorkomt bezetting Holland en Zeeland -aanval Engelse vloot afgeslagen(De Ruyter)

13 -paniek in Hollandse steden (regenten radeloos, volk redeloos,land reddeloos) -aanvallen op staatsgezinde regenten (willen onderhandelen) → velen afgezet -De Witt krijgt de schuld → afgezet en daarna vermoord -Willem III eerst kapitein-generaal,daarna stadhouder → drijft Fransen terug Gevolgen binnenland -Willem verzet de wet (pro Oranje regenten benoemd)

14 -breidt macht van de stadhouder uit -hervormt staatsbestel Republiek niet Gevolgen buitenland -evenwichtspolitiek De Witt mislukt -Willem wordt grote tegenstander Fr → smeedt internationale coalities om machtsevenwicht in Europa te herstellen -versterkt band met Engeland → trouwt in 1677 met Mary Stuart II (dochter Jacobus II) -in 1688 koning van Engeland

15 3 coalitie oorlogen tegen Frankrijk 1-Hollandse oorlog(1672-1678) Vrede van Nijmegen Frankrijk moet veroverd gebied teruggeven 2-Negenjarige oorlog (1688-1697) Vrede van Rijswijk -Willem III als koning van Eng erkend -veroverd gebied terug -De Rep mag troepen in Zuidelijke Ned legeren tegen Fr aanval

16 3-Spaanse Successie oorlog (1702-1713) Vrede van Utrecht -Zuidelijke Nederlanden van Sp → Oost. -Rep krijgt delen van Limburg -delen Zuid Ned naar Frankrijk De Republiek blijft berooid achter → -einde rol in internationale politiek -overgaan op neutraliteitspolitiek

17 Van 1648 tot 1660 gaat het nog goed -Middellandse Zee als handelsgebied open na vrede met Spanje -geen last meer van Duinkerker kapers Vanaf 1660 stagnatie en na 1672 achteruit door opkomst van Engeland en Frankrijk (protectionisme) -Engeland Acte van Navigatie (handel met Engeland alleen met Engelse schepen of schepen uit het land van herkomst)

18 Verloop 1 ste en 2 de Engelse zee oorlog -Frankrijk Mercantilisme(heffen van invoerrechten zg tarieven en subsidies voor eigen handel en nijverheid) Daardoor -terugloop succesvolle bedrijfstakken bv Leidse textielnijverheid -terugloop Oostzeehandel en dus scheeps- bouw -achteruitgang haringvisserij Uitzondering koloniale handel (groeit nog)

19 Daardoor lagere belastingopbrengsten (ondanks verdubbeling belastingtarieven) Daarnaast oplopende schulden door coalitie oorlogen In 1714 te betalen rente op staatsschuld hoger dan belastingopbrengsten → In 1715 De Republiek failliet

20 Gewetensvrijheid en tolerantie norm -controle,censuur en vervolging praktisch lastig(ontbreken sterk centraal gezag) -principieel wenselijk geacht door regenten (gunstig voor de handel) Gevolgen -veel buitenlandse publicaties in De Republiek gedrukt bv werken van Hobbes,Bacon en Milton -internationale wetenschappers naar De Republiek bv Descartes,Spinoza,Bayle

21 Maar grenzen aan de tolerantie → Boeken kunnen na verschijnen verboden worden -boeken met kritiek op de regenten -boeken over theologie bv Balthasar Beckers (tegen heksenvervolging) en werken van Spinoza na zijn dood -pleitte voor democratie -ontkende bestaan van God

22 STAATSGEZINDEN (LOEVESTEINSE FACTIE) PRINSGEZINDEN (ORANJEKLANTEN) -geen stadhouder -soevereiniteit bij gewesten (Ware vrijheid) -pro Franse politiek → -voor versterking vloot tegen Engeland -aanhang vooral onder adel en gewone volk -aanhang vooral in Holland -wel een stadhouder -soevereiniteit bij Staten Generaal -pro Engelse politiek → -voor versterking leger tegen Frankrijk -aanhang vooral onder regenten en middenklasse -aanhang vooral in oosten

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


Download ppt "De Republiek In 1648 willen Staten van Holland het leger inkrimpen (na vrede van Munster) Willem II wil dat niet -neemt aantal regenten gevangen -pleegt."

Verwante presentaties


Ads door Google