De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE NEDERLANDSE OPSTAND

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE NEDERLANDSE OPSTAND"— Transcript van de presentatie:

1 DE NEDERLANDSE OPSTAND
Herman Kaptein

2 tijdvak 5 Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat Verschijnsel: opstand / revolutie Ontwikkeling: ontstaan van een federale calvinistische republiek

3 Hoofdvraag: Wat waren de oorzaken en de gevolgen van de Beeldenstorm ?
3

4 Bourgondische Nederlanden 1369 - 1477

5 Habsburgse Nederlanden 1477 - 1581

6

7 Karel V Heer der Nederlanden 1515 - 1555
Veroverde de noordoostelijke gewesten Nederlanden = personele unie

8

9 inquisitie Reeds in 1522 in de Nederlanden door Karel V ingevoerd

10 Ketters & boeken op de brandstapel

11 Filips II 1555 - 1598 Zet het beleid van Karel voort t.o.v:
kettervervolging Centralisatiepolitiek: T.g.v Spaanse belangen T.n.v. hoge adel

12 Het centraal gezag Landvoogdes Margaretha van Parma Granvelle
Filips II

13 Willem van Oranje Dillenburg

14 Particularisme versus centralisatie
Filips wil onafhankelijk zijn van Staten-Generaal en centrale belasting invoeren Friezen buigen niet voor een landsheer

15 Filips II & de Nederlandse Reformatie

16

17 “Spaanse tirannie”

18 Het centraal gezag Landvoogdes Margaretha van Parma Granvelle
Filips II

19 Aanbieding van het Smeekschrift 1566
Aan Margaretha van Parma te Brussel

20

21 Hagepreken 1566

22 De magere keuken Pieter Bruegel 1563

23 Beeldenstorm 1566 Zuivering van de kerken van ‘afgodsbeelden’ om er de calvinistische kerkdienst te kunnen houden

24

25 Het centraal gezag Landvoogdes Margaretha van Parma Granvelle
Filips II

26 Alva, de ‘ijzeren hertog’:
“Ik heb mensen van ijzer getemd; zou ik dan dit volk van boter niet kneden?”

27

28 Raad der beroerte 1000 dood-vonnissen bij verstek veroordeeld

29 Tiende penning 1572 Centrale belasting van 10% op de verkoop van roerende goederen

30

31 Den Briel 1 april 1572

32 Martelaren van Gorcum

33 Alva’s slachtoffers Overgave van Haarlem 1573 ca 1500 van het geuzen-leger werden vermoord

34 Kenau behoorde niet tot de slachtoffers

35

36 De Alteratie van Amsterdam 1578

37 Unie van Utrecht 1579

38 Moord op Oranje 1584 door Balthasar Gérard

39 De nieuwe leiders Raadpensionaris Oldenbarnevelt Stadhouder Maurits

40 De macht van de burgerij

41 einde Herman Kaptein 24 september 2002


Download ppt "DE NEDERLANDSE OPSTAND"

Verwante presentaties


Ads door Google