De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Esau en Jakob Genesis 25:19-34 eerstgeborene.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Esau en Jakob Genesis 25:19-34 eerstgeborene."— Transcript van de presentatie:

1 Esau en Jakob Genesis 25:19-34 eerstgeborene

2 Ale tholdoth: ‘dit zijn de verwekkingen’ 1:1 – 2:4 schepping en herstel :4 de verwekkingen van hemelen en aarde :1 …Adam :9 …Noach :1 …Noach :10 …Sem 11:27 de verwekkingen van Terach 25:12 …Ismaël :19 …Isaäk :1 …Esau :9 …de zonen van Esau :1 …Jakob Structuur: Genesis

3 25:19 Dit zijn de verwekkingen van Izaäk, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izaäk
De God van: Abraham  geloof - rechtvaardiging Izaäk  belofte Jakob  keuze

4 25:19 Dit zijn de verwekkingen van Izaäk, de zoon van Abraham; Abraham verwekte Izaäk
Abraham (verheven vader van een menigte) – gelooft God, die doden opwekt Izaäk (doet lachen)

5 Izaäk – de belofte (Romeinen 9:7; Galaten 4:28)
25:20 En Izaäk was veertig jaar oud, toen hij Rebekka, de dochter van Bethuël, de Syriër, uit Paddan-Aram, en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Izaäk – de belofte (Romeinen 9:7; Galaten 4:28) Rebekka: de boeiende, grote samenloop samenbinding

6 25:21 En Izaäk bad IEUE (Ik ben) voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En IEUE werd gebeden door hem en Rebekka, zijn vrouw, werd zwanger. Izaäk gelooft – bidt op de beloften die IEUE gegeven had

7 Onderzoeken : de Heer vragen, Zijn woord opzoeken
25:22 De zonen botsten in haar tegen elkaar. En zei zij: Zou dit zo zijn? Waarom heb Ík dit? En zij ging onderzoeken bij IEUE. Onderzoeken : de Heer vragen, Zijn woord opzoeken

8 Gods plan bekendgemaakt, zowel voor de mens als voor volkeren.
25:23 En IEUE zei tegen haar: Er zijn twee natiën in jouw buik, en twee volken zullen zich uit jouw ingewanden verdelen, het ene volk zal sterker zijn dan het andere, en de meerdere zal de mindere dienen Gods plan bekendgemaakt, zowel voor de mens als voor volkeren.

9 Ezau: ruige, ruw doener Edom: rood, aarde, bloed
25:24,25 En vervuld zijn de dagen voor haar om te baren, en zie! een tweeling in haar schoot. En de eerste ging uit, rossig en helemaal behaard als een haren mantel; en men roept hem bij de naam Ezau. Ezau: ruige, ruw doener Edom: rood, aarde, bloed

10 Twee broers Twee zonen van
25:26 Daarna kwam zijn broeder te voorschijn, en zijn hand de hiel van Esau vasthield; en men riep over hem de naam Jakob. Izaäk was zestig jaar bij hun geboorte. Twee broers Twee zonen van samen in één gezin Jakob hield de hiel (akev) vast Jakob = vasthouder: wie? de broeder

11 Twee broers Eerstgeborene Esau
25:26 Daarna kwam zijn broeder te voorschijn, en zijn hand de hiel van Esau vasthield; en men riep over hem de naam Jakob. Izaäk was zestig jaar bij hun geboorte. Twee broers Eerstgeborene Esau Jakob werd de eerstgeborene voor Esau; de Heer voor ons: de Eerstgeborene onder veel broeders

12 Ezau een man, een bekende jager
25:27,28 Toen die jongens opgroeiden, werd Ezau een man, een bekende jager, een man van het veld. En Jakob is een oprecht man, woonde in tenten. Ezau een man, een bekende jager Jakob is een oprecht man, woonde in tenten

13 25:27,28 Izaäk had Esau lief, want hij eet wildbraad; en Rebekka heeft Jakob lief.
Voorkeur van ouders  niet in overeenstemming met Gods wil, Zijn bedoeling / voornemen werkt Hij uit!

14 Esau en Jakob 25:29-34 eerstgeborene

15 Esau: later verbitterd en koestert onwil tegen Jakob en wil hem doden

16 Esau en Jakob: broeders


Download ppt "Esau en Jakob Genesis 25:19-34 eerstgeborene."

Verwante presentaties


Ads door Google