De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Breuken in berekeningen (vervolg)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Breuken in berekeningen (vervolg)"— Transcript van de presentatie:

1 Breuken in berekeningen (vervolg)
V3F-Breuken op herhaling - 4 dinsdag 18 april 2017 Breuken in berekeningen (vervolg) 1 R. Wasserman

2 Bereken zonder rekenmachine (1)
V3F-Breuken op herhaling - 4 dinsdag 18 april 2017 Bereken zonder rekenmachine (1) Een vijfde deel van een bedrag is € 6,-. Bereken het hele bedrag. deel = € 6,- deel is het hele bedrag, want Het hele bedrag = 5 x € 6,- = € 30,- of: 1 5 5 5 = 1 Intuïtief komt vaak de uitkomst 30 (5 x 6). Op de dia wordt dit stapsgewijs beredeneerd. De rekenkundige oplossing: een aantal keer het bedrag is 6, dan is het bedrag 6 ÷ het aantal: 6 ÷ 1/5 = 6/1 x 5/1 = 30 € 6,- ÷ 1 5 6 1 5 1 € 30,- = x = R. Wasserman

3 Bereken zonder rekenmachine (2)
V3F-Breuken op herhaling - 4 dinsdag 18 april 2017 Bereken zonder rekenmachine (2) Twee derde deel van een bedrag is € 10,-. Bereken het hele bedrag. deel = € 10,- deel = € 10,- ÷ 2 = € 5,- deel is het hele bedrag, want Het hele bedrag = 3 x € 5,- = € 15,- of: 2 3 1 3 3 3 = 1 Hier komt de uitkomst niet zo spontaan. Op de dia wordt dit stapsgewijs beredeneerd. De rekenkundige oplossing: een aantal keer het bedrag is 10, dan is het bedrag 10 ÷ het aantal: 10 ÷ 2/3 = 10/1 x 3/2 = 15 € 10,- ÷ 2 3 10 1 3 2 30 2 € 15,- = x = = R. Wasserman

4 Bereken zonder rekenmachine (3)
V3F-Breuken op herhaling - 4 dinsdag 18 april 2017 Bereken zonder rekenmachine (3) Drie zevende deel van een getal is 27 Bereken twee derde deel van dat getal. deel = 27 deel = 27 ÷ 3 = 9 deel is het hele getal, want Het hele getal = 7 x 9 = 63 deel van 63 = 63 ÷ 3 = 21 deel van 63 = 2 x 21 = 42 of: 3 7 1 7 7 7 = 1 1 3 2 3 27 ÷ 3 7 2 3 27 1 7 3 2 3 378 9 42 x = x x = = R. Wasserman

5 Bereken zonder rekenmachine (4)
V3F-Breuken op herhaling - 4 dinsdag 18 april 2017 Bereken zonder rekenmachine (4) 200 mensen, waarvan ¼ deel Belgisch, 1/5 deel Duits, ½ deel Deens en de rest is Nederlands. Zet de groepen op volgorde van grootte. Be = ¼ x 200 = 50 Du = 1/5 x 200 = 40 De = ½ x 200 = 100 ,-- + Totaal 190 Ne = 200 – 190 = 10 Volgorde: Ne, Du, Be, De R. Wasserman

6 Breuken rangschikken op grootte
V3F-Breuken op herhaling - 4 dinsdag 18 april 2017 Breuken rangschikken op grootte 2 3 3 5 4 7 7 10 Maak van elke breuk een decimaal getal: 2/3 = 3/5 = 4/7 = 7/10 = Volgorde klein  groot: Of maak de breuken gelijknamig, met noemer 0,67 (eventueel staartdeling!) 0,60 0,57 (eventueel staartdeling!) 0,70 210 De grootte van breuken is te vergelijken als ze geschreven zijn als decimaal getal. Staartdeling kan nodig zijn. Laat leerlingen uitzoeken welke noemer nodig is om de breuken gelijknamig te maken. Eventueel verder uitwerken. 4 7 3 5 2 3 7 10 R. Wasserman

7 V3F-Breuken op herhaling - 4
dinsdag 18 april 2017 Uren en minuten Werkuren Dick van Bommel: maandag 4 uur en 15 minuten dinsdag 6 uur en 30 minuten woensdag 8 uur donderdag 8 uur en aan overuren: 2 uur en 15 minuten vrijdag 8 uur en aan overuren: 1 uur en 45 minuten Dick krijgt per uur € 5,- uitbetaald. Voor overuren krijgt Dick per uur 50% meer betaald. Bereken het geldbedrag dat Dick voor deze week ontvangt. Normale uren: 4,25 + 6, = 34,75 uur Overuren: 2,25 + 1,75 = 4 uur Uitbetaling: normaal = € 5,- per uur. overwerk = 1,5 x € 5,- = € 7,50 per uur Betaling: 34,75 x € 5,- + 4 x € 7,50 = (onder elkaar zetten!) Uren en minuten moeten eerst omgerekend worden naar een decimale breuk. De vermenigvuldigingen van de laatste berekening kunnen eventueel onder elkaar gezet worden om te vermenigvuldigen en dan op te tellen. De voorbeelden van deze presentatie sluiten aan bij de opdrachten 92 t/m 106 van het boek. € 203,75 R. Wasserman

8 te maken opgaven werkschrift
G3f-Standaardbewerkingen Optellen en aftrekken te maken opgaven werkschrift Bestudeer: De aantekeningen (de gemaakte voorbeelden) Maak: Opdrachten xx, xx, xx, xx, xx, xx U kunt zelf in deze dia het huiswerk noteren. R. Wasserman


Download ppt "Breuken in berekeningen (vervolg)"

Verwante presentaties


Ads door Google