De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 10 + 11 + (12) pluriforme samenleving LesParagraafOnderwerpHAVOVWO 110.1Statistiek / allochtoon / cultuur/ dolfijn / groepsdruk / sociologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 10 + 11 + (12) pluriforme samenleving LesParagraafOnderwerpHAVOVWO 110.1Statistiek / allochtoon / cultuur/ dolfijn / groepsdruk / sociologie."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 10 + 11 + (12) pluriforme samenleving LesParagraafOnderwerpHAVOVWO 110.1Statistiek / allochtoon / cultuur/ dolfijn / groepsdruk / sociologie 24 – 03 2praktijkZelf werken en oefendebatten31 – 03 310.2Geschiedenis / opdracht migrantengroepen / toets bespreken 31 – 03 4praktijkZelfwerken en oefendebatten07 – 04 510.3Schuld van links / politieke visies / extreme uitspraken PVV 07 – 04 6praktijkToets debat14 – 04 711.1Oorzaak – gevolg / discriminatie / oorzaken etnische onderklasse 14 – 04 8praktijkExtra uitleg paragraaf 10.221 – 04 911.2Handen schudden / cultuur vergelijken / wand discussie / dilemma’s / hofstad 21 – 04 10PraktijkHerhaling hoofdstuk 10 en 1112 – 05 1111.3Migratie / vluchtelingenbeleid/ Responsiecollege 12 – 05 12Praktijk19 – 05

2 vervolg LesParagraafOnderwerpHAVOVWO 1312.119 – 05 14Praktijk26 – 05 1512.226 – 05 16Praktijk2 – 06 17Herhalen2 – 06 18Praktijk9 – 06 19herhalen9 – 06

3 10.1: De pluriforme samenleving Intro Test HC Opdracht huiswerk

4 Intro: Herman Finkers Het belang van statistiek

5 De samenleving, las ik, bestaat uit een dominante cultuur, met daarbinnen wat subculturen. Terwijl die samenleving toch op z'n minst óók uit individuen bestaat. Een verzoek. Misschien doet u het al lang, zie het dan slechts als aanmoediging. Ik vraag het u in elk geval nu ik de kans heb: wilt u er rekening mee houden dat u dolfijnen in de klas hebt? En wilt u eraan denken dat een van hen misschien wel de nieuwe Nate Silver is. Waarschijnlijk eentje die veel alleen zwemt.

6 Begrippen Cultuur: het geheel van waarden en normen die mensen zich aanleren. Dit wordt overgedragen via een socialisatieproces en is continu aan verandering onderhevig (door bijv nieuwkomers en Europese integratie)socialisatieproces Voorbeeld cultuurverschil: ik-cultuur VS wij-cultuur Cultuur bepaalt met wie je omgaat (jouw subcultuur) Autochtoon – Allochtoon 1e en 2e generatie Westerse en niet-westerse allochtonen

7 Hoe komt het dat je in je rol blijft? Sociale controle: Binnen een groep controleren de leden van die groep elkaar op het naleven van de groepscultuur (wat de groep normaal gedrag vindt). Sociale druk: Leden van een groep durven vaak niet tegen de wil van de groep in te gaan. Internalisatie: je maakt je de opgelegde cultuur eigen en doet uiteindelijk uit jezelf wat de groep van je verwacht

8 Opdracht statistiek 1.Vul het blaadje voor jezelf in. GEEN OVERLEG! 2.Kijk de vragen in tweetallen na (nakijkblad)

9

10 Opdracht: sociologisch onderzoek Onderzoek begint met een vraag? Filmpje Wilders

11 Huiswerk Opdracht: HAVO: 10.1: 2 + 4 VWO: 10.1: 7 Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!

12 10.2: Geschiedenis van de pluriforme samenleving Toets bespreken Nakijken Intro HC Opdracht

13 Regels toets bespreken Alle tassen voorin het lokaal Je mag niks bij je hebben behalve je mobiel Ik loop alle vragen langs Als je iets wilt vragen, maar niet kan onthouden, mag je het in je mobiel zetten Na het oplezen van de antwoorden loop ik langs en haal de Schoolexamens op Lange vragen over waarom iets goed of fout is komen na de les Herkansing is niet mogelijk

14 Nakijken Ik controleer aantekeningen en huiswerk Steekproefsgewijs Als ik rondloop bespreken jullie samen de antwoorden op het huiswerk Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen

15 10.2: kort samengevat Zelf goed lezen voor de toets Pushfactoren en Pullfactoren kunnen benoemen zoals vrijheid van godsdienst Een gemeenschappelijke vijand bevordert de nationale identiteit (WO II) Na WOII economische groei dus gastarbeiders nodig. Er ontstond volgmigratie, gezinnen kwamen mee

16 De geschiedenis van de Multiculturele samenleving De eerste gastarbeiders

17 Hoe begon het? Jaren 60 en 70 arbeidsmigranten. Middellandse zee: Spanje, Portugal, Italië, Marokko, Turkije. De grote vraag: blijven ze?

18 Wie waren het? 1 e generatie was vaak erg gehoorzaam Extreme tolerantie Eigen cultuur van de gastarbeider staat centraal

19 Wat veranderde er? Na 1973 geen behoefte meer aan gastarbeiders (economie ging slecht) Vanaf 1975 grenzen gesloten voor gastarbeiders buiten EU Een deel van de gastarbeiders bleef en er ontstond volgmigratie (gezinshereniging) Vanaf jaren 90 begon men pas met integratie (bijvoorbeeld Nederlands leren)

20 Wat deden hun kinderen? De tweede generatie was in de war: Op school Nederlander, Thuis buitenlander. “Slapen met de koffer op de gang” Jaren 90: Kritiek in Nederland komt opgang (ze moeten zich aanpassen). Sommige passen zich aan en zijn “vernederlandst” Sommige vinden identiteit in religie en radicaliseren (tegen de ongelovige westerse cultuur) Voorbeeld : NL subsidieert moskee niet, dus soms subsidie uit Marokko. Band met land van herkomst blijft, al is de ontwikkeling daar soms al veel verder dan toen de migrant vertrok

21 Wat is het probleem? Sociaal cultureel: Angst onder autochtonen Identiteitscrisis allochtonen Weet de Nederlander nog wel wie hij is? Plichten vanuit cultuur kunnen tegenover NL wetgeving komen te staan (besnijdenis) Sociaal economisch Taal Criminaliteit Werk

22 Opdracht: Migratie in Nederland

23 Huiswerk Opdracht: Opdracht migratie afmaken Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!

24 10.3: Iedereen hagelslag en karnemelk Nakijken Documentaire HC Opdracht huiswerk

25 Nakijken Ik controleer aantekeningen en huiswerk Steekproefsgewijs Als ik rondloop bespreken jullie samen de antwoorden op het huiswerk Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen

26 Was het de schuld van Links? http://www.npogeschiedenis.nl/andere- tijden/afleveringen/2010-2011/Gastarbeiders-hoe- meer-hoe-beter.html http://www.npogeschiedenis.nl/andere- tijden/afleveringen/2010-2011/Gastarbeiders-hoe- meer-hoe-beter.html

27 10.3: Iedereen hagelslag en karnemelk? Behoud eigen cultuur of assimilatie ? In pluriforme samenleving veel culturele vrijheid binnen de kaders van de wet Moet je overal Nederlands praten?

28 Integratie en segregatie Integratie: de mate waarin allochtonen de belangrijkste waarden van de ontvangende samenleving hebben overgenomen Segregatie: volledig gescheiden leven van verschillende groepen in een land.

29 Drie visies op integratie Mozaïekscenario: De ene cultuur is niet per definitie beter dan de andere cultuur. Door wederzijdse beïnvloeding ontstaat een mozaïek van verschillende waarden en normen (progressief : D66, PvdA, GroenLinks) Regenboogscenario: Nieuwkomers moeten Nederlandse waarden respecteren maar mogen privé en in hun verenigingen eigen normen en waarden houden. Net zoals in de verzuiling (midden, CDA) Melting-potscenario: Nieuwkomers moeten inburgeren en hun eigen cultuur achter zich laten. Alleen thuis mag die cultuur nog een rol spelen. De verschillende culturen versmelten met elkaar en de dominante Nederlandse cultuur levert daarin de belangrijkste bijdrage. (conservatief: VVD en PVV)

30 Opdracht: Een hard debat http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in- nederland.html Reageer in tweetallen hierop vanuit alle drie de scenario’s

31 Huiswerk Opdracht: 10.3: 11 + 12 VWO: bron 13 Leg uit wat de auteur wil zeggen Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!

32 11.1: Uitsluiting of opsluiting Nakijken Intro HC Opdracht Huiswerk

33 Nakijken Ik controleer aantekeningen en huiswerk Steekproefsgewijs Als ik rondloop bespreken jullie samen de antwoorden op het huiswerk Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen

34 Intro: Racisme? http://www.youtube.com/watch?v=6hWdX9a CZUI http://www.youtube.com/watch?v=6hWdX9a CZUI

35 Intro: Racisme? https://www.youtube.com/watch?v=YvRJvgxb eyA https://www.youtube.com/watch?v=YvRJvgxb eyA

36 Discriminatie? Stereotypering = een onbewuste, vaak sterk generaliserende veronderstelling over een groep Vooroordelen = een bewuste mening over een groep die niet gebaseerd is op feiten. Selffulfilling prophecy: als mensen denken dat stereotype beelden kloppen gaan ze zich er naar gedragen Racisme (discriminatie) = ongelijk behandelen in gelijke gevallen van een etnische groep Xenofobie = angst voor vreemdelingen Positie toewijzende oorzaken VS positie verwervende oorzaken

37

38 Sociaaleconomische positie allochtonen Gemiddeld lager inkomen, vaker uitkering en slechtere huisvesting Gevaar: een etnische onderklasse Oorzaken: Laag opleidingsniveau Automatisering en lagelonenlanden Discriminatie

39 Segregatie allochtonen in wijken Oorzaken: Gastarbeiders werkte vooral in grote steden Gezinshereniging daarom ook naar grote steden Eigen cultuur en religie behouden in die wijk Huwelijkspartner relatief vaak uit buitenland Vroeger hoog geboortecijfer

40 ProbleemOorzaakOplossing Een goede oorzaak ziet er zo uit: Als …(oorzaak)... dan ontstaat dit …(probleem) ….. omdat …. Een goede oplossing ziet er zo uit: Als …(oplossing)… wordt gekozen dan lost dat …(probleem)…. op, omdat …(oorzaak)… wordt aangepakt. Opdracht: samenvatten

41 Voorbeeld zin Als bijscholing in de Nederlandse taal verplicht wordt voor allochtonen dan vermindert dat het probleem dat allochtonen vaker werkeloos zijn, omdat de oorzaak taalachterstand bij allochtonen wordt aangepakt

42 OorzaakProbleemOplossing Discriminatie vrouwen bij sollicitatie Bedrijven zijn nu niet verplicht vrouwen aan te nemen Minimaal bepaald percentage vrouwen in bedrijf kiezen Sociaal lage positie allochtonen Laag opleidingsniveau allochtonen Scholing wordt betaald Etnische onderklasseDoor discriminatie niet aangenomen Bepaald percentage allochtonen in dienst en positieve discriminatie werkeloosheidMoeilijk werk te vindenAllochtonen helpen banen te vinden Laag inkomen/ slechte huisvesting allochtonen Onvoldoende geld voor goed huis Allochtonen net zo veel betalen als Nederlanders

43 OorzaakProbleemOplossing Allochtonen minder snel aangenomen Lager opgeleidStimuleren een opleiding te volgen Vooroordeel allochtonen jongeren halen slechte prestaties Een deel heeft slechte schoolprestaties en dat wordt benadrukt Goede prestaties belonen en benadrukken Allochtonen eerder afgewezen voor een baan Vooroordelen bij werkgever / positietoewijzing Werkgevers die discrimineren beboeten Stereotype beelden andere groepen Socialisatieproces bij autochtonen Goede prestaties allochtonen belonen en benadrukken Segregatie in onderwijsDoor segregatie in de wijkenAllochtonen moeten vaker bij autochtonen op school zitten Uitsluiting van andere bevolkingsgroepen segregatieVerschillende soorten huizen in een wijk bouwen

44 Huiswerk Opdracht: HAVO: 11.1: 9 VWO: 11.1: 9 + 10 Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!

45 11.2: Minister krijgt uit respect geen hand Nakijken Intro HC Opdracht Huiswerk

46 Nakijken Ik controleer aantekeningen en huiswerk Steekproefsgewijs Als ik rondloop bespreken jullie samen de antwoorden op het huiswerk Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen

47 Intro: kopspijkers We praten in Nederland al jaren over de pluriforme samenleving: dit filmpje komt uit 2005: Kopspijkers

48 Die Welle Hoe belangrijk is het hebben van een identiteit voor mensen? Kunnen mensen met twee identiteiten samenleven? Symbolen, vijandbeeld, taal, heldenverhalen, hoop

49 Verschil tussen culturen in vijf kenmerken Machtsafstand: mate waarin mensen macht accepteren Individualisme: mate waarin individuele ontplooiing belangrijker is dan de groep waarvan je deel uitmaakt Masculiniteit: mate waarin mannenrollen van vrouwenrollen verschillen Onzekerheidsvermijding: de mate waarin mensen zich onzeker voelen, leidt vaak tot roep om regels Langetermijngerichtheid: De mate waarin mensen op de toekomst gericht zijn

50 Mediterrane cultuur (dit is een generalisatie!) Groep belangrijker dat individu Eergevoel van de groep belangrijk. Grote sociale controle. Zorgen voor elkaar. Kritiek van andere groep moeilijk geaccepteerd. Man – vrouw relatie vaak autoritair Man moet voor inkomen zorgen er verliest respect als dit niet lukt. Man heeft alleen goed contact met andere mannen, uit respect voor zijn vrouw Ouder – kind relatie ook autoritair Een bevelshuishouding waarin bevel ouders wordt opgevolgd. In Nederland meer onderhandelingshuishouden. Opvoeding In opvoeding meer aandacht voor hoe het hoort dan ontwikkelen van een eigen geweten. Jongens worden buitenshuis vrijer gelaten.

51 Cultuuruniversalisme VS cultuurrelativisme Cultuuruniversalisme: De westerse cultuur is superieur omdat bij ons universele mensenrechten centraal staan. De islam loopt achter, is autoritair en heeft te weinig zelfkritiek Cultuurrelativisme: Cultuur is niet te vergelijken en dus alleen uit zichzelf te beoordelen. Kloof tussen westerse en islamitische cultuur wordt overdreven. De islamieten integreren steeds meer en beter en stereotypen beelden vertragen dat alleen maar.

52 Iedereen die in Nederland woont moet verplicht Nederlands leren Immigranten hebben de eerste 10 jaar dat ze in Nederland zijn geen recht op een uitkering. Ook niet als ze premie betaald hebben. Mannen moeten vrouwen een hand geven, ook als ze moslim zijn Een islamitische school mag geen homoseksuele leraren weigeren Afbeeldingen van Mohammed als grapje mogen nooit getoond worden Nederland moet vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië blijven opvangen, als wij oorlog hadden zouden we ook hulp willen.

53 Huiswerk Opdracht: HAVO: 11.2: 8 VWO: 11.2: 9 Ik controleer de volgende les altijd steekproefsgewijs of je het gemaakt hebt, en of je aantekeningen gemaakt hebt!

54 11.3: Nederland is vol.. Nakijken Intro HC Herhaling voor de toets

55 Nakijken Ik controleer aantekeningen en huiswerk Steekproefsgewijs Als ik rondloop bespreken jullie samen de antwoorden op het huiswerk Als iets niet duidelijk is behandelen we dat samen

56 Intro: vluchtelingen http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2036384- mensenrechtenorganisaties-vrezen-voor- situatie-vluchtelingen.html http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2036384- mensenrechtenorganisaties-vrezen-voor- situatie-vluchtelingen.html

57 Migratie Internationale mobiliteit: het verplaatsen van het ene naar het andere land. Waarom emigreren mensen naar het westen? Grote ongelijkheid tussen noord en zuid op aarde. Zowel qua geld als qua rechten Goede transportmogelijkheden: het is niet ver vliegen Kennis over westerse landen groot: via familie in Nederland weten mensen in Ghana alles over leven hier. De wereld is een global village

58 Hoeveel zijn er in Nederland? Tussen 10 en 15% van de bevolking is van niet-westerse afkomst. Dat zijn 2,5 miljoen mensen. De meeste allochtonen wonen in de randstad, daar wonen al landgenoten en zijn huizen goedkoper Vanaf 2015 zal de meerderheid van de stadsbevolking van buitenlandse (niet allemaal niet-westers) afkomst zijn. Laatste tijd zien we een toename van vluchtelingen maar ook van remigratie

59 Visies op migratiebeleid (vluchtelingen) Links (progressief!) : ruimhartig migratiebeleid. We zijn allemaal wereldburgers en iedereen recht op een menswaardig bestaan. Migranten nodig om hier werk te doen omdat Nederland vergrijst. “Geen mens is illegaal!”. Rechts (conservatief!): restrictief migratiebeleid: De publieke opinie staat negatief ten opzichte van meer immigratie. Alleen mensen tijdelijk toelaten die duidelijk economisch nut hebben. Politieke vluchtelingen opvangen in hun eigen regio niet in Nederland.

60 Zet oplossingen in een schema Mogelijke oplossingEffect op Zuid- Europa (bijv Italie) Effect op Noord- Europa (bijv NL) Effect op vluchteling en Effect op Noord- Afrika Effect op mensenr echten in het algemeen Progressi eve of conservat ieve visie? Niks doen (vergelijking scenario) Meer ontwikkelingshulp voor Noord-Afrika Meer vluchtelingen opnemen en verspreiden over de EU Mensensmokkelaars aanpakken door inzet marine Vluchtelingen redden die dreigen te verdrinken Boten bij de grens direct terugsturen

61 EHBT (eerste hulp bij toetsjes) Het programma vandaag 1.20 minuten hoorcollege deel 1 2.5 minuten ontspannen 3.20 minuten hoorcollege deel 2 + vragen 4.5 minuten ontspannen 5.20 minuten oefenen

62 Tips voor de toets Positieve actie = positieve discriminatie (voorkeursbeleid voor bepaalde groepen) Drie visies op integratie (10.3) Conservatief (rechts) en progressief (links)….. Typisch je boek Denken in probleem  oorzaak  oplossing Lees je antwoord altijd terug Eventueel kladblaadje gebruiken Vragen?

63 Oefenen naar keuze Ik vind het verschil tussen conservatief en progressief moeilijk Bedenk twee stellingen (over de pluriforme samenleving) waarover conservatief en progressief het oneens zijn. Doe een kort debat over die twee stellingen Ik ga beginnen met een samenvatting maken maak deze les een begin met je samenvatting


Download ppt "Hoofdstuk 10 + 11 + (12) pluriforme samenleving LesParagraafOnderwerpHAVOVWO 110.1Statistiek / allochtoon / cultuur/ dolfijn / groepsdruk / sociologie."

Verwante presentaties


Ads door Google