De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pabo instroom geschiedenis. Vorige les Tijdvak 8 (burgers en stoommachines, 1800 – 1900) B.8.1 De aspirant-student kan uitleggen waardoor de burgerij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pabo instroom geschiedenis. Vorige les Tijdvak 8 (burgers en stoommachines, 1800 – 1900) B.8.1 De aspirant-student kan uitleggen waardoor de burgerij."— Transcript van de presentatie:

1 Pabo instroom geschiedenis

2 Vorige les Tijdvak 8 (burgers en stoommachines, 1800 – 1900) B.8.1 De aspirant-student kan uitleggen waardoor de burgerij (bourgeoisie) steeds meer politieke invloed kreeg. B.8.2 De aspirant-student kan uitleggen wat een parlementair stelsel is. B.8.5 De aspirant-student kan verbanden leggen tussen de industriële revolutie en de opkomst van emancipatiebewegingen. B.8.6 De aspirant-student kan de relatie beschrijven tussen modern imperialisme en nationalisme. B.8.7 De aspirant-student kan uitleggen waarom grondstoffen en afzetmarkten belangrijke aspecten van het modern imperialisme waren. Tijdvak 9 (wereldoorlogen, 1900 – 1950) B.9.1 De aspirant-student kan sociale, economische en politieke gevolgen van de wereldcrisis van de jaren 30 van de vorige eeuw beschrijven. B.9.2 De aspirant-student kan kenmerken van het nationaalsocialisme beschrijven.

3 Deze les Tijdvak 9 – B.9.4 De aspirant-student kan Europa en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijven en voorbeelden van collaboratie, verzet en aanpassing van de Nederlandse bevolking noemen. – B.9.3 De aspirant-student kan de Jodenvervolging beschrijven. Tijdvak 10 – B.10.1 De aspirant-student kan uitleggen welke rol nationale bewegingen in de Nederlandse koloniën speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid – B.10.2 De aspirant-student kan de spanningen tussen de Sovjetunie en de VS ten tijde van de Koude Oorlog beschrijven. – B.10.3 De aspirant-student kan de economische en sociaal-culturele veranderingen en de toenemende pluriformiteit vanaf de jaren ’60 in Nederland beschrijven.

4 Thema’s -Tijdvak 9 -Tweede wereldoorlog -Tijdvak 10 -Wederopbouw -Dekolonisatie -Economische en sociaal culturele veranderingen & pluriformiteit -Koude oorlog

5 Vandaag ◦ B.9.4 De aspirant-student kan Europa en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijven en voorbeelden van collaboratie, verzet en aanpassing van de Nederlandse bevolking noemen.

6 Nazi Duitsland (1933 – 1939) Andere partijen verboden propaganda Verzwakt parlement Rassenwetten Houdt zich niet aan verdrag van Versailles Duitstaligen in Duitsland ◦ Oostenrijk ◦ Sudetenland

7 Anschluss

8 Polen Von molotov-ribbentroppact

9 Oorlog

10

11 Pearl Harbor

12

13 Mei 1940 - Januari 1941 Fase 1. ◦ Wederzijdse Welwillendheid  Nazificatie  Langzaam Joden isoleren  Fluwelen hanschoenenaanpak

14 Januari 1941 – April 1943) 2. Groeiende anti-Duitse stemming en toenemende dwang ◦ Aanpak fase 1 werkte niet  Harde aanpak  Dwang

15 April 1943 – Augustus 1944 3. Groeiend aantal conflicten tussen bevolking en de bezetters ◦ Oorlogvoering gaat slechter  Meer grondstoffen en mensen nodig voor Duitse oorlogvoering en economie  onderdrukking

16 (Augustus 1944 – Mei 4. Totale Ontregeling van de samenleving ◦ Aanleiding (D-day)  Terreur  Razzia’s  Hongerwinter  Groot verzet

17 Opdracht Nederlandse bezetting Bronopdracht ◦ Zoek uit tot welke fase de bronnen behoren. ◦ Groepjes van 3 a 4 personen. ◦ 15 minuten tijd

18 Einde Tweede wereldoorlog Omslag ◦ Slag Stalingrad ◦ D-Day Einde ◦ 4 mei (Duitsland geeft zich over) ◦ 2 September

19 Nagasaki & Hiroshima

20 Jodenvervolging ◦ B.9.3 De aspirant-student kan de Jodenvervolging beschrijven.

21 Italie (interbellum) Fascisme ◦ In Italië kwamen de fascisten aan de macht. Het Italiaans fascisme was een politiek stelsel, waarbij de politieke partij of de leider de macht had. Het individu werd ondergeschikt gemaakt aan het stelsel en aan de natie. Het fascisme was anticommunistisch en extreem nationalistisch. Van bovenaf werden de maatschappij en de economie gereglementeerd.

22 Nationaal Socialisme Fascisme+ Antisemitisme

23 1933 Adolf Hitler aan de macht

24 Film Jodenvervolging

25 Neurenberger Rassenwetten

26 1938 Kristallnacht

27 Inleiding op volgende les: Gedicht Toen de nazi's de communisten arresteerden heb ik gezwegen; ik was immers geen communist. Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen; ik was immers geen sociaaldemocraat. Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen; ik was immers geen syndicalist. Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen; ik was immers geen Jood. Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen; ik was immers geen katholiek. Toen ze mij kwamen halen...was er niemand meer die nog kon protesteren.communistensociaaldemocratensyndicalistenkatholieken

28 Nazi Duitsland 1941 (endlosing) ◦ Endlosing

29 Gaswagens

30 1923: Judenfrage (Mein Kampf) 1933 – 1941: Lösung Emigratie (o.a. Madagaskar en Siberië) Helft Duitse joden vlucht in jaren dertig Mauthausen (1940) Steengroeve Einsatzgruppen (vanaf 1941) Babi Yar (Kiev) Endlösung (1941 – 1945) Eind 1941: gaswagens 20 jan. 1942: Wannsee Mrt 1942: Auschwitz Belzec Juli 1942: Treblinka Okt 1942: Majdanek Jan 1943: Sobibor Shoah (1933 – 1945) Babi Yar Auschwitz Mauthausen Treblinka Belzec Sobibor Majdanek Adolf Eichmann (1906 – 1961) https://www.youtube.com/watch?v =yC6Y2lBUSb4

31 Nederland Westerbork / Vught Propaganda Nederland

32 Nederland: deportaties per maand, 1941-44 Gedeporteerd: ruim 107.000Overlevenden: ca. 5.500

33 Anne Frank

34 Tijdvak 10

35 Wederopbouw Totalitaire oorlog (Goebbels) - Goebbels speechGoebbels speech De erfenis van de oorlog (Na de totalitaire oorlog) ◦ Tony Judt (Na de oorlog) ◦ Blz.31 & 32 tot derde alinea ◦ Blz. 34 vanaf laatste alinea

36 Beeldmateriaal 1945 Bevrijding Dachau

37 Europa in as

38 Terugkeer naar huis

39 Kamp Vught Doorbraakgedachte

40 Opdracht verzuiling Opdrachtenblad

41 Wederopbouw Vadertje Drees (bekend van WAO) ◦ PVDA opgericht (doorbraakpartij)  CDU, SDAP, Democratische Bond.  Opkomst Verzorgingsstaat  Zorgt voor welzijn van haar burgers  (onderwijs, zorg, sociale zekerheid)

42 Bekostiging verzorgingsstaat Geleide loonpolitiek (tot jaren 60) Marshallhulp Vanaf 1959 Gasbel Slochteren

43 1953 (watersnoodramp)

44 Deltawerken

45 Jaren 60 Welvaart ◦ Geleide loonpolitiek verdwijnt  Hogere lonen  Meer consumptie

46 Ontzuiling Oorzaken ◦ Media ◦ Urbanisatie ◦ Mobiliteit ◦ verzorgingsstaat

47 Emancipatie ’60 Feminisme ◦ Welvaart  Technologische vooruitgang  Meer vrije tijd (studie)

48 Jeugdculturen (baby boom) Het dorp Vragen bij het lied: Welke veranderingen hoor je in het lied? Wat hoor je over jeugdculturen?

49 Nieuwe normen en waarden Provo’s (anti autoritair) Hippies (pacifisme)

50 Welvaart: Multicultureel (gastarbeiders) (asielzoekers) (voormalige koloniën)

51 Goed voorbereid naar de Pabo! Studiemateriaal: - Studiopabo - Studiewijzer

52 Vandaag: Tijdvak 10 TV & Computer Thema: Dekolonisatie B.10.1 De aspirant-student kan uitleggen welke rol nationale bewegingen in de Nederlandse koloniën speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid.

53 Opdracht - Maak in tweetallen een presentatie. De presentatie duurt ongeveer 5 minuten. Je kunt kiezen over één van de volgende onderwerpen. -Ethische politiek -Indisch Nationalisme -Japanse bezetting van Nederlands indie -Politionele acties -Onafhankelijkheid

54 Ethische politiek Socialer beleid (toekomst: zelfstandigheid) Geen wingewest maar voogdijschap met verantwoordelijkheid ◦ Oorzaak:  Misstanden in Indonesië (wingewest, cultuurstelsel batig slot)  Kritiek (Eduard Dekkers, Max Havelaar)

55 Indisch Nationalisme Indiers komen in aanraking met westerse gedachten ◦ Soevereiniteit ◦ Nationalisme ◦ Politiek ◦ democratie

56 Japanse bezetting van Nederlands indie - Werken samen met de nationalisten (beloven eigen bestuur)

57 Politionele acties 2 offensieve acties

58 Onafhankelijkheid 1949 Oorzaak: - VS -Dreigt met stopzetten van de marshallhulp

59 Koude Oorlog

60

61 Verenigde Staten -Liberaal

62 Karl Marx Communisme

63 verschillen Verenigde Staten -Navo -Kapitalistisch -democratie Sovjet Unie -Warchaupact -Communistisch -dictatuur

64 1945 – 1989 (gebeurtenissen) -Oprichting Navo -Oprichting warchaupact -Bouw Berlijnse muur -Cubacrisis -Vietnamoorlog -Glasnost perestrojka

65 Leerdoelen gehaald? Tijdvak 9 B.9.4 De aspirant-student kan Europa en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijven en voorbeelden van collaboratie, verzet en aanpassing van de Nederlandse bevolking noemen. B.9.3 De aspirant-student kan de Jodenvervolging beschrijven. Tijdvak 10 B.10.1 De aspirant-student kan uitleggen welke rol nationale bewegingen in de Nederlandse koloniën speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid B.10.2 De aspirant-student kan de spanningen tussen de Sovjetunie en de VS ten tijde van de Koude Oorlog beschrijven. B.10.3 De aspirant-student kan de economische en sociaal- culturele veranderingen en de toenemende pluriformiteit vanaf de jaren ’60 in Nederland beschrijven


Download ppt "Pabo instroom geschiedenis. Vorige les Tijdvak 8 (burgers en stoommachines, 1800 – 1900) B.8.1 De aspirant-student kan uitleggen waardoor de burgerij."

Verwante presentaties


Ads door Google