De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijd van televisie en computer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijd van televisie en computer"— Transcript van de presentatie:

1 Tijd van televisie en computer 1950-2000
Noem een voorbeeld van elk kenmerkend aspect. Tijd van televisie en computer De dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld. De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen. De eenwording van Europa. De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.

2 Wordt er tegenwoordig (misleidende) propaganda gebruikt?
De koude oorlog Wordt er tegenwoordig (misleidende) propaganda gebruikt? Wat wordt er in de volgende filmpjes verteld. Wat zou het doel hiervan geweest zijn?

3 Winnaars WO II: Verenigde Staten en Sovjet-Unie
Churchill Stalin Roosevelt

4 Conferentie van Jalta (februari 1945):
Enkele besproken kwesties: Verenigde naties (opvolger Volkenbond) Democratische regeringen in Midden-Europa. Deze regeringen moesten bevriend blijven met SU. (later werden dit satellietstaten van de SU) Verdeling Duitsland ( dit werd verder besproken tijdens conferentie van Potsdam in juli)

5 Tweedeling invloedsferen
V.S. & G.B. S.U.

6 H10 De tijd van televisie en computer
Invloedssferen Invloedssfeer U.S -Kapitalistisch -Democratisch -Productiemiddelen van particulieren -Inkomen afhankelijk van opleiding, geluk, inzet -Vrijemarkteconomie met vraag en aanbod H10 De tijd van televisie en computer H10.2 De Koude oorlog

7 H10 De tijd van televisie en computer
Invloedssferen Invloedssfeer S.U. -Communistisch -Eenpartijstaat -Alle productiemiddelen van de staat -Iedereen verdient evenveel -Vijfjarenplannen H10 De tijd van televisie en computer H10.2 De Koude oorlog

8 Conferentie van Potsdam juli ‘45
Berlijn Communistisch Kapitalistisch H10.2 De Koude oorlog

9 De VS voerde een containment politiek
Geef bij de onderstaande begrippen aan hoe zij hieraan bijdroegen: Marshallhulp NAVO Luchtbrug Berlijn Containment politiek: Een land voert een politiek, waarbij gestreefd wordt de machtsuitbreiding van een tegenstander in te perken. Wat waren gevolgen van de blokkade van Berlijn? Wat was de oorzaak van de blokkade van Berlijn?

10 H10 De tijd van televisie en computer
H10.2 De Koude oorlog

11 H10 De tijd van televisie en computer
Communisme Jozef Stalin Winston Churchill H10 De tijd van televisie en computer H10.2 De Koude oorlog

12 H10 De tijd van televisie en computer
Grundgesetz der DDR Bonn H10 De tijd van televisie en computer H10.2 De Koude oorlog

13

14 Japanse bezetting Oost-Azië 1937-1945

15 Vanaf 1949 ook Oost-Azië deel van de Koude Oorlog
Kim il- Sung Mao Zedong Ho Tsji Min

16 H10 De tijd van televisie en computer
H10.2 De Koude oorlog

17 Cuba crisis 1962

18 Hoofdrolspelers Cuba crisis
J.F. Kennedy Fidel Castro Chroesjtsjov

19 (mislukte) invasie in de Varkensbaai (1961)
Gevolg: Verslechterde relatie VS - Cuba

20 Spionagefoto op Cuba genomen op 17 oktober 1962
Reden voor SU voor plaatsing raketten: VS had raketten in Turkije richting SU geplaatst. Spionagefoto op Cuba genomen op 17 oktober 1962

21 Hoe eindigt de Cubacrisis?


Download ppt "Tijd van televisie en computer"

Verwante presentaties


Ads door Google