De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam duurt het langst bij Hogeschool Leiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam duurt het langst bij Hogeschool Leiden"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam duurt het langst bij Hogeschool Leiden
Duurzaamheid ICT Hogeschool Leiden Duurzaam duurt het langst bij Hogeschool Leiden Ad Saers 29 mei 2015

2 De centrale computerruimte van Hogeschool Leiden
Datacenter HL is state of the art …. Van 5 jaar geleden. De eerste datacenters verbruikten net zoveel energie als een flinke stad.

3 Op welke terreinen zijn wij duurzaam?
In ons dagelijks werk

4 Op welke terreinen zijn wij duurzaam?
In ons dagelijks werk In relatie tot de bedrijfsvoering

5 Op welke terreinen zijn wij duurzaam?
In ons dagelijks werk In relatie tot de bedrijfsvoering In samenwerking met andere Hogescholen

6 Op welke terreinen zijn wij duurzaam?
In ons dagelijks werk In relatie tot de bedrijfsvoering In samenwerking met andere Hogescholen In relatie tot het Onderwijs

7 In ons dagelijks werk Ontwikkelingen in IT-land.
Bij Cloud minder zelf te beheren Regisseren IT-dienstverlening Duurzame Inzetbaarheid in Cao voor Hogescholen Afvoeren oude apparatuur Wij ontwikkelen ons mee met de ontwikkelingen in IT-land. Beheer wordt functioneler Regisseren IT-dienstverlening Cao voor Hogescholen steunt dit

8 In ons dagelijks werk Ontwikkelingen in IT-land.
Bij Cloud alleen nog functioneel beheer Regisseren IT-dienstverlening Duurzame Inzetbaarheid in Cao voor Hogescholen Afvoeren oude apparatuur Op milieuverantwoorde wijze vernietigd of Hergebruikt. Wij ontwikkelen ons mee met de ontwikkelingen in IT-land. Beheer wordt functioneler Regisseren IT-dienstverlening Cao voor Hogescholen steunt dit

9 In ons dagelijks werk Ontwikkelingen in IT-land.
Bij Cloud alleen nog functioneel beheer Regisseren IT-dienstverlening Duurzame Inzetbaarheid in Cao voor Hogescholen Afvoeren oude apparatuur Op milieuverantwoorde wijze vernietigd of Hergebruikt. In aanbestedingen duurzaamheidseisen gesteld. Infotheek geselecteerd Wij ontwikkelen ons mee met de ontwikkelingen in IT-land. Beheer wordt functioneler Regisseren IT-dienstverlening Cao voor Hogescholen steunt dit

10 In ons dagelijks werk Ontwikkelingen in IT-land.
Bij Cloud alleen nog functioneel beheer Regisseren IT-dienstverlening Duurzame Inzetbaarheid in Cao voor Hogescholen Afvoeren oude apparatuur Op milieuverantwoorde wijze vernietigd of Hergebruikt. In aanbestedingen duurzaamheidseisen gesteld. Infotheek geselecteerd Type PC geselecteerd met minimaal energieverbruik Uitzetten schijf, beeldscherm Iedere nacht alle PC’s uit Follow me printen Wij ontwikkelen ons mee met de ontwikkelingen in IT-land. Beheer wordt functioneler Regisseren IT-dienstverlening Cao voor Hogescholen steunt dit

11 In relatie tot de bedrijfsvoering
Papierloze processen; Financieel systeem; declaratieverwerking Personeelssysteem; salarisstrook on-line zelf bekijken. “Cloud tenzij” beleid Don’t ask me again principe: door ons vorm gegeven in IFW. Duurzaam inzetten van data, onafhankelijk van bronapplicatie. Don’t ask me again principe: IFW; voorgedefinieerde structuur die data aanlevert vanuit bronsystemen op het moment dat een gebruikend systeem hier om vraagt. Metafoor Stopcontacen. Denk aan App’s die info nodig hebben, IFW levert op de persoon toegesneden data. Wij gebruiken niet de app’s van de leverancier maar ontwikkelen eigen app’s die de juiste vragen stellen aan IFW.

12 In samenwerking met andere Hogescholen
SURF; het gezamenlijk delen van kennis en ervaring 6 Hogescholen die met elkaar datacenterdiensten willen inhuren. Geen verspilling resources door 6 aparte datacenters maar gebruik maken van aanwezige datacentercapaciteit door diensten af te nemen. Doordat gebruik wordt gemaakt van grootschalig opgezette datacenters kunnen de hoogste rendementseisen worden behaald: CO2-neutraal, etc…..

13 In samenwerking met andere Hogescholen
SURF; het gezamenlijk delen van kennis en ervaring SURFnet; het gemeenschappelijk gebruik van netwerk SURFconext; gezamenlijk gebruik van authenticatie KUBUS; 6 Hogescholen die met elkaar datacenterdiensten willen inhuren. 6 Hogescholen die met elkaar datacenterdiensten willen inhuren. Geen verspilling resources door 6 aparte datacenters maar gebruik maken van aanwezige datacentercapaciteit door diensten af te nemen. Doordat gebruik wordt gemaakt van grootschalig opgezette datacenters kunnen de hoogste rendementseisen worden behaald: CO2-neutraal, etc…..

14 In relatie tot het Onderwijs
Herbruikbare leeromgeving gericht op collaboratie. Bijv. One-Note for teachers, Leeromgeving opbouwen voor docenten en studenten die herbruikbaar is. Bij de start van een nieuw collegejaar genereren nieuwe omgeving met standaard tools en voorgedefinieerde opslag. Geen verbruik van resources nodig om nieuw ontwikkeltraject te doorlopen.

15 In relatie tot het Onderwijs
Herbruikbare leeromgeving gericht op collaboratie. Bijv. One-Note for teachers, Teamsites, Digitale inlevermodule “Gereedschapskist”; werkomgeving voor Onderwijs Leeromgeving opbouwen voor docenten en studenten die herbruikbaar is. Bij de start van een nieuw collegejaar genereren nieuwe omgeving met standaard tools en voorgedefinieerde opslag. Geen verbruik van resources nodig om nieuw ontwikkeltraject te doorlopen.

16 In relatie tot het Onderwijs
Herbruikbare leeromgeving gericht op collaboratie. Bijv. One-Note for teachers, Teamsites, Digitale inlevermodule “Gereedschapskist”; werkomgeving voor Onderwijs Opslag Beveiliging Authenticatie Tools Zowel fysiek als on-line colleges te volgen Leeromgeving opbouwen voor docenten en studenten die herbruikbaar is. Bij de start van een nieuw collegejaar genereren nieuwe omgeving met standaard tools en voorgedefinieerde opslag. Geen verbruik van resources nodig om nieuw ontwikkeltraject te doorlopen.

17 In relatie tot het Onderwijs
Herbruikbare leeromgeving gericht op collaboratie. Bijv. One-Note for teachers, Teamsites, Digitale inlevermodule “Gereedschapskist”; werkomgeving voor Onderwijs Opslag Beveiliging Authenticatie Tools Zowel fysiek als on-line colleges te volgen IFW Cloud tenzij Leeromgeving opbouwen voor docenten en studenten die herbruikbaar is. Bij de start van een nieuw collegejaar genereren nieuwe omgeving met standaard tools en voorgedefinieerde opslag. Geen verbruik van resources nodig om nieuw ontwikkeltraject te doorlopen.

18 Komende mogelijkheden
DLWO realiseren PC’s in slaapstand zetten

19 Komende mogelijkheden?
DLWO realiseren PC’s in slaapstand zetten Aansluiten IFW op toekomstige SURFconext API

20 Tot slot Missie Hogeschool Leiden:
Student als regisseur van eigen studie Eigen verantwoordelijkheid student Ook duurzaamheid onderdeel verantwoordelijkheid Wij van de afdeling ICT dragen bij door onze groene footprint Ons onderwijs daagt studenten uit het beste uit zichzelf te halen en zich maximaal te ontplooien……… Daar spreekt de eigen verantwoordelijkheid van de student uit voor zijn/haar studie. Tegelijkertijd willen wij het verantwoordelijkheidsbesef van onze studenten ontwikkelen en geven daarbij zelf het voorbeeld. Dat geldt dus ook voor ons als afdeling ICT.

21 VRAGEN?


Download ppt "Duurzaam duurt het langst bij Hogeschool Leiden"

Verwante presentaties


Ads door Google