De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zieke polderdieren, zieke mensen De historische omgang met door mensen en landbouwhuisdieren gedeelde infectieziekten in Nederland (1890-2010) Floor Haalboom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zieke polderdieren, zieke mensen De historische omgang met door mensen en landbouwhuisdieren gedeelde infectieziekten in Nederland (1890-2010) Floor Haalboom."— Transcript van de presentatie:

1 Zieke polderdieren, zieke mensen De historische omgang met door mensen en landbouwhuisdieren gedeelde infectieziekten in Nederland (1890-2010) Floor Haalboom Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis & - filosofie, Universiteit Utrecht 1

2 Dieren bij het Descartes Centrum Jesper OldenburgerSteven van der LaanBert Theunissen NWO-project over de 20 ste eeuwse geschiedenis van de fokkerij van landbouwhuisdieren Promotieproject over 20 ste eeuwse geschiedenis van omgang met ‘zoönosen’ Frank Huisman Peter Koolmees 2

3 Promotieproject omgang met zoönosen in Nederland (1890-2010) Zoönose = infectieziekte die door mensen en dieren gedeeld wordt Landbouwhuisdieren, 20 ste eeuw Casus studies: rundertuberculose (1890-1956) diereninfluenza (1918-1957) salmonellosen (1955-1978) BSE (1986-2010) Effecten disciplinaire en institutionele taakverdelingen mens | dier (‘blinde vlekken’?) Publiek: 1. geesteswetenschappers (historici) 2. zoönosendeskundigen & beleidsmakers! 3

4 Publiek 1: Historiografie Wetenschapsgeschiedenis: medische & veterinaire geschiedenis Landbouwgeschiedenis Politieke geschiedenis Dierengeschiedenis & environmental history  maatschappelijk getrokken grenzen tussen mensen en dieren kritisch beschouwen 4

5 Zoönosen 5

6 Publiek 2: Q-koortsepidemie (2007-2011) “De humane en veterinaire kolommen dienen op het terrein van zoönosen beter te worden geïntegreerd” Evaluatierapport Q-koorts Commissie Van Dijk (2010) 114 6

7 ‘One Health’ 7

8 8 Nieuw?

9 “Het komt mij voor, dat de band tusschen mensch- en dierenarts inniger moet worden dan tot nog toe bij ons het geval is.” N.M. Josephus Jitta (1929) 9 Oplossing: nieuw?

10 Salmonellosecasus (1955-1978) 1. Volksgezondheid | Landbouw 2. Diergeneeskunde | Geneeskunde 10

11 Volksgezondheid | Landbouw 11

12 Het salmonelloseprobleem (1955-1978) 12 Edel et al., ‘Kringlopen van Salmonella bacteriën’, Mededelingen van de Faculteit Diergeneeskunde Rijksuniversiteit Gent 19 (1975) 79.

13 Bron: veevoer Jaren ‘50: import dier- en vismeel voor veevoer ↑ 13

14 14 “De vroegere beslotenheid van het erf heeft plaats gemaakt voor een contact met alle werelddelen.” Rapport Salmonellosecommissie, Gezondheidsraad (1962) 153

15 15 “Voor een doelmatige bestrijding is het in de eerste plaats nodig, dat niet voortdurend salmonella’s aan de veestapel worden gevoerd.” Prof. dr. Charlotte Ruijs, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 103 (1959) 2401

16 Bron: veevoer Jaren ‘50: import dier- en vismeel voor veevoer ↑ ‘Bio-industrie’ 16

17 Nederlandse varkens (1946-1997) 17 Van der Laan (2014)

18 18 Volksgezondheid vs. Landbouw

19 19 Veevoer: belangrijkste bron van Salmonellabacteriën Onbewezen & veel andere bronnen Volksgezondheid vs. Landbouw

20 Diergeneeskunde | Geneeskunde 20

21 ‘Verheffing’ Diergeneeskunde Maatschappelijke verheffing diergeneeskunde (Offringa, 1971) 1918: Veeartsenijkundige Hoogeschool 1925: Universitaire Faculteit der Veeartsenijkunde 1956(!): ‘veearts’ officieel ‘dierenarts’, Faculteit der Diergeneeskunde Via zoönosen! 21

22 22 Nieuw?

23 23

24 24 Samenwerking!

25 Primaire verantwoordelijkheid? “de salmonellosis [is] primair een veterinair en secundair een medisch probleem […] geworden.” Dierenarts C. Bergsma, TvD (1959) 884 25

26 Primaire verantwoordelijkheid? “Kijk, dat onderzoek [naar salmonellose] moet primair vanuit de medische hoek – medisch-epidemiologische hoek benaderd worden. En niet vanuit de veterinaire hoek, hoe belangrijk dat ook is. Want uiteindelijk is – voor óns is dat secundair. Wij weten: het komt uit die slachtdieren, nou, dat is jullie pakkie-an verder, die slachtdieren, wij doen het aan deze kant wel.” Arts Joop Huisman, interview (3 maart 2014) 26

27 Conclusies Zoönosen: disciplinaire verkaveling ‘steeds’ gezien als probleem & samenwerking als oplossing Salmonelloseprobleem (1955-1978) – ‘landbouwmodernisering’ – belangenconflicten – botsende overtuigingen → opzettelijke polarisatie – tussen Ministeries – tussen deskundigen, schijnbaar: Diergeneeskunde | Geneeskunde Geen ‘blinde vlekken’, maar politiek probleem! 27

28 Veel dank! Floor Haalboom (a.f.haalboom@umcutrecht.nl) 28 Maandblad Varkensfokkerij 17 (1954) 76 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (2011)


Download ppt "Zieke polderdieren, zieke mensen De historische omgang met door mensen en landbouwhuisdieren gedeelde infectieziekten in Nederland (1890-2010) Floor Haalboom."

Verwante presentaties


Ads door Google