De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting Systeemintegratie Samen innoveren voor een duurzame én betrouwbare energievoorziening Utrecht, 6 juli 2015 Jörg Gigler.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting Systeemintegratie Samen innoveren voor een duurzame én betrouwbare energievoorziening Utrecht, 6 juli 2015 Jörg Gigler."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting Systeemintegratie Samen innoveren voor een duurzame én betrouwbare energievoorziening Utrecht, 6 juli 2015 Jörg Gigler

2 Achtergrond 2014: 1 e subsidieregeling voor systeemintegratie – consultatie 2015: behoefte aan meer onderbouwing van de inhoud 4 studies uitgezet via aanbesteding: Duurzaam-fossiel en rol biomassa: ECN-consortium Energieopslag: DNV GL-consortium Hybride infrastructuren: DNV GL-consortium Eindgebruikers: Berenschot-consortium Info op www.systeemintegratie2015.nl Focus: betekenis voor systeemintegratie en kansen BV NL Periode: oktober 2014 – maart 2015

3 Doel Het programma heeft als doel om kennis, producten en diensten te ontwikkelen die inspelen op de ‘hiervoor geschetste veranderingen’ die in het energiesysteem plaatsvinden als gevolg van de energietransitie. De gedachte daarbij is dat het verbeteren van de integratie tussen schakels en spelers in de energiewaardeketen, tussen verschillende energiedragers, tussen actoren in de waardeketen en met aanpalende sectoren in het systeem, oplossingen biedt en nieuwe kansen schept.

4 Definitie We kiezen er hier voor om systeemintegratie te definiëren als het verbeteren van de integratie tussen schakels en spelers in de energiewaardeketen, tussen verschillende energiedragers, tussen actoren in de waardeketen en met aanpalende sectoren in het systeem, waardoor oplossingen voor knelpunten worden geboden en waardoor er kansen ontstaan voor nieuwe producten en diensten. Het einddoel daarbij is om een duurzame, betaalbare en betrouwbare energiehuishouding te bereiken.

5 Inhoudelijke focus De systeemintegratieregeling ondersteunt onderzoek en ontwikkeling naar flexibiliteit in het energiesysteem op de volgende terreinen: 1.Vraagsturing via Power2X, de inzet van elektriciteit voor de productie van chemische grondstoffen, gassen (zoals waterstof), (hoogwaardige) warmte/stoom en koude; dit speelt zowel op het niveau van producenten en eindgebruikers als bij de koppeling van infrastructuren (distributie- en transmissienetten) voor elektriciteit, gassen en warmte/koude; 2.Energieopslag en daarvoor benodigde management- systemen.

6 Subsidieregelingen Twee verschillende programma’s: 1. Systeemintegratie: 2,25 M€ - t/m 20 okt - max 500k€ (tender) De projecten geven inzicht in kansen op zowel technisch als economisch, institutioneel en maatschappelijk vlak, gericht op een betere integratie binnen het energiesysteem en met aangrenzende sectoren waardoor het energiesysteem steeds duurzamer wordt, met als randvoorwaarden betaalbaarheid en betrouwbaarheid. Focus is P2X en opslag 2. Systeemintegratiestudies: 0,75 M€ - t/m 6 okt - max 50k€ (fcfs) Haalbaarheidsprogramma t.b.v. het verkennen van een breed scala aan opties zoals P2X, energieopslag en nieuwe kansen

7 Voorwaarden – inhoud (1) De projecten geven inzicht in die kansen op zowel technisch als economisch, institutioneel en maatschappelijk vlak! Voor technologieprojecten geldt dat duidelijk moet worden gemaakt op welke dienstverlening het project zich richt (vraagrespons, opslag, balanshandhaving, frequentiestabiliteit etc). Plaatsing van het project in de (energie)waardeketen zodat helder is welke interacties bestaan en wat dat betekent.

8 Voorwaarden – inhoud (2) Zowel Power2X als energieopslag hebben betrekking op toepassing in een grootschalige context, op regionaal/centraal niveau (inclusief eventuele internationale dimensies, zoals interconnectie). Opties voor vraagsturing op lokaal/decentraal niveau (‘achter de meter’) worden verwezen naar de iDEEGO-regeling. Projecten die zich richten op de relatie tussen het regionale/nationale niveau en het werkterrein van iDEEGO (‘achter de meter’, op lokaal niveau), komen wel in aanmerking voor subsidie.

9 Voorwaarden – inhoud (3) Power2X: Products/Chemicals Hydrogen Steam Criteria – bijdrage aan: Bijdrage aan de programmadoelstellingen Bijdrage een de Nederlandse economie Het project vernieuwender is Kwaliteit van het project


Download ppt "Voorlichting Systeemintegratie Samen innoveren voor een duurzame én betrouwbare energievoorziening Utrecht, 6 juli 2015 Jörg Gigler."

Verwante presentaties


Ads door Google