De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 July 2015 1 SQL Les 12. 1 July 2015 2 Agenda Herhaling Herhaling Stored Procedures Stored Procedures Oefeningen Oefeningen User Defined Functions User.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 July 2015 1 SQL Les 12. 1 July 2015 2 Agenda Herhaling Herhaling Stored Procedures Stored Procedures Oefeningen Oefeningen User Defined Functions User."— Transcript van de presentatie:

1 1 July SQL Les 12

2 1 July Agenda Herhaling Herhaling Stored Procedures Stored Procedures Oefeningen Oefeningen User Defined Functions User Defined Functions Triggers Triggers Oefeningen Oefeningen

3 Herhaling DML DML SELECT - statement SELECT - statement SINGLE ROW FUNCTIONS SINGLE ROW FUNCTIONS JOIN JOIN OUTER JOIN OUTER JOIN INNER JOIN INNER JOIN SELF JOIN SELF JOIN GROUP FUNCTIONS GROUP FUNCTIONS SUBQUERIES SUBQUERIES 1 July

4 Herhaling DDL DDL CREATE CREATE ALTER ALTER DROP DROP TABLE TABLE 1 July

5 Herhaling DML DML INSERT INSERT UPDATE UPDATE DELETE DELETE TRANSACTIONS TRANSACTIONS BEGIN TRAN BEGIN TRAN COMMIT COMMIT ROLLBACK ROLLBACK 1 July

6 Herhaling DDL DDL VIEW VIEW PROCEDURELE EXTENSIONS PROCEDURELE EXTENSIONS STORED PROCEDURES STORED PROCEDURES USER DEFINED FUNCTIONS USER DEFINED FUNCTIONS TRIGGERS TRIGGERS 1 July

7 View Er zijn 2 soorten “tabellen”: Er zijn 2 soorten “tabellen”: Fysieke tabellen Fysieke tabellen VIEWS = Logische tabellen gebaseerd op een andere tabel of een andere view. (Derived tables) VIEWS = Logische tabellen gebaseerd op een andere tabel of een andere view. (Derived tables) Bevat geen data! Bevat geen data! = venster = venster In de databank opgeslaan als een SELECT- statement In de databank opgeslaan als een SELECT- statement Restricted DMLs possible Restricted DMLs possible

8 Procedural extensions Batch Batch Sequence van SQL Statements Sequence van SQL Statements Verzonden naar de database om samen uitgevoerd te worden Verzonden naar de database om samen uitgevoerd te worden Om DDL statements van elkaar te scheiden, dient gebruik gemaakt te worden van GO Om DDL statements van elkaar te scheiden, dient gebruik gemaakt te worden van GO Gebruik BEGIN en END om een block van statements aan te geven Gebruik BEGIN en END om een block van statements aan te geven 1 July

9 Procedural extensions IF Statement IF Statement WHILE Statement WHILE Statement BREAK: stopt de complete while loop BREAK: stopt de complete while loop CONTINUE: stopt de huidige uitvoering van de while loop CONTINUE: stopt de huidige uitvoering van de while loop 1 July

10 Procedural extensions CASE Statement CASE Statement 1 July

11 Procedural extensions Locale variabelen Locale variabelen Kunnen enkel gebruikt worden in de huidige batch Kunnen enkel gebruikt worden in de huidige batch DATATYPE DATATYPE Geheugen reserveren Geheugen reserveren Waarde toekennen Waarde toekennen = DesiredValue = DesiredValueOF = expression FROM table = expression FROM table variabelen zijn global variables variabelen zijn global variables 1 July

12 Specific statements RETURN RETURN ~ BREAK in WHILE loop ~ BREAK in WHILE loop Beëindigt de batch Beëindigt de batch GOTO GOTO 1 July

13 Specific statements (2) RAISERROR RAISERROR Genereer een user-defined error message Genereer een user-defined error message > > WAITFOR WAITFOR DELAY DELAY Een bepaalde periode wachten Een bepaalde periode wachten TIME TIME Tot een bepaald tijdstip wachten Tot een bepaald tijdstip wachten TIMEOUT TIMEOUT Wachten op een message op een queue Wachten op een message op een queue 1 July

14 Example WAITFOR int = 1 <= 10 begin WAITFOR DELAY '00:01:00' print getdate() + 1 end 1 July

15 Output Example WAITFOR 1 July

16 Example RAISERROR EXEC sp_addmessage 50005, 10, N'Unvalid System user!'; N'Unvalid System user!'; if SYSTEM_USER = 'EMEA\SSCK2M' print 'APPROVED' else RAISERROR (50005, -- Message id. 10, -- Severity, 10, -- Severity, 1 -- State 1 -- State) 1 July

17 Example GOTO (from MSDN) int; = 1; < 10 BEGIN = 4 GOTO Branch_One --Jumps to the first branch. = 4 GOTO Branch_One --Jumps to the first branch. = 5 GOTO Branch_Two --This will never execute. = 5 GOTO Branch_Two --This will never execute.ENDBranch_One: SELECT 'Jumping To Branch One.' SELECT 'Jumping To Branch One.' GOTO Branch_Three; --This will prevent Branch_Two from executing. GOTO Branch_Three; --This will prevent Branch_Two from executing.Branch_Two: SELECT 'Jumping To Branch Two.' SELECT 'Jumping To Branch Two.'Branch_Three: SELECT 'Jumping To Branch Three.' SELECT 'Jumping To Branch Three.' 1 July

18 ERROR Handling Opvangen van fouten in programma’s Opvangen van fouten in programma’s Generen van duidelijk error meldingen Generen van duidelijk error meldingen ‘Proper’ stoppen met de uitvoering van een programma ‘Proper’ stoppen met de uitvoering van een programma Exception: Exception: Een probleem dat het uitvoeren van een programma blokkeert Een probleem dat het uitvoeren van een programma blokkeert 1 July

19 ERROR Handling TRY/CATCH TRY/CATCH TRY: TRY: Opvangen van de exception Opvangen van de exception CATCH: CATCH: Behandelen van de exception Behandelen van de exception 1 July

20 Example TRY/CATCH USE sample; BEGIN TRY BEGIN TRANSACTION insert into employee values(11111, 'Ann', 'Smith','d2'); insert into employee values(22222, 'Matthew', 'Jones','d4'); -- referential integrity error insert into employee values(33333, 'John', 'Barrimore', 'd2'); COMMIT TRANSACTION PRINT 'Transaction committed' END TRY BEGIN CATCH ROLLBACK PRINT 'Transaction rolled back' END CATCH 1 July

21 Stored Procedure Batch van statements Batch van statements als object bewaard in de database als object bewaard in de database 1 July

22 Stored Procedure System stored procedures System stored procedures Eg sp_rename Eg sp_rename Komen we later op terug Komen we later op terug 1 July

23 Stored Procedure Gebruik optie OUTPUT om een return waarde te gebruiken Gebruik optie OUTPUT om een return waarde te gebruiken 1 July

24 Stored Procedure and CLR 1 July

25 Oefening Op DB MYFIRSTDB Op DB MYFIRSTDB Schrijf een stored procedure delete_afd met als argument een afdelingsnummer. Schrijf een stored procedure delete_afd met als argument een afdelingsnummer. Breidt de procedure uit zodat de afdeling enkel wordt verwijderd uit de tabel indien de afdeling minstens 5 medewerkers bevat Breidt de procedure uit zodat de afdeling enkel wordt verwijderd uit de tabel indien de afdeling minstens 5 medewerkers bevat Test de Stored Procedure uit. Test de Stored Procedure uit. Schrijf een stored procedure insert_afd die records toevoegt in de tabel afd. Schrijf een stored procedure insert_afd die records toevoegt in de tabel afd. 1 July

26 Oefening Schrijf een stored procedure die een datetime als parameter meekrijgt. Schrijf een stored procedure die een datetime als parameter meekrijgt. De stored procedure moet wachten tot het tijdstip in de parameter en vervolgens start naar het scherm schrijven. De stored procedure moet wachten tot het tijdstip in de parameter en vervolgens start naar het scherm schrijven. Test de stored procedure Test de stored procedure 1 July

27 Oefening Schrijf een stored procedure die de referentiële integriteit op de MYFIRSTDB checkt. Schrijf een stored procedure die de referentiële integriteit op de MYFIRSTDB checkt. 1 July

28 User Defined Functions Gelijkaardig aan Stored Procedures Gelijkaardig aan Stored Procedures Een output parameter is verplicht Een output parameter is verplicht 1 July

29 User Defined Functions Twee soorten Twee soorten Scalar-valued Scalar-valued Eén resultaat Eén resultaat Table-valued Table-valued Een set van rijen als resultaat Een set van rijen als resultaat 1 July

30 TABLE Data Type Vaak gebruikt bij TABLE valued functions Vaak gebruikt bij TABLE valued functions CREATE FUNCTION employees_in_project CHAR(4)) RETURNS TABLE ASRETURN (SELECT emp_fname, emp_lname FROM works_on, employee WHERE employee.emp_no = works_on.emp_no AND project_no 1 July

31 Table – Valued Functions en APPLY Vergelijkbaar met een join van tabellen Vergelijkbaar met een join van tabellen CROSS APPLY: ~INNER JOIN CROSS APPLY: ~INNER JOIN OUTER APPLY: ~OUTER JOIN OUTER APPLY: ~OUTER JOIN create function AS INT) RETURNS TABLE AS RETURN SELECT job FROM works_on WHERE emp_no AND job IS NOT NULL AND project_no = 'p1'; SELECT E.emp_no, emp_fname, emp_lname, job FROM employee as E CROSS APPLY dbo.fn_getjob(E.emp_no) AS A 1 July

32 Trigger Een opzichzelf bestaande routine afhankelijk van een bepaalde tabel of view Een opzichzelf bestaande routine afhankelijk van een bepaalde tabel of view Trigger zorgt voor het uitvoeren van een actie indien er een event gebeurt op een tabel of view Trigger zorgt voor het uitvoeren van een actie indien er een event gebeurt op een tabel of view 3 delen: 3 delen: Trigger event Trigger event Trigger condition Trigger condition Trigger action Trigger action Event kan een DML of DDL statement zijn Event kan een DML of DDL statement zijn 1 July

33 Trigger (2) Nadelen van triggers Triggers zijn onzichtbaar voor client application Het is niet altijd makkelijk de logica te volgen (before/after) Triggers kunnen al eens vergeten worden. Zeker als er geen documentatie over bestaat Triggers lopen steeds als een DML commando op een tabel wordt uitgevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor de performance 1 juli

34 DML Trigger Table_name | view_name: Table_name | view_name: Object waarop de trigger gebouwd wordt Object waarop de trigger gebouwd wordt FOR | AFTER | INSTEAD OF: FOR | AFTER | INSTEAD OF: Wanneer moet de actie uitgevoerd worden? Wanneer moet de actie uitgevoerd worden? INSERT | UPDATE | DELETE INSERT | UPDATE | DELETE Na welk event moet de actie gebeuren? Na welk event moet de actie gebeuren? 1 July

35 Voorbeeld trigger Veronderstel: Veronderstel: We hebben een tabel emp We hebben een tabel emp We hebben een tabel emp_audit, waarin we de operaties op emp willen bijhouden We hebben een tabel emp_audit, waarin we de operaties op emp willen bijhouden

36 Voorbeeld trigger (2)

37 Inserted and Deleted tables Twee tabellen onderhouden door het systeem Twee tabellen onderhouden door het systeem Inserted: Inserted: Bevat copies van de inserted rijen in de triggered tabel Bevat copies van de inserted rijen in de triggered tabel Deleted: Deleted: Bevat copies van de deleted rijen in de triggered tabel Bevat copies van de deleted rijen in de triggered tabel Een UPDATE statement wordt behandeld als een DELETE gevolgd door een INSERT Een UPDATE statement wordt behandeld als een DELETE gevolgd door een INSERT 1 July

38 Toepassingen van DML triggers Audit van tabellen Audit van tabellen Implementeren van business rules Implementeren van business rules Referentiële integriteit forceren Referentiële integriteit forceren Meer flexibiliteit dan de referentiële integriteit op tabel level Meer flexibiliteit dan de referentiële integriteit op tabel level 1 July

39 Sequence van triggers sp_settriggerorder sp_settriggerorder System stored procedure System stored procedure Zetten van de order van de triggers op een tabel Zetten van de order van de triggers op een tabel Eerst of laatste trigger aanduiden voor een statement type (INSERT, UPDATE, DELETE, …) Eerst of laatste trigger aanduiden voor een statement type (INSERT, UPDATE, DELETE, …) sp_helptrigger sp_helptrigger Tonen van eigenschappen van een trigger Tonen van eigenschappen van een trigger Niet van toepassing voor INSTEAD OF triggers Niet van toepassing voor INSTEAD OF triggers 1 July

40 DDL Triggers ALL SERVER | DATABASE: ALL SERVER | DATABASE: Scope van de trigger (op een database of op de gehele server) Scope van de trigger (op een database of op de gehele server) EVENT_TYPE EVENT_TYPE us/library/bb aspx us/library/bb aspx us/library/bb aspx us/library/bb aspx 1 July

41 DDL Triggers EVENT_GROUP EVENT_GROUP us/library/bb aspx us/library/bb aspx us/library/bb aspx us/library/bb aspx Verschillen met DML triggers Verschillen met DML triggers Geen INSERTED en DELETED tabellen Geen INSERTED en DELETED tabellen Geen INSTEAD OF Geen INSTEAD OF Scope op een database of Server en niet op een tabel of view Scope op een database of Server en niet op een tabel of view 1 July

42 Example DDL Trigger USE sample; GO CREATE TRIGGER prevent_drop_triggers ON DATABASE FOR DROP_TRIGGER AS PRINT 'You must disable "prevent_drop_triggers" to drop any trigger' ROLLBACK 1 July

43 Oefeningen op Triggers p. 385 Beginners Guide to SQL Server 2008 p. 385 Beginners Guide to SQL Server July

44 Oefeningen Herhalingsoefeningen Herhalingsoefeningen 1 juli


Download ppt "1 July 2015 1 SQL Les 12. 1 July 2015 2 Agenda Herhaling Herhaling Stored Procedures Stored Procedures Oefeningen Oefeningen User Defined Functions User."

Verwante presentaties


Ads door Google