De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SQL ( SERVER ) Les #02: T-SQL. A GENDA Herhaling les 4 Views SELECT…INTO Beheren van tabellen: CREATE ALTER DROP Opdracht voor de volgende les.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SQL ( SERVER ) Les #02: T-SQL. A GENDA Herhaling les 4 Views SELECT…INTO Beheren van tabellen: CREATE ALTER DROP Opdracht voor de volgende les."— Transcript van de presentatie:

1 SQL ( SERVER ) Les #02: T-SQL

2 A GENDA Herhaling les 4 Views SELECT…INTO Beheren van tabellen: CREATE ALTER DROP Opdracht voor de volgende les

3 H ERHALING : S AMENVATTENDE FUNCTIES Een hulpmiddel om overzicht te houden op de data in de database. Veel gebruikte samenvattende functies: AVG COUNT COUNT(*) MIN MAX SUM

4 H ERHALING : AVG Om het gemiddelde binnen een groep te berekenen. Werkt alleen met numerieke datatypen. SELECT AVG(prijs) gemiddelde FROM tblBoeken WHERE Genre='Literaire thriller'; IDAuteurTitelGenrePrijs 1Stieg LarssonMannen die vrouwen hatenLiteraire thriller26,95 2Karin SlaughterGenesisLiteraire thriller19,90 3Steve BrownDrugsbaron in spijkerbroekTrue crime16,95 4Dan BrownHet verloren symboolThriller22,90 5Jeroen KoomenSQL for DummiesComputer10,00

5 H ERHALING : COUNT Om te tellen hoe vaak een expressie in een groep voorkomt. SELECT COUNT (genre) genre_lit_thriller FROM tblBoeken WHERE Genre='Literaire thriller'; IDAuteurTitelGenrePrijs 1Stieg LarssonMannen die vrouwen hatenLiteraire thriller26,95 2Karin SlaughterGenesisLiteraire thriller19,90 3Steve BrownDrugsbaron in spijkerbroekTrue crime16,95 4Dan BrownHet verloren symboolThriller22,90 5Jeroen KoomenSQL for DummiesComputer10,00

6 H ERHALING : COUNT (*) Om te tellen hoeveel rijen er zich in de groep bevinden. SELECT COUNT(*) tel_alles FROM tblBoeken; IDAuteurTitelGenrePrijs 1Stieg LarssonMannen die vrouwen hatenLiteraire thriller26,95 2Karin SlaughterGenesisLiteraire thriller19,90 3Steve BrownDrugsbaron in spijkerbroekTrue crime16,95 4Dan BrownHet verloren symboolThriller22,90 5Jeroen KoomenSQL for DummiesComputer10,00

7 H ERHALING : MIN Om te bepalen welke expressie de laagste waarde heeft binnen een groep. SELECT MIN(prijs) min_prijs FROM tblBoeken Where Genre='Literaire thriller'; IDAuteurTitelGenrePrijs 1Stieg LarssonMannen die vrouwen hatenLiteraire thriller26,95 2Karin SlaughterGenesisLiteraire thriller19,90 3Steve BrownDrugsbaron in spijkerbroekTrue crime16,95 4Dan BrownHet verloren symboolThriller22,90 5Jeroen KoomenSQL for DummiesComputer10,00

8 H ERHALING : MAX Om te bepalen welke expressie de hoogste waarde heeft binnen een groep. SELECT MAX(prijs) max_prijs FROM tblBoeken Where Genre='Literaire thriller'; IDAuteurTitelGenrePrijs 1Stieg LarssonMannen die vrouwen hatenLiteraire thriller26,95 2Karin SlaughterGenesisLiteraire thriller19,90 3Steve BrownDrugsbaron in spijkerbroekTrue crime16,95 4Dan BrownHet verloren symboolThriller22,90 5Jeroen KoomenSQL for DummiesComputer10,00

9 H ERHALING : SUM Om het totaal te bepalen van alle waarden van een expressie binnen een groep. Werkt alleen met numerieke datatypen. SELECT SUM(prijs) totale_prijs FROM tblBoeken; IDAuteurTitelGenrePrijs 1Stieg LarssonMannen die vrouwen hatenLiteraire thriller26,95 2Karin SlaughterGenesisLiteraire thriller19,90 3Steve BrownDrugsbaron in spijkerbroekTrue crime16,95 4Dan BrownHet verloren symboolThriller22,90 5Jeroen KoomenSQL for DummiesComputer10,00

10 H ERHALING : S UBQUERY Query in een query; Te gebruiken om extra gegevens op te halen uit dezelfde of een andere tabel. SELECT * FROM boeken WHERE Prijs > (SELECT AVG(Prijs) FROM boeken);

11 H ERHALING : D ATAMANIPULATIE (DML) SQL statements die gegevens bewerken (invoeren, wijzigen en verwijderen) worden DML statements genoemd. INSERT UPDATE DELETE

12 H ERHALING : INSERT I Gegevens kunnen op meerdere manieren in een tabel worden ingevoerd: invoeren per record; invoeren van meerdere records tegelijk; overhevelen van records uit een bestaande tabel naar een andere tabel; creëren en vullen van een tabel tegelijkertijd * * komt de volgende les aanbod.

13 H ERHALING : INSERT II Voor alle INSERT-commando’s geldt: de waarden moeten voldoen aan de constraints, bijvoorbeeld NOT NULL kolommen moeten worden ingevuld; de waarden, ingevuld achter VALUES, moeten dezelfde datatype hebben als de kolom waarin ze geplaatst worden; de alfanumerieke gegevens moeten tussen quotes.

14 H ERHALING : INSERT III Invoeren per record: INSERT INTO tblBoeken VALUES ('6', 'Shoren Hernandis', 'Aruba', 'Reizen','29.99'); Invoeren van meerdere records tegelijk: INSERT tblBoeken (ID, Auteur, Titel, Genre, Prijs) VALUES ('7', 'Jeroen Koomen', 'SQL de antwoorden', 'Computer','19.99'), ('8', 'Adnan Kazan', 'Windows Server 2008', 'Computer','29.99');

15 H ERHALING : INSERT IV  Overhevelen van records uit een bestaande tabel naar een andere tabel: INSERT tblBoekenImport (ID, Auteur, Titel, Genre, Prijs) SELECT ID, Auteur, Titel, Genre, Prijs FROM tblBoeken Where ID IN (1, 5, 6, 7);

16 H ERHALING : UPDATE Als de bestaande inhoud van een tabel moet worden gewijzigd. UPDATE tblBoeken SET prijs = Prijs + 5 WHERE prijs < 15; UPDATE tblBoeken SET auteur = ‘Shoren Koomen-Hernandis’ WHERE auteur = ‘Shoren Hernandis’;

17 H ERHALING : DELETE Wanneer complete rijen uit een tabel moeten worden verwijderd: DELETE FROM tblBoeken; Een specifieke rij verwijderen: DELETE FROM Boeken WHERE Auteur = 'Adnan Kazan';

18 V IEWS I Een virtuele tabel Voordelen views: - afschermen van vertrouwelijke gegevens; - in een view kunnen zelfgemaakte kolommen afgedrukt worden of vaste berekeningen worden uitgevoerd; - Wanneer een combinatie van bepaalde gegevens uit bepaalde tabellen nodig zijn is het gemakkelijk om een view te creëren.

19 V IEWS II De basissyntax van een view is: CREATE VIEW [kolomnaam1, kolomnaam2, …..] AS SELECT kolomnaam1, kolomnaam2, …. FROM WHERE ; LET OP! Een viewnaam mag niet hetzelfde zijn als een tabelnaam!

20 V IEWS III CREATE VIEW genre_thriller (titel, genre, prijs) AS SELECT titel, genre, prijs FROM boeken WHERE Genre='thriller'; View tonen: SELECT * FROM genre_thriller; View verwijderen: DROP VIEW genre_thriller;

21 SELECT…INTO I Met deze functie is het mogelijk om tijdelijke tabellen aan te maken, die een resultaat van een bewerking kunnen opslaan. Maar ook is het mogelijk om permanente tabellen aan te maken.

22 SELECT…INTO II SELECT auteur, titel, genre INTO tblBackup_boeken FROM tblBoeken; Als we de tabelnaam achter INTO door #tblBoekenTemp vervangen, wordt er een tijdelijke tabel aangemaakt. We kunnen dan uit beide Tabellen selecteren: SELECT * FROM #tblBoekenTemp; SELECT * FROM tblBackup_boeken;

23 B EHEREN VAN TABELLEN Voor het aanmaken, aanpassen en verwijderen van databaseobjecten zijn de volgende opdrachten bedoeld: CREATE; ALTER; DROP.

24 CREATE Met deze functie kunnen we een tabel aanmaken. CREATE TABLE tblBoeken( boek_id int NOT NULL, boektitel varchar(100) NULL, isbn char(17),Auteur varchar(50) NULL);

25 ALTER I Met deze functie kunnen we de tabellen in de database aanpassen. Toevoegen van een nieuwe kolom I ALTER TABLE tblBoeken ADD Inkoopprijs MONEY; Toevoegen van een nieuwe kolom II ALTER TABLE tblBoeken ADD Inkoopprijs MONEY DEFAULT 10.00 NOT NULL;

26 ALTER II Verwijderen van een kolom: ALTER TABLE tblBoeken DROP COLUMN Inkoopprijs; Aanpassen van een datatype in een kolom: ALTER TABLE tblBoeken ALTER COLUMN BoekenID INT;

27 DROP Met deze functie kunnen we een tabel verwijderen. DROP TABLE tblBoeken;


Download ppt "SQL ( SERVER ) Les #02: T-SQL. A GENDA Herhaling les 4 Views SELECT…INTO Beheren van tabellen: CREATE ALTER DROP Opdracht voor de volgende les."

Verwante presentaties


Ads door Google