De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Kolossenzen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Kolossenzen."— Transcript van de presentatie:

1 Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Kolossenzen 1: 15 – 20 De preek gaat over: Jezus in tienvoud Voorlezer: Michael van Casand Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6

2 Votum Gezang 168 Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 147: 1, 3....

3 Gezang 147: 1, refr, 3, refr

4

5

6

7 .... Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 Wet Gebed Lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Preek deel 1 Zingen:Gezang 125: 1, 5, 6 Lezen: Kolossenzen 1: 15 – 20 Preek deel 2 Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers

8 .... Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 Wet Gebed Lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Preek deel 1 Zingen:Gezang 125: 1, 5, 6 Lezen: Kolossenzen 1: 15 – 20 Preek deel 2 Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers

9 Kinderen van groep 1 en 2 gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6 naar Kinderkerk “Tov”

10 .... Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 Wet Gebed Lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Preek deel 1 Zingen:Gezang 125: 1, 5, 6 Lezen: Kolossenzen 1: 15 – 20 Preek deel 2 Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers

11 .... Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 Wet Gebed Lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Preek deel 1 Zingen:Gezang 125: 1, 5, 6 Lezen: Kolossenzen 1: 15 – 20 Preek deel 2 Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers

12 .... Jezus in veelvoud

13 .... Jezus in vijf-, zeven-, negen-,.... tienvoud

14 .... Jezus in veelvoud 1. God6. Koning 2. Leraar7. Bewoner 3. Redder8. Broer / Vriend 4. Heer9. Voorbeeld 5. Bevrijder

15 .... Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 Wet Gebed Lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Preek deel 1 Zingen:Gezang 125: 1, 5, 6 Lezen: Kolossenzen 1: 15 – 20 Preek deel 2 Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers

16 ... Gezang 125: 1, 5, 6

17 ...

18 ...

19 .... Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 Wet Gebed Lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Preek deel 1 Zingen:Gezang 125: 1, 5, 6 Lezen: Kolossenzen 1: 15 – 20 Preek deel 2 Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers

20 .... Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen:Gezang 147: 1, 3 Wet Gebed Lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Preek deel 1 Zingen:Gezang 125: 1, 5, 6 Lezen: Kolossenzen 1: 15 – 20 Preek deel 2 Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers

21 .... Jezus in veelvoud, nr. 10 : Jezus is Alles

22 .... Jezus is Alles 1. Alles van God Beeld van God, de onzichtbare, is hij. Heel de volheid van God heeft in hem willen wonen.

23 .... Jezus is Alles 1. Alles van God 2. Alles van de schepping In hem is alles geschapen, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem.

24 .... Jezus is Alles 1. Alles van God 2. Alles van de schepping 3. Alles van je redding God bracht vrede met het bloed van Christus’ kruis.

25 .... Jezus is Alles 1. Alles van God 2. Alles van de schepping 3. Alles van je redding 4. Alles van de kerk Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

26 .... In Christus is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervult.

27 .... Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers Zingen:LB 970 Gebed Collecte Zingen:Psalm 148: 1, 4 Zegen

28 ... LvdK 476: 1, 4

29 ...

30 .... Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers Zingen:LB 970 Gebed Collecte Zingen:Psalm 148: 1, 4 Zegen

31 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een gegrond bezwaar tegen hun bevestiging had in te brengen. Gelukkig waren zulke bezwaren niet aan de orde. Daarom worden deze broeders nu in de naam van onze Heer in hun ambt bevestigd.

32 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Onderwijs Als het hoofd van de kerk zorgt Christus vanuit de hemel voor zijn gemeente op aarde. Daarvoor neemt hij mensen in dienst. De apostel Paulus wijst daarop, met de woorden: … hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst.

33 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede herder zorgt hij voortdurend voor zijn kudde en stelt hij herders aan om in zijn naam de schapen te weiden.

34 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen (Over ouderlingen:) Oudsten vinden we al in het Oude Testament; ze bekleedden daar een leidende functie. In het Nieuwe Testament lezen we dat de apostelen, door de Geest van Christus geleid, in elke gemeente oudsten aanstelden. Er waren in de vroegchristelijke kerk oudsten die leiding gaven – bij ons ouderlingen genoemd – én oudsten die daarnaast preekten en

35 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen onderwijs gaven, onze dienaren van het woord of predikanten. Met hen vormen de ouderlingen de kerkenraad. Door de leiding van de gemeente toe te vertrouwen aan de ouderlingen met de predikanten, beschermt Christus zijn kerk tegen heerszuchtig optreden van enkelingen.

36 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen Over de taak van de ouderlingen spreekt het Nieuwe Testament op diverse plaatsen. Samen met de predikanten moeten ze als herders de gemeente besturen en verzorgen. In de eerste plaats letten ze erop dat ieder lid van de gemeente zich met woord en daad gedraagt in overeenstemming met het evangelie. Ze bezoeken de leden van Christus’ gemeente om hen met het woord van God te

37 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen troosten, te waarschuwen en te onderwijzen. Hen die zich in leer of leven slecht gedragen, wijzen ze terecht en ze zorgen ervoor dat doop en avondmaal niet ontheiligd worden. Op hen die bewust in zonde blijven leven, passen ze de christelijke tucht toe. In de tweede plaats zorgen ze er als beheerders van Gods huis voor dat alles in de gemeente vreedzaam en ordelijk toegaat,

38 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen en wel zo als Christus het geboden heeft. Ze letten erop dat niemand een ambt bekleedt in de gemeente zonder daartoe op een wettige manier geroepen te zijn. De predikanten helpen ze met raad en daad. In de derde plaats houden de ouderlingen toezicht op leer en leven van de dienaren van het woord. Er mag immers geen dwaalleer

39 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen worden verkondigd en de gemeente moet in elk opzicht worden opgebouwd. De apostel Paulus draagt de oudsten op waakzaam te zijn en ervoor te zorgen dat geen wolven de schaapskooi van Christus binnendringen. De ouderlingen zullen deze taken kunnen vervullen als ze Gods woord ijverig bestuderen en zich oefenen in het dienen van God.

40 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen (Over diakenen:) De Schriften leren ons dat barmhartigheidbetoon voortvloeit uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. Ieder kreeg naar wat hij nodig had.

41 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen De Heer roept ook nu op tot het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de blijdschap van Gods volk. In de gemeente van Christus mag niemand ongetroost leven in ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven.

42 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen We lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers lieten kiezen, toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diakenen moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun moeiten of om hen aan te sporen tot

43 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen hulpbetoon. Ze inventariseren de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen, met het woord van God. De heilige Geest brengt eenheid in de gemeente en laat die ervaren aan het heilig avondmaal.

44 Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde. Zo zullen we als gemeente groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen.

45 .... Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers Zingen:LB 970 Gebed Collecte Zingen:Psalm 148: 1, 4 Zegen

46 .... Zingen:LvdK 476: 1, 4 Bevestiging ambtsdragers Zingen:LB 970 Gebed Collecte Zingen:Psalm 148: 1, 4 Zegen

47 ... LB 970: 1, 2, 3, 4, 5

48 ...

49 ...

50 ...

51 ...

52 .... Zingen:LvdK 476: 1, 4 Zingen:LB 970 Bevestiging ambtsdragers Gebed Collecte Zingen:Psalm 148: 1, 4 Zegen

53 .... Zingen:LvdK 476: 1, 4 Zingen:LB 970 Bevestiging ambtsdragers Gebed Collecte Zingen:Psalm 148: 1, 4 Zegen

54 .... Na de collecte zingen we: Psalm 148: 1, 4 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie “ DNB “ En de 2de collecte voor de Kerk

55 .... COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “Open Doors“ En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Psalm 148: 1, 4

56 ... Psalm 148: 1, 4

57 ...

58 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

59 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.....

60 .... CD Weven iedereen bedankt die een CD heeft geweven en zo heeft bij gedragen, om iets te laten zien van onze veelkleurige gemeente! Komende week worden de laatste CD’s er bij op gehangen. Dus heeft u thuis nog geweven CD’s liggen, lever die dan snel in!


Download ppt "Votum = Gezang 168 en Zegengroet Zingen: Gezang 147: 1, 3 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Kolossenzen 1: 1 – 23 Kolossenzen."

Verwante presentaties


Ads door Google