De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Handelingen 17:10 - 12, 1 Timoteüs 2: 8 - 15, 2 Timoteüs 3: 15 – 16 De preek gaat over:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Handelingen 17:10 - 12, 1 Timoteüs 2: 8 - 15, 2 Timoteüs 3: 15 – 16 De preek gaat over:"— Transcript van de presentatie:

1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Handelingen 17:10 - 12, 1 Timoteüs 2: 8 - 15, 2 Timoteüs 3: 15 – 16 De preek gaat over: Steeds weer de Bijbel lezen Voorlezer: Margriet Toornstra Voorganger: ds. Jeroen Sytsma Het eerste lied: Psalm 19: 3

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 19: 3....

3 Psalm 19: 3a

4 Psalm 19: 3b

5 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Handelingen 17:10 - 12, 1 Timoteüs 2: 8 - 15, 2 Timoteüs 3: 15 – 16 Zingen:Gezang 121: 7, 8, 9 Preek Zingen:Gezang 119: 1, 2

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Handelingen 17:10 - 12, 1 Timoteüs 2: 8 - 15, 2 Timoteüs 3: 15 – 16 Zingen:Gezang 121: 7, 8, 9 Preek Zingen:Gezang 119: 1, 2

7 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Handelingen 17:10 - 12, 1 Timoteüs 2: 8 - 15, 2 Timoteüs 3: 15 – 16 Zingen:Gezang 121: 7, 8, 9 Preek Zingen:Gezang 119: 1, 2

8 ... Gezang 121: 7, 8, 9

9 ...

10 ...

11 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Handelingen 17:10 - 12, 1 Timoteüs 2: 8 - 15, 2 Timoteüs 3: 15 – 16 Zingen:Gezang 121: 7, 8, 9 Preek Zingen:Gezang 119: 1, 2

12 .... 3000 uur … Steeds weer de Bijbel lezen Berea, Hand. 17:10

13 .... 1. Twee onderwerpen kort en krachtig 1. Zondag

14 .... 1. Twee onderwerpen kort en krachtig 1. Zondag Rom. 14:5 De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Kol. 2:16,17 Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt.

15 .... Twee onderwerpen kort en krachtig 1. Zondag ↔ wettische zondagsbeleving → Je hele leven doordenken met het oog op God

16 .... Twee onderwerpen kort en krachtig 2. Ambt - staat niet in de bijbel - gaven en taken - vragen bij onze praktijk

17 .... Eén onderwerp wat uitgebreider: Vrouw en ambt

18 .... Eén onderwerp wat uitgebreider: Vrouw en ambt 1 Kor. 14 1 Tim. 2

19 .... Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid. (…) Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn. Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod. Ze zal worden gered doordat ze kinderen baart, als ze tenminste volhardt in het geloof, de liefde en een heilige, ingetogen levenswijze.

20 .... 1 Tim. 2 Drie keer selectief toepassen: wel binnen de kerk, niet in de maatschappij wel deze opdracht over niet die over biddende vrouwen, mannen wel deze opdracht mbt. preek, niet mbt. bv. een lezing

21 .... Vragen … !

22 .... Steeds weer bijbellezen in je eigen tijd 1. Meer ruimte voor eigen zorgvuldige invulling? Daarom ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. (Hand. 15)

23 .... Steeds weer bijbellezen in je eigen tijd 1. Meer ruimte voor eigen zorgvuldige invulling? → Wat als we geen overtuigend antwoord kunnen geven op de vraag ‘Waarom?’

24 .... Steeds weer bijbellezen in je eigen tijd 2. Steeds weer samen bijbellezen … en verschillen ontdekken en leren aanvaarden

25 .... Steeds weer bijbellezen: Paulus volgens Petrus Paulus en zijn tegenstanders  Blijven lezen  Beperking erkennen  Jezus Christus

26 .... Zingen:Gezang 119: 1, 2 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Zegen

27 Gezang 119: 1, 2

28

29 .... Zingen:Gezang 119: 1, 2 Gebed Collecte Geloofsbelijdenis: Gezang 179a Zegen

30 .... Na de collecte zingen we Geloofsbelijdenis: Gezang 179a COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Diakonie “ DNB “ En de 2de collecte voor de Kerk

31 .... COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “Open Doors“ En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we Geloofsbelijdenis: Gezang 179a

32 ... Gezang 179a a, b, c

33 ...

34 ...

35 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

36 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, Zondag 21 juni om 9.30 uur. Van harte welkom.....

37 .... CD Weven iedereen bedankt die een CD heeft geweven en zo heeft bij gedragen, om iets te laten zien van onze veelkleurige gemeente! Komende week worden de laatste CD’s er bij op gehangen. Dus heeft u thuis nog geweven CD’s liggen, lever die dan snel in!


Download ppt "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd We lezen: Handelingen 17:10 - 12, 1 Timoteüs 2: 8 - 15, 2 Timoteüs 3: 15 – 16 De preek gaat over:"

Verwante presentaties


Ads door Google