De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MEDIPRIMA 29/05/2015. 2 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s MediPrima De hervorming van de medische hulp Presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MEDIPRIMA 29/05/2015. 2 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s MediPrima De hervorming van de medische hulp Presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 MEDIPRIMA 29/05/2015

2 2 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s MediPrima De hervorming van de medische hulp Presentatie van 29 mei 2015 Pierre-Yves Vandegeerde Directeur IT Sabine Derdaele Attache

3 3 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s We zullen spreken over … 1.MediPrima : stand van zaken 2.MediPrima stap per stap 3.Wijziging van Insz-nummer (eHealth) 4.Vooruitzichten 5.Vragen Agenda

4 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken MediPrima Hervorming van de medische hulp toegekend door de OCMW’s aan hun begunstigen Respecteert de volgende principes 1.Het sociaal onderzoek waarborgen 2.Informatiseren van de verbintenissen tot tenlasteneming 3.Controle en betalingen laten uitvoeren door specialisten (HZIV) 4

5 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken Doeleinde : Het beheer verbeteren door de invoering van een gecentraliseerd informaticasysteem – Uniform systeem = dezelfde informatie voor alle actoren onmiddellijk beschikbaar – Verminderen van de administratieve last – Rechtszekerheid voor OCMW's en zorgverstrekkers 5 MediPrima

6 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken MediPrima is authentieke bron Inhoud: – Identificatie patiënt – OCMW dat de beslissing genomen heeft; – Geldigheidsdatum beslissing; – Tenlastenemingspercentages; − De dekkingen van de OCMW’s, per categorie medische zorg. 6 MediPrima B

7 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken Fase 1 : Invoering van een operationeel geautomatiseerd systeem voor de OCMW's en de ziekenhuizen inzake de terugbetaling van de medische kosten voor : – Persoon door een OCMW gesteund - na sociaal onderzoek dat zijn behoeftigheid bevestigt – Iemand die niet over een ziektekostenverzekering beschikt die de risico’s in België dekt en die ook niet kan aangesloten worden bij een mutualiteit.  Persoon in illegaal verblijf, 9ter, geschrapt uit de Rijksregisters… – In zorginstelling = RIZIV-nummer 710 of 720… 7

8 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s De OCMW’s In productie sinds oktober 2013: Alle beslissingen van tenlasteneming van de medische kosten betreffende personen niet verzekerde en niet verzekerbaar moeten via MediPrima ingevoerd worden.  De POD MI betaalt het gedeelte van de Staat voor de medische kosten voor prestaties na 1 juni 2014 niet meer rechtstreeks terug 1.MediPrima : stand van zaken 8

9 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s De ziekenhuizen Sinds 1 januari 2015 ( = einde van de overgangsperiode vanaf de 1 juni 2014 (voorschotten)) moeten alle medische kosten van de personen die in MediPrima gekend zijn via de HZIV gefactureerd worden  De OCMW’s nemen de facturen voor zorgvertrekkingen na 1 juni 2014 niet meer rechtsreeks ten laste. 1.MediPrima : stand van zaken 9

10 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken Cijfers voor de eerste fase (toestand op 19/05/2015) 551 OCMW’s actief in MediPrima; 47.391 afrekeningen (facturen) verstuurd naar OCMW’s 160.170 beslissingen medische hulp (19.241 vandaag actief ) 53.008 betrokken personen (19.986 vandaag actief) 173 ziekenhuizen in productie voor de raadpleging van de beslissingen 146 ziekenhuizen in productie voor de elektronische facturatie : 88 actief. 10

11 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken Betalingen van de HZIV aan de ziekenhuizen (toestand op 26/5/2015) – Gemiddelde betaaltermijn : 2014 = 5,9 dagen 2015 = voorlopig 7,1 dagen – Bedrag gefactureerd en aanvaard 2014 : € 5.195.685,12 2015 : € 17.022.953,52 Totaal : € 22.218.638,64 – Totaal netto betaald – na aftrek voorschotten 2014 : € 1.573.933,49 2015 : € 13.759.737,55 Totaal : € 15.333.671,04 – Voorschotten Totaal betaald en 2014 : € 11.563.664,36 Teruggevorderd : 6.844.287,66 € Saldo : 4.719.376,70 € 11

12 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Statistieken MediPrima : – Gekregen op basis van de afrekeningen van de facturen behandeld door de HZIV en naar OCMW’s verstuurd: – Tool om de grote trends te kunnen analyseren – Eveneens een gedetailleerde opvolging van de medische prestaties 1.MediPrima : stand van zaken 12 Elke maand Aanvaarde facturen waarvoor bedragen ten laste Staat werden betaald A B C

13 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken Tenlasteneming van de kosten 13

14 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken 14 Type zorgen

15 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken 15

16 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken 16

17 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken 17

18 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken Gedeelte van de dringende medische hulp (DMH) 18

19 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.MediPrima : stand van zaken Aantal betalingsverbintenissen die tot een betaling hebben geleid. 19

20 2. MediPrima stap per stap Analyse van diverse vragen Op basis van de moeilijkheden in het dagelijks gebruik van MediPrima vermeld door onze verschillende Helpdesk : 1.Waar kan ik hulp vinden? 2.Identificatie van de patiënt 3.De verjaringstermijnen Tenlasteneming van het OCMW Facturatie 4.Een beslissing van MediPrima lezen en begrijpen 5.De foutcodes 6.De zorgen voorgelegd aan een adviserend geneesheer 7.Verzekering met terugwerkende kracht 8.De betalingsverbintenis 9.Bijzonder geval: het psychiatrisch ziekenhuis 10.Het attest DMH 11.De tarifering van de medische kosten 12.De papieren documenten 20 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

21 2. MediPrima stap per stap 1.Waar kan ik hulp vinden : – Hulpdiensten voor MediPrima Technisch (toegang, software): – Softwareproducenten – eHealth: support@ehealth.fgov.be - tel : 02 / 788 51 55support@ehealth.fgov.be Facturatie – HZIV : MediPrima@hziv.fgov.be - tel : 02/229.34.34. MediPrima@hziv.fgov.be Beslissing : – Het betrokken OCMW – HelpDesk OCMW (SMALS/SPP IS) (de beslissing begrijpen, algemene regels) ocmw-cpas@smals.be - tel: 0 2 787 58 27. of ocmw-cpas@smals.be – FrontOffice (POD MI) : vraag@mi-is.be - tel.: 02 508 85 85vraag@mi-is.be – Veel gestelde vragen (FAQ’s) : zie http://www.mi- is.be/sites/default/files/doc/faq_mediprima_nl_v6.docx http://www.mi- is.be/sites/default/files/doc/faq_mediprima_nl_v6.docx 21 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

22 2. MediPrima stap per stap 2.Identificatie van de patiënt Het ziekenhuis kan geen requisitorium meer eisen voor de patiënten MediPrima  Patiënt legt een informatieformulier voor aan de zorgverstrekker 22 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

23 2. MediPrima stap per stap – Eén formulier voor elke volwassene Minderjarigen: – Kunnen vermeld worden op het formulier van de volwassene – Mogelijkheid ook om een eigen formulier aan te maken – Geeft geen recht tot de houder en is geen attest van tenlasteneming van het OCMW. – Verzekering identiteit van de persoon : INSZ –nummer voor raadpleging van MediPrima Foto (verplicht), (voor)naam, geslacht en geboortedatum 23 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

24 2. MediPrima stap per stap 3.De verjaringstermijnen Regel van de 45 dagen De facturatietermijn 24 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

25 2. MediPrima stap per stap Regel van de 45 dagen: Tenlasteneming van de medische en farmaceutische kosten door de Staat vanaf de datum van de hospitalisatie of van de medische prestatie ≤ 45 dagen: o Tenlasteneming van de medische en farmaceutische kosten door de Staat > 45 dagen: o Kosten prestaties > 45 dagen voor de beslissing : niet ten laste genomen door de Staat 25 Max 45 dagen Beslissing + 45 dagen MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

26 2. MediPrima stap per stap Termijn om OCMW op de hoogte te stellen: – De zorgverstrekker moet de aanvraag tot sociale hulp aan het bevoegde OCMW zo snel mogelijk bezorgen. – Maximaal 15 dagen. Sociale dienst van het ziekenhuis: – Voert “sociaal vooronderzoek” uit tijdens de hospitalisatie – Licht het bevoegde OCMW in. – Bereidt de “verbindingsfiche” of “advies tot tenlasteneming” op – Bevat informatie over verstrekte zorgen en de identiteit van de persoon. – Aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening met volmacht van de persoon. – 26 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

27 2. MediPrima stap per stap Verjaringstermijn van de facturatie Voor MediPrima : toepassing van art. 12 van de Wet 65: Termijn van 1 jaar vanaf het einde van het kwartaal waarin de kosten werden gemaakt Sinds MediPrima, aanpassing tot art. 9ter: – Facturen voor prestaties voor de 1 ste juni 2014: 1 jaar + 3 maanden – Facturen voor prestaties na 1 ste juni 2014 : 2 jaar (ZIV). 27 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

28 2. MediPrima stap per stap 5.Een beslissing MediPrima lezen en begrijpen – OCMW bepaalt modaliteiten tussenkomst: 28 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Categorie(en) van zorgen Duur toegekende dekkingen Budgettaire grenzen – buiten tenlasteneming van de Staat Eventueel vastgelegde zorgverstrekkers Welke arts? Welk ziekenhuis? € ?

29 2. MediPrima stap per stap – Beslissing Nummer beslissing + versienummer INSZ-nummer begunstigde Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht Begindatum geldigheid beslissing Einddatum geldigheid beslissing: niet langer dan 1 jaar  Geen effect zonder de activatie van tenminste één dekking. 29 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s OCMW voert beslissing in MediPrima Beslissing Mediprima Consulteren

30 2. MediPrima stap per stap 30 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Waarborg voor tenlasteneming is een beslissing waarvan het OCMW ten minste één zorgdekking heeft ingevoerd voor bepaalde periode. Zorgdekkingen die ten laste genomen kunnen worden door OCMW of Staat: – Hospitalisatie – Ambulante zorgen – Arts – Paramedisch – Farmaceutische kosten – Prothesen – Medisch vervoer – Diversen Fase 1 Volgende Fases

31 2. MediPrima stap per stap Selectie van een luik van de beslissing (Hospit., ambul.) De geldigheidsduur – Begindatum – Einddatum: indien DMH, max. 92 dagen (3 maanden) De tenlasteneming van de Staat en van het OCMW 31 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

32 2. MediPrima stap per stap Tenlasteneming van de Staat (POD MI) – Gedeelte ZIV – Gedeelte patiënt 32 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s TussenkomstHospitalisatieAmbulante zorgen Andere zorgen Gedeelte ZIV100% of 0% 100% of 50% of 0% Gedeelte patiënt100% of 0% 100% of 50% of 0% Verblijfsstatus van de persoon Aanduiding noodzaak attest DMH Verzekerbaarheid van de persoon Berekening percentages tussenkomst

33 2. MediPrima stap per stap Tenlasteneming van het OCMW – Gedeelte ZIV – Gedeelte patiënt – Supplementen 33 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Aard gedekte kostenTenlasteneming Gedeelte ZIV Alles - Gedeeltelijk - Niets Gedeelte patiënt Alles - Gedeeltelijk - Niets Supplementen Alles - Gedeeltelijk - Niets

34 OCMW geeft “gedeeltelijke” tenlasteneming in en vult tekstvelden aan: – De bijzondere voorwaarden: commentaren, geen structuur, niet in aanmerking genomen door de HZIV, geldig voor het gedeelte ten laste van het OCMW – De eventueel verstrekker(s) aangeduide door hun RIZIV-nummer:  Enkel facturen opgesteld door deze nummers kunnen terugbetalingen genieten. 2. MediPrima stap per stap 34 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

35 Voorbeeld : Tenlasteneming van het gedeelte ZIV door de Staat (Pod Mi) betaald door HZIV Tenlasteneming van het gedeelte patiënt door de Staat (Pod Mi) betaald door HZIV Geen tenlasteneming van de supplementen 2. MediPrima stap per stap 35 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

36 Tenlasteneming van het gedeelte ZIV door de Staat (POD Mi) betaald door HZIV Tenlasteneming van het gedeelte patiënt door het OCMW Geen tenlasteneming van de supplementen 2. MediPrima stap per stap 36 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

37 Tenlasteneming van het gedeelte ZIV door de Staat (Pod Mi) betaald door HZIV Tenlasteneming van het gedeelte patiënt door de Staat (Pod Mi) - betaald door HZIV Gedeeltelijke tenlasteneming van de supplementen oor het OCMW: Tenlastename van de toeslagen: ten bedrage van X EUR /maand 2. MediPrima stap per stap 37 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

38 2. MediPrima stap per stap Wie dekt/betaalt wat : Drie mogelijke debiteuren: POD MI, OCMW, patiënt – De POD MI neemt het deel van de staat ten laste volgens de geldende wetgeving; zijn tussenkomst wordt bepaald door de beslissing van het OCMW – Het OCMW: kan het gedeelte ten laste nemen, dat niet wordt gedekt door de Staat volgens haar eigen voorwaarden beschreven in het veld "Opmerkingen“ – De rest wordt aan de patiënt gefactureerd MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

39 2. MediPrima stap per stap Welke zorgverstrekkingen zijn gedekt: – Toepassing van ZIV-regelgeving voor het gedeelte ten laste van de Staat – Zorgen in het kader van het ziekenhuis : prothesen, kine sessies, … – Andere niet-terugvorderbare prestaties door de ZIV : vrije beslissing van het OCMW – op eigen middelen begrijpen en interpreteren van de tekstvelden commentaren 39 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

40 2. MediPrima stap per stap 5.Foutcodes – Toegang tot MediPrima via : De WebAPP van de POD MI : op de website eHealth De toepassing van de zorginstelling : ontwikkeling door de softwareproducent van het ziekenhuis. – Indien de opzoeking niet lukt, verschijnen er foutcodes. 40 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

41 2. MediPrima stap per stap Resultaat opzoeking 41 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Geen resultaat Geen dekking Technische fout Foutboodschap met vermelding soort fout. Zorgverstrekker niet erkend door OCMW Geen toegang

42 2. MediPrima stap per stap Fouten: verkeerd INSZ- nummer, zoekperiode niet correct Onbekende patiënt: geen beslissing tot tenlasteneming Verouderde beslissing: datum van de laatste beslissing en OCMW (naam+ KBO nummer) dat bevoegd was Aanvrager komt niet in aanmerking : het OCMW heeft haar beslissing beperkt tot een ( bepaalde) zorgverlener(s) Codering van de fouten (facturatie) : zie http://www.caami- hziv.fgov.be/downloads/documenten/mediprima/foutcodes-mediprima.pdf http://www.caami- hziv.fgov.be/downloads/documenten/mediprima/foutcodes-mediprima.pdf 42 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

43 2. MediPrima stap per stap 6.Zorgen met advies van een adviserend geneesheer Bepaalde medische verstrekkingen worden binnen het ZIV- stelsel ter advies voorgelegd van een adviserend geneesheer van het ziekenfonds. – Voor de niet-verzekerde / niet-verzekerbare patiënten bestond deze verplichting niet: ze zijn niet verzekerd bij een mutualiteit. – Dezelfde regel blijft van toepassing in MediPrima – Alle informatie moet wel aanwezig zijn in dossier van de patiënt  De POD MI zal deze kosten binnen de gebruikelijke grenzen ten laste nemen zonder goedkeuring van een adviserend geneesheer MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

44 2. MediPrima stap per stap 7.Ziektekostenverzekering met terugwerkende kracht Wanneer een persoon wordt verzekerd: – Vraagt het ziekenhuis de terugbetaling van het gedeelte ZIV aan de VI – Kan het aandeel patiënt ten laste genomen worden door het OCMW: er bestaat een procedure voor de terugbetaling van deze tussenkomst. MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

45 2. MediPrima stap per stap 8.De betalingsverbintenis MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Verbintenisnummer : Gecodeerde sleutel Automatisch aangemaakt bij raadpleging beslissing tot tenlasteneming Nummer dat verstrekker als betaalgarantie vermeldt in elektronische factuur. Mediprima

46 2. MediPrima stap per stap Voorwaarden voor het verkrijgen ervan: Geldige beslissing van tenlasteneming en medische zorgen binnen de geldigheidsperiode. Geldige dekking voor de categorie van zorg : hospitalisatie, ambulante zorgen. Het ziekenhuis komt in aanmerking wanneer er een beperking bestaat tot enkele zorginstellingen Tijd: voor prestaties die de dag zelf starten Geen betalingsverbintenis voor zorgen volledig in de toekomst. MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

47 2. MediPrima stap per stap Opmerkingen : – De bijzondere voorwaarden die door de OCMW’s ingevoerd werden in de veld « commentaar » komen niet in aanmerking. – Eigenlijke betalingsverbintenis: Eenmaal een betalingsverbintenis werd toegekend, blijft deze geldig gedurende 2 jaar, zoals de verjaringstermijn in de ZIV wetgeving. Verjaringstermijn terugbetaling prestatie door de staat: zie hieronder MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

48 2. MediPrima stap per stap Duur van de verbintenis : De betalingsverbintenis in MediPrima is beperkt tot 30 dagen, dag van de raadpleging van de DB MediPrima inbegrepen.  Zij moet dus om 30 dagen verlengd worden. MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

49 2. MediPrima stap per stap Om ervoor te zorgen dat de betalingsverbintenis in aanmerking wordt genomen voor facturering, zijn volgende gegevens noodzakelijk : Het volledige betalingsverbintenisnummer maar ook de volgende aanvullende informatie: – Nummer van de beslissing van het OCMW, – versienummer van deze beslissing – Datum begin tenlastename – Datum einde tenlastename – Datum consultatie database MediPrima MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

50 2. MediPrima stap per stap Als herfacturatie nodig is na een afwijzing, fout of nalatigheid : Het oude verbintenisnummer niet opnieuw gebruiken ! MediPrima opnieuw raadplegen De aanvullende factuurgegevens niet vergeten MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

51 2. MediPrima stap per stap 9.Bijzonder geval : de psychiatrische instellingen In de ZIV-wetgeving wordt er voor de psychiatrische ziekenhuizen met voorschotten gewerkt (vervaldagnota). Deze voorschotten worden in het kader van MediPrima niet uitbetaald: – Ten laste name is beperkt in de tijd. – Geen procedure voor recuperatie voorzien. 51 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

52 2. MediPrima stap per stap 52 10.Attest Dringende Medische Hulp (DMH) Onvermijdbaar voor de terugbetaling van de medische kosten door de Staat ( art. 9ter Wet 65) Aantonen medische karakter zorgen Ook bij farmaceutische kosten Eén formulier per hospitalisatie of per ambulante zorg MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

53 2. MediPrima stap per stap – Gebruik van een standaardformulier vanaf 1 april 2015 (zie omzendbrief van de POD MI op 23 maart 2015). – Formulier ondertekend door : een geneesarts – huisarts of tandarts erkend met een RIZIV – identificatienummer maar ook mogelijk door een hoofdgeneesheer van een ziekenhuis. – Elektronisch ondertekening / formaat mogelijk bijv. scan van het ondertekende originele formulier 53 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

54 2. MediPrima stap per stap Bewaard door de zorgvertrekker bijv. in het medisch dossier Behalve indien de verstrekking buiten het ziekenhuis werd uitgevoerd (privéraadpleging, enz …)  moet naar de HZIV opgestuurd worden alleen op aanvraag  Toekomstige piste : een volledige dematerialisatie met een elektronische formulier 54 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

55 2. MediPrima stap per stap Controles van de attesten van dringende medische hulp door de Adviserend Geneesheer van de HZIV Steekproefsgewijs: – 5% van de facturen voor administratieve controle – 1% van de facturen voor medische controle door adviserend geneesheer. Gevraagde informatie : – Attest DMH (papieren of elektronische versie) – Minimale klinische gegevens Controleren of de geattesteerde prestaties in overeenstemming zijn met het attest DMH Resultaten – Attest DMH en minimale klinische gegevens niet systematisch bezorgen – Attest DMH niet conform met het officiële model. 55 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

56 2. MediPrima stap per stap 11.Tarificatie van de kosten in MediPrima Basisregel: Toepassing aan de begunstigden van de medische hulp van de OCMW’s van dezelfde regels als deze van het RIZIV : cf. art.11 Wet 65 “Instructie aan de verplegingsinrichtingen” van de HZIV: Volgen de regels van het RIZIV Overleg met de sector Beslissing door de POD MI op advies van het RIZIV 56 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

57 2. MediPrima stap per stap 12.Papieren documenten : herinnering Er worden geen papieren documenten meer behandeld door de HZIV in het kader van MediPrima : het is dus nutteloos om ze nog systematisch op te sturen... 57 MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

58 Aanbevelingen voor een correct beheer van de historische gegevens m.b.t. de rijksregistergegevens 3. Beheer van de mutaties van INSZ MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

59 IdentifyPerson haalt op basis van het oude BIS het nieuwe INSZ op; IdentifyPerson en ManageInscription schrijven een persoon in voor een bepaalde periode teneinde de mutaties voor deze persoon te ontvangen; PersonHistory haalt de historiek op voor de naam, de geboortedatum, het geslacht, de datum van overlijden, de burgerlijke staat, de nationaliteit en het adres van een persoon. Deze dienst geeft de mutaties INSZ / BIS niet weer; MutationSender haalt de mutaties op (bv. verandering van INSZ, adres,...) van de geregistreerde personen. 3. Beheer van de mutaties van INSZ MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

60 Dossier geopend met oud nummer (INSZ of BIS) en persoon aanwezig met zijn nieuw nummer (INSZ / BIS). Hoe de link leggen? – Voorafgaande inschrijving in IdentifyPerson of ManageInscription; – Ofwel het oude INSZ aan de persoon vragen. 3. Beheer van de mutaties van INSZ MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

61 Aanbeveling: 1.Systematisch gebruik van IdentifyPerson ; 2.Systematische inschrijving voor updates van de mutaties IdentifyPerson of ManageInscription ; 3.Dagelijks gebruik van MutationSender voor de update van de dossiers Voor een correct beheer van de verschillende dossiers – elk dossier direct aanpassen in functie van de mutaties – een spoor bijhouden van de wijzigingen van INSZ/BIS in de respectieve dossiers, – enkel op basis van het meest recente identificatienummer communiceren Dit alles met inachtneming van de machtigingen van het Sectoraal Comité. 3. Beheer van de mutaties van INSZ MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

62 62 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 1.Aanpassingen o Beheer van de mutaties Mutatie = belangrijke wijziging van de informatie betreffende de persoon – Wijziging van INSZ nummer – Wijziging geboortedatum, geslacht – Wijziging van statuut : illegaal -> legaal  Impact op de terugbetaling van het OCMW en/of de POD MI. o Annulatering van een dekking in de toekomst o Gebruiker toelaten om een beslissing te wijzigen na datum overlijden 4. Vooruitzichten

63 63 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 2.Evaluatie Studie Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg rond dringende medische hulp : – Voorzien tegen eind 2015 – Er wordt voorzien in een luik rond evaluatie Mediprima (piloten) 4. Vooruitzichten

64 64 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 4. Vooruitzichten 3.Codificatie van de commentaren van de beslissingen Project (lopend) om de voorwaarden van de tussenkomst van de OCMW’s te standaardiseren. – Momenteel : vrije tekst niet controleerbaar : de HZIV houdt geen rekening mee – Gebaseerd op de analysis van de bestaande velden commentaren in de beslissingen  Veel overbodige commentaren of in tegenstelling tot de geest van MediPrima

65 65 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 4.Uitbreiding MEDIPRIMA (Fase 2) 2015-2016 : Uitbreiding van nieuwe categorieën van zorgverstrekkers : Apothekers Huisartsen 2016-2017 : uitbreiding naar nieuwe categorie van patiënten : verzekerden ten laste van de OCMW’s 2017-2018 : andere categorieën van zorgverstrekkers  Het regeerakkoord voorziet dat het project tijdens deze legislatuur volledig wordt uitgerold 4. Vooruitzichten

66 66 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 4. Vooruitzichten Fase 1 Mediprima IIa: niet verzekerden – huisartsen + apothekers Mediprima IIb: verzekerden Mediprima IIc: andere zorgverstrekkers

67 67 Dank u voor uw aandacht! Vragen? 5. Vragen MediPrima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s


Download ppt "MEDIPRIMA 29/05/2015. 2 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s MediPrima De hervorming van de medische hulp Presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google