De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een plek van aanbidding. “Bij aanbidding spelen de emoties en het gevoel voor schoonheid zeker mee, maar het is wel een grote reductie wanneer men aanbidding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een plek van aanbidding. “Bij aanbidding spelen de emoties en het gevoel voor schoonheid zeker mee, maar het is wel een grote reductie wanneer men aanbidding."— Transcript van de presentatie:

1 Een plek van aanbidding

2 “Bij aanbidding spelen de emoties en het gevoel voor schoonheid zeker mee, maar het is wel een grote reductie wanneer men aanbidding beperkt tot het genoegen dat men beleeft bij de muziek en het ‘moment van aanbidding’ in de samenkomst.” Evert W. van de Poll, Samen in de naam van Jezus, over evangelische liturgie en muziek, blz. 36.

3 Een plek van aanbidding Symposium over liturgie & muziek: Veelkleurig Vieren 25 en 26 maart 2011 Huissen

4 Een plek van aanbidding De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Matteüs 4:8-11

5 Een plek van aanbidding Het paradijs als plek van aanbidding God staat op een natuurlijke manier in het middelpunt van heel het leven, 24/7

6 Een plek van aanbidding Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos (broos) noemde. In die tijd begon men de naam van de HEER aan te roepen. Genesis 4:26

7 Een plek van aanbidding Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Exodus 3:5

8 Een plek van aanbidding Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren, Exodus 3:12

9 Een plek van aanbidding

10 Zo voltooide Mozes het werk. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde. Exodus 40:33-35

11 Tempel van Salomo Tempel Van Herodes Een plek van aanbidding

12 ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Johannes 2:19-21

13 Een plek van aanbidding Dé plek van aanbidding: Christus, God onder de mensen.

14 Een plek van aanbidding Christus Jezus zelf is de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. Efeziërs 2:21

15 Een plek van aanbidding

16

17

18

19

20

21

22

23 Christus Jezus zelf is de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. Efeziërs 2:21

24 Een plek van aanbidding Laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Efeziërs 5:18-20

25 Een plek van aanbidding Deze aan de Heer gewijde tempel staat midden in de wereld, en vanuit deze tempel leven we in de wereld. Om daar God te aanbidden zeven dagen in de week.

26


Download ppt "Een plek van aanbidding. “Bij aanbidding spelen de emoties en het gevoel voor schoonheid zeker mee, maar het is wel een grote reductie wanneer men aanbidding."

Verwante presentaties


Ads door Google