De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

2 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Waarom deze foto?

3 Opbouw van dit college 1.Immigratiegeschiedenis 2.Ongelijkheid 3.Cohesie 4.Voorbeeld tentamenvraag 5.De foto! Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

4 Immigratiegeschiedenis 1.Is de huidige migratie bijzonder? 2.Oude wijn, nieuwe zakken. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

5 Immigratiegeschiedenis -Begin 17de eeuw bestond 10% van de bevolking uit nieuwkomers: politieke en religieuze vluchtelingen. -17de en 18de eeuw, begin 20de eeuw en in de jaren 1930 joodse vluchtelingen -Rond 1900 Chinese zeelieden Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

6 Immigratiegeschiedenis Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

7 Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

8 Immigratiegeschiedenis Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Indische Club Feest van de Indische Club in hotel Krasnapolsky in Amsterdam (1927). Op de achtergrond het clubvignet. Zij en waarschijnlijk veel andere feestgangers waren vanuit Indië op verlof in Nederland.

9 Immigratiegeschiedenis Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Eten in pension Christiaan Carels en zijn vrouw Andrea aan tafel in hun pension aan de Badhuiskade in Scheveningen (1953). De familie mocht de keuken gebruiken en kookte zelf.

10 Immigratiegeschiedenis Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Surinaamse vrouwen verlieten aan het eind van de jaren vijftig hun geboorteland om in Nederland een opleiding tot verpleegster te volgen. Na het behalen van hun diploma bleven de meeste in Nederland. Ze waren teveel in hun nieuwe omgeving geworteld geraakt om terug te keren.

11 Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk -Gastarbeiders Jaren 60: Eerst Italianen en Spanjaarden later Marokkanen en Turken Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

12 Immigratiegeschiedenis Italiaanse terrazzowerkers in Leiden omstreeks 1925. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

13 Immigratiegeschiedenis Ali Chouli kwam in 1966 naar Nederland. Hij bezocht in die eerste periode zowel de protestantse als de katholieke kerk. Niet omdat hij zich had bekeerd tot het christendom, maar omdat hij graag wilde weten wat dat geloof precies inhield. Hij zag dat als een goede manier om de Nederlandse maatschappij beter te leren begrijpen. Op deze foto staat hij met zijn dochtertje in Oudhollandse klederdracht (1978). Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

14 Immigratiegeschiedenis Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Stoomspinnerij Twenthe Almelo Mehmet Dağ aan het werk in de stoomspinnerij Twenthe in Almelo omstreeks 1970. De foto werd stiekem door een vriend gemaakt, omdat de chef geen foto's van de werkvloer wilde.

15 Immigratiegeschiedenis Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Eerste dag in Amsterdam Fatima Taouil, op haar allereerste dag in Amsterdam (1978). Ze is geboren in Casablanca en kwam op 19-jarige leeftijd naar Nederland. Ze was toen net vijf maanden getrouwd.

16 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Bron Foto’s: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Historisch Beeldarchief Migranten http://www.iisg.nl/hbm/index.php

17 Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk -Gastarbeiders Jaren 60: Eerst Italianen en Spanjaarden later Marokkanen en Turken -Vanaf jaren 1980: Asielzoekers -Vanaf jaren 1980: Gezinshereniging/gezinsvorming/kettingmigratie -Vanaf 1988: Arbeidsmigratie uit (West-)Europese landen Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

18 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

19 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

20 Immigratiegeschiedenis Moderne migratie -Migranten uit de voormalige koloniën: Indonesië werd in 1949 onafhankelijk Suriname werd in 1975 onafhankelijk -Gastarbeiders Jaren 60: Eerst Italianen en Spanjaarden later Marokkanen en Turken -Vanaf jaren 1980: Asielzoekers -Vanaf jaren 1980: Gezinshereniging/gezinsvorming -Vanaf 1988: Arbeidsmigratie uit (West-)Europese landen -Nu: Hoogopgeleide migranten buiten Europa Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

21 Immigratiegeschiedenis Is de huidige migratie bijzonder voor Nederland? Nee: Push factoren: onderdrukking, vervolging, armoede Pull factoren: economie, tolerantie Ook vroeger segregatie: eigen vakbonden, gebedshuizen, sportclubs etc. Ook vroeger was migratie naar Nederland een migratie van dorp naar stad. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

22 Immigratiegeschiedenis Is de huidige migratie bijzonder voor Nederland? Ja: Islam relatief nieuw verschijnsel. Hoge werkloosheid onder migranten. Bindingen met het land van herkomst zijn nu makkelijker te onderhouden dan vroeger. Invloed van (regering) land van herkomst op migranten. Zie: http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief- detail.113.0.html?&no_cache=1&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news ]=1236&tx_ttnews[backPid]=111&cHash=41e5c66c23http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief- detail.113.0.html?&no_cache=1&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news ]=1236&tx_ttnews[backPid]=111&cHash=41e5c66c23 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

23 Immigratiegeschiedenis Oude wijn, nieuwe zakken Oude wijn: Hoofdvragen van de sociologie Nieuwe zakken: Nieuwe deelproblemen Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

24 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Ongelijkheid Tussen mensen in het algemeen Tussen mannen en vrouwen Tussen sociale klassen

25 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Ongelijkheid Tussen inheemsen en uitheemsen Tussen sociale klassen Tussen mensen in het algemeen Tussen mannen en vrouwen Verschillen in werkloosheid Verschillen in beroepshoogte Verschillen in inkomen Verschillen in opleiding NiveauRichting

26 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Verschillen in opleiding: niveau minimaal een startkwalificatie Een halfvol glas met minderheden die steeds hoger opgeleid zijn en op de lagere niveaus hun onderwijsachterstanden inlopen sluit een halfleeg glas met blijvende onderwijsongelijkheid op de hogere niveaus nog niet uit.

27 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Verschillen in opleiding: niveau minimaal een startkwalificatie minimaal een WO-diploma

28 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Verschillen in opleiding: minimaal een startkwalificatie Percentage personen (25-65): startkwalificatie Perioden200120022003200420052006 Autochtonen676870 71 Westerse allochtonen676870757877 Niet-westerse allochtonen4244465658 © Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2007-10-09

29 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Verschillen in opleiding: minimaal een WO opleiding www.cbs.nl/statline Percentage personen (25-65): minimaal WO Perioden200120022003200420052006 Autochtonen8.28.79.010.010.3- Westerse allochtonen13.312.713.917.718.3- Niet-westerse allochtonen6.26.47.09.99.7-

30 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Hebben we nu de ontwikkelingen op een goede manier beschreven? Nou…in ieder geval niet op de enige mogelijke manier. Een mogelijke reden waarom onze resultaten een redelijk positief beeld laten zien: -Door de onderwijsexpansie zijn jongeren over het algemeen steeds hoger opgeleid dan hun ouders. -Het aandeel jongeren onder (niet-westerse) allochtonen is groter dan het aandeel jongeren onder autochtonen. Dit verschil is met de jaren alleen maar groter geworden. -Relatieve kansverhoudingen houden rekening met onderwijsexpansie en met veranderingen in de leeftijdssamenstelling.

31 Ongelijkheid havo/vwoiets anders Turken92418 Autochtonen16675223 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Een voorbeeld: Keuze na de basisschool voor 2 de generatie Turken en autochtone Nederlanders: havo/vwoiets anders Turken106434 Autochtonen13282 Geboortecohorten 1968-1977Geboortecohorten 1978-1986 OR=0.69 OR=0.15 Bron: eigen berekeningen op basis van de SPVA

32 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Een voorbeeld: Keuze na de basisschool voor 2 de generatie Turken en autochtone Nederlanders: Conclusie: Ongelijkheid is toegenomen!

33 Intermezzo: De oddsratio Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Stap 1: Bereken de kans voor Turken om na de basisschool naar de havo of het vwo te gaan: P(x=1|Turken). (x is schoolkeuze; x=1 schoolkeuze voor havo of vwo; x=0 schoolkeuze is niet havo of vwo) Stap 2: Bereken de kans voor Turken om na de basisschool niet naar de havo of het vwo te gaan: P(x=0|Turken) = 1 - P(x=1|Turken) Stap 3: De odds (de kansverhouding): P(x=1|Turken) / P(x=0|Turken) Stap 4: Doe hetzelfde voor de autochtonen. Stap 5: Bereken de oddsratio (de relatieve kansverhouding): P(x=1|Turken) / P(x=0|Turken) P(x=1|autochtonen) / P(x=0|autochtonen)

34 Intermezzo: De oddsratio Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Stap 1: P(x=1|Turken) = 92/540 Stap 2: P(x=0|Turken) = 418/540 Stap 3: P(x=1|Turken)= (92/540) / (418/540) = 92/418 P(x=0|Turken) Stap 4a: P(x=1|autochtonen) = 1667/6890 Stap 4b: P(x=0|autochtonen) = 5223/6890 Stap 4c: P(x=1|autochtonen)= (1667/6890) / (5223/6890) = 1667/5223 P(x=0|autochtonen)

35 Intermezzo: De oddsratio Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Stap 5: OR: P(x=1|Turken) / P(x=0|Turken) P(x=1|autochtonen) / P(x=0|autochtonen) = (92/418) / (1667/5223)=(92*5223)/(418*1667)= 0.69

36 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Slagen allochtonen in het onderwijs? ‘Slagen’ is een normatief begrip en als zodanig niet makkelijk te meten, laat staan te verklaren. Sociale wetenschappers zouden beducht moeten zijn voor normativiteit binnen hun eigen onderzoek. Lange tijd was de conclusie uit onderzoek naar de onderwijsprestaties van etnische minderheden in Nederland dat het steeds beter gaat: etnische minderheden raken steeds hoger opgeleid en zij lopen hun achterstanden op de autochtone bevolking in (zie bijvoorbeeld (CBS, 2005)). Een halfvol glas met minderheden die steeds hoger opgeleid zijn en op de lagere niveaus hun onderwijsachterstanden inlopen sluit een halfleeg glas met blijvende onderwijsongelijkheid op de hogere niveaus nog niet uit. Beschrijvingen in percentages versus beschrijvingen in relatieve kansverhoudingen.

37 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Verschillen in opleiding: richting Sectorkeuze VMBO leerjaren 3 en 4 naar geslacht en herkomstgroepering 2005/2006 JongensMeisjes AutoAlloAutoAllo Landbouw2%0%3%0% Techniek60%40%5%3% Economie27%52%22%50% Zorg11%8%71%47% Bron: CBS 2007. Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

38 Ongelijkheid Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Verschillen in opleidingsniveau en opleidingsrichting tussen inheemsen en uitheemsen: Eerst de beschrijvingsvraag Dan de verklaringsvraag: hulpbronnentheorie: Achterstanden van minderheden zijn te verklaren uit hun geringe hoeveelheid hulpbronnen. assimilatiehypothese: Naarmate een persoon meer geïntegreerd is geraakt in de intermediaire groeperingen van het land zal deze persoon gelijkere kansen in het leven krijgen. discriminatietheorie: Gevestigden legitimeren hun bevoorrechte positie met publieke vooroordelen en zij handhaven hun bevoorrechte positie door middel van discriminatie.

39 Cohesie Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma cohesie strijd (tegenstellingen)onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd geweldadige strijd criminaliteit zelfdoding Huishoud- vorming gemengde huwelijken extreem rechts Vergelijk pagina 637 UAF

40 Cohesie Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma cohesie strijd (tegenstellingen)onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd geweldadige strijd criminaliteit zelfdoding Huishoud- vorming gemengde huwelijken extreem rechts Vergelijk pagina 637 UAF

41 Cohesie Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma cohesie strijd (tegenstellingen)onthechting (banden of afstand) Vreedzame strijd geweldadige strijd criminaliteit zelfdoding Huishoud- vorming gemengde huwelijken extreem rechts Vergelijk pagina 637 UAF

42 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. 1.Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. 2.Turken en Marokkanen zijn aan het begin van de 21 ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan autochtonen.  Onder Turken en Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21 ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder autochtonen. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

43 Cohesie Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Totaal aantal zelfdodingenGestandaardiseerd sterftequotient Land van herkomst mannenVrouwenMannenvrouwen Autochtone Nederlanders 75803830100 Turkije10831 7655 Marokko7311 6140 Suriname22575160100 Zelfdoding in Nederland naar herkomst, 1996-2004 Bron: Garssen et al. 2006

44 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. 1.Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. 2.Turken en Marokkanen zijn aan het begin van de 21 ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan autochtonen.  Onder Turken en Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21 ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder autochtonen. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

45 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. 1.Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. 2.Turken zijn aan het begin van de 21 ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan Marokkanen.  Onder Turken komt in Nederland aan het begin van de 21 ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder Marokkanen. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

46 Cohesie Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Totaal aantal zelfdodingenGestandaardiseerd sterftequotient Land van herkomst mannenVrouwenMannenvrouwen Autochtone Nederlanders 75803830100 Turkije10831 7655 Marokko7311 6140 Suriname22575160100 Zelfdoding in Nederland naar herkomst, 1996-2004 Bron: Garssen et al. 2006

47 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. 1.Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. 2.Turken zijn aan het begin van de 21 ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan Marokkanen.  Onder Turken komt in Nederland aan het begin van de 21 eeuw minder zelfmoord voor dan onder Marokkanen. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

48 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Wie kan er in de prullenbak? Durkheim of de docent die voor u staat? Is het wel zo dat Turken aan het begin van de 21 ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering zijn geïntegreerd dan Marokkanen? Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

49 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Is het wel zo dat Turken aan het begin van de 21 ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering zijn geïntegreerd dan Marokkanen? Waaruit zou die integratie dan blijken? -mate van (individueel) geloofsonderzoek -opleidingsniveau -percentage Moslims -moskeebezoek -aantal gebedshuizen Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

50 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Opleidingsniveau van etnische groepen in Nederland, 2002 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Bron: SPVA 2002 (eigen berekening)

51 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Percentage Moslims per etnische groep in Nederland, 2006 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Bron: SPVA 2002 (eigen berekening)

52 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Mate van moskeebezoek per etnische groep in Nederland, 2002 (alleen hoofden van huishoudens) Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

53 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Mate van moskeebezoek per etnische groep in Nederland, 2002 (alleen hoofden van huishoudens en alleen mannen!) Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

54 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Aantal moskeeën per etnische groep Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Aantal moskeeen per etnische groep absoluutper 100.000 inwoners Turks2410.66 Marokkaans1500.46 Surinaams330.1 bron:HP de tijd, 2007; www.cbs.nl

55 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Is het wel zo dat Turken aan het begin van de 21 ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering zijn geïntegreerd dan Marokkanen? Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

56 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Waaruit zou die integratie dan blijken? -opleidingsniveau: Marokkanen minder zelfmoord -percentage Moslims: Marokkanen minder zelfmoord -moskeebezoek: Marokkaanse mannen minder zelfmoord -aantal gebedshuizen: Turken minder zelfmoord -mate van geloofsonderzoek: (VU verschaft geen cijfers) Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

57 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. 1.Hoe sterker personen in een godsdienstige groepering zijn geïntegreerd, des te kleiner is hun kans op zelfdoding. 2.Marokkanen zijn aan het begin van de 21 ste eeuw in Nederland sterker in hun godsdienstige groepering geïntegreerd dan Turken.  Onder Marokkanen komt in Nederland aan het begin van de 21 ste eeuw minder zelfmoord voor dan onder Turken. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

58 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Een geringe samenhang van een (groepering binnen een) samenleving blijkt niet alleen uit zelfdoding maar tevens uit gebruik van geweld tegen anderen. UAF: 118: Van zelfdoding via normovertreding naar criminaliteit. Ik ga weer terug: van criminaliteit via normovertreding naar zelfdoding. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

59 Cohesie Durkheim: vragen over zelfdoding (norm tav zelfdoding) Hirschi: vragen over kleine criminaliteit onder jongeren (norm tav kleine criminaliteit) Ultee: om het even welke norm Jochem Tolsma

60 Durkheim, Le suicide, 1897, p. 222 Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen

61 Cohesie Intermediaire groeperingen: Durkheim: integratie in godsdienstige groepering, gezinsverband en politieke groepering. Hirschi en Bruinsma: integratie in het gezin, school en werk Ultee: om het even welke intermediaire groepering. Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen

62 Cohesie Intermediare groeperingen: Ultee: om het even welke intermediaire groepering. Ultee: Naarmate personen sterker zijn geïntegreerd in om het even welke intermediaire groepering van een samenleving, leven ze om het even welke norm van deze groepering sterker na. Ik: Wat is nu in hemelsnaam een intermediaire groepering en wat niet? Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen

63 Cohesie Intermediare groeperingen: Ik: Wat is nu in hemelsnaam een intermediaire groepering en wat niet? Sociale groepen met wel gedefinieerde normen, waarden, tradities en doelen. Leden met directe sociale betrekkingen. Vb: gezinnen en vriendenkringen, maar dus niet 'etniciteit' of 'geslacht'. Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen

64 Cohesie Volgens Hirschi zouden schoolverlaters en spijbelaars meer kleine criminaliteit plegen dan stuudjes. Maar is het dan ook waar dat stuudjes minder zelfmoord plegen dan spijbelaars? Ik heb u reeds cijfers laten zien over ongelijkheid binnen het onderwijs. Onder niet-westerse allochtonen komen meer vroegtijdige schoolverlaters voor (wat ik u heb laten zien is dat er meer mensen voorkomen zonder startkwalificatie). Jochem Tolsma Inheemsen en uitheemsen

65 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Verdachtenpercentages in 2002 naar herkomstgroepering en leeftijdscategorie 12-17jaar18-24 jaar25-44 jaar45-79 jaar Autochtonen2.03.81.90.8 Turken5.28.95.41.6 Marokkanen11.217.87.01.4 Surinamers6.511.17.53.8 totale bevolkingsgroep = 100% Bron: Blom et al. 2005 Verdacht van criminaliteit

66 Cohesie Hirschi’s Integratietheorie…de proef op de som. Criminaliteit komt vaker voor onder Turkse/Marokkaanse/Surinaamse jongeren dan onder autochtone jongeren. Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Is het dan ook waar dat:  Onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren meer zelfmoord voorkomt dan onder Nederlandse jongeren. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

67 2. Verklaringen Bron: Garssen et al. 2006

68 Niet-westerse allochtone mannen Autochtone Nederlandse mannen

69 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Onder Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongeren komt meer zelfmoord voor dan onder autochtone jongeren. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

70 Cohesie Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Onder niet-westerse allochtone jongeren komt meer zelfmoord voor dan onder autochtone jongeren. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

71 Nieuwe zakken Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Maar we zagen toch net dat Turken en Marokkanen minder zelfmoord pleegden? Dit konden we toch voorspellen door middel van hun integratie in religieuze intermediaire groeperingen? Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

72 Nieuwe zakken Durkheims Integratietheorie…de proef op de som. Maar we zagen toch net dat Turken en Marokkanen minder zelfmoord pleegden? Dit konden we toch voorspellen door middel van hun integratie in religieuze intermediaire groeperingen? Klopt! Zou het kunnen dan Turkse en Marokkaanse jongeren slechter in een religieuze groepering zijn geïntegreerd dan hun autochtone leeftijdsgenoten? Zou het kunnen dat voor jongeren de school een belangrijkere intermediaire groepering is dan de religieuze intermediaire groepering? Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

73 Nieuwe zakken Nog meer nieuwe zakken! Komt criminaliteit vaker voor onder jongeren die minder vaak naar de kerk/moskee gaan? Komt criminaliteit vaker voor onder jongeren die trouw naar school gaan maar nooit naar de kerk/moskee, dan onder jongeren die spijbelen van school maar wel regelmatig de kerk/moskee bezoeken? Komt zelfmoord vaker voor onder jongeren die trouw naar school gaan maar nooit naar de kerk/moskee, dan onder jongeren die spijbelen van school maar wel regelmatig de kerk/moskee bezoeken? Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

74 Internationaal perspectief Hoe zijn zelfmoordaanslagen (van Moslims) te verklaren middels de integratietheorie? Durkheim zelf spreekt over altruïstische zelfmoord in dit verband. Zelfmoord door een te sterke integratie met de intermediaire groep. Het gaat dan om zelfopoffering of martelaarschap. Wout spreekt (denk ik) over verschillende normen ten aanzien van zelfmoord. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

75 Voorbeeld tentamenvraag In het college over inheemsen en uitheemsen werd middels Durkheims integratietheorie afgeleid dat Turken en Marokkanen minder zelfmoord zullen plegen in het huidige Nederland dan autochtone Nederlanders. Geef de algemene integratiehypothese ter verklaring van zelfdoding. Naarmate personen sterker zijn geïntegreerd in om het even welke intermediaire groepering van een samenleving, is de kans groter dat zij de norm van deze groepering over zelfdoding naleven. Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

76 Voorbeeld tentamenvraag In het college werd ook afgeleid dat Turkse en Marokkaanse jongeren juist meer zelfmoord zullen plegen in het huidige Nederland dan autochtone Nederlandse jongeren. Hoe luidt deze afleiding? Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma

77 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Waarom deze foto?

78 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma De uitheemse – en goed geïntegreerde – bomen zijn gekapt. De uitheemse – en slecht geïntegreerde Koninkspaarden – mogen blijven. Stelling: Integratie leidt niet noodzakelijk tot acceptatie.

79 Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma Bedankt voor uw aandacht! Veel succes met het tentamen.


Download ppt "Hoofdvragen van de Sociologie Inheemsen en uitheemsen Jochem Tolsma."

Verwante presentaties


Ads door Google