De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samengevoegde presentaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samengevoegde presentaties"— Transcript van de presentatie:

1 Samengevoegde presentaties
Migrantengroepen Samengevoegde presentaties

2 Spanjaarden, Italianen, Portugezen, Grieken
Zuid-Europeanen Spanjaarden, Italianen, Portugezen, Grieken

3 Waarom verhuisden de Zuid-Europeanen?
Vanwege werk  Kwamen als gastarbeiders naar Nederland In Nederland wilde ze goedkope arbeiders hebben voor de vervelende banen die niemand wilde

4 Wat waren de reacties van de Nederlanders?
Positieve reacties Nederlanders: Zuid-Europeanen pasten zich goed aan Ze deden het werk wat de Nederlanders niet graag deden Zuid-Europeanen zijn net als veel Nederlanders Katholiek

5 Wat vinden de Zuid-Europeanen van Nederland?
Spanjaarden vinden het beter in Nederland dan in Spanje  Ze krijgen hier betere banen en verdienen dus meer geld De kinderen zijn helemaal gewend in Nederland (hier opgegroeid en kennen de taal goed), maar de ouders willen graag terug

6 Hoe wonen, werken de Zuid-Europeanen, en gaan ze naar school?
Zuid-Europese mannen kwamen eerst naar Nederland  zouden nog teruggaan naar gezin Uiteindelijk zijn vrouw en kinderen ook naar Nederland gekomen Vrouwen vonden vooral werk in schoonmaakbedrijven In het begin gingen kinderen niet naar school, moesten thuis helpen

7 Hoe gaat de Zuid-Europeanen met de Godsdienst en de feestdagen om?
95% van de Spaanse bevolking is rooms-katholiek Dezelfde feestdagen vanuit het geloof als de Nederlanders

8 Oost-Europeanen

9 Waarom verhuisden de Oost-Europeanen?
Vanwege werk  Kwamen als gastarbeiders naar Nederland voor een beter bestaan op te bouwen In Nederland wilde ze goedkope arbeiders hebben voor de vervelende banen die niemand wilde

10 Wat waren de reacties van de Nederlanders?
Positieve reacties Nederlanders: Oost-Europeanen pasten zich goed aan Ze deden het werk wat de Nederlanders niet graag deden Oost-Europeanen zijn net als veel Nederlanders Katholiek

11 Wat vinden de Oost-Europeanen van Nederland?

12 Hoe wonen, werken de Oost-Europeanen, en gaan ze naar school?

13 Hoe gaat de Oost-Europeanen met de Godsdienst en de feestdagen om?

14 Turken

15 Waarom verhuisden de Turken?
Turkije kende veel armoede en had weinig werk  Nederland had wel werk In Nederland wilde ze goedkope arbeiders hebben voor de vervelende banen die niemand wilde Ze wilden in Nederland geld verdienen en daarna in Turkije een beter leven opbouwen De Turkse mannen kwamen hier voor een paar jaar  bleven hier wonen en haalden vrouw en kinderen naar Nederland

16 Wat waren de reacties van de Nederlanders?
De Turken worden door veel mensen geaccepteerd in Nederland Een klein deel van de Nederlandse mensen accepteert de Turken niet  ruzies en discriminatie

17 Wat vinden de Turken van Nederland?
Ze vinden de Nederlanders aardige mensen zijn dankbaar voor wat de Nederlanders voor hun hebben gedaan

18 Hoe wonen, werken de Turken, en gaan ze naar school?
Turkse mannen kwamen eerst naar Nederland  zouden nog teruggaan naar gezin Uiteindelijk zijn vrouw en kinderen ook naar Nederland gekomen De meeste mannen vonden al snel een betere baan en bleven in Nederland De kinderen gingen naar school, leerden al snel de taal

19 Hoe gaat de Turken met de Godsdienst en de feestdagen om?
De meeste Turkse mensen zijn Moslims Enkele belangrijke feestdagen: Ramadan (11 aug t/m 9 sept) Suikerfeest (9 sept) Geboortedag van Mohammed (Id-ul-Maulid) (26 feb)

20 Marokkanen

21 Waarom verhuisden de Marokkanen?
Marokko kende veel armoede en had weinig werk  Nederland had wel werk In Nederland was veel werk (bijv. steenkolenmijnen) en Marokkanen zouden hier meer geld verdienen dan in hun eigen land Ze spaarden eerst voor hun familie in Marokko, waar ze naar terug zouden keren  bleven toch in Nederland Vrouw en kinderen kwamen uiteindelijk ook naar Nederland

22 Wat waren de reacties van de Nederlanders?
Veel Nederlanders vinden dat ze te weinig weten van de Marokkaanse mensen  Ze vinden ze vaak agressief en vinden hun geloof (Islam) niets Andere vinden het fijne mensen sommige willen dat ze blijven

23 Wat vinden de Marokkanen van Nederland?
De meeste Marokkanen proberen zich aan te passen aan de Nederlanders (vooral de kinderen, de ouders kennen vaak slecht de taal)

24 Hoe wonen, werken de Marokkanen, en gaan ze naar school?
Marokaanse mannen kwamen eerst naar Nederland  zouden nog teruggaan naar gezin Uiteindelijk zijn vrouw en kinderen ook naar Nederland gekomen De kinderen gingen naar school, leerden al snel de taal

25 Hoe gaat de Marokkanen met de Godsdienst en de feestdagen om?
De Marokkanen hebben als geloof de Islam Marokkanen nemen tradities van de Nederlanders over en andersom Enkele belangrijke feestdagen: Ramadan (11 aug t/m 9 sept) Suikerfeest (9 sept) Geboortedag van Mohammed (Id-ul-Maulid) (26 feb)

26 Surinamers

27 Waarom verhuisden de Surinamers?
Suriname werd in 1975 onafhankelijk van Nederland Duizenden Surinamers kwamen naar Nederland  hoopten hier op een betere toekomst

28 Wat waren de reacties van de Nederlanders?
In het begin werden de Surinamers niet welkom geheten in Nederland  gediscrimineerd Nu zijn ze geaccepteerd door de Nederlanders Alle Nederlanders denken heel anders over Immigranten die naar Nederland komen  meningen veranderen in de loop van de tijd

29 Wat vinden de Surinamers van Nederland?
Surinamers hadden het in het begin moeilijk, doordat: Nieuwe omgeving en natuur Ander klimaat (van een tropisch klimaat naar een zeeklimaat) Andere taal Andere kleding

30 Hoe wonen, werken de Surinamers, en gaan ze naar school?
Surinamers kwamen naar Nederland voor een beter bestaan  werkten waar er maar een baan vrij was De kinderen gingen gewoon naar school  moesten zich wel aanpassen aan een andere cultuur en gewoonten

31 Hoe gaan de Surinamers met de Godsdienst en de feestdagen om?
Er zijn in Suriname veel verschillende godsdiensten: Islam Hindoeïsme Christendom

32 Nederlands Indië (Indonesië)

33 Waarom verhuisden de Indiërs?
Na de onafhankelijk van Indonesië, kwamen veel Indiërs naar Nederland  hoopten op een betere toekomst De Indiërs hoopten hier op werk waarmee ze meer verdienden dan in hun eigen land

34 Wat waren de reacties van de Nederlanders?
Doordat Indonesië lang bij Nederland hoorde, vonden de Nederlanders het niet erg dat de Indiërs hier kwamen wonen Uit een filmfragment: “Door de verhalen van deze mensen die ik heb gehoord heeft mijn ogen geopend. De meeste Indonesiërs hebben een erge geschiedenis”

35 Wat vinden de Indiërs van Nederland?
De Indiërs moesten zich in het begin aanpassen aan de Nederlanders  vonden ze erg moeilijk De kinderen konden dit sneller en voelden zich snel thuis Vrouwen kregen cursussen voor de Nederlandse gebruiken en gewoonten

36 Hoe wonen, werken de Indiërs, en gaan ze naar school?
In Indonesië was het moeilijk om werk te vinden  In Nederland kregen de mannen wel snel werk door cursussen In Indonesië waren bijna geen scholen, de meeste kinderen moesten thuis werken op het land,omdat de ouders geen geld hadden voor school.

37 Hoe gaan de Indiërs met de Godsdienst en de feestdagen om?
Indonesië kent heel veel godsdiensten, de belangrijkste zijn: Hindoeïsme Boeddhisme Islam Christendom Natuurgodsdiensten De geloven in Indonesië staan in het teken van de natuur, wordt veel geëerd.

38 Molukkers

39 Waarom verhuisden de Molukkers?
Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië moesten veel Molukkers in het Nederlandse leger (Koninklijk Nederlanders Indisch Leger) Deze Molukkers werden beschermd door de Nederlanders en vluchtten na de onafhankelijkheid naar Nederland

40 Wat waren de reacties van de Nederlanders?
De Nederlanders moesten de Molukkers opvangen in Nederland, maar wisten niet goed wat ze met hen aanmoesten De Molukkers werden door heel Nederland verspreid Uiteindelijk zijn ze wel geaccepteerd door de Nederlanders, maar duurde wel even

41 Wat vinden de Molukkers van Nederland?
De Molukkers moesten zijn erg aanpassen in de nieuwe omgeving: Andere cultuur Nieuwe omgeving en natuur Ander klimaat (van tropisch naar zeeklimaat)

42 Hoe wonen, werken de Molukkers, en gaan ze naar school?
Wonen in een ander land kan iedereen, maar werk vinden of leren in een ander land is het lastigste Sommige is het gelukt om toch nog werk te vinden en leren ging nogal makkelijk  De Molukken behoorden tot een kolonie van Nederland, dus de taal spraken ze al

43 Hoe gaan de Molukkers met de Godsdienst en de feestdagen om?
De meeste Molukse mensen zijn moslim, wat anders is dan het Nederlandse geloof Ondanks het andere geloof, hebben de Molukkers ook feesten en gebruiken van de Nederlanders overgenomen  ze pasten zich aan

44 Antillianen

45 Waarom verhuisden de Antillianen?
De Antillen behoorden tot een van de Nederlandse koloniën Na de onafhankelijkheid kwamen veel Antillianen naar Nederland  Voor een beter bestaan op te bouwen in Nederland

46 Wat waren de reacties van de Nederlanders?
De Nederlandse mensen zijn niet erg positief tegenover de Antillianen die naar Nederland komen: De Antillianen hebben een hele andere manier van leven De Antillianen worden niet altijd geaccepteerd

47 Wat vinden de Antillianen van Nederland?
De Antillianen vonden het moeilijk om zich aan te passen in Nederland, toch proberen veel het door: Minder hard te spreken (anders wordt er gedacht dat er ruzie is) Sommige Antillianen hebben het Christendom overgenomen Nederlands eten overgenomen De Antillianen voelen zich vaak eenzaam en niet geaccepteerd

48 Hoe wonen, werken de Antillianen, en gaan ze naar school?
De Antillianen kwamen naar Nederland voor een betere baan Veel jonge Antillianen kwamen naar Nederland om hier te studeren en daarna gingen ze weer terug naar de Antillen om daar te werken

49 Hoe gaan de Antillianen met de Godsdienst en de feestdagen om?
Veel Antillianen zijn christenen, maar ook een deel van de Antillianen heeft een Islamitisch geloof De Antillianen namen een deel van de Nederlandse feestdagen over, maar hielden zelf ook hun eigen feestdagen zoals het zomercarnaval

50 Somaliërs

51 Waarom verhuisden de Somaliërs?
De Somaliërs verhuisden, omdat: Ze vluchtten voor de oorlog in hun land Ze werden in Somalië niet goed behandeld

52 Wat waren de reacties van de Nederlanders?
De Nederlanders vonden het in het begin niet fijn dat er Somaliërs naar Nederland kwamen: De Somaliërs kenden geen Nederlands Somaliërs hadden andere gebruiken Nederland had al zoveel mensen uit andere landen Een deel van de Nederlanders hadden er geen problemen mee

53 Wat vinden de Somaliërs van Nederland?
De meeste Somaliërs hadden het moeilijk in Nederland  Ze kenden de taal niet en konden zich moeilijk aanpassen Ze kregen taalcursussen en hulp bij het verwerken van oorlogservaringen

54 Hoe wonen, werken de Somaliër, en gaan ze naar school?
In het begin woonden de Somaliers in asielzoekerscentra of in kleine huurwoningen Ze hadden geen werk  spraken geen Nederlands en diploma’s sloten niet aan op Nederland Nu is dit niet meer en zijn Somaliërs ook hooggeschoold en hebben ze werk

55 Hoe gaan de Somaliërs met de Godsdienst en de feestdagen om?
Somaliers zijn Moslims Enkele belangrijke feesten zijn: Offerfeest (16 november) Ramadan (11 aug t/m 9 sept) Suikerfeest (9 sept) Geboortedag van Mohammed (Id-ul-Maulid) (26 feb)

56 Nederlandse Emigranten

57 Waarom verhuisden Nederlanders naar het buitenland?
Nederlanders emigreren, omdat: Ze in het buitenland willen werken Ze ontevreden zijn vanwege bijv. politiek Ze bij familie in het buitenland willen gaan wonen

58 Wat waren de reacties van de achterblijvers?
Ze vonden het raar dat mensen wegtrokken naar andere landen De achterblijvers accepteerden de keuze en stimuleerde de emigranten  er werd contact gehouden

59 Wat vinden de Nederlandse emigranten van hun nieuwe omgeving?
Veel mensen kenden de taal niet van het land waar ze heengingen en konden zich moeilijk verstaanbaar maken Ze konden zich moeilijk aanpassen aan de andere cultuur en de gebruiken die hierbij hoorden

60 Hoe wonen, werken de Nederlandse emigranten, en gaan ze naar school?
Veel Nederlandse emigranten zijn naar het buitenland gegaan om te werken in de landbouw Kinderen gaan naar een internationale school (waar in het Engels lesgegeven wordt) Er werden ook wel eigen scholen opgericht voor alleen Nederlandse kinderen

61 De christelijke feesten werden gewoon in het buitenland gevierd
Hoe gaan de Nederlandse emigranten met de Godsdienst en de feestdagen om? De emigranten die wegtrekken uit Nederland hadden voornamelijk een christelijke godsdienst De christelijke feesten werden gewoon in het buitenland gevierd


Download ppt "Samengevoegde presentaties"

Verwante presentaties


Ads door Google