De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ASAPE ACTIEPROGRAMMA VOOR VOEDSELZEKERHEID EN MILIEUBESCHERMING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ASAPE ACTIEPROGRAMMA VOOR VOEDSELZEKERHEID EN MILIEUBESCHERMING."— Transcript van de presentatie:

1 ASAPE ACTIEPROGRAMMA VOOR VOEDSELZEKERHEID EN MILIEUBESCHERMING

2 dhr. Oumar Daga van ASAPE

3 Indeling van de presentatie 1. Inleiding 2. Wat heeft ASAPE bereikt? 3. Conclusie en perspectief Dhr. Oumar Daga vertelt …

4 Inleiding De Lutherse Broederkerk is een zelfstandige kerk in Noord-Kameroen Zij heeft:  synode  commissies  organisaties voor de jeugd …  … en de vrouwen (Association des femmes de l'Eglise).  diverse afdelingen voor diaconaal werk, zoals ASAPE

5 ASAPE: ACTIEPROGRAMMA VOOR VOEDSELZEKERHEID EN MILIEUBESCHERMING Doelstelling: Getuigen van de liefde van God voor Zijn schepping door bij te dragen aan de strijd tegen de armoede in de regio’s Nord en Extrême-Nord van Kameroen door de steun aan de verbetering van de voedselzekerheid en het duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Geschiedenis: opgericht 1983, tot 1998 steun van Amerikaanse zending, sinds 2005 steun van Kerk in Actie.

6 Waar werkt ASAPE?  Regio’s Nord en Extrême- Nord van Kameroen (100 593 km2, 3 x Nederland)  3 ecologische zones: - Bergen - Droge vlakte - Brede rivierdalen  Bevolking: 4.8 miljoen mensen (2005)

7 Bestuur en staf comité van toezicht (9 leden) comité van toezicht (9 leden) technische staf van 15 personen: 1 coördinator, 4 veldstaf, 7 part-time voorlichters, 1 boekhouder, 1 secretaresse, 1 chauffeur. technische staf van 15 personen: 1 coördinator, 4 veldstaf, 7 part-time voorlichters, 1 boekhouder, 1 secretaresse, 1 chauffeur. In de werkplaats voor landbouwwerktuigen werken mensen op tijdelijke basis Équipe de ASAPE

8 2- Wat heeft ASAPE bereikt? 1. Voedselzekerheid 2. Bescherming van het milieu 3. Gemeenschapsopbouw

9 1 Voedselzekerheid 1-1 Voorlichting  In 400 gemeenten en 8 dorpsgemeenschappen zijn voorlichters en boeren opgeleid  Een netwerk van 800 voorlichters waarvan 50% vrouwen verspreidt kennis en activiteiten in de dorpen

10 De armsten krijgen zaad, kunstmest, werktuigen op krediet zonder eigen inleg. Anderen hebben een eigen bijdrage van 50% of 70%. 1 Voedselzekerheid 1-2 Hulp bij bevoorrading landbouwbenodigdheden (vooral voor arme mensen)

11 Er is ongeveer 980 ha geïrrigeerde rijstvelden aangelegd voor 4 dorpsgemeenschappen

12 De rijstboeren in het geïrrigeerde gebied (de brede rivierdalen) kregen landbouw- benodigdheden, zoals pompen

13 Gebruik van eiwitrijk soya om de gezondheid te verbeteren 1 Voedselzekerheid 1-3 Aandacht voor voedselkwaliteit

14 In eigen werkplaatsen maken we gereedschap en werktuigen en stellen deze beschikbaar tegen een aantrekkelijke prijs Atelier de fabrication du matériel agricole 1 Voedselzekerheid 1-4 Productie van landbouwwerktuigen

15 We gaven voorlichting over het beter bewaren van de oogst 1 Voedselzekerheid 1-5 Beperking van verliezen na de oogst

16 Met steun van ASAPE kweken groepen jongeren jonge boompjes. Deze worden gratis verstrekt aan boeren, die ze uitzetten en worden gemonitord door lokale voorlichters. 2 Bescherming van het milieu 2-1 Herbebossing

17 We helpen bij de verspreiding van verbeterde oventjes, om de behoefte aan brandhout te verminderen 2 Bescherming van het milieu 2-2 Verbeterde ovens

18 In onze werkplaatsen maken we verbeterde metalen oventjes die we met een subsidie van ASAPE aan de huishoudens verkopen.

19 Om een duurzame en voor allen toegankelijke landbouw te garanderen, adviseren we een techniek die een kleine dosis kunstmest combineert met organische mest. Deze techniek hebben wij in 2010 geleerd tijdens een door Kerk in Actie mogelijk gemaakte studiereis naar Mali. 2 Bescherming van het milieu 2-3 Toepassing organische mest

20 Kunstmest is erg duur en slecht voor de bodem, daarom krijgen de boeren voorlichting om natuurlijke mest te gebruiken. In 2011 namen al meer dan 140 boeren deel aan uitwisselingsbezoeken en demonstraties. ASAPE heeft meer dan 800 boeren geleerd om natuurlijke mest te maken.

21 Vooral in het berggebied en brede rivierdalen krijgen boeren steun om hun velden tegen erosie te beschermen en het water langer vast te houden. 2 Bescherming van het milieu 2-4 Erosiebestrijding

22 Steun aan de verbetering van de veeteelt: het onderploegen van onkruid en stoppels vermindert het verlies van biomassa 2 Bescherming van het milieu 2-5 Veeteelt

23 We houden nazorggesprekken in de dorpen om de mensen aan te moedigen comités te vormen en om hen voor te lichten over productietechnieken en beheer. 3 Gemeenschapsopbouw 3-1 Steun aan de organisatie en opleiding van dorpsgemeenschappen

24 In voorlichtings- bijeenkomsten gaven we aandacht aan het gezamenlijk beheer van het gezinsinkomen door mannen, vrouwen en kinderen 3 Gemeenschapsopbouw 3-1 Vrouwen en ontwikkeling

25 We organiseerden groepen vrouwen en jongeren en steunden hen om een eigen inkomen te verwerven (foto: de uienoogst) 3 Gemeenschapsopbouw 3-2 Jongeren

26 Door voorlichting op de bijbelscholen en de theologische scholen voor de mensen van de kerk (mannen én hun vrouwen) wordt het ontwikkelingswerk beter verankerd in alle lagen van de kerk. 3 Gemeenschapsopbouw 3-3 Voorlichting kerkleiders

27 Boeren leren van elkaar tijdens uitwisselings- bezoeken. 3 Gemeenschapsopbouw 3-4 Kadertraining

28 Om de lokale voorlichters beter in staat te stellen hun werk te doen, hebben we hen fietsen gegeven, met steun van de kerkelijke gemeenten in Nederland. 3 Gemeenschapsopbouw 3-5 Behoud van kader

29 Plannen voor de toekomst Verdere opleiding van de staf Dorpen van de EFLC helpen waar we nog niet geweest zijn Bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering Bestendigen van wat we bereikt hebben (opleiding van boeren, duurzame landbouw, organische mest, veeteelt, inkomensgenererende activiteiten, micro-krediet) Minder afhankelijk worden van buitenlandse steun

30 E-mail: sdrasape@yahoo.fr oumardaga@yahoo.fr Tel: 00237 99641299 Merci! Dank u voor uw aandacht en steun aan dit werk! Oumar Daga


Download ppt "ASAPE ACTIEPROGRAMMA VOOR VOEDSELZEKERHEID EN MILIEUBESCHERMING."

Verwante presentaties


Ads door Google