De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handiflux in het kader van toekennen van school- en studietoelagen 28 april 2015 Ann Verhaegen Adminstrateur-generaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handiflux in het kader van toekennen van school- en studietoelagen 28 april 2015 Ann Verhaegen Adminstrateur-generaal."— Transcript van de presentatie:

1 Handiflux in het kader van toekennen van school- en studietoelagen 28 april 2015 Ann Verhaegen Adminstrateur-generaal

2 1. Algemeen kader studietoelagen Missie van de afdeling studietoelagen: “…maximale kwalificatie- en ontplooiingskansen in het onderwijs (…) door het wegwerken van financiële drempels” Decreet werd fijnmazig geschreven om onze doelgroep zo goed als mogelijk te bereiken. Dat zorgt voor complexiteit. Doelstelling blijft automatische rechtentoekenning voor veel elementen al gerealiseerd, maar nog niet helemaal. In 2013-2014 werd 154.721 keer extra informatie opgevraagd. Zowel bij de burger als bij externe bronnen. Let op: per opvraging kunnen verschillende gegevens tegelijkertijd worden opgevraagd, het werkelijke aantal ligt dus hoger.

3 1. Algemeen kader studietoelagen De gemiddelde doorlooptijd van een afgehandeld dossier in 2013-2014:

4 1. Algemeen kader studietoelagen Toekenning op basis van 4 cumulatieve voorwaarden: 1.Nationaliteitsvoorwaarden 2.Pedagogische voorwaarden 3.Financiële voorwaarden 4.Procedurele voorwaarden

5 1. Algemeen kader studietoelagen Handicap en inkomensvervangende tegemoetkoming hebben invloed op de financiële voorwaarden: Gezamenlijk belastbaar inkomen Afzonderlijk belastbaar inkomen 80% van ontvangen alimentatiegelden 1x kadastraal inkomen (KI) ‘beroepsdoeleinden’ 2x kadastraal inkomen (KI) ‘vreemd gebruik’ ( d.w.z. niet eigen woning of beroep) Leefloon Inkomensvervangende tegemoetkoming gehandicapten (IVT) Niet-belastbare beurs Buitenlandse inkomsten

6 1. Algemeen kader studietoelagen Toelagebedragen voor het school-en studiejaar 2014-2015:

7 Evolutie aantal aanvragen: 1. Algemeen kader studietoelagen Bron: afdeling Studietoelagen - toestand op 15 april 2015 * Voorlopige vaststelling, aanvraagjaar nog niet afgerond

8 1. Algemeen kader studietoelagen Evolutie aantal toekenningen: Voor 2013-2014 werd er 155 miljoen euro uitgegeven voor het uitbetalen van school- en studietoelagen Bron: afdeling Studietoelagen - toestand op 15 april 2015 * Voorlopige vaststelling, aanvraagjaar nog niet afgerond

9 2. Waarom inkomensvervangende tegemoetkoming? Bepaling hoogte van de toelage ₋Toelagebedrag vermindert als inkomen stijgt ₋Mogelijk hogere toelage als bv. IVT een groot deel van het inkomen uitmaakt Bepaling recht op toelage ₋Test op hoogte KI: te hoog = geen toelage, ook met een laag inkomen ₋Geen test als bv. IVT groot deel van het inkomen uitmaakt Bepaling van het ‘statuut’ van een aantal studenten/leerlingen ₋Personen of hun partner die studeren en zélf in hun onderhoud voorzien moeten die ‘zelfstandigheid’ aantonen (hogere toelagebedragen) ₋IVT kan onderdeel zijn van dat ‘bewijs van zelfstandigheid’ ₋Voor ‘gehuwde’ en ‘zelfstandige’ leerlingen of studenten In het schooljaar 2013-2014 waren er 2173 dossiers met daarin inkomensvervangende tegemoetkoming.

10 3. Waarom handicap? Inkomensgrenzen worden bepaald door de gezinslast Gezinslast wordt bepaald als ‘x punten in de leefeenheid’ Basis: personen ‘fiscaal ten laste’ Handicap van gezinslid (handicappercentage van minimum 66% of minstens 4 punten in pijler 1) betekent een ‘extra punt’ In 2013-2014 zijn er 45 135 personen met een handicap die deel uitmaken van een gezinsdossier.

11 4. Wat betekent handiflux voor onze aanvragers? IVT Vraag minder op het aanvraagformulier Geen verwarring meer met bv. ziekte-uitkeringen Geen attesten IVT meer bezorgen Handicap Geen attest nodig als handicap erkend is bij de FOD Sociale Zekerheid MAAR afdeling Studietoelagen heeft wel nog attesten handicap nodig voor erkenningen die niet door de FOD SZ gebeurd zijn bv. voor beroepsziekten:

12 5. Stappen naar automatische toekenning van school-en studietoelagen Beschikbaarheid van authentieke bronnen is essentieel Zoeken naar afstemmen van de logica tussen deze bronnen vb. de huidige bron handicap levert niet alle nodige informatie rond handicap aan. De afdeling Studietoelagen raadpleegt hiervoor ook nog een andere databank die ook niet helemaal volledig is.

13 6. Conclusie De ontsluiting van deze gegevens betekent voor veel personen met een handicap en eventueel IVT een duidelijke vooruitgang: geen of minder papieren attesten De ontsluiting van deze gegevens betekent voor alle aanvragers dat het aanvraagformulier een beetje eenvoudiger wordt De afdeling Studietoelagen heeft wel nog nood aan een service waarin àlle recente handicap gegevens vervat zitten, voor heel België

14 Vragen?


Download ppt "Handiflux in het kader van toekennen van school- en studietoelagen 28 april 2015 Ann Verhaegen Adminstrateur-generaal."

Verwante presentaties


Ads door Google