De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Master in de Psychologie 4 mei 2015, 18.15u, PSI 91.93.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Master in de Psychologie 4 mei 2015, 18.15u, PSI 91.93."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Master in de Psychologie 4 mei 2015, 18.15u, PSI 91.93

2 Wat na bachelor in de psychologie of schakelprogramma? meerdere mogelijkheden in deze sessie focus op rechtstreekse instroom in –Master in de Psychologie –Master of Psychology: Theory and Research

3 Menu voorstelling van het masterprogramma wat te doen + vragensessie subgroepen per afstudeerrichting en voor de lerarenopleiding

4 Voorstelling masterprogramma  Master in de Psychologie  Gemeenschappelijke opleidingsonderdelen  Masterproef  Afstudeerrichtingen  Masterstage  Master of Psychology: Theory and Research  Specifieke LerarenOpleiding  Erasmus

5 Master in de Psychologie (120 sp)

6 Opbouw masterprogramma Gemeenschappelijke stam (29% - 35stp.) –2 opleidingsonderdelen (11 stp.) –masterproef (24 stp.) Mp Deel 1: 10 stp. (fase 1) Mp Deel 2: 14 stp. (fase 2) Afstudeerrichtingsspecifiek deel (71% - 85 stp.) –belangrijke richtingsstam (29-39 stp.) –keuzelijst (16-24 stp.) –stage (30-32 stp., helemaal in fase 2)

7 Gemeenschappelijke opleidingonderdelen Statistiek IV, 7 stp. Lectures in Psychological Science (LIPS), 4 stp. reeks lezingen door verschillende docenten link tussen theorie en praktijk eerste MOOC KU Leuven

8 Masterproef Belangrijk: –om in 2015-2016 met masterproef te starten, moet je uiterlijk in september 2015 diploma academische bachelordiploma of equivalent schakelprogramma behalen –er kan alleen in het eerste semester gestart worden Wat: –stand van het onderzoek over een thema opmaken –vakspecifieke methoden van wetenschappelijk onderzoek toepassen –voorbeelden van goede masterproeven: http://www.kuleuven.be/pers/masterproeven/masterproeven http://www.kuleuven.be/pers/masterproeven/masterproeven

9 Hoeveel: –24 stp. = 4 maanden voltijds werk (equivalent 5 opo’s) –begin tijdig want combinatie met masterstage is zwaar –groepsmasterproef (per 2 of 3) mogelijk Evaluatie: –Mp Deel 1: geslaagd/niet-geslaagd –Mp Deel 2: score belang van taal- en vormvereisten mondelinge verdediging

10 Waarover: –onderwerp dat promotor bereid is te begeleiden –mogelijkheid 1: onderwerp uit lijst lijst van door promotoren voorgestelde onderwerpen vanaf midden september raadpleegbaar op https://ppw.kuleuven.be/apps/masterproef/ https://ppw.kuleuven.be/apps/masterproef/ toewijzing in drie rondes –mogelijkheid 2: eigen onderwerp onder bepaalde voorwaarden vanaf mei/juni lijst promotoren die een vrij onderwerp aanvaarden op: https://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/master/Lijst_pr omotoren_die_vrije_onderwerpen_aanvaarden https://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/master/Lijst_pr omotoren_die_vrije_onderwerpen_aanvaarden voor 15 september contact nemen met mogelijke promotor

11 Meer info: –http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/master/masterp roefhttp://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/master/masterp roef –informatiesessie begin academiejaar –masterproef@ppw.kuleuven.be (alleen na grondig lezen van de nota Masterproef)masterproef@ppw.kuleuven.be

12 Afstudeerrichtingen 12 Master in de psychologie Arbeids- en organisatie- psychologie Klinische en gezondheids- psychologie Theorie en onderzoek School- psychologie Optie Volwasssenen Optie Kinderen en Adolescenten

13 elke afstudeerrichting specifiek programma vergelijkbare structuur –richtingsstam –keuzeruimte sommige opo’s expliciet in de kijker, maar alle ‘master’-opo’s aan KU Leuven kunnen gekozen worden ‘richtingsspecifiek bijscholingsvenster’ binnen de keuzeruimte –aanbevolen voor wie geen richtingsspecifieke voorkennis heeft vanuit bachelor

14 Arbeids- en organisatiepsychologie (A) 14 zorg voor arbeid en organisaties op mensenmaat: optimaal op elkaar afstemmen van mensen, werk en organisaties werving en selectie ontwikkeling (o.a. opleiding, loopbaancoaching) stress en welzijn op het werk organisatieontwikkeling

15 Richtingsstam (34 stp.) –Arbeidspsychologie, deel 2 –Personeelspsychologie, deel 2 –Organisatiepsychologie, deel 2 –Economie –Diagnose en interventies in de A&O-psychologie –Groepsdynamica, deel 2 Keuze (21 stp.) –volledig vrij

16 Schoolpsychologie (B) 16 psychologische begeleiding van kinderen en jongeren in de schoolcontext optimaliseren van leren en studeren en remediëring van leermoeilijkheden loopbaan- en keuzebegeleiding begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling gezondheidsbevordering

17 Richtingsstam (39 stp.) –Didactiek van de instrumentele vaardigheden: Taal en wiskunde –Motivatiepsychologie –Kinder- en jeugdpsychiatrie –Cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen en adolescenten: theorie en praktijk –Begeleiding van keuzeprocessen in studie en loopbaan –Practicum psychodiagnostiek in leerlingenbegeleiding 2 –Consultatieve leerlingenbegeleiding m.i.v. practicum –Gedragstherapie –Gevalsstudie en practicum gedragstherapie: kinderen en adolescenten –Preventieve schoolpsychologische interventies

18 Keuze (16 stp.) –volledig vrij –mogelijkheid om al een deel van de Specifieke LerarenOpleiding te volgen

19 Klinische en gezondheidspsychologie (C) 19 hulp verlenen aan mensen in (psychische) nood; diagnostiek, begeleiding, behandeling en preventie van persoonlijke, relationele, familiale, psychosociale problemen keuze tussen: Optie Volwassenen Optie Kinderen en Adolescenten

20 Optie Volwassenen Richtingsstam (29 stp.) –Psychologische processen van psychopathologie –Volwassenenpsychiatrie –Inleiding tot de algemene ziektenleer –Psychologische behandelingen –Practicum therapeutische vaardigheden –Practicum klinische psychodiagnostiek –Organisatie, wetgeving en beleid –Health Psychology Part 2: Biopsychological Interactions Keuze (24 stp.) –volledig vrij

21 Optie Kinderen en Adolescenten Richtingsstam (32 stp.) –Ontwikkelingspsychopathologie –Kinder- en jeugdpsychiatrie –Inleiding tot de ziektenleer van het kind –Psychologische behandelingen –Practicum klinische vaardigheden –Practicum klinische psychodiagnostiek –Organisatie, wetgeving en beleid –Health Psychology Part 2: Biopsychological Interactions –Psychologische interventies voor kinderen en adolescenten: van transdiagnostische mechanismen naar interventie Keuze (21 stp.)

22 Theorie en onderzoek (D) 22 wetenschappelijk onderzoek: waarom doen mensen wat ze doen? belangstelling voor theoretische en methodologische vraagstukken onderzoek naar psychologische fenomenen

23 Richtingsstam (35 stp.) –Methods of scientific research, part 2 –Statistics V –Statistics VI –Topics in psychonomic science –Topics in behavioural neurosciences –Topics in social and cultural psychology –Topics in psychology of individual differences Keuze (20 stp.) –12 stp. verplicht te kiezen uit lijst –8 stp. volledig vrij

24 Masterstage Belangrijk: –om te mogen starten met stage moet je academische bachelordiploma of equivalent schakelprogramma hebben –in okt/nov van eerste fase afstudeerrichtingsspecifieke informatiesessies over stage Wat: –kennismaking in de praktijk met het werkveld –stapsgewijs onder begeleiding leren uitoefenen van beroepsvaardigheden –integratie tussen theorie en praktijk

25 variant 1: Professionele stage: –A/B/C: professionele stage in een praktijksetting –D: onderzoeksstage in een onderzoeksgroep variant 2: Geïntegreerde stage: –A/B/C: 25% van de tijd onderzoeksactiviteiten in de praktijksetting (verplicht: Statistics V of Research Methods 2) –D: 25-35% van de tijd in praktijksetting (aanbevolen: richtingsspecifieke opo’s)

26 Concreet: –120 stagedagen, onderbroken tussen 15/8 en 1/6 –maandagen vrij voor les en procesbegeleiding –25% van studieresultaat master –slechts één examenkans –kan ook in het buitenland Meer info: –http://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/master/masters tagehttp://ppw.kuleuven.be/home/studentenportaal/master/masters tage

27 Master of Psychology: Theory and Research

28 –tweejarige research master met eigen diploma –volledig Engelstalig (taaltest nodig!) –mix van Vlaamse en buitenlandse studenten –programma identiek aan dat van Master in de Psychologie, Theorie en onderzoek maar –ook masterproef en masterstage in het Engels –meer informatie: http://ppw.kuleuven.be/home/english/future- students/master-of-psychology-theory-and-research http://ppw.kuleuven.be/home/english/future- students/master-of-psychology-theory-and-research

29 Specifieke LerarenOpleiding

30 Opleiding van 60 stp. –theoretisch deel 30 stp. (22 verplicht, 8 keuze) –praktijkdeel 30 stp. (o.a. les observeren, lesgeven, diversiteitsstage) Theoretisch deel kan al tijdens Master in de Psychologie –(volledig) in afstudeerrichting Schoolpsychologie: ingedaalde variant 4 opo’s uit SLO keuzevenster 6 stp. Praktijkoriëntatie Academische Lerarenopleiding binnen stage –(gedeeltelijk) in alle afstudeerrichtingen: voorafname via SLO keuzevenster (max. 16 stp.)

31 Erasmus

32 deel van de opleiding in het buitenland kan ook voor stage overeenkomst met een aantal Europese universiteiten in een brede waaier van basisvakken en specialisatievakken 32

33 algemene infosessie buitenlandse stage + kans op ontmoeting met studenten die buitenlandse stage hebben gedaan: midden oktober Erasmusinfosessie: midden november Buitenlandbeurs (ontmoeten studenten met Erasmuservaring): eind november

34 WAT TE DOEN?

35 kiezen voor Master in de psychology of Master of Psychology: Theory and Research binnen Master in de psychologie kiezen voor een afstudeerrichting onderwerp masterproef verkennen: –lijst onderwerpen (vanaf midden september) of –eigen onderwerp indienen (contact vóór 15.09) indien geïntegreerde stage overwogen wordt, keuze opo’s erop afstemmen

36 1e week: algemene informatiesessie masterproef 1e week: infosessie SLOkeuze

37 VRAGEN?

38 nu gelegenheid tot algemene vragen (straks subgroepen over afstudeerrichtingen en SLO) meer info ook te vinden op: studentenportaal PPW DOS aanspreekpunten KU Leuven Dienst Studieadvies


Download ppt "Infosessie Master in de Psychologie 4 mei 2015, 18.15u, PSI 91.93."

Verwante presentaties


Ads door Google