De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Framing Social Problems Theme Poverty

Verwante presentaties


Presentatie over: "Framing Social Problems Theme Poverty"— Transcript van de presentatie:

1 Framing Social Problems Theme Poverty

2 Discussion Poverty is a state in which income is insufficient to provide basic needs such as food, shelter, medical care, and clothing (Lauer & Lauer, 2011) Do you agree with this definition? Is this a ‘good’ working definition for the addressing of poverty as a social problem?

3 Discussion What do we mean by poverty? How many Arubans are poor?
Who is most likely to be poor in Aruba? What factors lead to poverty? (macro – micro) What is the meaning of poverty for the individual, for society? Is poverty something subjective, objective?

4 Different perspectives on Poverty

5 In- class Assignment Choose one theoretical/normative perspective and approach poverty as social problem in the light of this approach Translate the perspective’s tenets into a framework for the understanding of poverty What questions would you formulate to analyze poverty? What factors are important for your analysis (what is your focus)? What solutions could arise from this analysis?

6 A perspective influences how you:
Identify (pinpoint) See (frames) Analyze (causes & consequences) understand Value & attitude Talk about with others (discourse) Act (solutions)

7 Different perspectives
Symbolic interactionism Structural-functionalism Conflict theory

8 Different perspectives
Social-constructionism Critical-constructionism Human Rights Approach

9 Different perspectives
Basic needs approach HDCP Feminist Theory

10 Absolute poverty Relative poverty
The insufficiency is so severe that it is life-threatening. Relative poverty the insufficiency is substantially greater than most of others in society.

11 Defining poverty The definition of poverty is crucial to the measurement of poverty There are different ways and perspectives on how to measure poverty This calculation has influence on the perception of ‘real’ (what is real poverty?) and on the understanding of the factors that can contribute to poverty.

12 Case: calculation of bestaansminimum Aruba 2010

13 Discussion Is there something as an objective calculation?

14 Bestaansminimum Aruba
“ het bedrag dat noodzakelijk is om een pakket van consumtieve en collectieve goederen te verschaffen dat in de maatschappij algemeen als een minimum wordt gezien” CBS, Aruba Het inkomensniveau waarop huishoudens in staat worden geacht in hun minimale behoeften te voorzien M.a.w. De kosten kunnen dragen van een minimaal consumptiepatroon

15 Bestaansminimum Aruba
The commission calculating the ‘bestaansminimum’ are not trying to pinpoint an absolute ‘minimum’ but: “beoogt wordt vast te stellen welk inkomen minimaal noodzakelijk is om binnen de samenleving op een sociaal em ethisch aanvaarbare manier te functioneren”. Context is crucial to the calculation of ‘poverty’ or ‘bestaansminimum’ in a specific environment/country. “poverty is intrinsically a question of social consensus at a given time and in the context of a given country”

16 UN’s definition of Poverty
The money needed to purchase those goods and services deemed necessary for living a life free of basic deprivation The Basic-needs approach to social problems

17

18 Methods for the measurement of ‘bestaansminimum’
Normative method Statistical method Bij de normatieve methode wordt uitgegaan van een basispakket van goederen en diensten. Dit pakket is het minimum dat een huishouden nodig heeft om sociaal binnen de samenleving te kunnen leven en functioneren. Nadat de samenstelling van het pakket is vastgesteld wordt de prijs van elk der elementen van het pakket, via prijswaarneming, gemeten en vervolgens bij elkaar geteld. Bij de statistische methode wordt eerst het benodigde voor een bepaalde sector (meestal voeding) berekend. Daarna wordt, aan de hand van de algemene statistische relatie nagegaan tussen de gekozen consumptiesector en de andere consumptiesectoren. Veelal worden gegevens van een budgetonderzoek gebruikt om deze relatie vast te leggen. Op basis van deze statistische relatie wordt tenslotte berekend hoeveel het gehele inkomen moet bedragen, gegeven de gevonden waarde van de gekozen consumptiesector.

19 Pitfalls Normative method (values, ideologies a prior influence the decision-making)
Het grote nadeel van de normatieve methode is dat men a priori een pakket moet vaststellen dat aan de basisbehoeften van een gezin voldoet. Uiteraard is dit erg moeilijk en leidt het gemakkelijk tot eindeloze discussies. Is het bijvoorbeeld voor Aruba zo dat speelgoed voor kinderen tot de basisbehoeften behoort? Zij hebben dit niet nodig om te overleven, maar het educatief speelgoed kan een grote opvoedkundige waarde hebben. Zijn bepaalde producten noodzakelijk of luxe? Denk bijvoorbeeld aan een airco, een radio, de krant, een tweede paar schoenen, ice-cream, een telefoon. Bij het vaststellen van een pakket bestaat het gevaar dat dit als te dirigistisch wordt gezien, of dat de opgenomen producten tot norm worden verheven. Omdat elk product afzonderlijk moet worden geëvalueerd of het al dan niet tot de basisbehoeften behoort, is deze methode ook erg omslachtig en tijdrovend.

20 Pitfalls Statistical Method (low correlation between consumption categories)
Het nadeel van de statistische methode is dan weer dat wordt uitgegaan van de verhouding van bijvoorbeeld voedsel met de rest van de consumptiegoederen. Het is mogelijk dat deze relatie zwak is of dat bepaalde sectoren een tegengestelde relatie ten opzichte van voedsel hebben. Bovendien richt de statistische methode zich op de hele bevolking en alle consumptiesectoren. Het nadeel hiervan is dat de relatie voeding met andere sectoren erg verschillend kan zijn tussen de verschillende inkomensgroepen. Neem voor Aruba bijvoorbeeld de relatie tussen voeding en geneeskundige verzorging. In de eerste plaats moet deze relatie erg zwak zijn omdat uitgaven aan voedsel een continu proces is - men eet immers dagelijks - terwijl men enkel uitgaven aan geneeskundige verzorging maakt wanneer men ziek is. In de tweede plaats wordt de statistische relatie verstoort door het bestaan van de AZV.

21 Mixed methods approach
Mixed methods to overcome pitfalls, or better said to minimize pitfalls: Combination of normative and statistical methods: “De commissie beoogt een schatting te maken van de minimaal noodzakelijke bestedingen binnen elk der verschillende consumptiesectoren. Zoals we zullen uitleggen was het noodzakelijk om verschillende schattingsmethoden voor de sectoren toe te passen.”

22 Overzicht consumptiesectoren Budget onderzoek 2006
Voeding en drankKleding, schoeisel (schoenen) en toebehoren Huisvesting Wooninrichting en huisraad Gezondheidszorg Transport Communicatie Recreatie, cultuur en ontwikkeling EducatieAndere goederen en diensten

23 Discussion: perspectives on social problems
Which perspectives on social problems are implicitly applied in the working method of commission for the approaching of poverty (or to be specific: the calculation of the Aruban bestaansminimum)? Explain why you think so

24 Guest: Fundacion pa Nos Comunidad
Representative of the Foundation Pa nos Comunidad’

25 Fundacion pa nos comunidad (FPNC)
FPNC is a foundation that supports vulnerable groups and voluntary initiatives in the Aruban community. There are more than 1200 families on Aruba who cannot afford electricity & water and struggle to fully meet their basic needs. FPNC will try to bring all organizations and foundations together to focus on avoiding and fighting poverty, emotional distress and social exclusion in the largest sense of the word (independent of the nationality, religion and culture), to gather funds and financial means to finance these initiatives and to promote the poverty care and the complete welfare . Their major project is the national Food Bank; storage for food products, clothing, furniture and other basic needs articles. In the same time they avoid waste of food and products. 

26 The following pictures/messages are from the website of FPNC

27 Communication ads: FPNC

28 FPNC

29

30

31

32

33


Download ppt "Framing Social Problems Theme Poverty"

Verwante presentaties


Ads door Google