De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prof Dr Hub Zwart Afdeling Filosofie & Wetenschapstudies A2047 Inleiding in de Filosofie en de ethiek Voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prof Dr Hub Zwart Afdeling Filosofie & Wetenschapstudies A2047 Inleiding in de Filosofie en de ethiek Voor."— Transcript van de presentatie:

1 Prof Dr Hub Zwart Afdeling Filosofie & Wetenschapstudies A2047 haezwart@sci.kun.nl www.sci.kun.nl/filosofie Inleiding in de Filosofie en de ethiek Voor studenten Wiskunde, Natuurkunde, Sterrenkunde, Scheikunde, Algemene Natuurwetenschappen 3 ECTS 7 september – 21 december N8

2 Opzet: 10 hoorcolleges 1 responsiecollege Schriftelijk tentamen: 21 december 4 opdrachten Eindcijfer = ((cijfers opdrachten / 4) + cijfer tentamen) / 2 www.filosofie.sci.kun.nl/education/f1nswi.html

3 I. Kentheorie / Geschiedenis 17.9De eerste wetenschappelijke revolutie: Van Pythagoras tot Plato 214.9Hoe groot is de ruimte? Van Aristoteles tot Copernicus 321.9 De tweede wetenschappelijke revolutie: Descartes, Pascal, Newton, Kant 428.9Wat is observeren? 55.10Wat is kwantificeren? -12.10Vervalt 619.10Wetenschappelijk publiceren II. Ethiek / Actualiteit 716.11Angst voor wetenschap 823.11De derde wetenschappelijke revolutie 930.11 Wetenschapsethiek Food ethics 107.12Wetenschap en literaire verbeelding 14.12Responsie-college 21.12 Tentamen

4 Wat is filosofie? Normatieve wetenschap Logica Kentheorie Wetenschapsfilosofie Ethiek Metafysica Esthetica Politieke wijsbegeerte Verklaren – Begrijpen Empirische wending

5 3 wetenschappelijke revoluties: 1e wetenschappelijke revolutie (± 400 v. Chr.) Griekenland Wiskunde, Filosofie Thales, Pythagoras, Plato, Aristoteles, Euclides, Archimedes 2e wetenschappelijke revolutie (17e eeuw) Europa Copernicus, Galileï, Pascal, Boyle, Newton, Kant, Laplace, Lavoisier, etc. 3e wetenschappelijke revolutie (1900 – Nu) Europa / V.S. Planck, Einstein, Bohr etc. Nanotechnologie

6 ± 400 v Chr Wiskunde: Thales, Pythagoras, Eudoxus, Theaetetus Filosofie: Plato, Aristoteles Denkstijl: more geometrico 1650 – 1750 Denkstijl: Het experiment Fysica: Galileï, Newton Chemie: Lavoisier 1900 – Nu Fysica: Planck, Einstein, Bohr etc. Life sciences: Watson, Crick, etc. 500 v. Chr. 2003

7 1e wetenschappelijke revolutie Zintuiglijke kennis is onbetrouwbaar. Daarom moeten we niet op onze zintuigen vertrouwen, maar op ons denkvermogen. Modelwetenschap: de wiskunde (= geometrie) 2e wetenschappelijke revolutie Zintuiglijke kennis is onbetrouwbaar. Daarom moeten we instrumenten Ontwikkelen die de betrouwbaarheid van zintuiglijke informatie bevorderen. Kijken wordt meten. Nieuw type wiskunde (het functiebegrip)

8

9

10

11

12 Natuurfilosofen:  Elke verandering heeft een (natuurlijke) oorzaak  De natuur schept er behagen in zich te verbergen  De dingen zijn in wezen getallen  Waarheid = overeenstemming tussen denken en zijn

13 Het begrip “Element” Elementen – Latijn: principes – Grieks: Stoicheia Elementen 1.Grondstoffen 2.Grondbeginselen 3.Elementaire kennis 4.Letters van het alfabet Euclides (430 – 360 v Chr.) Elementen (Stoicheia)

14

15 KoudWarm VochtigWaterLucht DroogAardeVuur

16 Aarde droogkoud Water koudvochtig Lucht vochtigwarm Vuur warmdroog

17 Plato (427 – 347)

18

19 Plato (De Staat / Politeia) “Let us suppose we are rather shortsighted, and are set to read some small letters at a distance; one of us then discovers the same letters elsewhere on a larger scale and larger surface...”

20 Plato: belangrijke begrippen Epistemè (wetenschappelijke kennis) – Doxa (opinies) Metafoor van de grot Gezaghebbende opinies zijn onbetrouwbaar Waarneming is onbetrouwbaar Wiskunde is modelwetenschap (geen wetenschap zonder wiskunde) Dialectiek (hypothese) De werkelijkheid is een ‘kosmos’ (= sierraad), opgebouwd Uit perfecte geometrische structuren (concentrische cirkels op Meganiveau, regelmatige veelvlakken op microniveau)

21

22

23

24

25

26

27

28

29  Het Apollinische (Griekse) denken  Het Magische (Arabische) denken  Het Faustische (Westerse) denken Het Griekse denken: Meetkunde: lichamen Rekenkunde: gehele natuurlijke getallen Fysica: Statica (Natuurkunde zonder tijdsdimensie) Het magische denken: Alchemie; Astronomie; Astrologie De koepel: Pantheon Het faustische denken: Het experiment; Het begrip van het oneindige; het begrip kracht De gotische kathedraal

30 500 v Chr 400 v Chr ± 0 0 - 1000 > 1000 14e – 18e eeuw 1900 - Nu Het vroege griekse denken: fysis Het apollinische denken: kosmos Van apollinisch naar magisch Het magische denken Opkomst van het faustische denken 2e Wetenschappelijke revolutie 3e Wetenschappelijke revolutie


Download ppt "Prof Dr Hub Zwart Afdeling Filosofie & Wetenschapstudies A2047 Inleiding in de Filosofie en de ethiek Voor."

Verwante presentaties


Ads door Google