De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rabobank ….. en AOC-plaatsnaam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rabobank ….. en AOC-plaatsnaam"— Transcript van de presentatie:

1 Rabobank ….. en AOC-plaatsnaam
Naam en functie Datum Deze presentatie is voor studenten die voor het laatste jaar staan en volgend jaar binnen de school een onderneming gaan beheren (mini-onderneming, leerlingenstichting of andersoortige college company). De Rabobank Organisatie en AOC-Oost werken samen in het project “Ontwikkeling van Persoonlijke Competenties bij Toekomstige Ondernemers”. Het gaat dan vooral om ondernemende eigenschappen. Rabobank is specifiek een organisatie voor ondernemers en ondernemende medewerkers. Een presentatie houden voor studenten van het AOC heeft twee doelen, namelijk: als eerste het ondersteunen van het AOC om studenten bewust te maken van zijn of haar competenties om ondernemend te zijn, het tweede doel is duidelijk de Rabobank te profileren en de studenten uitleg te geven over onze kijk op ondernemerschap en ondernemersplannen. Deze presentie is in tweevoud opgezet: voor studenten die voor het laatste jaar staan en een ondernemersstichting gaan beheren, voor studenten die bijna de studie afgerond hebben en de leerlingenstichting overdragen. Om aan te sluiten bij de belevingswereld van de studenten is het goed met de branchegegevens te werken van de studie. Deze zijn te vinden op het Raboweb. Natuurlijk mag de presentatie naar eigen inzicht worden aangepast. Afstemming heeft plaatsgevonden met Rob Benerink van AOC-Oost in Almelo. Hij is projectleider van OPCTO. Bert Groot Wesseldijk, Rabobank Achterhoek-Noord

2 AOC bezoek bij Rabobank ……
Hoe zit de Rabobank Organisatie in elkaar Ondernemersplan De markt Financieringsfilosofie Eigenschappen van ondernemers Praktische zaken en vragen Het programma kan natuurlijk naar eigen inzicht aangepast worden. Er zijn geen dia’s ingevoegd over de bank, omdat deze presentatie door verschillende Rabobanken kan worden gegeven. Zelf heb ik de coöperatieve structuur altijd op een flip-over getekend en de organisatie van de plaatselijke bank besproken. Daarnaast zijn er op het Raboweb cijfers te vinden over de aantallen kantoren, leden en degelijke. Mogelijk kan gebruik gemaakt worden van bestaande presentaties, b.v. financiering van de land- en tuinbouw. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

3 Ondernemersplan Onderneming Markt Financiering Ondernemer
Om met studenten in deze fase structuur te brengen in de basis van ondernemersplannen is het goed de materie niet te complex te maken. De ondernemer behandel ik altijd als laatste zodat in de presentatie een opbouw plaatsvindt naar persoonlijke eigenschappen. Het eerste jaar gaat het vooral om de vijf P’s en de rol van ondernemer in het maken van keuzes, zodat het een compleet verhaal is en alle onderdelen met elkaar in evenwicht zijn. De ondernemer komt specifiek in het laatste deel van de presentatie, maar daarvoor kunnen verschillende aspecten reeds benoemd worden. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

4 Wat zijn de kritieke succesfactoren
Onderneming Wat zijn de kritieke succesfactoren van een onderneming Overleg in groepjes en schrijf de vijf belangrijkste succesfactoren op! Opdracht aan de studenten om in groepjes van b.v. drie personen eens na te gaan wat nu echt de kritieke succesfactoren zijn van de onderneming/stichting die ze gaan beheren. Als dit wat te abstract is of de leerlingen nog geen beeld hebben van de stichting kan dit ook over een bloemenzaak op de hoek gaan, wanneer de studenten wel ervaring hebben met stage of vakantiewerk. Verzamel op een flipover de antwoorden en behandel ze. Waarschijnlijk geeft dit voldoende input voor het onderdeel marketing In de branche-informatie is genoeg informatie te vinden over kritieke succesfactoren voor verschillende branches. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

5 Markt De vijf P’s van Marketing Product Plaats Promotie Prijs
Personeel De drie P’s van MVO People Planet Profit Het bespreken van Personeel of eigenlijk de eigenschappen van ondernemers en ondernemende mensen komt later in de presentatie. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Door veel klanten wordt het gewaardeerd dat je bewust omgaat met aspecten van MVO. Mijn ervaring is dat de kennis hiervan niet groot is bij de studenten. Geeft daarbij voorbeelden zoals, kinderarbeid bij rozenkweek in Kenia, of het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

6 De markt van Flower & Design Wat is jullie markt
Invulling van de vijf p’s Wat is van belang bij het inrichten van de organisatie Kritieke succesfactoren Overleg in groepen! Opdracht. Laat de leerlingen opnieuw in groepjes nadenken over de markt van hun stichting/onderneming. (in het voorbeeld heet de onderneming “Flower & Design”. Laat ze nadenken over het product welke ze verkopen en hoe ze dat aan de man brengen. (de marketing p’s) Laat ze nog even terugkijken naar de kritieke succesfactoren. Bespreek de resultaten gezamenlijk Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

7 Financieringsfilosofie
Continuïteit van het bedrijf Ondernemerskwaliteiten Beoordelen onder andere Ondernemerschap Rentabiliteit Betalingscapaciteit Vermogen Zekerheid Hier kan een korte presentatie worden gegeven over de Rabobank of hoe de adviseur omgaat met de beoordeling van een financiering. Het is goed daarbij terug te grijpen op de reeds genoemde onderdelen. Belangrijk is aan te geven wat we als bank verwachten in een ondernemersplan. Uitleg geven over het belang van afstemming tussen de verschillende P’s. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

8 Eigenschappen Welke eigenschappen zie je graag bij: De ondernemer
De werknemer Overleg in groepjes en schrijf de vijf belangrijkste eigenschappen op! Volgens de Dikke Van Dale on·der·ne·men (ov.ww.) 1 op zich nemen, beginnen te doen 2 [econ.] speculeren on·der·ne·mend (bn.) 1 niet bang om iets groots of moeilijks te ondernemen => initiatiefrijk Opdracht is groepje van twee of drie. Inventariseer de belangrijkste eigenschappen en bespreek ze of ze deze eigenschappen b.v. bij hun stage of vakantiewerk ook hebben gezien bij ondernemers (of medewerkers) Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

9 Eigenschappen Flower & Design
Nu je weet welke eigenschappen belangrijk zijn Welke eigenschappen hebben jullie nodig Waarom wel of niet Hoe moet je dan taken verdelen Welke eigenschappen moeten jullie nog ontwikkelen Bespreek deze dia in de groep. Zo vult men elkaar goed aan. Probeer ze ook uit te laten spreken welke eigenschappen ze nog moeten ontwikkelen of wat ze spannend vinden om te doen. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

10 Jezelf Welke eigenschappen heb je zelf die de stichting als onderneming goed kan gebruiken. Zien je mede studenten dat ook? Laat de studenten in een paar minuten zelf opschrijven welke eigenschappen ze zelf denken in te brengen die de onderneming/stichting goed kan gebruiken. Bespreek dit in de groep. Eventueel kan de checklist voor het beoordeling van ondernemerskwaliteiten meegegeven worden. (zie bijlage) Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

11 Praktische zaken Betalingsverkeer Overige diensten
Rabobank Internetbankieren Afstorten van geld Incasseren bij afnemers Overige diensten De dia kan optioneel worden toegevoegd. Op het raboweb is voldoende informatie te vinden over de verschillende risico’s die de onderneming en de ondernemer lopen. Het is niet de bedoeling er hier een uitgebreide presentatie van te maken maar meer kort te benoemen welke risico’s men loopt en welke zijn af te dekken. Denk daarbij naast de gebruikelijke risico’s ook aan afzet, inkoop, weer, afhankelijkheid van derden, rente, debiteuren, enz. Daarnaast kunnen andere praktische zaken en diensten worden toegevoegd. Pas de dia eventueel aan met actuele informatie. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

12 Nog te doen….. Maak met elkaar een lijst van zaken die jullie nog moeten doen als je de stichting gaat overnemen. Denk daarbij aan alle aspecten die we hebben benoemd. Laat de groep nog een paar actiepunten benoemen en opschrijven, die de overname van de stichting tot een succes laten worden. Startende ondernemers hebben meer succes met de Rabobank

13 Vragen? Afronding van het bezoek en de presentatie. Eventueel met een rondleiding als dat mogelijk is.


Download ppt "Rabobank ….. en AOC-plaatsnaam"

Verwante presentaties


Ads door Google