De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketing College 13 Wat weten we nog?. Doel van deze les Na deze les kun je De belangrijkste begrippen herkennen Deze begrippen toepassen in de volgende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketing College 13 Wat weten we nog?. Doel van deze les Na deze les kun je De belangrijkste begrippen herkennen Deze begrippen toepassen in de volgende."— Transcript van de presentatie:

1 Marketing College 13 Wat weten we nog?

2 Doel van deze les Na deze les kun je De belangrijkste begrippen herkennen Deze begrippen toepassen in de volgende lessen Dit is belangrijk omdat vernieuwing in de reis-, hotel- en leisurebranche nu nodig is er van jullie verwacht wordt dat jullie meedenken in jullie toekomstige baan

3 Deze week Kennisquiz Maak groepjes van maximaal 4 personen Bedenk een naam voor je team Als je het antwoord weet, steek je je hand op Het winnende team mag de volgende categorie en de moeilijkheid kiezen

4 Doelgroep & Markt- segmentatie Maslow & Doelgroep- bewerking Koopbeslis- singsproces Stof uit Blok 1 Overige vragen 1 punt 2 punten 3 punten 4 punten

5 Doelgroep & marktsegmentatie terug Wat is een heterogene markt? Een heterogene markt is een markt waar niet iedereen dezelfde wensen en behoeftes heeft. 1 punt

6 Doelgroep & marktsegmentatie terug Wat zijn demografische criteria? (noem er minimaal 2) Geslacht, religie, leeftijd, gezinssamenstelling 2 punten

7 Doelgroep & marktsegmentatie terug Welke criteria bieden informatie over het inkomen? De socio-economische criteria 3 punten

8 Doelgroep & marktsegmentatie terug Noem de drie stappen van marktsegmentatie Doelgroepbepaling Doelgroeporiëntatie Doelgroepbewerking 4 punten

9 Maslow & doelgroepbewerking terug Hoeveel lagen heeft de piramide van Maslow? De piramide van Maslow heeft 5 lagen. 1 punt

10 Maslow & doelgroepbewerking terug Hoe kan een campinghouder zijn / haar doelgroep bewerken? Door middel van de 5 marketinginstrumenten / de 5 P’s 2 punten

11 Maslow & doelgroepbewerking terug Wat betekent zelfontplooiing? Dat je jezelf als persoon ontwikkelt. 3 punten

12 Maslow & doelgroepbewerking terug Wat is de onderste laag uit de piramide en noem twee voorbeelden Fysiologische behoeften Eten, drinken, ademen, slapen 4 punten

13 Koopbeslissingproces terug Wat is de fase van de bewustwording? De fase waarin wordt gekeken welke merken je kent. 1 punt

14 Koopbeslissingproces terug Waar staan de letters AIDA voor? Attention Interest Desire Action 2 punten

15 Koopbeslissingproces terug Welke fase uit het koopbeslissingsproces zit niet in het AIDA model? De fase van de bevestiging. 3 punten

16 Koopbeslissingproces terug Wat is het voordeel van producten met lage koopinspanning? Consumenten denken niet lang na over de aanschaf, dus het is mogelijk om impulsaankopen te stimuleren. 4 punten

17 Stof uit Blok 1 terug Noem alle marketinginstrumenten Product Prijs Plaats Promotie Personeel 1 punt

18 Stof uit Blok 1 terug Wat is marktgebied? Het geografische gebied waar de potentiële afnemers zitten en waarop de onderneming haar marketingactiviteiten richt. 2 punten

19 Stof uit Blok 1 terug Wat is het verschil tussen een concrete en een abstracte markt? Een concrete markt is een plek waar vraag en aanbod samenkomen, zoals bijvoorbeeld een winkel of een webshop. Een abstracte markt is een verzameling van alle concrete markten, zoals de huizenmarkt of de reismarkt. 3 punten

20 Stof uit Blok 1 terug Noem minimaal 4 kenmerken van dienstenmarketing Ontastbaarheid Consumptie op het moment van productie De gast produceert mee Diensten zijn vergankelijk Diensten zijn persoonsgebonden Een dienst is een optelsom van onderdelen Diensten zijn niet te testen De gast koopt slechts de verpakking van de dienst 4 punten

21 Overige vragen terug Waarvoor staat de afkorting USP? Unique Selling Point 1 punt

22 Overige vragen terug Waarvoor staat de afkorting MVO en wat betekent het? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Het betekent dat je bijvoorbeeld groene energie gebruikt, ouderen in dienst neemt of je afval recyclet. 2 punten

23 Overige vragen terug Geef voorbeelden van een publieksgroep en een omgevingsfactor Kapitaalverschaffers, overheden, media, specifieke publieksgroepen Het weer, de bevolkingssamenstelling, de economie, technologische ontwikkelingen 3 punten

24 Overige vragen terug In welke periode van het economisch leven is marketing ontstaan? In de periode van de afzeteconomie. Onderscheidend vermogen werd belangrijk door de toenemende concurrentie. 4 punten

25 En de winnaar is…

26 Bedenk zelf een vraag Individuele opdracht Bedenk een vraag om de stof uit hoofdstuk 3 (alle stof die in blok 2 is behandeld) Geef zelf ook het antwoord bij de vraag De beste vraag komt op het tentamen (mits er een goede vraag tussen zit)

27 Evaluatie Het doel van deze les De belangrijkste begrippen herkennen Deze begrippen toepassen in de volgende lessen Is dit voor jullie gevoel behaald?

28 Volgende week Koopbeslissingsproces in verschillende koopsituaties Koopbeslissingsproces en inkomensverandering Omzetprognose

29 Huiswerk Lees pagina’s 73 t/m 78 Maak opdrachten: 3.34 3.35 3.40 3.41 Dit wordt volgende week gecontroleerd!


Download ppt "Marketing College 13 Wat weten we nog?. Doel van deze les Na deze les kun je De belangrijkste begrippen herkennen Deze begrippen toepassen in de volgende."

Verwante presentaties


Ads door Google