De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1)Opening 2)VMS, veiligheidsmanager en team 3)Veiligheidsavond 2014 4)Human performance: Uitdrogen en presteren 5)RIE Risico, Inventarisatie en Evaluatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1)Opening 2)VMS, veiligheidsmanager en team 3)Veiligheidsavond 2014 4)Human performance: Uitdrogen en presteren 5)RIE Risico, Inventarisatie en Evaluatie."— Transcript van de presentatie:

1 1)Opening 2)VMS, veiligheidsmanager en team 3)Veiligheidsavond 2014 4)Human performance: Uitdrogen en presteren 5)RIE Risico, Inventarisatie en Evaluatie 6)Gewicht en zwaartepunt, lierstart en sleepstart 7)Voorvallen FAC over 2014 8)Voorvallen landelijk 9)Kwis 10)Rondvraag 11)Sluiting Agenda Veiligheidsavond FAC 2015

2 Het veiligheidsmanagement systeem van de FAC bestaat uit:  Veiligheidsmanager en veiligheidsteam - veiligheidsteam: Dennis, Age en Dirk - benoemd door de leden (ALV) - melden onveilige voorvallen - inventariseren gemelde voorvallen - bespreken en publiceren voorvallen  Flight safety manual onderdeel van ATO  Ongevallenonderzoek door club 2. VMS, veiligheidsmanager en team

3 1 AM - Accountable Manager (de voorzitter van de vereniging) verplicht 1-4-2018 De voorzitter van de vereniging is eindverantwoordelijk eindverantwoordelijk voor de veiligheid. 2 HoT - Head of Training (Chef Instructeur) verplicht 1-4-2018 De HoT is met de instructeurs verantwoordelijk voor de opleiding van leerlingen en de operationele zaken. 2. VMS, veiligheidsmanager en team

4 3 CM - Compliance Manager (Toezichthouder) verplicht 1-4-2018 Hij ziet erop toe dat regels en afspraken worden nageleefd en dat de opleiding plaats vindt binnen de wettelijke kaders. 4 SM - Safety Manager (Veiligheidsmanager) verplicht per 1-4-2015 Hij (SM) is niet verantwoordelijk voor de veiligheid, maar verantwoordelijk voor de invulling en instandhouding van een SMS binnen de vereniging. Hij is de voorzitter van Safety Management Team (SMT). 2. VMS, veiligheidsmanager en team

5 SMT = safety management team: Safety Manager (SM): Dirk Corporaal Naam lid SMT: Age Osinga Naam lid SMT : Dennis Terpstra SMT = werkzaamheden:  Organiseren van de jaarlijks veiligheidsavond  Het opstellen van een Safety Management Systeem  Advies aan bestuur (opstellen leeftijdsbeleid).  Het uitvoeren van onderzoek bij incidenten  Het houden van jaarlijks minimaal 1 SMT- vergadering  Bezoek aan Wieringermeer op 4 april 2015 2. VMS, veiligheidsmanager en team

6  Rapporteer voorvallen aan het SMT! Rapporteer alleen je eigen voorvallen en niet die van een ander.  Anoniem melden van voorvallen mag.  Veiligheid binnen onze club staat centraal en is niet iets wat men er even bij doet.  Meld je voorvallen, dat scheelt anderen in de toekomst een ongeluk! Een veiligheidssysteem heeft INPUT nodig van ALLE leden! 2. VMS, veiligheidsmanager en team

7  Wij creëren een cultuur waarbij het leren van voorvallen centraal staat.  Bij het onderzoeken van voorvallen staat dan ook het voorval centraal en het achterhalen van de oorzaak.  De schuldvraag is niet aan de orde. 2. VMS, veiligheidsmanager en team

8 Het James Reason-model  Eén vergissing leidt zelden tot een ongeluk. Meestal is er sprake van een hele keten van oorzaken.  Alleen wanneer alle gaten (vergissingen en fouten) op een rij komen te staan, leidt dit tot een ongeval.

9  Doorbreek de keten! 2. VMS, veiligheidsmanager en team

10 Het doorbreken van de ongevallenketen:  Een goede clubcultuur  Het gebruik van veilige vliegtuigtypen;  Naleving van de regels en procedures;  Goede uitvoering van onderhoud aan vliegtuig en startmiddelen;  Goede opleiding en training van de piloot;  Goede veiligheidsopvatting van de piloot. 2. VMS, veiligheidsmanager en team

11 1)Opening 2)VMS, veiligheidsmanager en team 3)Veiligheidsavond 2014 4)Human performance: Uitdrogen en presteren 5)RIE Risico, Inventarisatie en Evaluatie 6)Gewicht en zwaartepunt, lierstart en sleepstart 7)Voorvallen FAC over 2014 8)Voorvallen landelijk 9)Kwis 10)Rondvraag 11)Sluiting Agenda Veiligheidsavond FAC 2015

12 Voorvallen FAC 2013 3. Verslag Veiligheidsavond FAC 2014 a.kunststofkabels: geen kabelbreuk veel minder breukstukbreuken b.nieuwe accu's (in bijna alle dagrapporten klachten over lege accu's) c.veld slecht; lengte gewas d.te steil starten e.buitenlanding solist f.wiel LS4 wou niet in en klapt tijdens landing naar binnen (afgebroken bout) g.harde landing (geen schade) h.grondzwaai 2x (geen schade) i.veilig invoegen 2x j.Checks vergeten k.standaardisatie circuit

13 Veiligheidsavond Friese Aero Club Human performance (eten, drinken en de risico's van een slechte vochtbalans) 4. Eten, drinken en een goede vochtbalans

14 Verloop zweefvliegdag Briefing 0900 Monteren, opstellen en in bedrijf stellen Werkzaamheden veld Vliegen (kort, lang of prestatie) Einde vliegdag (opruimen, buitenlanding?) Tijd voor een biertje en sterke verhalen Avondeten en slapen Zondag! 4. Eten, drinken en een goede vochtbalans

15 Typische vochtbalans Bron Human Factors http://www.civ.zweefportaal.nl/docs/medische_zakenbeta.pdf 4. Eten, drinken en een goede vochtbalans

16 Gewichtsverloop warme dag 4. Eten, drinken en een goede vochtbalans

17

18

19 Zonnesteek en hitteberoerte Misselijkheid, hoofdpijn, spierpijn/kramp, verhoogde bloeddruk door dik bloed, men voelt zich onwel. Bevangen worden door de hitte gebeurt ineens en men is dan helaas te laat. Op zomerkampen waarin men dagelijks in de hitte verblijft moet men extra opletten! Ook op elkaar. 4. Eten, drinken en een goede vochtbalans

20 Het belang van goed eten en drinken Situational awareness Concentratie Denkvermogen Beslissingen maken Het onbewuste vliegen (de intuïtieve vlieger) Uithoudingsvermogen en conditie Revalidatie 4. Eten, drinken en een goede vochtbalans

21 Wanneer drink ik genoeg? Drinken is plassen! (belang regelmatig plassen) Zien is geloven (urinekleur) Drinken tijdens de vlucht Plassen tijdens de vlucht Uitgesteld plassen? Niet slim.... Plastechnieken 4. Eten, drinken en een goede vochtbalans

22

23 Waar moet je op letten! Regelmatig drinken Op gezette tijden eten Zware werkzaamheden vereisen wellicht meer hydratie (lieren, monteren, vaak duwen) Op elkaar (sociale controle, buddy system) How to hydrate after a good beer? Stay drunk. Kleding....... 4. Eten, drinken en een goede vochtbalans

24

25 Vragen en/of opmerkingen ? 4. Eten, drinken en een goede vochtbalans

26 1)Opening 2)VMS, veiligheidsmanager en team 3)Veiligheidsavond 2014 4)Human performance: Uitdrogen en presteren 5)RIE Risico, Inventarisatie en Evaluatie 6)Gewicht en zwaartepunt, lierstart en sleepstart 7)Voorvallen FAC over 2014 8)Voorvallen landelijk 9)Kwis 10)Rondvraag 11)Sluiting Agenda Veiligheidsavond FAC 2015

27 Risicoanalyse: een noodzaak 5. RIE

28 Doel veiligheidsmanagement systeem:  Het aantoonbaar continu verbeteren van de veiligheid  Schade voorkomen  Kosten beperken / Imago / Wet 5. RIE

29  Voorvallen vooral reactieve benaderingen  proactieve benadering is noodzakelijk 5. RIE

30 Een systematisch en cyclisch proces om risico’s die de Veiligheid en Imago bedreigen in kaart te brengen en te beoordelen, om zo beheersmaatregelen te nemen met betrekking tot risicoreductie, risico-overdracht. Risico-inventarisatie 5. RIE

31 1. Risico-inventarisatie 2. Beoordelen risico’s / analyse 3. Beheersmaatregelen 4. Monitoren 5. Evaluatie en maatregelen 5. RIE

32 Risico-inventarisatie Herijken van de risico’s: -Periodiek -Gebeurtenis 5. RIE

33 Risicoanalyse - Voorspellend  Risico’s inventariseren geeft inzicht waardoor Risico’s proactief aangepakt kunnen worden. Proactief  Latente gevaren  Het is nog niet gebeurd, maar zou kunnen Reactief  Het incident heeft al plaatsgevonden 5. RIE

34 Retrospectief = terugkijken (incidentenanalyse) Prospectief = vooruitkijken (procesanalyse: bijv. divers methoden) 5. RIE

35 Vroegtijdige inventarisatie van potentiële risico’s Verkrijgen van inzicht in een risico, dit bevordert het maken van afgewogen keuzes voor beheersmaatregelen Verminderen van en het beheersen van potentiële veiligheidsrisico’s Realiseren van doelen – welk niveau van Veiligheid willen we nastreven? maar ook aantoonbaar werken aan Veiligheid EASA…2018 Risico-inventarisatie 5. RIE

36 Risico-inventarisatie -Houd het praktisch -Kwalificeren van de risico’s -Afstemming en koppeling met bestaande systemen -Onderdeel van bestaande documenten -Risico’s (RIE): standaard agendapunt! 5. RIE

37 1)Opening 2)VMS, veiligheidsmanager en team 3)Veiligheidsavond 2014 4)Human performance: Uitdrogen en presteren 5)RIE Risico, Inventarisatie en Evaluatie 6)Gewicht en zwaartepunt, lierstart en sleepstart 7)Voorvallen FAC over 2014 8)Voorvallen landelijk 9)Kwis 10)Rondvraag 11)Sluiting 5. RIE

38 Het controleren van het gewicht en het zwaartepunt  Voor elke vlucht controleer je weight and balance 6. Gewicht en het zwaartepunt

39

40  Zwaartepunt twin 6. Gewicht en het zwaartepunt

41  Zwaartepunt DG1001S 6. Gewicht en het zwaartepunt

42  Zwaartepunt DG1001S 6. Gewicht en het zwaartepunt

43  Manier van wegen 6. Gewicht en het zwaartepunt

44  Manier van berekenen 6. Gewicht en het zwaartepunt

45

46

47

48

49  komt in de start later los;  klimt tijdens de start en in de thermiek minder snel;  overtrekt eerder;  is moeilijker bestuurbaar;  heeft een hogere landingssnelheid nodig dan het handboek en de gele driehoek aangeven;  oefent in de landing grotere krachten uit op de constructie met mogelijk te grote krachten op het hoofdwiel Een te groot gewicht heeft een negatieve invloed op de prestaties van het vliegtuig : 6. Gewicht en het zwaartepunt

50 Ondergewicht van de vlieger:  Een vlieger die te licht is en vergeet om voldoende lood mee te nemen, die vliegt buiten de toegestane ligging van het achterste zwaartepunt.  Het vliegtuig kan gemakkelijk in een vrille komen en kan er moeilijker uitgehaald worden. Vliegen met een te achterlijk zwaartepunt leidt tot een crash. 6. Gewicht en het zwaartepunt

51 Samengevat:  Zorg er voor de vlucht voor dat je binnen de gewichts- en zwaartepuntsgrenzen vliegt.  Houd rekening met de vliegeigenschappen van een voorlijk of achterlijk zwaartepunt.  Maak de eerste vluchten op een nieuw zweefvliegtuigtype met een iets voorlijker zwaartepunt, dus niet met het minimum gewicht maar gewoon iets extra lood meenemen, zodat het vliegtuig stabieler vliegt 6. Gewicht en het zwaartepunt

52 6. Een veilige lierstart Bij het rollen over de grond(1): 1.Horizontaal houden; 2.Linkerhand in de buurt van de ontkoppelknop; 3.Knuppel neutraal en het zweefvliegtuig niet lostrekken; 4.Met de voeten achter de kabel aan sturen.

53 6. Een veilige lierstart In het begin van de lierstart (2): 1.Nooit steil starten, maar geleidelijk de klimstand vergroten; 2.Bij kabelbreuk rechtuit landen.

54 6. Een veilige lierstart Tijdens de verdere lierstart (3): 1.Bij kabelbreuk rechtuit landen of verkort circuit; Letten op de stand van het zweefvliegtuig (neus en vleugels) ten opzichte van de horizon; 2.Controleer regelmatig je snelheid: weet waar de wijzer van de snelheidsmeter hoort te staan; 3.Eventueel liertekens geven.

55 6. Een veilige lierstart Aan het eind van de lierstart(4): 1.BOKS en trim afstellen. 2.Altijd 2 keer ontkoppelen en wiel in!

56 6. Een veilige lierstart Voor de start cockpitcheck (van papier): KIST OK VW WAT ALS 'Wat doe je als de kabel breekt'

57 6. Een veilige lierstart Voor de start cockpitcheck (van papier): KIST OK VW WAT ALS 'Wat doe je als de kabel breekt'

58 6. Een veilige lierstart 'Wat doe je als de kabel breekt'

59 6. Een veilige lierstart 'Wat doe je als de kabel breekt' Direct bijprikken, voldoende snelheid oppakken.

60 6. Een veilige lierstart Lierongevallen: dodelijk of met ernstig letsel Periode 2006-2011 (6 jaar)4 (gemiddeld 0,7 per jaar). Periode 2000-2005 (6 jaar)18 (gemiddeld 3 per jaar). Periode 1976-200597 (gemiddeld 3,3 per jaar).  De campagne veilig lieren van de BGA heeft bijgedragen aan een verminderd aantal dodelijke ongevallen sinds 2006  In Engeland had je 1 ongeval per 13000 lierstarts in de periode 1975 - 2005.  De campagne richtte zich op een veilige liersnelheid, niet te snel roteren en stop the drop.

61 6. Een veilige lierstart

62 Glider Type1.5xVs (1g)Min. Winch Cable Speed (eg nil headwind) Rec. Winch Cable Speed (eg for hot day/tailwind) Ka6/Ka883 km/h93 km/h100 km/h Ka13/light single93 km/h100 km/h111 km/h K21/standard class single100 km/h111 km/h120 km/h Turbo/50l water111 km/h120 km/h129 km/h The above shows that all winches should be capable of at least 111 km/h cable speed in order to launch ALMOST ALL glider types safely in NORMAL conditions 120 km/h + cable speed is beneficial if launching high wing-loading gliders (eg turbo/water ballast) or in worst-case conditions (hot day, light tailwind) <111 km/h winches require pilots to take extra care due to reduced energy margins during rotation in nil headwind conditions Een veilige liersnelheid:

63 6. Een veilige lierstart  Na het loskomen: Nooit steil starten, maar geleidelijk de klimstand vergroten bij voldoende liersnelheid (< 1.5Vs). Dus eerst snelheid checken en dan verder roteren!  Je roteert heel geleidelijk en je checkt je snelheid geregeld.  Als de lier niet kan versnellen tot boven 1.5Vs dan hebben we een probleem. Wees altijd voorbereid op lierstoringen. Starten met een veilige liersnelheid:

64 Te steil starten voorkomen  Check: Kist Ok VW Wat als…?  Riemen vast/ pedalen niet te ver!  Lierist: Geef gas in 4 seconden! 6. Een veilige lierstart

65 Gevaren van een te snelle acceleratie:  Te snel weglieren kan leiden tot een plotseling neus omhoog moment ongeacht de positie van de stick.  Rek in een kunststofkabel kan dit “neus omhoog moment” versterken  Een juiste manier van weglieren voorkomt dit probleem. Dus nooit te snel gas geven maar geleidelijk en in 3 á 4 seconden naar voldoende gas.

66 Wees altijd voorbereid op een snelle lierstart:  Riemen goed vast/ pedalen niet te ver!  Lierist: Geef gas in 3 á 4 seconden! 6. Een veilige lierstart

67 Aanwijzingen voor de lierist:  Weet welk type je opliert  Rustig en op een juiste manier gas geven. In 3 á 4 seconden naar de juiste gashendelstand.  Extra voorzichtig met kunststofkabels  Vraag om feedback aan de vliegers

68 Diagram courtesy of Steve Longland

69 6. Een veilige lierstart  Kabel breekt voor de chute -> je kunt in de geopende chute vliegen en verward raken in de kabel.  Breukstukbreuk: kabel kan tegen vliegtuig slaan of om het hoogteroer.  Landen naast een bewegende kabel.  Kabels over elkaar heen.  Mensen of vliegtuigen worden meegenomen door bewegende kabels. Wat kan er fout gaan met lierkabels:

70

71 6. Een veilige lierstart STOP THE DROP! Grondzwaai en radslagen voorkomen

72 6. Een veilige lierstart

73  Start met je hand aan de ontkoppelknop.  Als je de vleugels niet horizontaal kunt houden dan direct ontkoppelen.  Een kabel onder spanning vereist meer kracht om te ontkoppelen. Dus stevig trekken.  Draag geen handschoenen. STOP THE DROP!

74 6. Een veilige lierstart Factoren die kunnen leiden tot een grondzwaai  Met een bocht weglieren kan leiden tot een wegzakkende vleugel.  Weglieren met crosswind. Door het weerhaaneffect draait de neus richting de wind.  Een kabel die er scheef voor ligt, kan leiden tot het inzetten van een bocht.  Een ontkoppelhaak die niet in het midden zit kan een bocht veroorzaken.  Een tiploper die de vleugel tegenhoudt of een duw geeft.

75 6. Een veilige lierstart

76 Uit sommige voorvalrapporten blijkt dat er na het ontkoppelen met de vleugel op de grond een grondzwaai volgde met schade als gevolg.  Het is dus belangrijk om te ontkoppelen voordat de vleugel de grond raakt (bij lieren).  Als rolroer tegen niet werkt: Dan gelijk ontkoppelen.

77 6. Een veilige lierstart  Bepaal of er kans is op een wegzakkende vleugel. Bekijk voor de start of je goed opgelijnd bent met de lier, of er veel zijwind is en of de kabel er recht voor ligt.  Kijk naar de kisten die voor je worden opgelierd.  Ligt de kabel scheef, zet dan je neus richting de kabel. De kabels mogen niet meer dan een spanwijdte van de kist verwijderd zijn. Is dat niet mogelijk (wedstrijden) zet dan je vliegtuig dichter bij de kabel.  Houd je tiploper de vleugel te hoog of te laag, ontkoppel dan en bespreek het eerst.  Ken de crosswindlimieten van je kist.  Accepteer geen rugwind! Tips:

78 6. Een veilige lierstart

79

80 1)Opening 2)VMS, veiligheidsmanager en team 3)Veiligheidsavond 2014 4)Human performance: Uitdrogen en presteren 5)RIE Risico, Inventarisatie en Evaluatie 6)Gewicht en zwaartepunt, lierstart en sleepstart 7)Voorvallen FAC over 2014 8)Voorvallen landelijk 9)Kwis 10)Rondvraag 11)Sluiting Agenda Veiligheidsavond FAC 2015

81 Voorvallen FAC 2014 gemeld: 7. Voorvallen FAC 2014 a.kabel voetenstuur LS4 knapt bij cockpitcheck b.vrille bij thermieken door plassen c.foutief plaatsen stabilo DG1001 d.na het vliegen, tijdens het opruimen, met de auto met kar terugrijden naar de rolbaan terwijl de motorzwever nog aan het landen was e.Schade aan romp LS4 na harde landing pas opgemerkt bij winteronderhoud f.Kap open door mouw jas bij aantrekken remkleppen g.Bij A-inspectie LS4 bleek: hoteliers niet geborgd en stabilo lag bijna los op de romp

82 Voorvallen FAC 2014 instructiejournaal: a. laden batterijen DG1001 b. vleugel aan de grond in de start bij slepen 2x c. kap 718 zat niet helemaal dicht d. neus LS4B had lakschade niet gemeld. e. 20 april gestopt met lieren vanwege te nat veld. De banden van de zweevliegtuigen trokken sporen. f. harde landing en weer omhoog stuiteren g. tijdens landing snelheid eruit laten lopen en overtrek op 2 meter hoogte. h. te veel kijken op de instrumenten i. knappen chute op 80 meter. j. vleugel aan de grond in landing gevolgd door grondzwaai geen schade k. gestopt met naderend onweer.. l. hoog gras buiten de landingsstrook. 7. Voorvallen FAC 2014

83 m. onnodig vaak tikken op de hoogtemeter n. motorzwever vies weggezet / een keer weggezet met lekke band o. steile start 1x; laag binnenkomen meerdere vliegers p. putdeksel in het landingsveld (gaten dichten met modder kost minder geld en inspanning dan een schade aan de onderkant repareren). q. opmerking LCO-ers over niet gebruiken traagschuimkussens r. buitenlanding bij Hardegarijp als gevolg van een bui die sneller kwam opzetten dan gedacht s. motor starten na lage lierstart. Motor liep op een hoogte van zo'n 140 meter. t. harde landing in LS4 mogelijk blokken beschadigd 7. Voorvallen FAC 2014

84 8. Voorvallen landelijk in 2014 OorzaakLetselSchadeOV V Zelf- onderzoek Korte omschrijving Circuit niet goed gepland LichtErnstigJa Veld niet gehaald. Kap open op finalGeenErnstigJa Passagier doet achterste kap open op final Niet afgerondGeenLichtJaNeeNiet afgerond – stuiterlanding. Overlandcircuit niet goed GeenErnstigJaNeeCircuit te hoog ingezet. Circuitcheck niet gedaan GeenLichtJa Wiel niet uit – verwarring met flarm - wielalarm Circuit niet goed gepland ZwaarTotal loss JaNeeBoomtop geraakt bij eerste solo OverlandcircuitGeenLichtJaNeePrikkeldraad niet te zien vanaf circuit Snelheid te laagLicht JaNeeHarde landing Snelheid te laagGeenLichtJa Harde landing LierstartprocedureFataalTotal loss BF U NeeHoge neusstand / weggevallen over een vleugel / nog in onderzoek bij BFU Snelheid te laagOnbeken d Total Loss ?NeeKist zakt door

85 8. Voorvallen landelijk in 2014

86

87 Veiligheidsavond FAC 2015  9. Kwis  10. Rondvraag  11. Sluiting

88 Veiligheidsavond FAC 2015 Het veiligheidsteam van de FAC wenst iedereen in 2015: Heel veel fantastische vluchten en evenzoveel veilige landingen.


Download ppt "1)Opening 2)VMS, veiligheidsmanager en team 3)Veiligheidsavond 2014 4)Human performance: Uitdrogen en presteren 5)RIE Risico, Inventarisatie en Evaluatie."

Verwante presentaties


Ads door Google