De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ad Familiares 14.7 Op weg naar Pompeius

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ad Familiares 14.7 Op weg naar Pompeius"— Transcript van de presentatie:

1 Ad Familiares 14.7 Op weg naar Pompeius

2 Op weg naar Pompeius (1-6)
Scr. in portu Caietano nave conscensa VII Id. Iun. an. 49 TVLLIVS TERENTIAE SVAE S. P. Omnes molestias et sollicitudines quibus et te miserrimam habui, id quod mihi molestissimum est, et Tulliolam, quae nobis nostra vita dulcior est, deposui et eieci. Quid causae autem fuerit postridie intellexi quam a vobis discessi. χολὴν ἄκρατον noctu eieci. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

3 Op weg naar Pompeius (1-6)
Scr. in portu Caietano nave conscensa VII Id. Iun. an. 49 TVLLIVS TERENTIAE SVAE S. P. Omnes molestias et sollicitudines quibus et te miserrimam habui, id quod mihi molestissimum est, et Tulliolam, quae nobis nostra vita dulcior est, deposui et eieci. Quid causae autem fuerit postridie intellexi quam a vobis discessi. χολὴν ἄκρατον noctu eieci. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

4 Op weg naar Pompeius (1-6)
Scr. in portu Caietano nave conscensa VII Id. Iun. an. 49 TVLLIVS TERENTIAE SVAE S. P. Omnes molestias et sollicitudines quibus et te miserrimam habui, id quod mihi molestissimum est, et Tulliolam, quae nobis nostra vita dulcior est, deposui et eieci. Quid causae autem fuerit postridie intellexi quam a vobis discessi. χολὴν ἄκρατον noctu eieci. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

5 Op weg naar Pompeius (1-6)
Scr. in portu Caietano nave conscensa VII Id. Iun. an. 49 TVLLIVS TERENTIAE SVAE S. P. Omnes molestias et sollicitudines quibus (1) et (2) te miserrimam habui (3), id quod mihi molestissimum est, et Tulliolam, quae nobis nostra vita (4) dulcior est, deposui et eieci. Quid causae autem fuerit (5) postridie intellexi quam (6) a vobis discessi. χολὴν ἄκρατον noctu eieci. Verklaar het gebruik van de naamval. Hoe vertaal je dit hier? Leg uit waarom. Hoe vertaal je deze woordcombinatie letterlijk? Welke vorm? Leg uit waarom deze vorm hier gebruikt wordt. Bij welk Latijns woord sluit de volgende bijzin aan? ablativus; ‘waarmee/-door’ ‘ook’, want er is hier geen sprake van een opsomming ‘ik heb ongelukkig gemaakt’ ablativus van vergelijking, vanwege de comparativus dulcior (‘… dan ons leven’) coni. perf.; gebruikt in afhankelijke vraagzin na quid bij postridie Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

6 Op weg naar Pompeius (1-6)
Scr. in portu Caietano nave conscensa VII Id. Iun. an. 49 TVLLIVS TERENTIAE SVAE S. P. Omnes molestias et sollicitudines quibus et te miserrimam habui, id quod mihi molestissimum est, et Tulliolam, quae nobis nostra vita dulcior est, deposui et eieci. Quid causae autem fuerit postridie intellexi quam a vobis discessi. χολὴν ἄκρατον noctu eieci. Geschreven in de haven van Caieta aan boord van een schip, 7 juni in het jaar 49 Lieve Terentia, Alle narigheid en zorgen waarmee ik én jou zeer ongelukkig heb gemaakt, iets wat voor mij het allerergste is, én kleine Tullia, die mij (ons) liever is dan mijn leven, heb ik afgelegd en uitgeworpen. Maar wat de oorzaak was heb ik de dag nadat ik van jullie ben weggegaan, begrepen. Zuivere gal heb ik ’s nachts uitgebraakt. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

7 Op weg naar Pompeius (6-11)
Statim ita sum levatus ut mihi deus aliquis medicinam fecisse videatur. Cui quidem tu deo, quem ad modum soles, pie et caste satis facies [id est Apollini et Aesculapio]. Navem spero nos valde bonam habere. In eam simul atque conscendi, haec scripsi. Deinde conscribam ad nostros familiares multas epistulas, quibus te et Tulliolam nostram diligentissime commendabo. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

8 Op weg naar Pompeius (6-11)
Statim ita sum levatus ut mihi deus aliquis medicinam fecisse videatur. Cui quidem tu deo, quem ad modum soles, pie et caste satis facies [id est Apollini et Aesculapio]. Navem spero nos valde bonam habere. In eam simul atque conscendi, haec scripsi. Deinde conscribam ad nostros familiares multas epistulas, quibus te et Tulliolam nostram diligentissime commendabo. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

9 Op weg naar Pompeius (6-11)
Statim ita sum levatus ut mihi deus aliquis medicinam fecisse videatur. Cui quidem tu deo, quem ad modum soles, pie et caste satis facies [id est Apollini et Aesculapio]. Navem spero nos valde bonam habere. In eam simul atque conscendi, haec scripsi. Deinde conscribam ad nostros familiares multas epistulas, quibus te et Tulliolam nostram diligentissime commendabo. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

10 Op weg naar Pompeius (6-11)
Statim ita sum levatus ut mihi deus aliquis medicinam fecisse videatur (1). Cui (2) (3) quidem tu deo, quem ad modum soles, pie et caste satis facies (4) [id est Apollini et Aesculapio]. Navem spero nos valde bonam habere. In eam simul atque (5) conscendi, haec scripsi. Deinde conscribam (6) ad nostros familiares multas epistulas, quibus te et Tulliolam nostram diligentissime commendabo. Hoe vertaal je deze woordcombinatie? Citeer het congruerende tekstelement. Welk gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord herken je hier? Hoe vertaal je dit? Benoem en vertaal de vorm. (hij) schijnt te hebben gegeven deo relatieve aansluiting in dativus e.v.; vertaal je als ‘aan die god’ ind. fut. act. 2e ev., ‘jij zult doen’ (hier i.c.m. satis: ‘jij zult dank betuigen’ ind. fut. act. 1e ev., ‘ik zal schrijven’ Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

11 Op weg naar Pompeius (6-11)
Statim ita sum levatus ut mihi deus aliquis medicinam fecisse videatur. Cui quidem tu deo, quem ad modum soles, pie et caste satis facies [id est Apollini et Aesculapio]. Navem spero nos valde bonam habere. In eam simul atque conscendi, haec scripsi. Deinde conscribam ad nostros familiares multas epistulas, quibus te et Tulliolam nostram diligentissime commendabo. Direct ben ik zo verlicht dat het schijnt dat een of andere god mij genezen heeft. Aan die god zul jij, zoals je gewoon bent, op vrome en gewetensvolle wijze dank betuigen [dat wil zeggen aan Apollo en Aesculapius]. Ik verwacht dat wij een heel goed schip hebben. Zodra ik daarop aan boord ben gegaan, heb ik dit geschreven. Vervolgens zal ik veel brieven aan onze vrienden schrijven, bij wie (of waarmee) ik jou en onze kleine Tullia met veel nadruk zal aanbevelen. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

12 Op weg naar Pompeius (11-15)
Cohortarer vos quo animo fortiores essetis nisi vos fortiores cognossem quam quemquam virum. Et tamen eius modi spero negotia esse ut et vos istic commodissime sperem esse et me aliquando cum similibus nostri rem publicam defensuros. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

13 Op weg naar Pompeius (11-15)
Cohortarer vos quo animo fortiores essetis nisi vos fortiores cognossem quam quemquam virum. Et tamen eius modi spero negotia esse ut et vos istic commodissime sperem esse et me aliquando cum similibus nostri rem publicam defensuros. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

14 Op weg naar Pompeius (11-15)
Cohortarer vos quo animo fortiores essetis nisi vos fortiores cognossem quam quemquam virum. Et tamen eius modi spero negotia esse ut et vos istic commodissime sperem esse et me aliquando cum similibus nostri rem publicam defensuros. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

15 Op weg naar Pompeius (11-15)
Cohortarer (1) vos quo (2) animo fortiores essetis nisi vos fortiores cognossem (3) quam quemquam virum. Et tamen eius modi (4) spero negotia esse ut et vos istic commodissime sperem esse et me aliquando cum similibus nostri (5) rem publicam defensuros (6). Benoem de vorm en verklaar het gebruik ervan. Hoe vertaal je dit letterlijk? Bij welk(e) Latijns(e) woord(en) vormt dit een bepaling? Verklaar het gebruik van de naamval. Hoe vertaal je dit i.c.m. de subjectsaccusativus? coni. imperf. pass. deponens 1e ev., irrealis quo + coni.: abl. ev. onz., ‘opdat daardoor’; je kunt het ook gewoon als ‘opdat’ vertalen coni. plusquamperf. act. 1e ev, ‘ik had geweten’, irrealis (negotia) esse genitivus ev., ‘van ons/mij’ ‘dat ik zal verdedigen’ (of ‘dat ik en … zullen verdedigen’) Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

16 Op weg naar Pompeius (11-15)
Cohortarer vos quo animo fortiores essetis nisi vos fortiores cognossem quam quemquam virum. Et tamen eius modi spero negotia esse ut et vos istic commodissime sperem esse et me aliquando cum similibus nostri rem publicam defensuros. Ik zou jullie aansporen om dapperder van geest te zijn als ik niet wist dat jullie dapperder zijn dan enige man (welke man dan ook). En toch verwacht ik dat de situatie van dien aard is dat ik hoop dat én jullie daar volkomen op jullie gemak zijn én dat ik ooit met mijn gelijken de republiek (staat) zal verdedigen. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

17 Op weg naar Pompeius (15-19)
Tu primum valetudinem tuam velim cures; deinde, si tibi videbitur, villis iis utere quae longissime aberunt a militibus. Fundo Arpinati bene poteris uti cum familia urbana si annona carior fuerit. Cicero bellissimus tibi salutem plurimam dicit. Etiam atque etiam vale. D. VII. Id. Iun. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

18 Op weg naar Pompeius (15-19)
Tu primum valetudinem tuam velim cures; deinde, si tibi videbitur, villis iis utere quae longissime aberunt a militibus. Fundo Arpinati bene poteris uti cum familia urbana si annona carior fuerit. Cicero bellissimus tibi salutem plurimam dicit. Etiam atque etiam vale. D. VII. Id. Iun. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

19 Op weg naar Pompeius (15-19)
Tu primum valetudinem tuam velim cures; deinde, si tibi videbitur, villis iis utere quae longissime aberunt a militibus. Fundo Arpinati bene poteris uti cum familia urbana si annona carior fuerit. Cicero bellissimus tibi salutem plurimam dicit. Etiam atque etiam vale. D. VII. Id. Iun. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

20 Op weg naar Pompeius (15-19)
Tu primum valetudinem tuam velim cures (1); deinde, si tibi videbitur, villis iis utere (2) quae longissime aberunt a militibus. Fundo (3) Arpinati (4) bene poteris uti cum familia urbana si annona carior fuerit (5). Cicero bellissimus tibi salutem plurimam dicit. Etiam atque etiam vale. D. VII. Id. Iun. Welke vorm herken je hier? Hoe is deze in de zin gebruikt? Welke vorm moet je hiervoor lezen? Benoem de vorm. Verklaar het gebruik van de naamval. Welke vorm herken je hier? Hoe moet je deze vertalen? coni. praesens act. 2e ev, wens i.c.m. velim uteris; ind. fut. act. 2e ev. ablativus ev. bij uti genitivus locativus; ‘in Arpinatum’ ind. fut. exactum act. 3e ev, ‘zal zijn geworden’ Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende

21 Op weg naar Pompeius (15-19)
Tu primum valetudinem tuam velim cures; deinde, si tibi videbitur, villis iis utere quae longissime aberunt a militibus. Fundo Arpinati bene poteris uti cum familia urbana si annona carior fuerit. Cicero bellissimus tibi salutem plurimam dicit. Etiam atque etiam vale. D. VII. Id. Iun. Ik zou willen dat jij in de eerste plaats voor je gezondheid zorgt; verder, als je het ermee eens bent, zul je (kun je) die landhuizen gebruiken die het verst van de soldaten verwijderd zullen zijn. Het landgoed in Arpinum zul je goed kunnen gebruiken met het personeel uit de stad als het graan duurder zal zijn geworden. De allerliefste Cicero doet je de zeer hartelijke groeten. Nogmaals gegroet. 7 juni. Vorige Tekst Structuur Extra Vragen Vertaling Volgende


Download ppt "Ad Familiares 14.7 Op weg naar Pompeius"

Verwante presentaties


Ads door Google