De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 6D Het laatste jaar van de basisschool!!!!!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 6D Het laatste jaar van de basisschool!!!!!!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 6D Het laatste jaar van de basisschool!!!!!!

2 Programma van de avond Welkom Wat doen we allemaal in groep 6?
Huishoudelijke mededelingen Klassenouder

3 Maar eerst nog even dit

4 Hoe werken we in de klas? Verantwoordelijk voor eigen leerproces:
Differentiatie Eigen werk nakijken Fouten verbeteren Coöperatief leren Kanjertraining

5 Vakuren Gym Maarten Boersma Handvaardigheid Irene van der Born
(maandag en donderdag) Handvaardigheid Irene van der Born (dinsdag) Muziek Marjolein Gijzel (1 x per twee weken op woensdag)

6 De overige vakken Taal Spelling Rekenen Wereldoriëntatie
Begrijpend lezen Studievaardigheden Catechese Schrijven Lezen

7 Taal Taal actief Thema van 3 weken met een controlerende toets
Loopt parallel met spelling Dit jaar: - zelfstandig naamwoord, werkwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, onderwerp, persoonsvorm

8 Spelling Taal actief Elk thema duurt 3 weken
Signaal- en controledictee Extra oefenen Bloon Spellingregels noodzakelijk!

9 Rekenen Wereld in getallen Projecttaken Tempotoetsen
Dit jaar: cijferen breuken verhoudingstabel

10 Wereldoriëntatie Methodes voor:
Geschiedenis (Een zee van tijd) Natuuronderwijs (In vogelvlucht) Aardrijkskunde (Land in Zicht) Elk thema wordt afgesloten met een toets. Dit jaar: - Nederland - topografie

11 Catechese Bijbelverhalen Trefwoord Bidden Vieringen

12 Begrijpend lezen Goed gelezen Nieuwsbegrip
Begrijpend lezen n.a.v. de actualiteit

13 Studievaardigheden Blits Onderdelen: Hanteren van studieteksten
Hanteren van informatiebronnen Kaartlezen Lezen van schema’s, tabellen en grafieken

14 Spreekbeurt en boekbespreking
Thuis voorbereiden Informatieblad mee naar huis Website ppp

15 Rapporten Drie rapporten Ouderavond

16 Website Groep 6Danielle 2014-2015 Foto’s van activiteiten
Toetsoverzicht Mogelijkheid tot mailen Info Yurls

17 De huishoudelijke mededelingen
Ingang Buitenspelen Brengen en halen Sofie en vervanging Taken klassenbeurt Telefoonlijst invullen Excursies Tablets

18 Klassenouder De betrokkenheid tussen ouders en de groep van hun kind te vergroten en te coördineren bij evenementen van de klas Twee ouders per klas

19 Bedankt voor uw aandacht.
Tot slot Bedankt voor uw aandacht. Heeft u nog vragen?


Download ppt "Welkom in groep 6D Het laatste jaar van de basisschool!!!!!!"

Verwante presentaties


Ads door Google