De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezamenlijke sanering stookolietanks - tankslag Hulshout, 18 februari 2015 Ellen Leys.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezamenlijke sanering stookolietanks - tankslag Hulshout, 18 februari 2015 Ellen Leys."— Transcript van de presentatie:

1 Gezamenlijke sanering stookolietanks - tankslag Hulshout, 18 februari 2015 Ellen Leys

2 Verloop infoavond Tankslag –Waarom? –Doelgroep Alternatieve wijzen om te verwarmen Wetgeving sanering stookolietanks Hoe verloopt een sanering? Premies? –Combinatie met energielening Timing groepsaankoop

3 Tankslag Samenwerking tussen IOK en de gemeenten:

4 Tankslag Door geïnteresseerde inwoners te groeperen in een samenaankoop kunnen goede voorwaarden bedongen worden bij firma’s die stookolietanks saneren.

5 Waarom Tankslag? Een aantal tanks dreigt vergeten te geraken doordat: niet weten hoe een verwijdering aan te pakken verwijdering uitstellen vanwege de kostprijs na verkoop: ligging tank niet gekend door nieuwe eigenaar

6 Waarom Tankslag? Uit onderzoek blijkt dat (o.a. PREMAZ- onderzoek 2001): de ‘vergeten’ tank kan gaan lekken (doorroesten) –13% van de tanks gecorrodeerd –3,5% van de tanks niet lekvrij kan de bodem/grondwater verontreinigen –0,85% van de tanks opruimen stookolievervuiling véél duurder dan cleaning

7 Doelgroep Tanks buiten dienst Niet goedgekeurde tanks (geen groene dop) Vergeten tanks Overschakelen op andere energiebron

8 Andere energiebron Volgens TRIAS ENERGETICA: –Stap 1. Beperk de energievraag (goede isolatie, gedrag) –Stap 2. Gebruik duurzame energiebronnen (zonne-energie, wind, etc.) –Stap 3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (hoog rendement).

9 Hernieuwbare energiebronnen Zonneboiler Warmtepomp Pelletketel

10 Wetgeving Vlarem: –Stookolietanks die buiten gebruik worden gesteld, moeten geledigd worden –In de grond ingegraven houders moeten verwijderd worden –Als verwijderen niet mogelijk: −Opvullen met zand, schuim of ander inert materiaal –Erkende technicus stelt een certificaat op

11 Schadegevallen Bij bodemverontreiniging –Goede huisvader: −Onmiddellijk verwijderen van verontreiniging −Inschakelen bodemsaneringsdeskundige −Op de hoogte brengen van bevoegde ambtenaar −Bodemsaneringsdeskundige schrijft evaluatierapport

12 Hoe gaat het in zijn werk? Stap 1: Reinigen tank –Alle schadelijke stoffen verwijderen –Mangat moet hiervoor eerst vrijgemaakt worden (kan eventueel zelf gedaan worden bij sommige firma’s)

13 Hoe gaat het in zijn werk? Stap 2: Verwijderen of opvullen tank –Afhankelijk of verwijdering mogelijk is of niet –Opvullen met inert materiaal (zand, schuim)

14 Premies? - Renovatiepremie

15 Kosten saneren stookolietank inbrengen?  Enkel indien ook een plaatsing HR-ketel of andere duurzame verwarmingsinstallatie 20 of 30% premie Facturen van maximaal 3 jaar verzamelen Vanaf 1 december 2014 uitbetaling via belastingen verspreid over 3 jaar (ev. belastingskrediet) www.wonenvlaanderen.be

16 Premies? – nieuwe verwarming Condensatieketel: –€800 (Enkel voor beschermde afnemers!) Zonneboiler: –€550/m² collectoroppervlakte (max. €2.750, max. 50% factuur) Warmtepomp: –Max. €1.700 Meer info www.energiesparen.bewww.energiesparen.be

17 Combinatie met energielening Mogelijk voor condensatieketel, zonneboiler, warmtepomp, … (voorwaarden gaan veranderen, best telefonisch navragen) NIET voor zonnepanelen!

18 Goedkope energielening (FRGE) Lening op afbetaling (consumentenkrediet) zonder bijkomende kosten Voor energiebesparende ingrepen in particuliere woningen met extra aandacht voor de sociale doelgroep Geen inkomensgrenzen: zowel eigenaar- bewoners, huurders, verhuurders Zowel nieuwbouw als bestaande woningen

19 Goedkope energielening (FRGE) Max. €10.000 per wooneenheid Max. kredietbedrag = offertebedrag+BTW Interestvoet 2 % vast - duurtijd max. 5 jaar Renteloos voor de 4 doelgroepcategorieën

20 Hoe aanvragen? Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Hulshout Nijlen: –Zie website www.iok.be/energiekwww.iok.be/energiek  Wijze van aanvragen: te verzamelen bijlagen, o.a. offerte, loonfiches, …  Aanvraagformulier voor een lening

21 Doel tankslag In de kostprijs zit een belangrijk aandeel ‘vaste’ uitgaven: transport, reiniging materieel, analysekost,… Door collectief de sanering aan te pakken willen we deze vaste kosten drukken De lagere kostprijs en het aanbieden van hulp verlaagt de drempel voor inwoners om de stap te zetten naar een oplossing

22 Timing Vanaf oktober 2014: infocampagne –Infobladen gemeente –Websites IOK, gemeenten –Pers (kranten, RTV, …) –Infoavonden: −11 februari 2015 Grobbendonk −18 februari 2015 Hulshout

23 Timing Oktober 2014 – eind februari 2015: –Inschrijving −Via www.iok.be/tankslagwww.iok.be/tankslag −Via milieudienst gemeente −Via inschrijvingsformulier op infoavond –Vrijblijvend – zonder verplichting –Inschrijvers worden verder op de hoogte gehouden

24 Timing Aanschrijven firma’s: –24 november 2014 –Eenvoudige prijsvraag –Verzamelen binnengekomen offertes

25 Timing - stuurgroep Beoordeling offertes: –Donderdag 26 februari 2015 om 19u in Herenthout –Door stuurgroep van toekomstige klanten –Het zijn zij (en zij alleen) die de uiteindelijke beslissingen nemen –Doel: inspraak van de deelnemers –Deelname aan stuurgroep is mogelijk  opgeven bij inschrijving

26 Timing – voorstelling firma(‘s) Maandag 2 maart 2015 in Heist-op-den-Berg –Gekozen firma(‘s) stellen zichzelf, hun werkwijze, prijzen en voorwaarden voor –Mogelijkheid tot vragen stellen aan firma(‘s) –Mogelijkheid tot contacten leggen en afspraken maken

27 Timing - plaatsingen Vanaf maart 2015 U dient zelf gekozen firma(‘s) te contacteren Aannemer komt telkens vooraf langs om offerte op maat te maken Geen tussenkomst meer van de gemeenten of IOK

28 Ellen Leys Ellen.leys@iok.be T 014 56 45 15 Vragen?


Download ppt "Gezamenlijke sanering stookolietanks - tankslag Hulshout, 18 februari 2015 Ellen Leys."

Verwante presentaties


Ads door Google