De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zuinig met energie bij u thuis. Energiepremies in Vlaanderen 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zuinig met energie bij u thuis. Energiepremies in Vlaanderen 2009."— Transcript van de presentatie:

1

2 Zuinig met energie bij u thuis. Energiepremies in Vlaanderen 2009

3 Van wie mag u premies verwachten in het Vlaams Gewest? 4 De fiscus 4 Uw distributienetbeheerder 4 Uw gemeente 4 Uw provinciebestuur 4 De Vlaamse overheid

4 Waarvoor kan men premies krijgen 4 Vervanging of onderhoud van cv-ketel 4 Hoogrendementbeglazing 4 Dakisolatie – muurisolatie - vloerisolatie 4 Woning met laag E-peil 4 Thermostatische kranen - Kamerthermostaat 4 Zonneboiler / fotovoltaïsche zonnepanelen/ warmtepomp 4 Energie-audit 4 Passiefwoning 4 Groene lening…...

5 4 Ja – soms 50 tot 80% subsidie 4 Voor wie zich grondig informeert 4 Bijna alle premies zijn cumuleerbaar 4 Geen uniforme aanvraag 4 Overtuig uw installateur om de nodige documenten op te maken 4 Hoe hoger de energieprijzen, hoe sneller terugverdiend. Loont het wel de moeite?

6 10 Fiscale maatregelen 4 Vervangen of onderhoud van cv-ketel 4 Superisolerende beglazing 4 Dakisolatie – Muurisolatie - Vloerisolatie 4 Zonneboiler 4 Fotovoltaïsche zonnepanelen (= PV-panelen) 4 Warmtepomp 4 Thermostatische kranen 4 Energie-audit 4 Passiefwoning 4 Groene lening

7 Enkele algemene voorwaarden voor het fiscale voordeel 4 Uitvoering door een geregistreerd aannemer of erkend energiedeskundige voor energieaudit 4 Specifieke eisen per maatregel 4 40% van de investering wordt gerecupereerd 4 Netto fiscaal voordeel per jaar maximum euro (geïndexeerd bedrag) per woning (inkomstenjaar 2009) bij renovatie en bij nieuwbouw (per woning) – 4 Maximum euro/jaar (geïndexeerd bedrag) voor zonneboiler en PV-panelen 4 Passiefwoning: fiscaal voordeel van 830 euro gedurende 10 jaar

8 Enkele algemene voorwaarden 4 Factuur + betalingsbewijs toevoegen aan belastingaangifte (particulieren) 4 Geen formaliteiten op voorhand 4 Ook geldig voor uw andere eigendommen, appartement, buitenverblijf in België. 4 Ook huurder kan fiscaal voordeel krijgen 4 Niet-belastingplichtigen kunnen niet genieten van een belastingvermindering (sommige gepensioneerden, werklozen, vervangingsinkomen). Ter vervanging werd een premie niet-belastingbetaler ingevoerd: Deze premie is van toepassing voor dakisolatie, hoogrendementsglas en vervanging cv (enkel bestaande woningen).

9 Enkele algemene voorwaarden (fiscaal voordeel) 4 Zowel nieuwbouw als renovatie komen in aanmerking (uitgezonderd cv-ketel). 4 Voor onbepaalde tijd ingevoerd 4 Betaling factuur in aangifte doen in teruggave van belastingen in 2011 (maar vanaf 2009 overdraagbaarheid bij woningen vanaf 5 j zie verder) 4 Aannemer vermeldt specifieke formulering op factuur 4 Onafhankelijk van hoogte van uw inkomen (wel belastingplichtig zijn – maar vanaf 2009 uitzonderingen –zie verder) 4 Mogelijkheid om investeringen te spreiden

10 Fiscale nieuwigheden vanaf ) Overdraagbaarheid van de belastingvermindering naar volgende 3 jaren voor woningen minstens 5 j in gebruik 4 2) Uitbreiding energiebesparende maatregelen naar muur- en vloerisolatie (uitgaven 2009 en 2010) 4 3) De belastingvermindering bij isolatiewerken wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet (uitgaven 2009 en 2010).

11 Fiscale nieuwigheden vanaf 2009 (vervolg) 4 4) Intrestbonus voor energieleningen (groene leningen afgesloten in 2009 t/m 2011) –1,5% korting op rente –40% belastingvermindering op de rest van de intresten 5) Belastingvermindering in functie van het belastbaar inkomen in plaats van in functie van het eigendomsaandeel

12 1: Vervangen + onderhoud stookketel 4 Oude stookinstallaties op stookolie en aardgas hebben vaak een slecht rendement. (60 à 70 %) 4 Moderne installaties halen een rendement van meer dan 90% (condensatieketel) 4 dwz: Onmiddellijke besparing van 1/5 (of meer!) op de stookkosten (of bvb 600 liter stookolie of 600 kubieke meter aardgas of 300 euro per jaar).

13 Vervangen stookketel (2) 4 Voorwaarden –40% (maximum van euro) van de investering bij plaatsing van nieuwe condensatieketel op stookolie of aardgas - kostprijs à euro (incl. BTW en installatiekosten) - Teruggave via belastingen = – euro. Ook (twee)jaarlijks onderhoud is fiscaal aftrekbaar (40%). –Vanaf 2007 komen enkel nog condensatieketels in aanmerking –Geregistreerde aannemer moet op factuur een aantal zaken vermelden.

14 2: Plaatsen van hoogrendementsglas 4 Nieuwbouw en renovatie (40% - max euro) 4 Hoogrendementsglas : k=1.1 –isoleert 5 keer beter dan enkel glas en 2à3 keer beter dan dubbel glas. 4 Hoogrendementsglas bevat een edelgas + extra coating 4 Opgepast: ook het raamprofiel is van belang en moet goed isolerend zijn

15 Plaatsen van hoogrendementsglas (2) 4 Zowel glas als schrijnwerk leveren fiscaal voordeel op (totaal factuurbedrag) 4 1m² enkel glas vervangen door hoogrendementsglas levert ongeveer 20 euro op per jaar (minder brandstofkosten) 4 Investering op ongeveer 5 à 7 jaar terug - daarna ‘levenslange winst’ 4 Energierenovatieprogramma 2020: alle woningen hebben minstens dubbel glas

16 3: Plaatsen van dakisolatie 4 Nieuwbouw en renovatie (40% - max euro) 4 Verplicht via aannemer 4 Minstens ongeveer 12 cm minerale wol of vergelijkbaar materiaal (maar bij voorkeur 14 à 20 cm) 4 Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken!! Energierenovatieprogramma 2020: alle woningen hebben dakisolatie! 4 Dampscherm niet vergeten.

17 4: Zonneboiler 4 Nieuwbouw en renovatie (40% - max euro) 4 Voor de productie van sanitair warm water 4 Gemiddeld ongeveer 4m² zonnepanelen op dak nodig voor 50% van warmwater- productie of 1m² per persoon 4 Momenteel zeer veel premies beschikbaar. Begint rendabel te worden. 4 Kostprijs: ongeveer euro

18 5: Fotovoltaïsche zonnepanelen (PV) 4 Nieuwbouw en Renovatie (40% - max euro bij nieuwbouw en renovatie) 4 Allerlaatste fase energiezuinige woning 4 Nu nog duur, maar prijzen dalen. Gemiddeld 20 à 30m² nodig. 4 Rendabel dankzij groenestroomcertificaten (450 euro per 1000 kWh productie, gedurende 20 jaar) terugverdientijd ong. 10j. (vanaf 2010 dalen de certifaten naar 350 euro)

19 6: Warmtepomp 4 Nieuwbouw en Renovatie (40% - max euro bij nieuwbouw en renovatie) 4 Warmtepomp is milieuvriendelijk alternatief voor klassieke cv 4 Warmte wordt uit de grond of water gehaald met behulp van compressor (vergelijkbaar met werking van koelkast) 4 Voor 1 eenheid elektriciteit die je erin stopt, krijg je 3 à 4 eenheden energie gratis uit de natuur.

20 7: Thermostatische kranen 4 Nieuwbouw en renovatie (40%) 4 Thermostatische kranen en kamerthermostaat komen in aanmerking 4 Laten een betere regeling van de verwarming toe - bvb dag-nacht regeling, correcte temperatuur ipv te koud of te warm, automatische programmering wanneer u af/aanwezig bent, enz...

21 8: Energie-audit 4 40% fiscaal voordeel 4 Uitvoering volgens Energie-Advies- Procedure (EAP) door erkende energie- auditeur (lijst op 4 Audit focust op gebouwschil (muren, vloeren, dak, ramen) en op verwarmingsinstallatie

22 Nog meer premies... 4 ….van de: –Netbeheerder –KVBG (Gas) –gemeente –Provincie –Vlaams Gewest

23 Premies netbeheerder 4 WIE: Netbeheerder zorgt voor elektrische leidingen tot aan elektriciteitsmeter 4 WAAROM PREMIES: Netbeheerder heeft verbintenis met overheid om een bepaald percentage energie te besparen bij haar klanten in 2009

24 Welke premies geeft de netbeheerder? 4 Plaatsing condensatieketel (125 euro) in bestaande woning 4 Dakisolatie en muurisolatie (2 euro per m² bij Doe-het-zelf en 4 euro per m² via geregistreerde aannemer) in bestaande woning. 4 Hoogrendementglas (10 euro per m² in bestaande woning) 4 Zonneboiler (525 euro in bestaande woning) 4 Premie thermostaatkranen (5 euro in bestaande woning) 4 Meestal ook premie voor warmtepomp in bestaande woning 4 Nieuwbouwpremie woningen met laag E-peil E80: 400 euro, E60: 1000 euro, E40: 1800 euro euro extra voor zonneboiler

25 Voorwaarden netbeheerder 4 Niet alle netbeheerders geven alle premies 4 Premie aan te vragen via aanvraagformulier, op website of aanvragen bij netbeheerder 4 Netbeheerder kunt u niet zelf kiezen 4 Soms ook voor Doe het Zelf (bvb dakisolatie, muurisolatie) 4 Acties veranderen van jaar tot jaar.

26 Vlaamse dakisolatiepremie 4 Premie van 500 euro voor de plaatsing van dakisolatie in bestaande woning (minstens 40 m²). 4 Doe het zelf of via aannemer 4 Aanvraag samen met premieaanvraag via netbeheerder (zelfde voorwaarden). 4 Verhoogde premie (tot 1000 euro) voor beschermde klanten

27 Vlaamse renovatiepremie 4 De Vlaamse renovatiepremie maakt het nog interessanter om oude woningen te renoveren. 4 Inkomensvoorwaarde: euro voor samenwonenden en euro voor alleenstaanden (enige woning of woning verhuurd via sociaal verhuurkantoor). 4 Woning minstens 25 jaar oud 4 Minstens euro (excl. BTW) investeren. Premie van max. 30% 4 Cumuleerbaar met belastingvermindering 4 O.a. bruikbaar voor vervanging cv, plaatsen ramen met isolerende beglazing, zonneboiler

28 Een voorbeeld 4 De familie Janssens uit Gent laat 20 m² oude ramen vervangen door ramen met goed isolerende raamprofielen en hoogrendementglas met een U-waarde van 1,1 W/m²K. Het factuurbedrag voor de plaatsing van de ramen bedraagt euro, inclusief BTW. 4 -Fiscale maatregel: 40% van het factuurbedrag of euro kan ingebracht worden via de belastingsaangifte in In 2011, bij de afrekening van de belastingen, krijgt dit gezin euro terug van de belastingen. (+ ong. 180 euro korting op gemeentebelasting) 4 -Van de elektriciteitsdistributienetbeheerder, in Gent is dat IMEWO, krijgt men in 2009 zo'n 10 euro per m² hoogrendementglas die men in bestaande woningen geplaatst heeft. In totaal krijgt men hier dus een subsidie van 200 euro. 4 Eindafrekening: Van het totale factuurbedrag van euro blijft na alle premies nog euro of iets meer dan de helft. 4 En bovendien bespaart men jaarlijks nog eens 400 euro op de verwarmingskosten...

29 Andere premies 4 Veel gemeenten geven aanvullende premies voor zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen en soms ook voor dakisolatie, warmtepomp, isolerende beglazing of cv- ketel. 4 Provincie Vl-Brabant: aanvullende premie voor muur- en dakisolatie (1,25 euro per m²), hoogrendementsdentsglas (10 euro per m²) en zonneboiler (250 euro). 4 Vlaamse overheid: premie voor niet-belastingbetalers voor dakisolatie, hoogrendementsglas en plaatsing condensatieketel in bestaande woning (voor wie niet in aanmerking komt voor belastingvermindering)

30 Op krijgt u een duidelijk overzicht van de energiepremies die voor u van toepassing zijn bij ‘subsidies’ nadat u de postcode van uw gemeente ingevuld hebt.www.energiesparen.be

31

32

33

34 Op kun je ook je energiewinst voor energiebesparende maatregelen berekenen bij ‘subsidies en calculators’www.energiesparen.be 4 de terugverdientijd en winst voor het isoleren van een niet geïsoleerd hellend dak berekenen 4 de terugverdientijd en winst voor de vervanging van glas met hoogrendementsglas 4 de terugverdientijd en winst voor de vervanging van een oude stookketel (> 20 jaar oud) door een condensatieketel 4 de terugverdientijd en winst voor de plaatsing van een zonneboiler 4 de terugverdientijd en winst voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen 4 winst bij vervanging van gloeilampen door spaarlampen

35

36

37

38 Vragen 4 (veel gestelde vragen + brochures) 4 4 want: –Energie sparen: –de winst is voor u –en het milieu!


Download ppt "Zuinig met energie bij u thuis. Energiepremies in Vlaanderen 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google