De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goedkope energielening Kempen – en alle andere steun voor energiebesparing Kathleen Leynen Grobbendonk, 4 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goedkope energielening Kempen – en alle andere steun voor energiebesparing Kathleen Leynen Grobbendonk, 4 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Goedkope energielening Kempen – en alle andere steun voor energiebesparing Kathleen Leynen Grobbendonk, 4 december 2012

2 Inhoud energieK: goedkope energielening Premies voor energiebesparende maatregelen Samenaankoop muurisolatie

3 energieK – goedkope energielening Kempen (FRGE) lening op afbetaling (consumentenkrediet) zonder bijkomende kosten werkingsgebied 25 gemeenten (werflocatie) voor energiebesparende ingrepen in particuliere woningen met extra aandacht voor de sociale doelgroep geen inkomensgrenzen: zowel eigenaar- bewoners, huurders, verhuurders zowel nieuwbouw als bestaande woningen

4 energieK max. 10.000 euro per wooneenheid max. kredietbedrag = offertebedrag+BTW interestvoet 2 % vast - duurtijd max. 5 jaar Renteloos voor de 4 doelgroepcategorieën

5 Maatregelen vervanging van oude stookketel door condensatieketel, warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding, microwarmtekrachtkoppeling geothermische warmtepomp ramen met hoogrendementsglas muur-/vloer-/dakisolatie thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling zonneboiler energieaudit TECHNISCHE/ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN KUNNEN OPGEVRAAGD WORDEN

6 Doelgroep categorieën personen met verhoogde tegemoetkoming ziekteverzekering personen met gezamenlijk belastbaar inkomen aanslagbiljet ≤ 16.306,33 euro verhoogd met 3.018,74 euro per persoon ten laste personen in schuldbemiddeling personen in budgetbeheer owv energiefacturen

7 Doelgroep gratis verplichte energiescan van de woning (wordt door ons geregeld) advies vanuit OCMW noodzakelijk (wordt door ons geregeld) optie voor gratis trajectbegeleiding = ESCO ja/nee Renteloze lening INDIEN U DENKT TOT DEZE GROEP TE BEHOREN, GELIEVE ONS VOORAF IN TE LICHTEN

8 ESCO zorgen voor (sociale/technische) begeleiding van de doelgroep –Begeleiding bij bepalen van mogelijkheden voor energiebesparing ondersteuning bij uitvoeren van energiebesparende ingreep –vb. aanstellen aannemer, opvolgen werken, … begeleiding bij schuldaflossing i.s.m. OCMW premiebegeleiding

9 Hoe aanvragen zie website www.iok.bewww.iok.be  wijze van aanvragen: te verzamelen bijlagen, o.a. offerte, loonfiches, … indien er andere inkomsten (vervangingsinkomsten, pensioen, …) zijn, mogen stortingen bewezen worden adhv bankuittreksels van laatste 3 maanden  aanvraagformulier voor een lening ook telefonisch op te vragen TE BEZORGEN VIA DE POST OF AAN DE BALIE VAN IOK

10 Verdere procedure na goedkeuring (wachttijd ± 1 maand): akte-ondertekening in kantoren IOK (voormiddag) uitbetaling binnen de 5 werkdagen: werkwijze wordt bij akte overlopen aflossingstabel start de maand volgend op de laatste uitbetaling

11 Extra richtlijnen nieuwe ‘volledige’ dossiers kunnen slechts geadviseerd worden door het Fonds vanaf januari 2013 (FIFO) werken mogen vooraf plaatsvinden facturatie door de aannemer mag pas na schriftelijk advies van het Fonds thuis ontvangen te hebben tussen akte-ondertekening en 1ste opname van het kapitaal max. 6 maanden debetinteresten starten vanaf 1ste opname van kapitaal => dus uitbetalingen aannemers zo snel mogelijk laten opvolgen een 2de dossier voor eenzelfde wooneenheid mag ingediend worden na 12 maanden, rekening houdende met max. krediet van 10.000 euro over 5 jaar

12 Meer info IOK Antwerpseweg 1 – 2440 Geel (enkel na afspraak) Tel 014 57 42 79 // 014 56 42 57 (voormiddag) ellen.vanhoudt@iok.be back-up: paul.vanhoof@iok.bepaul.vanhoof@iok.be www.iok.be

13 Premies voor energiebesparende maatregelen

14 Fiscale aftrek voor energiebesparende maatregelen Sinds 2003 krijgen belastingplichtigen een vermindering voor een aantal investeringen in hun woning Werken uitgevoerd door erkende aannemer Investeringen in 2012 bij aangifte in 2013 Betalingsdatum van factuur bepaalt het inkomstenjaar voor belastingaangifte

15 Fiscale aftrek energiebesparende maatregelen 2012 Afschaffing alle aftrekken behalve dakisolatie Behoud aftrek dakisolatie: 30% van de investering (incl. BTW) met een max. van 2930 euro Belastingsbetalers en niet- belastingsbetalers R d waarde min 2,5m²K/W

16 Hoe krijgt u fiscaal voordeel? Invullen van het desbetreffende vakje op belastingaangifte Toevoegen van de facturen (of ereloonnota’s bij energie-audit) bij de aangifte Toevoegen betalingsbewijzen Toevoegen attest aannemer Aankoopfacturen van materialen zonder plaatsing worden NIET aanvaard

17 Andere premies en ondersteuningen Premies Vlaamse overheid –Renovatiepremie –Vlaamse Verbeterings- en Aanpassingspremie (VAP) Korting onroerende voorheffing Directe energiepremies van distributienetbeheerder Eandis

18 Vlaamse premies Vlaamse renovatiepremie Vlaamse aanpassings- en verbeteringspremie

19 Vlaamse renovatiepremie Geen échte energiepremie Doel: verbeteren van kwaliteit van Vlaamse woningen – Vlaamse wooncode 30% factuurbedrag excl. btw indien inkomen < € 28.030 (+ € 1.420 persoon ten laste) 20% factuurbedrag excl. btw indien inkomen hoger

20 Vlaamse renovatiepremie Maximaal 10.000 euro premie Minimaal 10.000 euro investeren Inkomensgrenzen: –Alleenstaande: 39.250 euro –Alleenstaande + 1 persoon ten laste: 56.060 euro –Samenwonenden: 56.060 euro + 3.140 euro per persoon ten laste

21 Vlaamse renovatiepremie Woning ouder dan 25 jaar Woning bewonen als hoofdverblijfplaats Géén andere woning in eigendom

22 Vlaamse renovatiepremie Lijst van werkzaamheden: –Funderingen en binnen- en buitenmuren (max. € 15.000) –Draagvloeren (max. € 15.000) –Dakwerkzaamheden (max. € 15.000) –Buitenschrijnwerk (max. € 15.000) –Vervangen van binnentrap (max. € 3.750) –Elektriciteit (max. € 3.750) –Sanitair (max. € 3.750) –Centrale verwarming (max. € 7.500)

23 Vlaamse renovatiepremie Facturen van 3 jaar verzamelen –geregistreerde aannemers –aankoop van materiaal (doe-het-zelf) Meer info: www.bouwenenwonen.bewww.bouwenenwonen.be

24 VAP Inkomen: max. 28.030 euro + 1.460 euro per persoon ten laste Niet-geïndexeerd KI ≤ 1.200 euro Woning ouder dan 20 jaar Vaste premie voor verbeteringswerken

25 VAP Facturen minstens dubbel van premiebedrag Lijst van werkzaamheden: –Dakwerken (isolatie, enz…) –Ramen –Enz… Meer informatie: www.bouwenenwonen.bewww.bouwenenwonen.be

26 Korting onroerende voorheffing Enkel voor nieuwbouwwoningen: 20 % korting bij E-peil van max. 60 40 % korting bij E-peil van max. 40 En dit over een periode van 10 jaar

27 Korting onroerend voorheffing Bouwaanvraag na 1 januari 2013: –50% korting bij een E-peil van max E50 –100% korting bij een E-peil van max E30 –dit gedurende 5 jaar

28 Andere premies en ondersteuningen Aanvraag via distributienetbeheerder (Eandis)

29 Premie Eandis: dakisolatie Met aannemer: Rd (m²K/W)SubsidieMaximum 3,5€ 6 / m²€ 720 4€ 7 / m²€ 840 4,5€ 8 / m²€ 960

30 Premie Eandis: dakisolatie Doe-het-zelf: Rd (m²K/W)SubsidieMaximum 3,5€ 3 / m²€ 360 4€ 3,5 / m²€ 420 4,5€ 4,5 / m²€ 480

31 R-waarde? Isolatiedikte delen door λ-waarde λ-waarde afhankelijk van isolatiemateriaal  Geeft aan hoeveel warmte materiaal geleidt λ ↓  R ↑  beter geïsoleerd Grotere λ-waarde kan gecompenseerd worden met grotere dikte

32 Premie Eandis: Muurisolatie Spouwmuurisolatie: –Met aannemer –Min 5 cm spouw –€ 6/m² –max. € 800 Buitenzijde: –Met aannemer –Min R d -waarde 2 m²K/W –€ 15/m² –max. € 2000

33 Premie Eandis: Hoogrendementsbeglazing Vervanging enkel glas: –Max. 1,1 W/m²K –Met aannemer –€ 12/m², max. € 300 Vervanging enkel/dubbel glas: –Max. 0,8 W/m²K –Met aannemer –€ 15/m², max. € 375

34 Andere premies van Eandis Vloerisolatie: –€ 6/m², max. € 800 –Met aannemer –Min R d -waarde 1,2 m²K/W Zonneboiler: –€ 550/m², max. € 4.125 Warmtepomp: max. € 1700

35 Andere premies van Eandis E-peil: –Afhankelijk van het E-peil en datum bouwaanvraag –Bouwaanvraag: 1/1/12 – 31/12/13 −Meer dan 40 t.e.m. 50: € 1400 + € 40 beter dan 50 −40 of lager: € 1800 + € 50 beter dan 40 –Bouwaanvraag: vanaf 1/1/14 −40 of lager: € 1800 + € 50 beter dan 40

36 Andere premies van Eandis Condensatieketel: –Afschaffing premie –behalve voor beschermde afnemers (€ 800)

37 Premie Eandis Beschermde afnemers = personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas +20% van premie en maximum Meer info: www.eandis.be

38 Nuttige adressen en websites Vlaams EnergieAgentschap (VEA) K. Albert II-laan 20 bus 17, 1210 Brussel tel. 02/553 46 00 energie@vlaanderen.beenergie@vlaanderen.be, www.energiesparen.bewww.energiesparen.be (info energiebesparing, hernieuwbare energie, premies) Naam gemeente of postcode ingeven

39 Samenaankoop muurisolatie

40 Door geïnteresseerde inwoners te groeperen in een groepsaankoop kunnen goede voorwaarden bedongen worden bij firma’s die isolatiemateriaal leveren en plaatsen.

41 Waarom muurisolatie? Indien dak geïsoleerd, verdwijnt er nog heel wat warmte door niet of slecht geïsoleerde muren. Vele voornamelijk oude huizen beschikken niet over muurisolatie Beetje isolatie heeft al veel effect Algemeen: Eerst dak isoleren, daarna pas muren !!!

42 Doelgroep Iedereen die (extra) muurisolatie wil (laten) plaatsen –Inspuiten in spouwmuren –Langs buitenaf bij isoleren –Muurisolatie nieuwbouw –Zowel doe-het-zelf als door aannemer

43 TVT spouwmuurisolatie 2012 Plaatsing spouwmuurisolatie in een bestaande woning Kostprijs (120 m² * € 20 (6 cm PUR) * 6%btw)€ 2.544 Premie DNB (€6 * 120 m² )€ 720 Eigen financiering€ 1.824 Jaarlijkse besparing€ 396 Terugverdientijd (TVT)4 jaar en 7 maanden

44 TVT buitenmuurisolatie 2012 Plaatsing buitenmuurisolatie in een bestaande woning zonder afwerking buitenmuur Kostprijs (120 m² * (+/-) € 30 * 6%btw)€ 3.816 Premie DNB (€15 * 120 m² )€ 1.800 Eigen financiering€ 2.016 Jaarlijkse besparing(+/-) € 396 Terugverdientijd (TVT)5 jaar

45 Timing Startinfoavond Technische infoavond Stuurgroep Nu al inschrijven: –www.iok.be –aanvraagformulier

46 Wij informeren je over duurzaam bouwen en wonen. Tentoonstelling Duurzaam Bouwen Tentoonstelling Hout en Houtbouw Rondleidingen door tentoonstelling en gebouw Cursus bouwteam voor particuliere bouwers Bibliotheek Bouwplannen ? Kamp C Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen

47 Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen Britselaan 20 - 2260 Westerlo T 014 27 96 50 - F 014 27 96 69 info@kampc.provant.be www.kampc.be Kamp C


Download ppt "Goedkope energielening Kempen – en alle andere steun voor energiebesparing Kathleen Leynen Grobbendonk, 4 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google