De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Algemene vergadering LOP Aalst BaO. Agenda (1)  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter  Werking LOP Aalst Basisonderwijs  Korte voorstelling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Algemene vergadering LOP Aalst BaO. Agenda (1)  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter  Werking LOP Aalst Basisonderwijs  Korte voorstelling."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Algemene vergadering LOP Aalst BaO

2 Agenda (1)  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter  Werking LOP Aalst Basisonderwijs  Korte voorstelling nieuwe LOP deskundige-ondersteuner  Overzicht van de LOP-werking van het afgelopen schooljaar  Afsprakennota i.v.m. dispatching van ATN’ers in Aalst  LOP.BE  Voorstelling basistekst onthaalbrochure Aalst  Weigeringsdocumenten

3 Agenda (2)  Thuis op school: Heidi Ghysels en Nadia El Allaoui  Taalbubbels: Hania Mania en Marijke  Aankondiging Visite VVSG ‘taalbeleid Aalst’ op donderdag 31 maart ‘11

4 Agenda (3)  ‘Entre amigos’ over het belang van de thuistaal in het leerproces en project ‘begeleiding van ‘Franstalige’ nieuwkomers’: Patricia Vargas

5 Agenda (4)  ‘Aankondiging uitwisselingsdagen :  Uitnodiging voor een drink en informele babbel.

6 Verwelkoming door de voorzitter  inleiding

7 Werking LOP Aalst BaO  Een nieuwe deskundige ondersteuner: 9 j. onderwijzer 2 j OWW 9 j. directeur onderwijs stad Gent 1 j. begeleider OVSG … j. AgoDi

8 Werking LOP Aalst BaO  LOP-werking in Aalst  werkgroep inschrijvingsbeleid: onthaal en dispatching ATN’ers  werking van de taalcoach kwam  LOP.BE  onthaalbrochure voor het basisonderwijs

9 Werking LOP Aalst BaO  opvolging van niet-ingeschreven kleuters d.m.v. een huisbezoek van een CLB-medewerker  uitbreiding van het DB met vertegenwoordigers van alle scholengemeenschappen/ scholengroepen…

10 Werking LOP Aalst BaO  - het LOP zoekt mee naar ondersteunende maatregelen voor de zeer veranderlijke situatie van de Aalsterse schoolbevolking.

11 Afsprakennota ATN’ers in Aalst Zie bijlage Geen doorverwijzingen meer: inschrijven of toeleiden (onder strikte afspraken)

12 LOP.BE  Transparantie  inschrijvingen van ATN’ers.  De site kan (als uithangbord) de werking van het LOP versterken.

13 LOP.BE  transparantie:  informatie belangrijke thema’s  betrokkenheid van de partners verhogen.  bepaalde verslagen/documente kunnen openbaar gemaakt worden

14 weigeringsdocumenten  Zie bijlage  Je kan maar beter voorbereid zijn

15 Thuis op school  Heidi Ghysels  Nadia El Allaoui

16 Taalbubbels  Hania Mania  Marijke

17 Visite VVSG 31 maart  Een taalstimulerend klimaat in uw gemeente, door prof. Kris Van den Branden, directeur van het Centrum voor Taal en Onderwijs, Leuven.  Taal in het kwadraat in een concentratieschool, door Sylvia Van den Eeden, directeur stedelijke basisschool De Notelaar.

18 Visite VVSG  De projecten Taalspeelbad en Taalbubbels, door Marijke Bauwens, taalcoach basisonderwijs.  Project Alfaklassen, door Hilde Van den Bossche, directeur St- Vincentiusinstituut en vervolgschoolcoach Karlien Van Impe.

19 AV onderwijsraad  vzw Vierdewereldgroep mensen voor mensen – nadenken over de kansenpas, Nele Buyl.

20 Entre amigos Patricia Vargas  studie- / discussiedag over het belang van de "thuistaal" in het leerproces van kinderen;  Entre Amigos wil zich engageren voor een project “begeleiding van ‘Franstalige’ nieuwkomers"

21 Uitwisselingsdagen 11-12  ‘een school leiden in een sterk veranderlijke context.’  ‘leerkrachten ATN’ers: wat met een vreemde eend in de bijt?’  ‘Meertaligheid in klas, welke zijn de uitdagingen?’

22 Dank en uitnodiging  Dank voor jullie aanwezigheid  Drink  Informele babbel

23 Verdere informatie  jacky.deblaere@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Welkom Algemene vergadering LOP Aalst BaO. Agenda (1)  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter  Werking LOP Aalst Basisonderwijs  Korte voorstelling."

Verwante presentaties


Ads door Google