De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dordrecht Open Data Nu écht aan de slag! Dordrecht, maart 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dordrecht Open Data Nu écht aan de slag! Dordrecht, maart 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Dordrecht Open Data Nu écht aan de slag! Dordrecht, maart 2015

2 Agenda Wat gebeurt er allemaal? Is het Open Data? Nut en noodzaak
Nu de volgende stap…. Hoe? Samen verder…..

3 1. Wat gebeurt er allemaal?
De laatste 2 jaren zijn er steeds meer initiatieven vanuit de organisatie om de buitenwereld te helpen met informatie en toepassingen: Vanuit allerlei hoeken in de organisatie laten we dus zien dat we informatie willen delen en dingen willen maken om transparant en behulpzaam te zijn, maar is dit voldoende? Oftewel…..

4 2. Is het Open Data? Nee: Open Data is namelijk voor iedereen toegankelijk en in een herbruikbare vorm te vinden. “Open Data ziet toe op hergebruik van de data met een ander doel dan waar zij voor is verzameld” (data.overheid.nl) Open Data gaat om data en niet om de toepassing die ermee gemaakt wordt Maar het lijkt er toch wel op? Klopt: want er is een databestand gedeeld of informatie gegeven. Dat doen we dus al duidelijk meer dan vroeger. Klopt: de data wordt in sommige gevallen gebruikt voor een andere toepassing dan wij gedacht hadden. Waarom is het dan niet voldoende? In de voorbeelden is een enkel bestand gedeeld met een specifieke partij; De data is niet vrij herbruikbaar; Wij controleren wat ermee gebeurt. We weten welke toepassing wordt gemaakt.

5 3. Nut en noodzaak (1) Nut: In beginsel moet alle openbare overheidsinformatie zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven. Deze openbare overheidsinformatie kan waarde hebben voor partijen buiten de overheid. Als gemeenten kunnen we echter niet bepalen welke waarde dat is. Op basis van overheidsinformatie kunnen nieuwe producten en diensten met uiteenlopende doeleinden worden ontwikkeld. Wij weten niet welke toepassingen, maar wij kunnen er als gemeentelijke overheid voordeel van hebben.

6 3. Nut en noodzaak (2) Noodzaak
Wet hergebruik van overheidsinformatie (2015): sinds 2003 worden er al (o.b.v. Europese richtlijnen) wettelijke stappen gezet om overheidsinformatie open en herbruikbaar te delen. Bijvoorbeeld door aanpassingen in Wob. Op 18 juli 2015 wordt het verplicht voor overheden om: Een verzoek om hergebruik in te willigen (tenzij sprake is van één van de limitatief omschreven uitzonderingen). De keuzevrijheid om hergebruik al dan niet toe te staan, vervalt! Instellingen kunnen niet langer volstaan met het langs elektronische weg beschikbaar stellen van de informatie. We worden verplicht om de informatie in een open en machine-leesbaar formaat aan te bieden en gebruik te maken van open standaarden. Een .pdf op de site zetten, is dus niet meer voldoende!

7 4. Nu de volgende stap Echte open data betekent:
vrijgeven van beschikbare informatie; het digitaal en technisch bruikbaar maken voor andere mensen; niet weten wat er met de data zal worden gedaan; accepteren dat de buitenwereld zal opmerken dat onze data niet altijd volledig en juist is. Wat moet er dan gebeuren? We moeten de ruimte pakken om data open te stellen; Collega’s moeten weten dat het niet erg is, dat hun data misschien niet volledig juist is; We moeten collega’s een duwtje in de rug geven; We moeten laten zien dat we dit willen; Als we iets nieuws gaan doen, zullen er fouten worden gemaakt. Ook dit moeten we incalculeren en accepteren.

8 5. Hoe Wij stellen het volgende voor:
Geonovum helpt ons met een aanpak om eigen data open te zetten. Ook helpen zij ons met de vraag of wij een eigen portal moeten maken of juist een ’overzichtspagina’ van vindbare datasets en toepassingen moeten gaan beheren. Wij begeleiden enkele studenten van TU Delft in een stageopdracht rondom het vinden van datasets, het openstellen van datasets en het organiseren van een Open Datadag. De studenten krijgen de vrijheid om op korte termijn met collega’s 25 herbruikbare datasets open te stellen. Deze datasets worden gepubliceerd (portal of pagina). Tegen de zomer van 2015 willen wij met lokale bedenkers en vragers een dag organiseren om o.a. de bekendheid van open data in Dordrecht te vergroten en de vraag op gang te brengen naar data. We ontwikkelen een werkwijze om vanaf nu structureel data open te stellen voor collega’s en laten het werken.

9 chrisbonis 10 dagen geleden
6. Samen verder…. In het laatste anderhalf jaar hebben we geprobeerd om, tussen andere werkzaamheden door, collega’s mee te krijgen in het open stellen van data. Nu worden we ingehaald door de (wettelijke) tijd. We moeten in juli data herbruikbaar beschikbaar stellen. Iedereen heeft het steeds drukker, dus wij willen niet per collega opnieuw in discussie om te kijken of iemand wel tijd heeft of denkt te kunnen maken. Aan u allen de vraag om de geschetste aanpak van Open Data te steunen en uit te dragen onder uw medewerkers. Geef daarbij aan dat ze er ook tijd en ondersteuning in krijgen! Haak je medewerkers aan! chrisbonis 10 dagen geleden @GemDordrecht hallo, gisteren een bon gekregen vanwege onbetaald parkeren terwijl ik me gewoon had aangemeld via mijn pasje... Wat nu? QueenM_27 21 dagen geleden @Politie_Dordt we worden helemaal gek van het asociaal parkeren van auto’s bij ons in de


Download ppt "Dordrecht Open Data Nu écht aan de slag! Dordrecht, maart 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google