De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienstenrichtlijn toepassen a single digital gateway to.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienstenrichtlijn toepassen a single digital gateway to."— Transcript van de presentatie:

1 Dienstenrichtlijn toepassen a single digital gateway to

2 Dienstenrichtlijn toepassen Gedeputeerde Bert Pauli: “Als je koploper wil zijn op het gebied van kennis en innovatie, moet je ook dit soort zaken goed geregeld hebben.” –http://www.youtube.com/watch?v=G-2mlGZfmMohttp://www.youtube.com/watch?v=G-2mlGZfmMo

3 Brabantse pilot Elektronische Dienstenrichtlijn Wel behandelen: 1.waarom?: de voordelen 2.met wie: kennis delen en promotie gebruik, persoonlijke aanpak met collega’s en ondernemers 3.Samenwerkende Catalogi: vult u wel correct? 4.verplichte reply berichtenbox: hoe borgen? 5.gebruik ? 6.de resultaten Niet behandelen: –LSP, ja-maars [eHerkenning, de 3D, software leveranciers], dig. handtekening, cross-border gebruik https://www.youtube.com/watch?v=tukMB1Djos8

4 Aanleiding pilot Doel Dienstenwet = adm.vereenvoudigen procedures en formaliteiten. Elektronisch systeem is noodzakelijke voorwaarde voor adm.vereenv. Uitnodiging PID: test elektr. voorzieningen. Provincie = contact met ondernemers, instellingen, mede-overheden De verplichtingen uit de Dienstenwet: -> screening/notificatie/opname Reikwijdtebesluit Dienstenwet -> nieuwe vergunningen: `lage hobbel’, eindig, LSP -> adm. samenwerken cross-border: IMI -> SC product beschrijven met optie berichtenbox: art. 8 jo 14 lid 1, sub c. Dw -> verplichte reply berichtenbox: art. 12, lid 5,6 jo art.14 lid 1, sub b. Dw

5 1. de voordelen A. Informatie via Ondernemersplein: alle informatie toegankelijk op 1 plek en daar procedure afronden B. Transactie, bijstand via Berichtenbox: –wettelijk gefundeerde aflevergarantie –informatieveiligheid –snelheid –kostenbesparingen –handig –toekomstvast

6 2. met wie? –PS Noord-Brabant: Ec. programma Brabant, Regiepunt regeldruk en dienstverlening, I-visie en Nota vergunningenbeleid –Ambassadeursbedrijven –Ver. Brabantse Gemeenten –RVO en GebruikersGroep Antwoordvoorbedrijven –Bij12 en IPO-vakberaad Europees recht –Europa decentraal en Infomil

7 3. Samenwerkende Catalogi: vult u wel correct? Informatiefunctie artt. 7-9 Dw, MVT pag. 37: Verplichting productbeschrijvingen en e-formulieren duidelijk, ondubbelzinnig en gemakkelijk toegankelijk (Google vindbaar) te houden via Samenwerkende Catalogi en Decentrale regelgeving online. Praktijk: 1. minder produkten in ‘feed’ via SC dan aanwezig op website bevoegde instantie, of dan vermeld in Reikwijdtebesluit Dienstenwet 2. Dw-produkten (Reikwijdtebesluit Dw) geen informatie, optie berichtenbox en invulveld berichtenbox naam in eFormulier 3. slechte naleving SC redactie instructies 4. prioriteit bij vormgeving website, “toptaken”, “webrichtlijnen”

8 4. verplichte reply berichtenbox: hoe borgen? –Sleutelbewaarders rol (berichten lezen en plaatsen) KCC –Werkprocesbeschrijving, archivering: zie dossier DRL, Europa decentraal –Ingang Eformulier met berichtenbox optie –Communicatie medewerkers –Monitor, opvolging –correcte bekendmaking- –Goed geinformeerde, standvastige aanvragers –OLO-berichtenbox (behandelmodule), zie Infomil.nl –Digikoppeling berichtenbox-DMS

9 5. Gebruik –Is niet veilig, bewustzijn gering bij overheid en bedrijf (‘gemak dient de mens’) –Geen landelijke normering, jurisprudentie volgt feitelijke acceptatie –Forum Standaardisatie BZK raadt af voor officiële overheidscommunicatie –Belastingdienst en de Rechtspraak verbieden, art. 2:15 Awb besluiten –Berichtenbox goed alternatief: beveiligde –Telefonisch, persoonlijk contact blijft - daarna berichtenbox

10 6. resultaten 2012 ‘Basis op orde’ : - Brabantsite -PPDC en aanvraagformulieren - reply- proces berichtenverkeer en DMS Corsa - sleutelbewaarder centraal bij KCC Brabantloket - communicatie medewerkers GS besluit I verbreding Dw, art.2:15 Awb (PB 240/12) Alle vergunningen promotie ondernemers: brieven, (social)media, ambassadeursbedrijf, filmpje kennis delen GebruikersGroep AVB, seminars

11 6. resultaten 2013 GS besluit II verbreding Dw, art. 2:15 Awb (PB 63-13) Alle subsidies Mystery aanvraag berichtenbox onderzoek Brabantse gemeenten (PBLQ, 2013): –54 % geen reactie –31 % antwoord, juridisch correcte toepassing Dw

12 6. resultaten 2014 Brabantse 66 gemeenten inmiddels weer actief, aansluiting 3 omgevingsdiensten GS besluit III verbreding Dw, art. 2:15 Awb, PB 80/14 Alle interbestuurlijke communicatie: –overdracht archief vergunningen Wabo –inzending 37 gemeentebegrotingen –reactie bestemmingsplannen, 1 mei a.s. –afschriften vergunningen en advisering gemeenten door RUD’s

13 Doorkijk 2015 en verder Promotie gebruik: EU-conferentie PSC’s met VW Telecom, bijeenkomst met Bouwend NL en Bond Ned. Architecten gebruiker-ondernemer onderzoek (Massaal digitaal) met Bol.com, EZ, BZK provincie als aanvrager van vergunningen gebruikt haar box implementatie functies gedifferentiëerde authenticatie en zoeken nieuwe Prov.Staten: iVisie en Nota vergunningenbeleid – ondernemingsdossier, berichtenbox en omgevingsdiensten Méer smart E-formulieren, digi-koppeling met DMS Corsa en met Handelsregister

14 Welke wensen hebben wij nog? –Sam. Catalogi: Autoriteit monitoring & opvolging (Besluit art. 10 Dw, Nerpe?) –1 verplichte ICT standaard: compatibiliteit berichtenbox bij overheids transactiesysteem –Wet e-overheid, generiek recht berichtenbox op verzoek van bedrijf: snel implementeren –Bestuursakkoord organisatiebreed gebruik ‘achter de meterkast’ bij overheden (en bedrijven) –witboek PSC, 3.0: 1 Europese Sam.Catalogi voor diensten én goederenwww.EU-GO.eu –rijksbrede norm voor omgang met verkeer (vgl. Stct )

15 Wat wil ik u meegeven? elektronische overheid: kwaliteit gegevensverwerking SC is cruciaal, vereist sturing+budget elektronisch verkeer, gegevenshuishouding en werkprocessen: –project met bestuurlijke trekker is noodzakelijk –introductie: nieuwe risico’s vallen mee –alleen promotie bevordert gebruik en efficiencywinsten –iedereen ambassadeur: persoonlijke benadering ondernemer –nieuwe wetgeving e-overheid en beleidsreacties nodig –rolverdeling ICT, Jurist, Webredactie vastleggen juridische dimensie: –nieuwe rechtsvragen, toeneming complexiteit –Europese dimensie –bewustwording, kennis, belang goede procedures

16 Hartelijk dank voor uw aandacht Vragen?? meer info bij: Paul Hogenhuis Berichtenbox naam: provincie-noord- brabant Tel: l pnb l


Download ppt "Dienstenrichtlijn toepassen a single digital gateway to."

Verwante presentaties


Ads door Google