De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienstenrichtlijn toepassen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienstenrichtlijn toepassen"— Transcript van de presentatie:

1 Dienstenrichtlijn toepassen
a single digital gateway to

2 Dienstenrichtlijn toepassen
Gedeputeerde Bert Pauli: “Als je koploper wil zijn op het gebied van kennis en innovatie, moet je ook dit soort zaken goed geregeld hebben.” Hiermee illustreer ik: de bestuurlijke betrokkenheid (essentieel om de kikkers in de kruiwagen te krijgen), een klantreis (hoe digitaal informeren en aanvragen) en de klantervaring (snelheid en gemak).

3 Brabantse pilot Elektronische Dienstenrichtlijn
Wel behandelen: waarom?: de voordelen met wie: kennis delen en promotie gebruik, persoonlijke aanpak met collega’s en ondernemers Samenwerkende Catalogi: vult u wel correct? verplichte reply berichtenbox: hoe borgen? gebruik ? de resultaten Niet behandelen: LSP, ja-maars [eHerkenning, de 3D, software leveranciers], dig. handtekening, cross-border gebruik https://www.youtube.com/watch?v=tukMB1Djos8

4 Aanleiding pilot Doel Dienstenwet = adm.vereenvoudigen procedures en formaliteiten. Elektronisch systeem is noodzakelijke voorwaarde voor adm.vereenv. Uitnodiging PID: test elektr. voorzieningen. Provincie = contact met ondernemers, instellingen, mede-overheden De verplichtingen uit de Dienstenwet: -> screening/notificatie/opname Reikwijdtebesluit Dienstenwet -> nieuwe vergunningen: `lage hobbel’, eindig, LSP -> adm. samenwerken cross-border: IMI -> SC product beschrijven met optie berichtenbox: art. 8 jo 14 lid 1, sub c. Dw -> verplichte reply berichtenbox: art. 12, lid 5,6 jo art.14 lid 1, sub b. Dw Dienstenrichtlijn, art. 8 en de Dienstenwet zijn een uitzondering op het beginsel van nevenschikking: een bestuursorgaan heeft niet meer de keuze, het moet de elktronische weg openstellen. De keuze is aan de ondernemer of hij de conventionele papieren weg wenst te gebruiken.

5 1. de voordelen A. Informatie via Ondernemersplein: alle informatie toegankelijk op 1 plek en daar procedure afronden B. Transactie, bijstand via Berichtenbox: wettelijk gefundeerde aflevergarantie informatieveiligheid snelheid kostenbesparingen handig toekomstvast Plein: sneller zoeken, alles op 1 plek Box= transactie en bijstand, beperkt tot 6 voordelen juridisch: wettelijke aflevergarantie, bewijs (feitelijk archief), verplichte reply informatieveiligheid: encriptie, beveiligde snelheid: werkweek sneller dan post kostenbesparingen: ca. €460 mio 15 jaar handig: vaste adres gegevens, alle overheden aangesloten toekomstvast: standaard tool e-overheid bedrijven: ondernemersplein, ondernemingsdossier, NHR, OLO-berichtenbox (GTV KING en Bij12)

6 2. met wie? PS Noord-Brabant: Ec. programma Brabant, Regiepunt regeldruk en dienstverlening, I-visie en Nota vergunningenbeleid Ambassadeursbedrijven Ver. Brabantse Gemeenten RVO en GebruikersGroep Antwoordvoorbedrijven Bij12 en IPO-vakberaad Europees recht Europa decentraal en Infomil PS: Ec. programma Brabant, Regiegroep deregulering, I-visie en Nota vergunningenbeleid Adviesbureau’s bodemsanering, branches BouwendNederland, Platform K+leidingen

7 3. Samenwerkende Catalogi: vult u wel correct?
Informatiefunctie artt. 7-9 Dw, MVT pag. 37: Verplichting productbeschrijvingen en e-formulieren duidelijk, ondubbelzinnig en gemakkelijk toegankelijk (Google vindbaar) te houden via Samenwerkende Catalogi en Decentrale regelgeving online. Praktijk: 1. minder produkten in ‘feed’ via SC dan aanwezig op website bevoegde instantie, of dan vermeld in Reikwijdtebesluit Dienstenwet 2. Dw-produkten (Reikwijdtebesluit Dw) geen informatie, optie berichtenbox en invulveld berichtenbox naam in eFormulier 3. slechte naleving SC redactie instructies 4. prioriteit bij vormgeving website, “toptaken”, “webrichtlijnen”

8 4. verplichte reply berichtenbox: hoe borgen?
Sleutelbewaarders rol (berichten lezen en plaatsen) KCC Werkprocesbeschrijving, archivering: zie dossier DRL, Europa decentraal Ingang Eformulier met berichtenbox optie Communicatie medewerkers Monitor, opvolging –correcte bekendmaking- Goed geinformeerde, standvastige aanvragers OLO-berichtenbox (behandelmodule), zie Infomil.nl Digikoppeling berichtenbox-DMS

9 5. Gebruik Is niet veilig, bewustzijn gering bij overheid en bedrijf (‘gemak dient de mens’) Geen landelijke normering, jurisprudentie volgt feitelijke acceptatie Forum Standaardisatie BZK raadt af voor officiële overheidscommunicatie Belastingdienst en de Rechtspraak verbieden, art. 2:15 Awb besluiten Berichtenbox goed alternatief: beveiligde Telefonisch, persoonlijk contact blijft - daarna berichtenbox

10 6. resultaten 2012 ‘Basis op orde’ :
Brabantsite -PPDC en aanvraagformulieren reply- proces berichtenverkeer en DMS Corsa sleutelbewaarder centraal bij KCC Brabantloket communicatie medewerkers GS besluit I verbreding Dw, art.2:15 Awb (PB 240/12) Alle vergunningen promotie ondernemers: brieven, (social)media, ambassadeursbedrijf, filmpje kennis delen GebruikersGroep AVB, seminars Met PS is afgesproken om tenminste 10% van de cases van inkomende aanvragen tegen het einde van de bestuursperiode via de berichtenbox afgewikkeld te hebben.

11 6. resultaten 2013 GS besluit II verbreding Dw, art. 2:15 Awb (PB 63-13) Alle subsidies Mystery aanvraag berichtenbox onderzoek Brabantse gemeenten (PBLQ, 2013): 54 % geen reactie 31 % antwoord, juridisch correcte toepassing Dw Voor veel gemeenten was dit de eerste keer dat zij iets ontvingen in de box, inloggegevens waren kwijtgeraakt. Hier hebben wij mee geholpen om iedereen samen met Helpdesk Antwoordvoorbedrijven weer een actief beheerd account in de berichtenbox te bezorgen.

12 6. resultaten 2014 Brabantse 66 gemeenten inmiddels weer actief,
aansluiting 3 omgevingsdiensten GS besluit III verbreding Dw, art. 2:15 Awb, PB 80/14 Alle interbestuurlijke communicatie: overdracht archief vergunningen Wabo inzending 37 gemeentebegrotingen reactie bestemmingsplannen, 1 mei a.s. afschriften vergunningen en advisering gemeenten door RUD’s

13 Doorkijk 2015 en verder Promotie gebruik: EU-conferentie PSC’s met VW Telecom, bijeenkomst met Bouwend NL en Bond Ned. Architecten gebruiker-ondernemer onderzoek (Massaal digitaal) met Bol.com, EZ, BZK provincie als aanvrager van vergunningen gebruikt haar box implementatie functies gedifferentiëerde authenticatie en zoeken nieuwe Prov.Staten: iVisie en Nota vergunningenbeleid – ondernemingsdossier, berichtenbox en omgevingsdiensten Méer smart E-formulieren, digi-koppeling met DMS Corsa en met Handelsregister

14 Welke wensen hebben wij nog?
Sam. Catalogi: Autoriteit monitoring & opvolging (Besluit art. 10 Dw, Nerpe?) 1 verplichte ICT standaard: compatibiliteit berichtenbox bij overheids transactiesysteem Wet e-overheid, generiek recht berichtenbox op verzoek van bedrijf: snel implementeren Bestuursakkoord organisatiebreed gebruik ‘achter de meterkast’ bij overheden (en bedrijven) witboek PSC, 3.0: 1 Europese Sam.Catalogi voor diensten én goederen rijksbrede norm voor omgang met verkeer (vgl. Stct ) (Besluit fiscaal bestuursrecht) De Belastingdienst stelt externe en fax niet open voor het zenden van formele berichten zoals aanvragen, aangiften, (pro-forma) bezwaarschriften, (pro-forma) verzoeken en ingebrekestellingen. De Belastingdienst zal externe en fax met dergelijke formele berichten weigeren en niet inhoudelijk in behandeling nemen. Tegen een weigering is geen formeel bezwaar mogelijk. Wel geeft de Belastingdienst de afzender conform artikel 4:5, lid 1, onderdeel b, of artikel 6:6, onderdeel b, van de Awb de mogelijkheid het vormverzuim te herstellen door het bericht binnen een door de inspecteur gestelde termijn via een ander, wel opengesteld, kanaal aan te leveren.

15 Wat wil ik u meegeven? elektronische overheid: kwaliteit gegevensverwerking SC is cruciaal, vereist sturing+budget elektronisch verkeer, gegevenshuishouding en werkprocessen: project met bestuurlijke trekker is noodzakelijk introductie: nieuwe risico’s vallen mee alleen promotie bevordert gebruik en efficiencywinsten iedereen ambassadeur: persoonlijke benadering ondernemer nieuwe wetgeving e-overheid en beleidsreacties nodig rolverdeling ICT, Jurist, Webredactie vastleggen juridische dimensie: nieuwe rechtsvragen, toeneming complexiteit Europese dimensie bewustwording, kennis, belang goede procedures

16 Hartelijk dank voor uw aandacht
Vragen?? meer info bij: Paul Hogenhuis Berichtenbox naam: provincie-noord-brabant Tel:


Download ppt "Dienstenrichtlijn toepassen"

Verwante presentaties


Ads door Google