De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienstenrichtlijn toepassen a single digital gateway to.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienstenrichtlijn toepassen a single digital gateway to."— Transcript van de presentatie:

1 Dienstenrichtlijn toepassen a single digital gateway to

2 Dienstenrichtlijn toepassen Gedeputeerde Bert Pauli: “Als je koploper wil zijn op het gebied van kennis en innovatie, moet je ook dit soort zaken goed geregeld hebben.” –http://www.youtube.com/watch?v=G-2mlGZfmMohttp://www.youtube.com/watch?v=G-2mlGZfmMo

3 Brabantse pilot Elektronische Dienstenrichtlijn Wel behandelen: 1.waarom?: de voordelen 2.met wie: kennis delen en promotie gebruik, persoonlijke aanpak met collega’s en ondernemers 3.Samenwerkende Catalogi: vult u wel correct? 4.verplichte reply berichtenbox: hoe borgen? 5.gebruik e-mail? 6.de resultaten 2011-2014 Niet behandelen: –LSP, ja-maars [eHerkenning, de 3D, software leveranciers], dig. handtekening, cross-border gebruik https://www.youtube.com/watch?v=tukMB1Djos8

4 Aanleiding pilot Doel Dienstenwet = adm.vereenvoudigen procedures en formaliteiten. Elektronisch systeem is noodzakelijke voorwaarde voor adm.vereenv. Uitnodiging PID: test elektr. voorzieningen. Provincie = contact met ondernemers, instellingen, mede-overheden De verplichtingen uit de Dienstenwet: -> screening/notificatie/opname Reikwijdtebesluit Dienstenwet -> nieuwe vergunningen: `lage hobbel’, eindig, LSP -> adm. samenwerken cross-border: IMI -> SC product beschrijven met optie berichtenbox: art. 8 jo 14 lid 1, sub c. Dw -> verplichte reply berichtenbox: art. 12, lid 5,6 jo art.14 lid 1, sub b. Dw

5 1. de voordelen A. Informatie via Ondernemersplein: alle informatie toegankelijk op 1 plek en daar procedure afronden B. Transactie, bijstand via Berichtenbox: –wettelijk gefundeerde aflevergarantie –informatieveiligheid –snelheid –kostenbesparingen –handig –toekomstvast

6 2. met wie? –PS Noord-Brabant: Ec. programma Brabant, Regiepunt regeldruk en dienstverlening, I-visie en Nota vergunningenbeleid –Ambassadeursbedrijven –Ver. Brabantse Gemeenten –RVO en GebruikersGroep Antwoordvoorbedrijven –Bij12 en IPO-vakberaad Europees recht –Europa decentraal en Infomil

7 3. Samenwerkende Catalogi: vult u wel correct? Informatiefunctie artt. 7-9 Dw, MVT pag. 37: Verplichting productbeschrijvingen en e-formulieren duidelijk, ondubbelzinnig en gemakkelijk toegankelijk (Google vindbaar) te houden via Samenwerkende Catalogi en Decentrale regelgeving online. Praktijk: 1. minder produkten in ‘feed’ via SC dan aanwezig op website bevoegde instantie, of dan vermeld in Reikwijdtebesluit Dienstenwet 2. Dw-produkten (Reikwijdtebesluit Dw) geen informatie, optie berichtenbox en invulveld berichtenbox naam in eFormulier 3. slechte naleving SC redactie instructies 4. prioriteit bij vormgeving website, “toptaken”, “webrichtlijnen”

8 4. verplichte reply berichtenbox: hoe borgen? –Sleutelbewaarders rol (berichten lezen en plaatsen) KCC –Werkprocesbeschrijving, archivering: zie dossier DRL, Europa decentraal –Ingang Eformulier met berichtenbox optie –Communicatie medewerkers –Monitor, opvolging –correcte bekendmaking- –Goed geinformeerde, standvastige aanvragers –OLO-berichtenbox (behandelmodule), zie Infomil.nl –Digikoppeling berichtenbox-DMS

9 5. Gebruik e-mail –Is niet veilig, bewustzijn gering bij overheid en bedrijf (‘gemak dient de mens’) –Geen landelijke normering, jurisprudentie volgt feitelijke acceptatie e-mail –Forum Standaardisatie BZK raadt af voor officiële overheidscommunicatie –Belastingdienst en de Rechtspraak verbieden, art. 2:15 Awb besluiten –Berichtenbox goed alternatief: beveiligde e-mail –Telefonisch, persoonlijk contact blijft - daarna berichtenbox

10 6. resultaten 2012 ‘Basis op orde’ : - Brabantsite -PPDC en aanvraagformulieren - reply- proces berichtenverkeer en DMS Corsa - sleutelbewaarder centraal bij KCC Brabantloket - communicatie medewerkers GS besluit I verbreding Dw, art.2:15 Awb (PB 240/12) Alle vergunningen promotie ondernemers: brieven, (social)media, ambassadeursbedrijf, filmpje kennis delen GebruikersGroep AVB, seminars

11 6. resultaten 2013 GS besluit II verbreding Dw, art. 2:15 Awb (PB 63-13) Alle subsidies Mystery aanvraag berichtenbox onderzoek Brabantse gemeenten (PBLQ, 2013): –54 % geen reactie –31 % antwoord, juridisch correcte toepassing Dw

12 6. resultaten 2014 Brabantse 66 gemeenten inmiddels weer actief, aansluiting 3 omgevingsdiensten GS besluit III verbreding Dw, art. 2:15 Awb, PB 80/14 Alle interbestuurlijke communicatie: –overdracht archief vergunningen Wabo –inzending 37 gemeentebegrotingen –reactie bestemmingsplannen, 1 mei a.s. –afschriften vergunningen en advisering gemeenten door RUD’s

13 Doorkijk 2015 en verder Promotie gebruik: EU-conferentie PSC’s met VW Telecom, bijeenkomst met Bouwend NL en Bond Ned. Architecten gebruiker-ondernemer onderzoek (Massaal digitaal) met Bol.com, EZ, BZK provincie als aanvrager van vergunningen gebruikt haar box implementatie functies gedifferentiëerde authenticatie en zoeken nieuwe Prov.Staten: iVisie en Nota vergunningenbeleid – ondernemingsdossier, berichtenbox en omgevingsdiensten Méer smart E-formulieren, digi-koppeling met DMS Corsa en met Handelsregister

14 Welke wensen hebben wij nog? –Sam. Catalogi: Autoriteit monitoring & opvolging (Besluit art. 10 Dw, Nerpe?) –1 verplichte ICT standaard: compatibiliteit berichtenbox bij overheids transactiesysteem –Wet e-overheid, generiek recht berichtenbox op verzoek van bedrijf: snel implementeren –Bestuursakkoord organisatiebreed gebruik ‘achter de meterkast’ bij overheden (en bedrijven) –witboek PSC, www.EU-GO.eu 3.0: 1 Europese Sam.Catalogi voor diensten én goederenwww.EU-GO.eu –rijksbrede norm voor omgang met e-mailverkeer (vgl. Stct. 2015- 959)

15 Wat wil ik u meegeven? elektronische overheid: kwaliteit gegevensverwerking SC is cruciaal, vereist sturing+budget elektronisch verkeer, gegevenshuishouding en werkprocessen: –project met bestuurlijke trekker is noodzakelijk –introductie: nieuwe risico’s vallen mee –alleen promotie bevordert gebruik en efficiencywinsten –iedereen ambassadeur: persoonlijke benadering ondernemer –nieuwe wetgeving e-overheid en beleidsreacties nodig –rolverdeling ICT, Jurist, Webredactie vastleggen juridische dimensie: –nieuwe rechtsvragen, toeneming complexiteit –Europese dimensie –bewustwording, kennis, belang goede procedures

16 Hartelijk dank voor uw aandacht Vragen?? meer info bij: Paul Hogenhuis Berichtenbox naam: provincie-noord- brabant Tel: +31736808087 Email: phogenhuis@brabant.n l Twitter:@Phogenhuis_ pnb phogenhuis@brabant.n l


Download ppt "Dienstenrichtlijn toepassen a single digital gateway to."

Verwante presentaties


Ads door Google