De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1: de 15e en 16e eeuw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1: de 15e en 16e eeuw"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1: de 15e en 16e eeuw

2 15e eeuw Vlaanderen en Brabant rijkst en machtigst en de Hanze ook
Hanze is samenwerkingsverband van meerdere handelaren en steden tijdens de middeleeuwen. Door samenwerking handel verbeteren. Vanaf twaalfde eeuw Hanze bij Noord- en Oostzee.

3

4 Vooral handel in zout, granen, vis, hout, wijn, bier, dierenhuiden en linnen.
Vervoer vooral over zee en over rivieren met koggeschepen van 15 tot 30 meter lang.

5 De Hanzesteden bouwden
stadsmuren mooie koopmanshuizen opslagplaatsen andere gebouwen die nodig waren voor de handel

6 Zutphen, Zwolle, Deventer, Tiel, Kampen

7 Holland komt in de 14e eeuw op, burgerij krijgt meer macht
15e eeuw opkomst Bourgondische rijk

8

9 Begin centralisatie, meer macht naar vorsten
Begin Europese expansie en de reformatie De reformatie (ook wel hervorming genoemd) is een godsdienstige beweging in de 16e eeuw onder leiding van Maarten Luther (Duitsland), Huldrych Zwingli (Zwitserland) en Johannes Calvijn (Frankrijk).

10 Bedoeld om de katholieke Kerk van binnenuit te hervormen,
Dit mislukte. Vormden de Kerk der Reformatie, of de Gereformeerde Kerk. De RK wees de Ref af en bestreed deze. Kreeg steun van RK vorsten als Karel V.

11 De aanhang van de Ref groeide snel, onder meer dankzij de boekdrukkunst; ook voedde de reformatie de politieke tegenstellingen tussen Europese vorsten en edelen, met als gevolg verschillende godsdienstoorlogen en opstanden. Kleine vorsten wilden wel prot worden. want meer macht (geen bisschop, geen paus)!!!

12 In 14e en 15e eeuw ziet het er niet naar uit dat Holland een natie van betekenis gaat worden.
veel veengrond ontgonnen, maar daardoor erg nat steden en handel waren erg afhankelijk van andere landen

13 Vanaf 1548 Rep onderdeel Bourg. Rijk
Conflict met Filips 2 vanaf 1560 over Belastingdruk centralisatiepol en vervolging v d prot.

14 80 jarige oorlog Ook wel De Opstand genoemd. Met het Twaalfjarig Bestand in de jaren Deze oorlog begon als opstand van een van de rijkste gebieden van Europa tegen het machtigste rijk in Europa, het Spaanse Rijk onder Filips II.

15 Redenen (wat chiquer):
religieuze, bestuursrechtelijke en fiscale

16 Eerst samen tegen Filips.
Tijdens de oorlog ontstond in 1581 de noordelijke Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waar het calvinisme de toon aangaf. In 1585 bezegelde de val van Antwerpen de scheiding van noord en zuid.

17 De eerste twintig jaar van de oorlog was de situatie voor de opstandelingen vrijwel steeds somber of wanhopig, maar rond 1590 keerde het tij van de oorlog definitief ten gunste van de Republiek.

18 Beleg van Alkmaar van 23 augustus tot 8 oktober 1573


Download ppt "Hoofdstuk 1: de 15e en 16e eeuw"

Verwante presentaties


Ads door Google