De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7.3: Trampolinebed of hangmat?

Verwante presentaties


Presentatie over: "7.3: Trampolinebed of hangmat?"— Transcript van de presentatie:

1 7.3: Trampolinebed of hangmat?
Actualiteiten 5 minuten Bespreken oplossingen armoede HC Opdracht 5 min Begin: Absenten. Wat gaan we doen deze les. Leg titel goed uit! 25 intro + HC 30: Opdracht 10: HW + nakijken

2 Waarom arme mensen domme dingen doen
Jullie oplossingen: Leraren betere opleiding geven i.v.m. omgaan met kinderen. Armen verplichten naar voorlichting te gaan zodat ze gebruik maken van hun rechten Armen het land uit Als ze zichzelf niet willen verbeteren korten op uitkering Zorgen voor serieuze sollicitaties door toezicht. Maatschappelijk werkers om mensen met geldproblemen te helpen Arme mensen moeten hulp krijgen met uit de put komen voor een beperkte tijd, daarna moeten ze het zelf uitzoeken omdat ze dan zelf kunnen beslissen. Armen issoleren. Bandbreedte verbreden door maatschappelijk werkers die steun geven

3 Het dilemma van de verzorgingsstaat Links ------------------------------------ Rechts
Sociale gelijkheid en solidariteit Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid

4 Verschillende visies op de economische orde
Planeconomie: communisme, bedrijven zijn van iedereen, overheid bepaalt hoeveel er geproduceerd wordt en tegen welke prijs Vrijemarkteconomie: kapitalisme, bedrijven in handen van privépersonen, concurrentie tussen bedrijven, vraag en aanbod bepaalt de prijs Verzorgingsstaat: gemengde economie, zoeken naar de juiste balans tussen uitgebreid of beperkt

5 Drie politieke visies op de verzorgingsstaat
Linkse partijen: brede verzorgingsstaat Grote rol voor de overheid, welvaart delen, iedereen kans zich te ontwikkelen Midden partijen: verzorgingsmaatschappij Overheid en maatschappelijke groepen zorgen samen voor kwetsbare mensen, cao onderhandelingen Rechtse partijen: waarborgstaat Overheid garandeert alleen sociaal minimum voor mensen die niet kunnen werken

6 Opdracht: in tweetallen
Schrijf in totaal 7 standpunten van links en 7 standpunten van rechts over inkomenspolitiek, sociale zekerheid en marktwerking op. (blz 84-85) Je moet één standpunt kiezen en die uitgebreid uitleggen op één van de volgende manieren (jij mag kiezen): Maak een tekening (of een strip) waarin de voor en nadelen van het standpunt duidelijk worden Schrijf vier voordelen en vier nadelen van het standpunt op Schrijf een betoog van minimaal 10 zinnen waarom je het eens bent met dit standpunt Lever je opdracht in Inkomenspolitiek: Links : nivelering, geen verschil hoofd en hand arbeid, tegen grote inkomensongelijkheid, SP Midden: zelf verantwoordelijk voor eigen inkomen, loon bepaald door afspraken in cao tussen werkgevers en werknemers, CDA Rechts: Overheid zo klein mogelijk en weinig belasting, Mensen verdienen door hun talent op een eerlijke manier geld, Inkomensverschillen prikkelen mensen om optimaal te presteren, denivelering. Armoedeval voorkomen Stelsel sociale zekerheid: Rechts: bestaansminimum garanderen, doodknuffelen is niet sociaal, burgers zijn geemancipeerd genoeg om zichzelf te verzekeren, minimum loon naar beneden en ontslagrecht versoepelen, uitkeringen dalen, als je in de bijstand zit moet je werk altijd accepteren, cao niet belangrijk vrijheid bedrijven voorop. Links: Arbeidsongeschikten recht op hoge en langdurige uitkering, koppeling tussen lonen en uitkeringen, zware ontslagregels, gesubsideerde banen voor laaggeschoolde mensen, passende arbeid als je werkeloos raakt, dure verzorgingsstaat om criminaliteit te voorkomen Midden: goed zorgen voor mensen in de bijstand, vooral werkgevers en werknemers zelf sociale verzekerigen laten regelen, kleinschaligheid om solidariteit te bevorderen, op alle links rechts dingen goede balans zoeken.


Download ppt "7.3: Trampolinebed of hangmat?"

Verwante presentaties


Ads door Google