De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitkomsten, impact en Perspectieven DECENTRALISATIE PROGRAMMA IDB-PROJECT: DECENTRALISATIE AND LOCAL GOVERNEMT STRENGTHENING PROGRAM Binnen het Ministerie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitkomsten, impact en Perspectieven DECENTRALISATIE PROGRAMMA IDB-PROJECT: DECENTRALISATIE AND LOCAL GOVERNEMT STRENGTHENING PROGRAM Binnen het Ministerie."— Transcript van de presentatie:

1 Uitkomsten, impact en Perspectieven DECENTRALISATIE PROGRAMMA IDB-PROJECT: DECENTRALISATIE AND LOCAL GOVERNEMT STRENGTHENING PROGRAM Binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling Gepresenteerd door Mr. Bas Ahmadali Institute “Local Government & Strategic Public Management” op aanvraag van het Jeugd Parlement ondersteund door de Minister van Regionale Ontwikkeling Mr. Stanley Betterson Mr. Basharat Ahmadali Institute Local Governement & Strategic Public Management 28-03-2015

2 Decentralisatie is een andere vorm van bestuursvoering Benutten van de mogelijkheid om de centrale overheid op een nieuwe manier te organiseren in relatie tot de gemeenschap door successievelijk de uitgangspunten van het traditioneel centralisme aan te passen c.q. te hervormen. Het Moet en Moest Anders Beëdiging DCs ter plekke t.o. van het volk ter versterking van het Bestuursgezag Speech van President Bouterse van 19 januari 2011 te Onverwacht was een Handvat Het moet ANDERS door decentralisatie! -In afwijking DC in het district beëdigd en niet in het Paleis -bestuursbevoegdheden naar de plaatselijke bevolking zegt de Grondwet -bevolking moet zelfstandig beslissen over hun leefomstandigheden -niet wachten op vele districtszaken vanuit “het verre” Paramaribo. -de ontwikkeling moet sneller; geen onnodige stagnatie en irritatie decentralisatie in een veel hoger tempo gaan doorvoeren. -Intussen zijn wel we zover: Alle 10 districten gedecentraliseerd en versterkt Mr. Basharat Ahmadali Institute Local Governement & Strategic Public Management 28-03-2015

3 Datum goedkeuring IDB-Board of Directors 10-12-2008 / RR-3357 Datum Start contractondertekening met de IDB 20 maart 2009 Uitvoerend MinisterieMinisterie van Regionale Ontwikkeling Co-MinisterieMinisterie van financiën De klanten, tevens de beheerder en bewaker van de resultaten Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en de 10 districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne, Paramaribo. Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo Geleend bedragUS$ 13.500.000,= Counterpart bedragUS$ 1.500.000,= Datum expiratie20 maart 2014 General Extension20-03-2014 / 20-09-2014 Special Extension20-09-2014 / 20-12-2014 Gerealiseerde begroting95% van IDB middelen en 76 % van de Counterpart middelen PROJECT INFORMATIE

4 Economic Performance DLGP-II DLGP-Project Implementation Unit4 2013, 09-01 Direct Costs 85.6% Disbursed: 58% Actual Cost: 68% En de economische performance van DLGP-II?

5 Wat was het Probleem (Uitdaging) Wat was de uitdaging :  “Elke dag, dat je niet decentraliseert, handel je i.s.m. de GW”, zei Jules Wijdenbosch (1997)  Zonder decentralisatie van Bestuur en Regelgeving “geen ontwikkeling” Wat waren de strategische doelen:  Bestuursdienst/Lokaal bestuur in ere herstellen, institutioneel versterken, decentralisatie van bestuur en regelgeving volgens GW en WRO operationeel maken met capaciteit om samen met de burgers plannen en projecten naar eigen keuzes en prioriteiten voorbereiden en met eigen middelen uitvoeren. 5b.ahmadali@decentralisatie.org aug 2014

6 Mission Impossible or a Challenge

7

8 8 Overall Project Management

9 Wat waren de doelen? (Opdracht) Gefaseerd (GLGP-I 2003-2009> 5 distr. and DLGP II 2009-2014> 5 distr.) 1. Wettelijke / Bestuurlijke Hervormingen m.b.t. de financiele decentralisatie 2. Capaciteitsversterking van de districten; (i) Administratie & Planning, Begroting en zelfst.Financieel Beheer (ii) Genereren van eigen inkomsten (iiibevolkingsparticipatie (ivCivieltechnische werken 3. Versterking van (i) het Ministerie van R.O. (nieuw onderdirectoraat D&D) (ii) Bepaalde diensten van het Ministerie van Financien, w.o. de Huurwaarde belastingen, vermakelijkheidsbelasting 4 Voorbereiden van: (a) Capital Investment Program voor de 1ste groep van 5 gedecentraliseerde districten en uitvoeren tijdens DLGP-II (bestrating, ontwatering, openbare markten en vuilophaal en -verwerking) (b) a Longe termijn Strategisch rn Districten Ontwikkelingsprogramma (DSOP) voor elk van de 10 districts, voor uitvoering tijdens DLGP-III 9b.ahmadali@decentralisatie.org aug 2014

10 Wat is bereikt? Doelen, resultaten en uitkomsten 1.Financiele decentralisatie van alle 10 districten, gebaseerd op de Interimregeling Financiele Decentralisatie 2003uitgevoerd en gecertificeerd (Level 1) 2.Capaciteit opgebouwd in alle 10 Districten en gecertificerd (Level 2) 3.Capital investment projecten gerealiseerd (US$ 9.8 million) in 5 districten 4.Capital proef projecten in 5 districts voor US$ 1.5 million) gerealiseerd b.ahmadali@decentralisatie.org aug 201410

11 Overige Resultaten Uitkomst 3: Wettelijke grondslag voor Fiscale Decentralisatie Ontwerp-definitief Wettelijk Kader aangeboden aan de Regering (2008) Uikomst 4: Districten genereren eigen inkomsten (aanzet) (v.a. 2007). Financiele positie nog zwak Uitkomst 5: Districtscommissariaten institutioneel versterkt Uitkomst 6: Districten voeren bouwkundige werken in eigen beheer uit Uitkomst 7: Innovatie voor moderne bestuursvoering DMT, DFP, BIC, HEARINGS, CTD, MGD, ICT, WAN, e-Government, IDS, DMS, Online Districten Info & Nieuws, Service Balies Uitkomst 8: Inter-Districten Samenwerkingverband (IDS) Uitkomst 9: Uitvoering wegenbestrating in eigen beheer Uitkomst 10: Uitvoering ontwatering woongebieden in eigen Beheer Uitkomst 11: Beheer en exploitatie markten in eigen beheer Uitkomst 12: Vuilophaal en vuilverwerking in eigen beheer Uitkomst 13: Voorbereiding en uitvoering van eigen Meerjaren Ontwikkelingsprogramma met nadruk op decentralisatie van economische activiteiten en gemeenschapsontw.ikkelingsprojecten Mr. Basharat Ahmadali Institute Local Governement & Strategic Public Management 28-03-2015 Wat is bereikt?

12 Wat is bereikt? DE UITKOMSTEN Bevestigen de efforts, bereikte doelen en resultaten en de capaciteit van de gedecentraliseerde en versterkte 10 districten: 2003-2008 DLGP-I: Nickerie, Wanica, Para. Commewijne en Marowijne 2009-2014 DLGP-II: Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo FOTO RAPPORTAGE 0. Beëdiging DCs ter plekke t.o. van het volk ter versterking van het Bestuursgezag 1. Alle 10 districtscommissariaten gerehabiliteerd ook het Min v R.O. -ODDB en Hoofdkantoor 2. Apparatuur en meubilair voor alle commissariaten en het ministerie van R.O 4. DCs en Aannemers tekenen contracten ter plekke t.o. van het volk en starten direct met het werk 5. Zes van de 10 districten hebben capaciteit om verloederde zand, bauxiet en kleiwegen te bestraten 6. vijf van de 10 districten hebben capaciteit hun woongebied te ontwateren 7. Vijf districten hebben de capaciteit vuilophaal te ordenen en te verbeteren 8. Drie districten hebben capaciteit hun verloederde openbare markten te rehabiliteren 9. Bestuursressort Boven Suriname, traject Atjoni - Godo, heeft de capaciteit bruggen en communicatiepaden tussen de dorpen te rehabiliteren 10. Twee Bestuursressorten van Paramaribo hebben de capaciteit voor de jeugd Sport en Speelparken aan te leggen Mr. Basharat Ahmadali Institute Local Governement & Strategic Public Management 28-03-2015

13 DE UITKOMSTEN Bevestigen de efforts, bereikte doelen en resultaten en de capaciteit van de gedecentraliseerde en versterkte 10 districten: 2003-2008 DLGP-I: Nickerie, Wanica, Para. Commewijne en Marowijne 2009-2014 DLGP-II: Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo 11. Negen van de 10 districten hebben capaciteit om bouwkundige werken uit te voeren en hebben hun eigen Multifunctionele Zalen gebouwd full loaded 12. Alle 10 districten beschikken over hun eigen Burger Info Centers Bics, Service Balies en houden hoorzittingen met actieve buurtcomités 13. Twaalf Commissariaten beschikken over eigen servers en zijn aangesloten op de centrale Wide Area Net Work 14. Districts Financiën en Planning, eigen districtsfonds, zelfstandig begroting en financieel beheer, capaciteit genereren eigen inkomsten, moderne financiële administratie in moderne soft ware OpenErp, Belasting en niet - belastingmiddelen innen via de districtskantoren volgens een geintegreerd belasting systeem (districtsbelastingen en staatsbelastingen) – volgende slide DISTRICTS FINANCIEN EN PLANNING EIGEN DISTRICTSFONDS Mr. Basharat Ahmadali Institute Local Governement & Strategic Public Management 28-03-2015

14 Training integratie betaaldiensten DFP Wanica: moderne fin adm actief DFPDFP DFPDFP DISTRICTS FINANCIEN EN PLANNING EIGEN DISTRICTSFONDS ZELFSTANDIG BEGROTING EN FIN BEHEER CAPACITEIT GENERERING EIGEN INKOMSTEN MODERNE FINANCIELE ADMINISTRATIE Geautomatiseerd via Open Erp software MODERNE FINANCIELE ADMINISTRATIE Geautomatiseerd via Open Erp software BELASTING EN NIET-BELASTING MIDDELEN VIA DISTRICTSKANTOREN INNEN VIA geintegreerd Tax Adm System

15 De Uitkomsten verschenen als Mr. Basharat Ahmadali Institute Local Governement & Strategic Public Management 28-03-2015 Zie op de website: www.decentralisatie.org Ook verkrijg bij boekhandel VAC0 Vanaf heden ter inzake bij de griffie van het JEUGDPARLEMENT

16 Wat is de impact? Suriname functioneert als gedecentraliseerde eenheidstaat (GW) Districten functioneren als Districtsoverheden binnen eigen wettelijk kader betreffende budgettaire, financiele/fiscale en verordenende bevoegdheden (WRO) (10x meer capaciteit) Overheid functioneert volgens het systeem van twee bestuurslagen, waardoor de ministeries meer armslag krijgen hun begroting en projecten versneld te realiseren met inzet van de 10 districtsoverheden die over bijzondere tools beschikken, die alleen in de toolbox van de Lokale/Districtsoverheden te vinden zijn; (GW) op centraal en decentraal niveau een krachtig en behoorlijk bestuur volgens de principes van complementair bestuur, waarbij samenwerking tussen ministeries onderling en met de districtsoverheden de boventoon voeren in het streven naar een versnelde ontwikkeling de plaatselijke bevolking krijgt belangrijke bestuursbevoegdheden om deze dichter bij het bestuursgebeuren van het land te betrekken, meer nog, om deze bevolking zelfstandig te doen beslissen over vele zaken hun eigen levensomstandigheden in hun eigen district betreffende (GW en Pres) Een IMPACT, die zonder een DLGP –I en II uitzichtloos zou zijn gebleven 16b.ahmadali@decentralisatie.org aug 2014

17 17b.ahmadal@decentralisatie.org Pendelbussenproject van Para in gebieden zonder vaste busroute. > Pendelbussen in de binnenwegen > Rekent af met zandwegen > Gelezakken > Para milieu en touristvriendelijk > Hoogste bedrag eigen inkomsten > Inter-districten samenwerking INNOVATIEF BESTUUR STRATEGISCH PUBLIC MANAGEMENT

18 EERSTE MEDE- BEWINDBESCHIKKING SRD 1.000.000,- DE MINISTER VAN SPORT –EN JEUGDZAKEN (Directoraat Sportzaken) GELEZEN Het voorstel van de Districts-Commissaris van Para d.d 2 april 2014 betreffende het sportproject t.b.v. sport en jeugdzaken, te weten: Het bouwen van sport voorzieningen te Redi Doti, SRD 1.000.000,- GEHOORD: De Directeur van Sportzaken; De Directeur van Financiën. De Districtscommissaris van Para; GELET OP: De Wet Regionale Organen (S.B. 1989 No. 44, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28); Interimregeling Financiele Decentralisatie (S.B. 2003 no. 33); Taakomschrijving Departementen van Algemeen Bestuur (S.B. 1991 no. 58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 124); De Districtsverordening Districtsfonds Para (S.B. 2005 no. 89). de Comptabiliteitswet 1952 (G.B. 1952 no.111, juncto zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 76, G.B. 1952 no 125 en G.B. 1955 no. 38); het Comptabiliteitsbesluit 1953 (G.B. 1953 no. 100, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2004 no. 116 juncto G.B. 1956 no 106 en S.B. 1980 no. 138); De Ontwerp Begroting van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken voor het dienstjaar 2014, IN OVERLEG MET DE MINISTER VAN FINANCIEN onderwerp Bijdrage aan het Districtsbestuur van Para SRD 1.000.000,- ter executering van het project “Het bouwen van sport voorzieningen te Redi Doti” in medebewind met het ministerie van Sport en Jeugdzaken Mr. Basharat Ahmadali Institute Local Governement & Strategic Public Management 28-03-2015 aprojectprofiel_Sport en Recreatievoorzieningen Redi Doti_def-1.pdfprojectprofiel_Sport en Recreatievoorzieningen Redi Doti_def-1.pdf

19 Wat is niet bereikt? I. De door het projectbureau in opdracht van de Regering voorbereide wetsontwerpen o.a. de financiële positie van de Districtsfondsen te versterken en door de Minister van R.O. bij de R.v.M. ingediende wetsontwerpen zijn blijven liggen: 06-Ontwerp Wijzigingen Grondwet 07-Ontwerp Wijzigingen Wet Regionale Organen 08-Ontwerp Wet Financiele Verhouding Staat Districten 09-Ontwerp Algemene Wet Districtsbelastingen 10-Ontwerp Districtsverordening Waardevermeerdering 11-Ontwerp Districtsverordening Heffing Genot Gebouwen 12-Ontwerp Wettelijk Kader Bestuurlijke Hervorming Zie voor inzage: http://decentralisatie.org/?page_id=16http://decentralisatie.org/?page_id=16 2. Het door het Ontwikkelingsprogramma OP 12-16 voorgeschreven vervolg decentralisatieprogramma (DLGP-III 2015-2020). DLGP-II is per 20-12-2014 opgeleverd en beëindigd b.ahmadali@decentralisatie.org aug 201419

20 20 DLGP-III, IV, V-----ON GOING Since the project cycle will be completed in 10 districts end of 2014 Since there is capacity to manage CIP – projects in 10 districts Since there is capacity in the private sector (40 local service providers and 40 international consultants were involved in The Program) Since there is capacity within MOF and MRD for the new role Since the legal frame work will be in operation fully????? Since there is an Inter-District Coop and the WAN-facilities (e- government) will be in operation fully Since there is a PIU with fully loaded office, professional team with modern project management tools, familiar with Bank’s procurement rules, strategy and approach, with less overhead costs to coach the central and local governments Since there is a strong need to develop the communities and helping in achieving of the millennium goals through execution of DSDP’s Since “decentralization” (road map) is an ongoing process Since OP12-16> follow up Dec Program and LGA under President Logical wise The outcome of DLGP-I and II strong fundament to continue with DLGP-III including CIP-II for 10 certified Districts PIU recommends PREPAREATION OF A PROJECT PROPOSAL For a future program cfm OP12-16 PERIOD > 2014-2020,2025 LOAN IDB > US$ 45 MILLION GOS > US$ 5 MILLION See Presentation to IDB’s President Moreno: 01-09-2009 Wat zijn de perspectieven? Sustainability and future of the program

21 Mr. Basharat Ahmadali Institute Local Governement & Strategic Public Management 28-03-2015 Ministerie van R.O. De Inter- American Development Bank (IDB) Het DLGP – Project Team

22 Mr. Basharat Ahmadali Institute Local Governement & Strategic Public Management 28-03-2015 DANK U NAMENS HET DLGP- PROJECT TEAM

23 Mr. Basharat Ahmadali Institute Local Governement & Strategic Public Management 28-03-2015 Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Address: Anton Dragtenweg 208 Paramaribo-Suriname Office Phone: 597-8556020, Home: 597 455953 Email: Mr. B. Ahmadali bas.ahmadali@gmail.com Website: Mr. B. Ahmadali: basahmadali.nl Blog: basahmadali.nl/blog C.V. Basharat Ahmadali http://basahmadali.nl/wp- content/uploads/2014/08/cv_bas_ahmadali.pdf Youtube: Decentralisatie Suriname https://www.youtube.com/user/Decentralisatie/videos https://www.youtube.com/user/Decentralisatie/videos www.decentralisatie.org Face Book: Basharat Ahmadali https://www.facebook.com/bas.ahmadali https://www.facebook.com/bas.ahmadali Face Book Group: Decentralisatie Surinamehttps://www.facebook.com/decentralisatie.s uriname?fref=tshttps://www.facebook.com/decentralisatie.s uriname?fref=ts https://www.facebook.com/groups/208807742597912 /?fref=ts LinkedIn Basharat Ahmadali: https://www.linkedin.com/pub/basharat- ahmadali/28/81/6b3


Download ppt "Uitkomsten, impact en Perspectieven DECENTRALISATIE PROGRAMMA IDB-PROJECT: DECENTRALISATIE AND LOCAL GOVERNEMT STRENGTHENING PROGRAM Binnen het Ministerie."

Verwante presentaties


Ads door Google