De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als zelfstandig wonen niet meer kan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als zelfstandig wonen niet meer kan"— Transcript van de presentatie:

1 Als zelfstandig wonen niet meer kan
Opdracht 1 sadan, powerpoint

2 structuur Zo lang mogelijk zelfstandig Op weg naar een tehuis
Lichamelijke gezondheid en handicaps Welbevinden in de levensloop Sociale omstandigheden en hulprelaties De indicatiestelling De oudere Bijkomende info: katz schaal kostprijs

3 1 zo lang mogelijk zelfstandig
Iedereen wil zo lang mogelijk in eigen woning blijven. Daarnaast willen ouderen, als ze echt hulp nodig hebben, die hulp thuis ontvangen. 2 zaken van belang bij zelfstandig wonen: een gerieflijk huis: aangepast aan eventuele handicaps, Sociale veiligheid en controle, vb: inbraakveiligheid of meer licht.

4 2 Op weg naar een tehuis Lange en moeizame weg:
Begint informeel, men bespreekt het thuis eens met partner, familie,… Bijgevolg is dit geen strikt individuele keuze. Wie nu precies beslist is niet duidelijk. Duidelijke invloed van de kinderen.

5

6 3 Lichamelijke gezondheid en handicaps
Belangrijkste factor om al dan niet toegelaten te worden in een tehuis. Vb: door hartklachten, hoge bloeddruk of doofheid kan een persoon zelf bepaalde handelingen niet meer uitvoeren  Opname dringt zich op. ADL-functies: algemene dagdagelijkse levensverrichtingen: zelfverzorgingsactiviteiten (eten en drinken, toilet, wassen en baden) verplaatsingsactiviteiten ( in huis via rolstoel, buitenshuis via speciale auto) diverse handvaardigheden, vb telefoneren

7 4 welbevinden in de levensloop
Zowel fysiek als sociaal welbevinden  streefdoel van iedereen! Voorbeeld: gedragsbevestiging, erbij horen, iets goed doen,… Durven ondernemen en deelnemen aan activiteiten belangrijk!

8 5 sociale omstandigheden en hulprelaties
Huisvesting en woonomstandigheden belangrijke rol. Vele ouderen wonen in relatief slechte woningen. Daarnaast is woonomgeving ook van belang. Als aanpassingen in de woning niet meer volstaan is bepaalde hulp of zorg nodig:  informeel: mantelzorgers  formeel: betaalde, professionele hulp Via deze hulp kunnen ouderen langer thuis wonen!

9 6 indicatiestelling Hoe verloopt opname procedure?
1) oudere doet zorgaanvraag kan telefonisch of via een formulier gebeuren Behandeling van de aanvraag gaat na of alle voorwaarden voldoen Het indicatiebesluit besluit wordt genomen en men wordt al dan niet opgenomen

10 GEDULD!  wachtlijsten zijn zeer lang en hoge kostprijs!
7 de oudere GEDULD!  wachtlijsten zijn zeer lang en hoge kostprijs!

11 8 Katz-schaal Instrument dat men gebruikt voor te bepalen of iemand wordt opgenomen of niet. Meet zelfredzaamheid van de persoon. Focust vooral op activiteiten uit het dagelijks leven. Op het einde krijgt persoon een score en die score beslist of men wordt opgenomen of niet. Beetje omstreden instrument, veel nadelen.

12 Katz schaal vervolg Overstap naar RVT omwille van fysieke, psychische of sociale redenen. Opname goed voorbereiden door info in te winnen over RVT’s en ouderen goed te begeleiden. Niet goedkoop; ong 40 euro/dag. Er zijn nog andere vormen van opvang; dagverzorgingscentrum, centra voor kortverblijf, serviceflats,…

13 9 grafiek kostprijs


Download ppt "Als zelfstandig wonen niet meer kan"

Verwante presentaties


Ads door Google