De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectproductie – projectsamenstelling (240) SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectproductie – projectsamenstelling (240) SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Projectproductie – projectsamenstelling (240) SAP Best Practices

2 ©2012 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  In dit scenario wordt orderafhandeling in een standaardprojectproductieomgeving beschreven.  SAP Project System wordt gebruikt om het gehele proces aan te sturen, vanaf de SD-behoefte tot planning, inkoop, productie en levering.  SAP Project-Oriented Procurement (ProMan) wordt gebruikt als een geavanceerde tool om de planning- /inkoopstappen in de orderprocedure te beheren. Voordelen  Projectstructurering/-uitvoering via projectsysteem wordt gebruikt om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen aan te sturen.  Mijlpaalfacturering wordt gebruikt om de progressieve betalingsprocedure aan te sturen en de status van het project te traceren.  ProMAN wordt gebruikt om de productie-/verwervingsprocedures centraal te beheren en te bewaken.  Toewijzing van personeelsresources en technische documenten is mogelijk.  Levering van de halffabricaten via het project  Afhandeling van de eindmontage op de locatie van de klant met behulp van de netwerkactiviteit in het project Belangrijkste Processtappen  Klantorder creëren met verwijzing naar de offerte en factureringsmijlpalen  Gebruik van ProMan voor verwervingsproces van componenten  Toewijzing van personeelsresources en tijdregistratie  Toewijzing van technische documenten  Bevestiging van projectactiviteiten  Submontage voor halffabricaten  Levering aan klant

3 ©2012 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Verkoopbeheerder  Projectmanager  Facturatiebeheerder  Medewerker debiteurenadministratie  Magazijnmedewerker  Productieplanner

4 ©2012 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Projectproductie (ETO) - projectsamenstelling In dit scenario wordt een bedrijfsproces in een gangbare projectproductieomgeving beschreven. Het projectsysteem wordt gebruikt om het volledige proces aan te sturen, vanaf SD-vereisten tot planning, inkoop, productie en levering. ProMan (Project-Oriented Procurement) wordt gebruikt om de planning- /inkoopstappen te beheren.  Het proces start met het creëren van een klantorder met een verwijzing naar de offerte.  Aanpassing van projectgegevens naar de klantorder (bijvoorbeeld einddatum, nieuwe planning van project)  Toewijzing van personeelsresources  Geavanceerde verwerving uitvoeren voor artikelen met een lange doorlooptijd met behulp van ProMan voor behoefteplanning  Toewijzing van technische documenten  Projectmijlpalen gebruiken om een basis te bieden voor een SD-factureringsplan  Start van inleidende werkzaamheden in R&D-fase, eerste betaling van de klant  Goederenontvangst voor componenten met een lange doorlooptijd en controle van beschikbaarheid van voorraadartikelen  Materiaalbehoefteplanning met behulp van ProMan om planorders te creëren over de gehele stuklijst  Submontage voor verschillende halffabricaten en bevestiging in WBS-element. De klant moet de tweede vooruitbetaling voldoen.  Componenten leveren aan de klant  Laatste betaling van de klant

5 ©2012 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Projectproductie (ETO) - projectsamenstelling Fact. beh. Maga- zijn mede- werker Projectmanager Product- planner Geavan- ceerde verwerving Verkoop- beheerder ProMan-MRP- run voor halffabricaten Facturerings- mijlpalen overdragen ProMan-MRP voor project Klantorder creëren met verwijzing naar offerte Project actualiseren Facturering uitvoeren en vooruitbetalin g voldoen WBS-element vrijgeven voor R&D- activiteiten Eindacceptatie van activiteiten R&D- activiteiten voltooien Goederen- ontvangst voor componenten met lange doorlooptijd Voorraad- verwerving Grondstoffen naar project boeken Goederen-afgifte en -ontvangst voor productieorder Levering creëren op basis van project Goederen- afgifte boeken Levering voltooien Projectstatus analyseren Project- productie – offerte- afhandeling (232) Vervolg- bewerking Personeels- resources toewijzen Technische documenten toewijzen Tijd en gegevens- overdracht registreren Projectstatus analyseren WBS-element vrijgeven voor geavanceerde verwerving WBS-element vrijgeven voor productie Bestelling vrijgeven Productie starten voor stuklijst met één artikel Productie voltooien Periode- afsluiting 'algemene vestiging' (181) Debiteure n (157) Afsluitings- voorberei- ding SD (203) Voorbe- reidend proces

6 ©2012 SAP AG. All rights reserved.6 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidsp ro-ces Subproces -referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan- ning Handm a-tig proces Bestaande versie/ gegevens Systee m- beslis- sing geslaag d/misluk t Diagramver binding

7 ©2012 SAP AG. All rights reserved.7 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/VM, z/OS, OS/390, zEnterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, pureScale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, iBooks, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iTunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. © 2012 SAP AG. All rights reserved INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360°, and B2B 360° Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG.


Download ppt "Projectproductie – projectsamenstelling (240) SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google