De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkoop met leverings- plannen (231)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkoop met leverings- plannen (231)"— Transcript van de presentatie:

1 Verkoop met leverings- plannen (231)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Leveringsplannen worden veel gebruikt in discrete productie. Dit scenario is gericht op een cyclus van order tot factuur. Er wordt een uitgaand proces in een typische bedrijfsomgeving met serieproductie beschreven. Voordelen Gestroomlijnde vraagstroom van klant naar leverancier Hoge mate van integratie van voorraadketen van klant en leverancier beheerd door cumulatieve hoeveelheden Kortere bewerkingstijden Afdrukformulieren ondersteunen de basisbehoeften van discrete productie Belangrijkste Processtappen Een basisklantcontract (een zogenaamd leveringsplan) creëren Leveringsplan bijwerken met prognose en JIT-leveringsplannen Benodigd leveringsartikel weergeven en uitlevering creëren voor beschikbare onderdelen Traceerbaarheid inschakelen via charge- of serienummertoekenning Door WMS aangestuurd picken; verpakken in overeenstemming met verpakkingsinstructie van klant Artikelen factureren en overdragen naar de financiële administratie Informatie over automatische facturatie van de klant ontvangen

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopadministratie Magazijnmedewerker Verkoopfacturatie Verkoopfacturatie (DIFM)

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Leveringsplannen op het gebied van verkoop In dit scenario wordt de verwerking van leveringsplannen behandeld, wat veel wordt gebruikt in de discrete productie. Een leveringsplan is een document met betrekking tot de verkoop waarmee een leverancier een gestroomlijnde vraag van de klant kan beheren. In dit document kunnen niet alleen de basisgegevens voor levering (bijvoorbeeld artikel, hoeveelheid, prijs) maar ook de gedetailleerde leveringsdatums worden aangegeven. Een leveringsplan kan ook worden gebruikt om de gewijzigde vraag tussen de klant en de leverancier te synchroniseren. Deze procedure begint met het creëren van een dergelijk leveringsplan. Op basis van de leveringsvoorraad worden leveringen en magazijntransportorders gecreëerd. De goederenafgifte wordt geboekt. De factuur wordt gecreëerd en naar FI/CO geboekt. Er wordt informatie over automatische facturatie van de klant ontvangen.

5 Verkoop met leveringsplannen
Procesflowdiagram Verkoop met leveringsplannen Gebeur-tenis Artikel op voorraad Verkoop-admini-stratie Leveringsplan creëren Magazijnmedewerker Leverings-voorraad Levering creëren Magazijn-transportorder creëren Optioneel: charges controleren Optioneel: serienummers toekennen Optioneel: picken Optioneel: verpakken Goederen-afgifte boeken Verkoop-factura-tie Informatie over automatische facturatie ontvangen Factuur creëren Aanvullende processen Afsluitingsvoor-bereiding SD (203) Inkoop met JIT-leveringsplannen (230)

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Verkoop met leverings- plannen (231)"

Verwante presentaties


Ads door Google