De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzending en ontvangst met magazijnbeheer (239)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzending en ontvangst met magazijnbeheer (239)"— Transcript van de presentatie:

1 Verzending en ontvangst met magazijnbeheer (239)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario biedt een voorbeeld van de manier waarop magazijnbeheer kan worden gebruikt. In dit scenario komen niet alle mogelijke magazijnbeheerprocessen voor een volledige implementatie van magazijnbeheer aan bod (de voorraad tellen maakt bijvoorbeeld geen deel uit van dit scenario). Magazijnbeheer wordt gebruikt voor de opslag van grondstoffen en gereed producten. Interne transportorders worden gebruikt voor opslag, interne transporten en verwijdering uit opslag. Voordelen In dit scenario wordt de integratie van magazijnbeheer met inkomende logistiek, productie en uitgaande logistiek beschreven. Belangrijkste Processtappen Inkoopproces met transportorders Creëren van productieorder en afhandeling van artikelbewegingen met magazijnbeheer Klantorderafhandeling en magazijnbeheertransportorders

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Productieplanner Magazijnmedewerker Magazijnbeheerder Verkoopbeheerder Productiespecialist

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Verzending en ontvangst met magazijnbeheer In dit scenario wordt een bedrijfsproces beschreven waarin magazijnbeheer wordt gebruikt voor de verwerking van grondstoffen en gereed product in inkoop, productie en verkoop. Het proces begint met het genereren van onafhankelijke behoeften. Bij de materiaalbehoefteplanning wordt de stuklijst voor het halffabricaat geëxplodeerd en wordt de productie gepland tot op verworven-componentniveau. Er vindt verwerving plaats en de goederenbewegingen worden uitgevoerd met behulp van magazijnbeheertransportorders. Er wordt een productieorder gegenereerd en uitgevoerd met behulp van magazijnbeheertransportorders voor grondstoffen en gereed product. Er wordt een klantorder gegenereerd en de levering wordt afgehandeld met behulp van magazijnbeheertransportorders voor de goederenbewegingen.

5 Verzending en ontvangst met magazijnbeheer
Procesflowdiagram Verzending en ontvangst met magazijnbeheer Ge-beur-tenis Begin van planningcy-clus van ge-reed product Aanvraag voor een gereed product Verkoop-beheer-der Klantorder voor gereed product Productieplanner Geplande on-afhankelijke behoeften Materiaalbehoefte-planning op vestigingsniveau & voorraad-/behoeftelijst evalueren Aanvraag tot bestellen Plan-orders Converteren van planorder naar productieorder Magazijn-medewerker Transportorder creëren voor component Transportorder creëren voor picking Goederen-afgifte/voor order-component Uitlevering creëren Transportorder bevestigen (gereed product) Transportorder bevestigen voor component Transportorder bevestigen voor picking Goederen-ontvangst voor order (gereed product) Transportorder gereed product bevestigen Uitlevering wijzigen Produc-tiespe-cialist Productieorder bevestigen Maga-zijnbe-heerder Magazijnbeheervoorraad controleren per artikel Magazijnbeheervoorraad controleren per artikel In-koper Verwerving zonder kwaliteits-beheer (130)

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Verzending en ontvangst met magazijnbeheer (239)"

Verwante presentaties


Ads door Google