De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtstreekse leveringen met loonbewerking (252)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtstreekse leveringen met loonbewerking (252)"— Transcript van de presentatie:

1 Rechtstreekse leveringen met loonbewerking (252)
SAP Best Practices

2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen
Dit scenario richt zich op de combinatie van rechtstreekse levering en loonbewerking. Verkochte producten worden voltooid door een loonbewerker en rechtstreeks door de leverancier naar de klant verzonden. Voordelen Voorraad en kosten verlagen, efficiency verhogen Combinatie van rechtstreekse leveringen met loonbewerking De bestelling van de klant wordt rechtstreeks overgedragen aan de externe leverancier. Factuur van de leverancier op basis van externe services Belangrijkste Processtappen Rechtstreeks te leveren klantorder Aanvragen tot bestellen omzetten in bestelling Componenten verzenden naar de loonbewerker Statistische goederenontvangst met verbruik van componenten boeken Factuurcontrole Facturatie

3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen
Enhancement package 6 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen Verkoopbeheerder Magazijnmedewerker Medewerker debiteurenadministratie Inkoper Hoofd inkoop Facturatiebeheerder Medewerker crediteurenadministratie

4 Gedetailleerde Procesbeschrijving
Afhandeling rechtstreekse leveringen met loonbewerking Er worden automatisch aanvragen tot bestellen voor loonbewerking gecreëerd op basis van een rechtstreeks te leveren order in de component Sales Order (SD-SLS-SO) en de benodigde gegevens (zoals het afleveradres) voor verzending naar de klant worden doorgestuurd. Een inkoper valideert of de aanvraag tot bestellen juist is en zet deze om in een loonbewerkingsbestelling. De loonbewerkingscomponenten worden verzonden via een uitlevering via de loonbewerkingscockpit. De leverancier stuurt een verzendbericht. Hierna wordt een statistische goederenontvangst geboekt. Het verbruik van verzonden onderdelen wordt vastgelegd bij ontvangst van de gereed product met toegevoegde waarde. De leverancier stuurt de factuur voor de verleende diensten. De factuur wordt betaald tijdens de normale betalingscyclus. Op basis van de inkomende factuur van de leverancier wordt de factuurhoeveelheid bijgewerkt, zodat de debiteurfactuur alleen kan worden gecreëerd nadat de factuur van de leverancier is ingevoerd.

5 Afhandeling rechtstreekse leveringen voor loonbewerking
Procesflowdiagram Afhandeling rechtstreekse leveringen voor loonbewerking Loonbe-werking Rechtstreekse levering aan derde Kennisgeving van levering / bevestiging verzenden Ontvangen leveranciers- (loonbewerkers-) factuur Klant Klant vraagt om artikel Order-bevestiging Facturatie-document Verkoop-beheerder Klantorder creëren (Optioneel) Orderhoeveel-heid wijzigen Automatische generatie van aanvraag tot bestellen voor loonbewerker Hoofd inkoop/ Inkoper Lijst weergeven met aanvragen tot bestellen die moeten worden toegewezen Toegewezen aanvragen voor loonbewerking omzetten in bestellingen Loonbewerkings-bestellingen goedkeuren Magazijn- mede-werker Uitleverings-aanvraag creëren voor loonbewerkings-componenten Loonbewerkings-componenten picken Goederenafgifte boeken naar loonbewerkers-voorraad Statistische goederenontvangst boeken voor loonbewerkingsbestelling inclusief verbruik van loonbewerkingscomponenten Factu-ratiebe-heerder Facturatie Medewerker debiteuren-/crediteuren-administratie AP – uitgaande betaling (158) Kostprijs leverancier Factuur-ontvangst Bij AR binnenkomende betaling (157) Verkoop: periodeafslui-tingsactiviteiten (203) AP = Accounts Payable (crediteuren), COGS = Cost of Goods Sold (kostprijs van verkochte goederen), GR = Goods Receipt (goederenontvangst)

6 Bestaande versie/ gegevens Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt
Legenda Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. Symbool Omschrijving Opmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Diagramverbinding <Functie> Afdruk/docu-ment Extern naar SAP Werkelijke financiën Bedrijfsactivi-teit/event Budgetplan-ning Processo unità Handma-tig proces Eenheidspro-ces Bestaande versie/ gegevens Subproces-referentie Proces-beslis-sing Systeem-beslis-sing geslaagd/mislukt

7


Download ppt "Rechtstreekse leveringen met loonbewerking (252)"

Verwante presentaties


Ads door Google