De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiefinanciering in het onderwijs in Vlaanderen en de democratisering in het hoger onderwijs Frank Vandenbroucke 7 februari 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiefinanciering in het onderwijs in Vlaanderen en de democratisering in het hoger onderwijs Frank Vandenbroucke 7 februari 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Studiefinanciering in het onderwijs in Vlaanderen en de democratisering in het hoger onderwijs Frank Vandenbroucke 7 februari 2006

2 Opbouw Huidige situatie HO Klantvriendelijkheid Effectiviteit –Analyse Bea Cantillon –Reactie minister

3 I. Huidige situatie HO Doel: extra kost mag doorstroming talenten hoger onderwijs niet beletten Voorwaarden: 1. Financieel: “draagkracht van de leefeenheid” Vermogen –inkomen = fiscaliteit (evt. vermoedelijk inkomen) –onroerende goederen Correcties –aantal studenten/leefeenheid –aantal personen met handicap/leefeenheid –… Huidige situatie

4 2. Nationaliteit: EU-onderdaan –werkt in België –verblijft al 5 jaar in België –1 ouder werkt/gewerkt in België Niet EU-onderdaan –permanente verblijfsvergunning –asielaanvraag ontvankelijk 3. Pedagogisch: Niveau: 2 bachelors, 1 master, 1 voorbereidings- en 1 schakelprogramma en 1 lerarenopleiding Studievoortgang: bissen via jokerkrediet Flexibilisering: berekend per studiepunt Mobiliteit: meeneembaar binnen HOR Huidige situatie

5 Evolutie toekenningen t.o.v. totale studentenpopulatie HO JAARH.O.Studentenpopulatie% ,08% ,10% ,83% ,04% ,19% Huidige situatie

6 Evolutie toekenningen en gemiddelde toelagen HO ACADEMIEJAARTOEKENNINGEN GEMIDDELDE TOELAGE TOTAAL BEDRAG ,83 € € *1.418,89 € * € * ,32 € € ,43 € € ,76 € € * Nieuwe wetgeving met jokerkrediet Huidige situatie

7 Evolutie toekenningen en gemiddelde toelagen SO JaarSchoolpopulatieToegekendTotaal bedrag (€) Gem. toelage (€) , , , , , ,77

8 (vervolg toelagen SO) , , , , , , , ,52

9 II. Klantvriendelijkheid Huidige praktijk –Aanvraag kan tot 30 juni (i.p.v. 31 oktober) –Snelheid afhandeling: gemiddeld 1 maand, maximaal 2 maand voorwaarde: volledig dossier, ingediend voor 1 november andere: variabel (bv. vermoedelijk inkomen) –Maatregelen snelheid: samenwerking infolijn zitdagen gemeentes betalingsritme van 1 naar 3 à 4/maand –Klachten: 63 t.o.v aanvragen Klantvriendelijkheid

10 Project –Wat: hergebruik beschikbare gegevens integratie externe en interne databanken vereenvoudiging aanvraagformulier (vanaf ) –Voordeel: lastenverlaging aanvragers (3,5u naar 25 min) voorschotten door studentenvoorzieningen correctere en snellere afhandeling Klantvriendelijkheid

11 Project –front-office: digitale aanvraag Project –uitbreiding nieuwe aanpak naar secundair onderwijs (=> 1 gezinsdossier) –front-office: simulatie & dossieropvolging Klantvriendelijkheid

12 III. Effectiviteit - vaststellingen Prof. Bea Cantillon Effectiviteit

13 Financiële tegemoetkomingen als % van studiekost, alleenstaande ouder, minimumloon

14 Financiële tegemoetkomingen als % van studiekost, 1 student HO

15 Jaarlijks bedrag financiële tegemoetkomingen, 1 student HO, minimumIoon, 2004 Vlaaanderen – Nederland – VK – Zweden

16 Verhouding van de minimuminkomensgrenzen van studietoelagen tot armoedegrenzen, ac.jaar In % van strenge armoedegrens (50% van de mediaan) In % van de lage inkomensgrens (60% van de mediaan) Koppel + 1 kind9377 Koppel + 2 kinderen9680 Koppel + 3 kinderen9982

17 Financiële tegemoetkomingen als % van studiekost, zelfstandig student HO

18 Besluiten Studiekostfinanciering globaal bevredigend Tekortkomingen : –minimuminkomensgrenzen onder de armoedegrens –hogere studiekost voor hogeschoolstudenten niet gedekt Meer selectiviteit en grotere individuele verantwoordelijkheid (zoals in Engeland) niet te verkiezen Universele basisbeurs te duur

19 Aanbevelingen Een getrapt systeem van matige en uniforme inschrijvingsgelden voor de basisopleidingen, mét sociale correctie universele basisstudiefinanciering gelijk voor iedereen middelengetoetste studietoelage leefloon voor studenten die niet kunnen terugvallen op familiale onderhoudsplicht studieleningen (in bijkomende orde)

20 Effectiviteit - antwoord beleid Budget studiefinanciering HO –sinds miljoen extra Sociale toelagen hogescholen –tegen miljoen extra –moet naar sociale dienstverlening Nieuwe financiering –Meer studenten = meer geld –Instellingen aanmoedigen om studenten te doen lukken –Herverdelend mechanisme tussen instellingen met veel/weinig beursstudenten –Zwaardere weging voor studenten uit kansengroepen bv. beursstudent Studielening banaba/manama/mobiliteit onderzoeken Hervorming SO : afstemmen toekenningscriteria SO/HO (schooljaar ) leidt tot : –verdere administratieve vereenvoudiging (1 gezinsdossier + 1 verwerking) –Meer en hogere studietoelagen Effectiviteit

21 Inkomstengrenzen SO - HO PERSONEN TEN LASTE INKOMSTENGRENS SO INKOMSTENGRENS HO , , , , , , , , , , , ,85

22 Meer info:


Download ppt "Studiefinanciering in het onderwijs in Vlaanderen en de democratisering in het hoger onderwijs Frank Vandenbroucke 7 februari 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google