De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Rotaryclub Zoetermeer-Centrum De Sniep, 21 juni 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Rotaryclub Zoetermeer-Centrum De Sniep, 21 juni 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en."— Transcript van de presentatie:

1 Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Rotaryclub Zoetermeer-Centrum De Sniep, 21 juni 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen

2 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer2 Inhoud presentatie Kennismaking Leergeld-bestuur Probleemschets Missie en werkwijze Kerngetallen doelgroep Middelen (beschikbaar en nog nodig) Hoe ver zijn we al Wat kunt u bijdragen Vragen en afsluiting

3 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer3 Samenstelling Bestuur Stichting Leergeld Zoetermeer Onbezoldigd, enthousiast en breed maatschappelijk van samenstelling Constant LindemanVoorzitter Frits BrouwersSecretaris Kees GordijnPenningmeester Mariët GlotzbachLid Jan HulseboschLid Joop BogaersLid Marja Milo-van BerloBeoogd coördinator

4 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer4 Probleemschets Waar hebben we het over? Van de circa 24.000 leerplichtige kinderen (4 -18 jaar) in Zoetermeer (Primair- en Voortgezet Onderwijs) komen er anno 2006 tussen de 3.000 en 4.500 uit een zogenaamd minima-gezin (= 13-16%). Daarnaast zijn er nog een onbekend aantal minderjarige kinderen van in Zoetermeer woonachtige asielzoekers. Doelgroep universum = 3.800 kinderen

5 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer5 Probleemschets Wat zijn de consequenties? Beide categorieën leerplichtige kinderen zijn zonder extra hulp veelal niet in staat om normaal te participeren in en buiten de school. Zij raken hierdoor veelal in een sociaal isolement en worden zo in hun toekomst-mogelijkheden beperkt.

6 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer6 Stichting Leergeld Missie Leergeld Leergeld wil voorkomen dat deze kinderen ten gevolge van armoede, niet normaal kunnen deelnemen aan het sociaal-maatschappelijke leven op en rond de school. Als deze kinderen niet aan dit schoolleven kunnen deelnemen, dreigt voor hen sociale uitsluiting. Dit kan resulteren in vroegtijdige schooluitval, geen werk en zelfs criminaliteit.

7 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer7 Stichting Leergeld Wat is ons streven? Conclusie: Niet deelnemen is slecht voor de toekomst van de betrokken kinderen en ook slecht voor de (Zoetermeerse) samenleving. Leergeld streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen. Kinderen hebben nooit schuld aan de situatie waarin het gezin zich bevindt!

8 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer8 Stichting Leergeld Rechten van het Kind Kinderen hebben recht op onderwijs en op alle normale dingen die daarvoor nodig zijn. –(dit laatste ontbreekt veelal bij onze doelgroep). Ook deelname aan activiteiten in en buiten de school is onsinziens geen luxe, maar noodzaak! Waarom? Omdat kinderen veel nuttige zaken leren als ze aan sociale activiteiten deelnemen.

9 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer9 Stichting Leergeld Geeft kinderen kansen! Maar ook: Omdat de maatschappij straks ‘leergeld’ zal moeten betalen als dit armoedeprobleem niet reeds bij de bron (= onze schoolkinderen) wordt bestreden. Laten we ze een eerlijke kans geven om goede werkkrachten te worden in plaats van ‘lastpakken’ of erger. Daarom wil Leergeld hen graag (ingaande het komende schooljaar 2006-2007) hulp bieden!

10 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer10 Werkwijze Leergeld Hoe gaat Stichting Leergeld te werk? 1.Huisbezoek en analyse van financiële gezinssituatie 2.Inventariseren recht op (aanvullende) voorzieningen 3.Hulp verlenen bij het verkrijgen van die voorzieningen 4.Aanvraag extra hulp relateren aan criteria Leergeld 5.Indien nodig aanvullend financieel bijspringen 6.Een renteloos voorschot, of een gift, of in natura 7.Betaling bij voorkeur direct aan eindbestemming 8.Duur behandeling van de aanvraag 2-3 weken 9.Terugkoppeling en signaleringsfunctie

11 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer11 Voorbeeld 1 : Wie betaalt mijn schooluitgaven? Zoals geld voor schoolboeken? Zoals geld voor overige schoolspulletjes? Zoals geld voor school- en studiereisjes? Zoals geld voor een veilige fiets om naar school en naar sport enz. te gaan? Zoals geld voor een internet-computer, enz? Veel Zoetermeerse kinderen groeien op in een armoede situatie en kunnen als gevolg daarvan niet meedoen aan allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten die voor andere kinderen heel normaal zijn!

12 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer12 Voorbeeld 2 : Wie betaalt mijn voetbalspullen? Contributie voor de voetbalclub kan misschien nog net betaald worden, maar sporttenue of voetbalschoenen zitten er niet aan. Contributie voor de scouting kan wellicht nog net betaald worden, maar tenue en het jaarlijks kamp veelal niet. En zonder een goede fiets wordt het ook moeilijk! Schoolgaande kinderen uit minima-gezinnen zullen t.g.v. afschaffing van gemeentelijke categoriale voorzieningen nog minder dan voorheen kunnen deelnemen aan activiteiten die voor andere kinderen normaal zijn; zoals:

13 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer13 Kerngetallen doelgroep Over hoeveel kinderen/geld gaat het? De doelgroep Zoetermeer bestaat uit circa 1.500 meerpersoons-huishoudens met minderjarige kinderen en een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Uitgaande van 2 á 3 kinderen per bedoeld gezin betreft dit 3.000 tot 4.500 kinderen. Als totale doelgroep in één keer volledig zou kunnen meedoen volgens Leergeld-principe kost dit tussen Є 900.000 en Є 1.350.000 ( beschikbaar Є 22.000 )!

14 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer14 Kerngetallen doelgroep (hoeveel kinderen kunnen we helpen) Ons hulppotentieel bedraagt: –In 2006 (5% van 3800)= 190 kinderen –in 2007 (7,5% ) = 285 kinderen –in 2008 (10%) = 380 kinderen Respectievelijk gemiddeld: - in 2006 Є 22.100 = Є 116,- / kind - in 2007Є 55.400 = Є 194,- / kind - in 2008Є 77.800 = Є 205,- / kind

15 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer15 Hoe komt Leergeld aan middelen? Landelijk Een geoormerkt deel komt via Leergeld Nederland, zoals van: –Philips Electronics –Provincies Noord-Brabant en Utrecht –Landelijke Vincentius vereniging –Stichtingen Porticus, SKaN en Niet voor jezelf –Oranjefonds, VSB-fonds etc. Het streven is naar structurele gelden via het landelijke Centraal Bureau Fondsenwerving.

16 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer16 Hoe komt Leergeld aan middelen? Lokaal en regionaal Een belangrijk deel van de benodigde gelden moet lokaal worden geworven, zoals bij het plaatselijke bedrijfsleven, bankinstellingen, serviceclubs, gemeente en particulieren. En bij regionale fondsen zoals bij Fonds1818. En door het organiseren van geld opleverende evenementen.

17 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer17 Hoever zijn we al ? Stichting bij notariële akte opgericht (april 2005) Ingeschreven bij KvK Haaglanden Bestuur compleet Beleidsplan 2006-2008 gereed Sluitende begroting (o.b.v. reële aannames) Beoogd coördinator actief, zicht op 4 vrijwiligers Aanvragen Fonds1818, Rabobank en gemeente Zoetermeer in behandeling (positieve reacties) Voorlopige huisvesting geregeld (Vidomes) Uitvoeringsregels en Registratieprogramma gereed Pilot gestart (gezinnen via Leger des Heils)

18 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer18 Wat zoeken we nog en wat kunt u voor ons betekenen? Complete kantoorinrichting (tafels, stoelen, kasten etc.) Infrastructuur (PC’s, printer, fax, copier, telefoon, laptop etc.) Drukwerk (folders, promotiemateriaal etc.) PR/Publicity-assistentie Website-assistentie Geld: ( Vaste) sponsoren, donateurs, begunstigers Goederen tbv doelgroep, zoals vaste leveranciers : –voor computers en -supplies –voor fietsen, sportkleding en sport-attributen –voor schoolbenodigdheden, etc.

19 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer19 Afronding Leergeld presentatie Er ligt een afdruk van deze presentatie (uitgebreide versie dd. 3 mei 2006) met bijlagen en Een handzame brochure voor u gereed om mee te nemen! Het Beleidsplan 2006-2008 ligt ter inzage. Heeft u momenteel nog vragen of opmerkingen?

20 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer20 Meer weten? Mocht u naar aanleiding van deze presentatie interesse hebben om meer te weten over de Stichting Leergeld, neem dan contact op met: Leergeld Nederland, Postbus 178, 5000 AD Tilburg Telefoon: 013 - 545 16 56 Fax: 013 – 545 03 31 E-mail: info@ leergeld.nl en/of zie: www.leergeld.nl Leergeld Zoetermeer, Dhr. F.H.J. Brouwers (secr.) Postbus 7121, 2701 AC Zoetermeer, tel. 079-3617472 E-mail: leergeldzoetermeer@ casema.nl

21 21 juni 2006Stichting Leergeld Zoetermeer21 Dank voor uw tijd en uw aandacht Stichting Leergeld Zoetermeer


Download ppt "Stichting Leergeld Zoetermeer Presentatie Rotaryclub Zoetermeer-Centrum De Sniep, 21 juni 2006 Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en."

Verwante presentaties


Ads door Google