De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond mavo vmbo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond mavo vmbo"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond mavo vmbo
Dinsdag 10 maart 2015 Klas 2 mavo & vmbo RGO Middelharnis

2 AGENDA Welkom Bevordering eind 2e klas Mevr. E. Mulder-Hanse
(teamleider mavo onderbouw) ICT & administratie Mevr. W. van Donk en Dhr. Orgers ( lokaal 042/046) Doorstroom Mevr. T. Mast-Cassa (decaan) Sectoren Mevr. T. Mast-Cassa (decaan) Pakketten Mevr. T. Mast-Cassa (decaan) MAVO XL Mevr. T. Mast-Cassa (decaan) Sluiting RGO Middelharnis

3 BELANGRIJKSTE BEVORDERINGSRICHTLIJNEN
Het gemiddelde van alle op hele cijfers afgeronde eindcijfers is tenminste 6,0; er zijn bij de eindcijfers maximaal twee op hele cijfers afgeronde onvoldoenden niet lager dan het cijfer vijf; voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels mag bij de eindcijfers in totaal één afgeronde onvoldoende staan die niet lager is dan een 5. RGO Middelharnis

4 EINDCIJFER Omschrijving van het begrip eindcijfer: Het gemiddelde van alle behaalde cijfers bij één bepaald vak in één leerjaar. Het eindcijfer wordt bepaald met behulp van het voortschrijdend gemiddelde. Het voortschrijdend gemiddelde is een doorlopend gemiddelde van alle behaalde cijfers in één leerjaar voor een bepaald vak. RGO Middelharnis

5 BEVORDERING EIND 2E KLAS
Op 7 juli zijn de bevorderingsvergaderingen Mogelijkheden: Leerling voldoet aan de richtlijnen en gaat op zelfde niveau naar de 3e klas Niet voldaan: altijd discussie: alsnog bevordering op zelfde niveau bevordering naar lager niveau doubleren in klas 2 RGO Middelharnis

6 MAVO/VMBO (DE LEERWEGEN)
MAVO (vmbo theoretische leerweg) vervolg MBO 3/4 of HAVO klas 4 MAVO (vmbo gemengde leerweg) vervolg MBO niveau 3/4 Verschil theoretische en gemengde leerweg; Beroepsgericht vak administratie of ICT RGO Middelharnis

7 Sector kiezen (wiskunde verplicht) Economie (economie)
SECTOREN MAVO NA KLAS 3 Klas  klas 4 Sector kiezen (wiskunde verplicht) Economie (economie) Zorg & welzijn (biologie) Techniek/landbouw (natuurkunde) RGO Middelharnis

8 Verplicht zijn ne, en, wi, ec, bv en lo
MAVO 3 Klas  klas 3 mavo Verplicht zijn ne, en, wi, ec, bv en lo (onderdeel van economie is Jong Ondernemen) Keuzevakken: ak, gs, du, fa, bio, nask, adm/ict* één van de vakken bio, nask, adm* of ict* één van de vakken du of fa één van de vakken gs of ak één vrije keuze uit bovenstaande vakken * Kunnen niet beiden gekozen worden RGO Middelharnis

9 invulformulier MAVO 3 Bij elk nummer één vakje aankruisen
1. ◊ bio ◊ nask ◊ adm* ◊ ict* 2. ◊ Fa ◊ Du 3. ◊ gs ◊ ak  één uit de volgende keuzevakken:  4. ◊ ak ◊ gs ◊ Du ◊ Fa ◊ bio ◊ nask ◊ adm* ◊ ict* *Ict en administratie kunnen niet samen gekozen worden O Wil in aanmerking komen voor de XL klas RGO Middelharnis

10 KOMENDE ACTIVITEITEN DECAAN
Het keuzeformulier wordt via de opgestuurd, uiterlijk 27 maart ingevuld inleveren. Rgovmbomavo.dedecaan.net Vragen? RGO Middelharnis

11 SCHOOLJAAR MAVO XL Voor de leerlingen die een tandje harder kunnen en willen Eisen Minimaal 7 gemiddeld op overgangsrapport M2 naar M3 Voldoende motivatie Aangeven op formulier RGO Middelharnis

12 INRICHTING MAVO XL Leerlingen zitten tijdens de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde in dezelfde klas Docenten voor deze vakken geven ook aan een parallelklas H3 les Werktempo kernvakken ligt hoog! 1 XL uur per week om verdiepingsstof havo aan te bieden (kernvakken) RGO Middelharnis

13 KOMENDE ACTIVITEITEN DECAAN
Het keuzeformulier wordt via de opgestuurd, uiterlijk 27 maart ingevuld inleveren. Rgovmbomavo.dedecaan.net Vragen? RGO Middelharnis

14 OUDERAVOND BEGIN 3E KLAS
In september 2015 is er een voorlichtingsavond voor alle ouders van klas 3 MAVO/VMBO Vragen? Teamleider mavo vmbo klas 3 en 4 RGO Middelharnis


Download ppt "Voorlichtingsavond mavo vmbo"

Verwante presentaties


Ads door Google