De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo vmbo Dinsdag 10 maart 2015 Klas 2 mavo & vmbo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo vmbo Dinsdag 10 maart 2015 Klas 2 mavo & vmbo."— Transcript van de presentatie:

1 RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo vmbo Dinsdag 10 maart 2015 Klas 2 mavo & vmbo

2 AGENDA Welkom Bevordering eind 2 e klasMevr. E. Mulder-Hanse (teamleider mavo onderbouw) ICT & administratieMevr. W. van Donk en Dhr. Orgers ( lokaal 042/046) Doorstroom Mevr. T. Mast-Cassa (decaan) SectorenMevr. T. Mast-Cassa (decaan) PakkettenMevr. T. Mast-Cassa (decaan) MAVO XLMevr. T. Mast-Cassa (decaan) Sluiting RGO Middelharnis

3 BELANGRIJKSTE BEVORDERINGSRICHTLIJNEN Het gemiddelde van alle op hele cijfers afgeronde eindcijfers is tenminste 6,0; er zijn bij de eindcijfers maximaal twee op hele cijfers afgeronde onvoldoenden niet lager dan het cijfer vijf; voor de vakken Nederlands, wiskunde en Engels mag bij de eindcijfers in totaal één afgeronde onvoldoende staan die niet lager is dan een 5. RGO Middelharnis

4 EINDCIJFER Omschrijving van het begrip eindcijfer: Het gemiddelde van alle behaalde cijfers bij één bepaald vak in één leerjaar. Het eindcijfer wordt bepaald met behulp van het voortschrijdend gemiddelde. Het voortschrijdend gemiddelde is een doorlopend gemiddelde van alle behaalde cijfers in één leerjaar voor een bepaald vak. RGO Middelharnis

5 BEVORDERING EIND 2 E KLAS Op 7 juli zijn de bevorderingsvergaderingen Mogelijkheden: Leerling voldoet aan de richtlijnen en gaat op zelfde niveau naar de 3 e klas Niet voldaan: altijd discussie: alsnog bevordering op zelfde niveau bevordering naar lager niveau doubleren in klas 2 RGO Middelharnis

6 MAVO/VMBO (DE LEERWEGEN) MAVO (vmbo theoretische leerweg) vervolg MBO 3/4 of HAVO klas 4 MAVO (vmbo gemengde leerweg) vervolg MBO niveau 3/4 Verschil theoretische en gemengde leerweg; Beroepsgericht vak administratie of ICT RGO Middelharnis

7 SECTOREN MAVO NA KLAS 3 Klas 3  klas 4 Sector kiezen (wiskunde verplicht) Economie (economie) Zorg & welzijn (biologie) Techniek/landbouw (natuurkunde) RGO Middelharnis

8 MAVO 3 Klas 2  klas 3 mavo Verplicht zijn ne, en, wi, ec, bv en lo (onderdeel van economie is Jong Ondernemen) Keuzevakken: ak, gs, du, fa, bio, nask, adm/ict* één van de vakken bio, nask, adm* of ict* één van de vakken du of fa één van de vakken gs of ak één vrije keuze uit bovenstaande vakken * Kunnen niet beiden gekozen worden RGO Middelharnis

9 invulformulier MAVO 3 Bij elk nummer één vakje aankruisen 1. ◊ bio◊ nask◊ adm*◊ ict* 2. ◊ Fa◊ Du 3. ◊ gs◊ ak één uit de volgende keuzevakken: 4. ◊ ak ◊ gs ◊ Du ◊ Fa ◊ bio ◊ nask ◊ adm* ◊ ict* *Ict en administratie kunnen niet samen gekozen worden O Wil in aanmerking komen voor de XL klas

10 KOMENDE ACTIVITEITEN DECAAN Het keuzeformulier wordt via de e-mail opgestuurd, uiterlijk 27 maart ingevuld inleveren. Rgovmbomavo.dedecaan.net Vragen? T.Mast@rgomiddelharnis.nl RGO Middelharnis

11 SCHOOLJAAR 2015-2016 MAVO XL Voor de leerlingen die een tandje harder kunnen en willen Eisen Minimaal 7 gemiddeld op overgangsrapport M2 naar M3 Voldoende motivatie Aangeven op formulier RGO Middelharnis

12 INRICHTING MAVO XL Leerlingen zitten tijdens de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde in dezelfde klas Docenten voor deze vakken geven ook aan een parallelklas H3 les Werktempo kernvakken ligt hoog! 1 XL uur per week om verdiepingsstof havo aan te bieden (kernvakken) RGO Middelharnis

13 KOMENDE ACTIVITEITEN DECAAN Het keuzeformulier wordt via de e-mail opgestuurd, uiterlijk 27 maart ingevuld inleveren. Rgovmbomavo.dedecaan.net Vragen? T.Mast@rgomiddelharnis.nl RGO Middelharnis

14 OUDERAVOND BEGIN 3 E KLAS In september 2015 is er een voorlichtingsavond voor alle ouders van klas 3 MAVO/VMBO Vragen? m.meerbach@rgomiddelharnis.nl Teamleider mavo vmbo klas 3 en 4 RGO Middelharnis


Download ppt "RGO Middelharnis Voorlichtingsavond mavo vmbo Dinsdag 10 maart 2015 Klas 2 mavo & vmbo."

Verwante presentaties


Ads door Google